Tek përmbajtja

Zgjedhimi i foljeve

Foljet gjende në formën e tyre themelore në fjalor, d.m.th. H. në paskajore.
Në paskajore, foljet mbarojnë në -en ( machen - bëj) ose -n (wandern-endem).

Po të heqeim mbaresën paskajore, mbeten vetëm rrënja - mach-, wander
. Rrënja e foljes merr në çdo vetë një mbaresë tjetër.

Shumica e foljeve marrin mbaresat si në vijim:

 • ich (= unë)
-e
 • du (= ti)
-st
 • er (= ai)
 • sie (= ajo)
 • es (= --)
-t
 • wir (= ne)
-en
 • ihr (= ju)
-t
 • sie (= ata/ato)
 • Sie (= Ju)
-en

Për shembull. (p.sh.)

kommen → komm-en
të vijsh
ich komme
wir kommen
du kommst
ihr kommt
er, sie, es kommt
sie, Sie kommen
machen → mach-en
të bëjsh
ich mache
wir machen
du machst
ihr macht
er, sie, es macht
sie, Sie machen
brauchen → brauch-en
të kesh nevojë
ich brauche
wir brauchen
du brauchst
ihr braucht
er, sie, es braucht
sie, Sie brauchen

Format e disa foljeve duhet të mësohen përmendësh.

sein (= të jesh)
ich bin
wir sind
du bist
ihr seid
er, sie, es ist
sie, Sie sind
haben (= të kesh)
ich habe
wir haben
du hast
ihr habt
er, sie, es hat
sie, Sie haben
werden (= të bëhesh)
ich werde
wir werden
du wirst
ihr werdet
er, sie, es wird
sie, Sie werden
wissen (= të dijsh)
ich weiß
wir wissen
du weißt
ihr wisst
er, sie, es weiß
sie, Sie wissen

Nëse rrënja e foljes është:

 • -s- → reis-en (= të udhëtojsh)
 • -ss- → küss-en (= të puthësh)
 • -ß- → heiß-en (= të quhesh)
 • -z- → duz-en (= të thirrësh dikend me ti)
 • -tz- → sitz-en (= të thirrësh dikend me Ju)

në vetën e 2. njejës (du) merr mbaresën - t

heißen → heiß-en
të quhesh
ich heiße
wir heißen
du heißt
ihr heißt
er, sie, es heißt
sie, Sie heißen

Nëse rrënja e foljes është:

 • -t- → arbeit-en (= të punojsh)
 • -d- → bad-en (= të lahesh)
 • -tm- → atm-en (= të marrësh frymë)
 • -chn- → zeichn-en (= të vizatojsh)
 • -ffn- → öffn-en (= të hapësh)

në vetën e 2. njejës (du) merr mbaresën -est,
në vetën e 3. njejës (er, sie, es) merr mbaresën - et,
në vetën e 2. shumës (ihr) merr mbaresën - et.

arbeiten → arbeit-en
të punojsh
ich arbeite
wir arbeiten
du arbeitest
ihr arbeitet
er, sie, es arbeitet
sie, Sie arbeiten
baden → bad-en
të lahesh
ich bade
wir baden
du badest
ihr badet
er, sie, es badet
sie, Sie baden

Nëse rrënja e foljes është:

 • -eln-→ sammeln (= të mbledhësh)

vetën 1. njejës ( ich (= unë) ) -e nuk zbatohet nga rrënja e foljes,
Rrënja e foljes merr në vetën 1. shumës ( wir (= ne) ) dhe në vetën 3. shumës ( sie (= ata/ato) , Sie (= Ju) ) mbaresën -n.

sammeln → sammel-n
të mbledhësh
ich sammle
wir sammeln
du sammelst
ihr sammelt
er, sie, es sammelt
sie, Sie sammeln

Tek disa folje gjatë zgjedhimit ndryshon zanorja e rrënjës. Ndryshimi i zanores ndodh në vetëm e 2. njëjës (du) dhe në vetën e 3. njejës (er, sie, es).

a → ä bei schlafen (flej)

schlafen → schlaf-en
të flejsh
ich schlafe
wir schlafen
du schläfst
ihr schlaft
er, sie, es schläft
sie, Sie schlafen
laufen → lauf-en
të ecësh
ich laufe
wir laufen
du läufst
ihr lauft
er, sie, es läuft
sie, Sie laufen
tragen → trag-en
të bartësh
ich trage
wir tragen
du trägst
ihr tragt
er, sie, es trägt
sie, Sie tragen

e → i bei geben (shkoj)

geben → geb-en
të shkojsh
ich gebe
wir geben
du gibst
ihr gebt
er, sie, es gibt
sie, Sie geben
nehmen → nehm-en
të marrësh
ich nehme
wir nehmen
du nimmst
ihr nehmt
er, sie, es nimmt
sie, Sie nehmen

e → ie bei sehen (shkoj)

sehen → seh-en
të shohësh
ich sehe
wir sehen
du siehst
ihr seht
er, sie, es sieht
sie, Sie sehen

Foljet modale

Foljet modale modifikojnë kuptimin e foljes në fjali.
Foljet modale përcaktojnë lidhjen me veprimtarinë e shprehur nga folja në fjali.
Folja e dytë pas foljes modale është gjithnjë në paskajore në fund të fjalisë.

 • können (mund - aftësi / mundësi:

  Ich kann gut schwimmen.
  = Unë mund të notoj mirë.
  Das Auto ist kaputt. Wir können nicht weiter fahren.
  = Vetuar është prishur. Ne nuk mund të vazhdojmë rrugën.
  Können Sie mir helfen?
  = A mund të më ndihmoni.
  Die Medikamente kann man nur mit Rezept kaufen.
  = Olaçet mund të blihen vetëm me recetë.
 • mund - leje / ndalim:

  Hier dürfen Sie nicht rauchen!
  = Këtu nuk lejohet prija e duhanit!
  Die Bank darf das Geld für das Mittagessen abbuchen.
  = Banka mund të tërheq paratë për drekën.
 • duhet - detyrë / domosdoshmëri:

  Ich muss den Aufsatz bis morgen schreiben.
  = Më duhet ta shkruaj esenë deri nesër.
  Ich muss zum Hauptplatz.
  = Më duhet të shkoj në sheshin kryesor.
  Hier musst du den Namen angeben.
  = Këtu ju duhet të vendosni emrin
 • dua - dëshirë / qëllim:

  Wir wollen am Wochenende an die Ostsee fahren.
  = Ne duam të shkojmë në Detin Baltik në fundjavë.
  Ich will dich heiraten.
  = Dua te martohem me ty.
  Wollen wir etwas essen?
  = A duam të hamë diçka?
 • duhet - detyrë / përsëritje e një kërkese:

  Du sollst deiner Oma helfen.
  = Ti duhet të ndihmojsh gjyshen tënde.
  Der Arzt sagt, ihr sollt mehr Obst essen.
  = Mjeku thotë, ju duhet të hani më shumë fruta.
  Soll ich den Notarzt rufen?
  = A duhet të telefonoj mjekun e urgjencës?
 • pëlqej - dashuri
  folja modale "mögen" - pëlqej gjendet e vetme në fjali.

  Ich mag keine Schokolade.
  = Nuk me pelqen cokollata.
  Ich mag türkisches Essen.
  = Me pelqen ushqimi turk.
 • dua - dëshirë
  folja modale "dua" është forma gramatikore e konjunktivit II të foljes "mögen" dhe ka kuptimin e vet = dëshirë:

  Ich möchte mit Frau Riedel sprechen.
  = Do të dëshiroja të flas me Znj. Riedel.
  Wie möchten die Deutschen am liebsten wohnen?
  = Si do të dëshironin të jetojnë më mirë?
  Ich möchte eine Massage haben.
  = Do të doja një masazhë.
 • të kesh nevojë + zu + Paskajorja
  "Duhet" e mohuar shpesh zëvendësohet me kuptimin "nevojë" nga "nuk duhet". Do të thotë që dikush nuk ka pse të bëjë diçka. Në këtë rast, "nevoja" përdoret si një folje modale dhe gjithmonë ka një fjalë negative dhe një paskajore me "zu".

  Wir müssen morgen nicht früh aufstehen, denn es ist Wochenende.
  = Ne nuk duhet të ngrihemi herët nesër sepse është fundjava.
  Wir brauchen morgen nicht früh aufzustehen, denn es ist Wochenende.
  = Ne nuk kemi nevojë të ngrihemi herët nesër sepse është fundjava.

  Gjithashtu, "brauchen" në lidhje me një fjalë kufizuese siç është "erst, nur (e thjeshtë), bloß, kaum" mund të përdoret pozitivisht për të shprehur domosdoshmëri.

  Du brauchst erst nächste Woche einzukaufen, noch haben wir viel zu essen und zu trinken.
  = Ti duhet tek javën tjetër të bëjsh pazar, ende kemi shumë për ngrënë e prië.
  Um erfolgreich zu werden, brauchst du nur etwas mehr zu arbeiten, dann schaffst du es bestimmt.
  = Për të qenë të suksesshëm, duhet vetëm të punoni pak më shumë, atëherë do ta arini patjetër atë.

Foljet modale mund të shfaqen pa një folje të dytë nëse konteksti është i qartë.

Ich muss zum Arzt.
= Më duhet të shkoj te mjeku.
Ich backe die Pizza. Du kannst es nicht!
= Unë pjeë picë. Ti nuk mundesh.

Gjatë zgjedhimit të foljeve modale veta 1. dhe 3. janë të njëjta.

können
mund
ich kann
wir können
du kannst
ihr könnt
er, sie, es kann
sie, Sie können
dürfen
mund/guxoj, më lejohet
ich darf
wir dürfen
du darfst
ihr dürft
er, sie, es darf
sie, Sie dürfen
müssen
duhet
ich muss
wir müssen
du musst
ihr müsst
er, sie, es muss
sie, Sie müssen
wollen
dua
ich will
wir wollen
du willst
ihr wollt
er, sie, es will
sie, Sie wollen
sollen
duhat
ich soll
wir sollen
du sollst
ihr sollt
er, sie, es soll
sie, Sie sollen
mögen
mögen
ich mag
wir mögen
du magst
ihr mögt
er, sie, es mag
sie, Sie mögen
möchten
möchten
ich möchte
wir möchten
du möchtest
ihr möchtet
er, sie, es möchte
sie, Sie möchten

Foljet modale shoqërohen gjithashtu me përemrin e pacaktuar "man-njeri" - gjithmonë në vetën e tretë njëjës.

man kann
(njeri) mundet
Hier kann man gut essen.
Këtu mund të hahet mirë.
man muss
"njeri" duhet
Das muss man noch heute machen.
Kjo duhet bërë që sot.
man soll
"njëri" duhet
Das soll man wiederholen.
Këtë duhet përsëritur.
man darf
"njeri" mund/guxon, lejohet
In diesem Raum darf man rauchen.
Në këtë dhomë mund/lejohet të pihet duhan

Foljet e përbëra

Ka folje të përbëra të ndashme dhe pandashme.

Foljet e përbëra përbëhen nga parashtesa dhe folja.

einkaufen
të bëjsh pazar
ein + kaufen (= të blejsh)
verstehen
të kuptojsh
ver + stehen (= të qëndrojsh)

Foljet e ndashme

Parashtesa është e theksuar. Në fjaljor e gjejmë: einkaufen (= të bëjsh pazar) .

Ich gehe gleich einkaufen.
= Tash shkoj në pazar.
Ich kaufe nicht so gern ein.
= Nuk më pëlqen të blej.
Gestern kaufte sie den ganzen Tag ein.
= Dje tërë ditën keni blerë.
Er sieht elegant aus.
= Ai duket elegant.

Parashtesa e modifikon kuptimin e foljes. ("einpkacken-paketim" ka diçka me paketim të bëjë. "Einkaufe-pazar" ka diçka me "blerjen" të bëjë.)

Në kohën e tashme dhe në kohën e pakryer parashtesa gjendet gjithmonë në fund të fjalisë.

Në parztip perfekt "ge" gendet ndërmjet parashtesës dhe foljes.

kaufen (= të blejsh) ein-ge-kauft

Du hast aber viel eingekauft!
= Por ti ke blerë shumë!

Parashtesat tek foljet e ndashme:

ab- (= nga)
abfahren (= të nisesh ,të largohesh)
an- (= në)
ankommen (= të arijsh) , anprobieren (= ta provojsh)
auf- (= në/mbi)
aufstehen (= të zgjohesh)
aus- (= nga)
austragen (= ta dorëzojsh, të bartësh) , aussehen (= të dukesh)
bei- (= te/tek)
beibringen (= të mësojsh dikënd... /ti bëjsh me dije)
ein- (= një)
einkaufen (= të bëjsh pazar) , einpacken (= të paketojsh)
los- (= nis..)
losgehen (= të nisesh)
mit- (= me)
mitkommen (= të vijsh (me mua)) , mitnehmen (= të marrësh me vete)
nach- (= pas)
nachmachen (= të imitojsh)
vor- (= para)
vorstellen (= të imagjinojsh/të prezantohesh)
zu- (= në...)
zumachen (= të mbyllësh) , (da)zunehmen (= të shëndoshesh...)

Foljet e pandashme

Parashtesa nuk është e theksuar.

Ich kann das nicht verstehen.
= Unë këtë nuk mund ta kuptoj .

Parashtesa ndryshon kuptimin e foljes. ("Verstehen-kuptoj" nuk ka asnjë lidhje me "stehen-qëndroj".)

Në kohën e tashme dhe në kohën e pakryer parashtesa gjendet bashkë me foljen.

Ich verstehe das nicht.
= Unë këtë nuk e kuptoj.
Den Urlaub verbrachte sie in den Alpen.
= Ajo i kaloi pushimet në Alpe.

Partizip perfekti nuk ka "ge-"

verstehen (= të kuptojsh) verstanden (= të kesh kuptuar)

Du hast aber nichts verstanden!
= Ti nuk e ke kuptuar!

bekommen (= të pranojsh, të marrësh) bekommen (= të pranojsh, të marrësh)

Ich habe einen neuen Computer bekommen.
= Kam marrë një kompjuter të ri.

Parashtesat te foljet e pandashme:

be-
bekommen (= të pranojsh, të marrësh)
ge-
gefallen (= të të pëlqejë.)
emp-
empfehlen (= të rekomandojsh)
ent-
entschuldigen (= të kërkojsh falje)
er-
erzählen (= të tregojsh)
miss-
missbrauchen (= të abuzojsh)
ver-
verstehen (= të kuptojsh)
zer-
zerstören (= të shkatërrojsh)

Mënyra urdhërore

Imperativi (mënyra urdhërore) përdoret për kërkesa, komanda, këshilla ose tregues.

Imperativi ndërtohet për format në vijim:

du (= ti)
du (ti) - për një person,
ihr (= ju)
ihr (ju) për dy ose më shumë persona,
Sie (= Ju)
Sie (Ju) - si formë mirësjellje për një ose më shumë njerëz.

Imperativi për "formën-du" do të formohet pa përemrin vetorë "du" dhe pa mbaresën "-st".

 • du kommst (= ti vjen) Komm! (= eja!)
 • du gibst (= ti jep) Gib! (= jep!)
 • du nimmst (= ti merr) Nimm! (= merr!)
 • du gehst (= ti shkon) Geh! (= shko!)
Geh ins Fitnesstudio!
= shko në studio të fitnesit!

Imperativi për "formën- ju" do të formohet pa përemrin vetorë "ihr".

 • ihr kommt (= ju vijni) Kommt! (= ejani!)
 • ihr gebt (= ju jepni) Gebt! (= jepni!)
 • ihr nehmt (= ju merrni) Nehmt! (= merrni!)
 • ihr feiert (= ju festoni) Feiert! (= festoni!)
Feiert, tanzt und trinkt mit mir!
= festoni, vallëzono dhe pijni me mua!

Imperativi për "formën-Sie" do të formohet përmes ndryshimit të rënditjes së fjalëve.

 • Sie gehen (= Ju shkoni) Gehen Sie! (= Shkoni Ju!)
 • Sie geben (= Ju shkoni) Geben Sie! (= Shkoni Ju)
 • Sie kommen (= Ju vijni) Kommen Sie! (= Ejani Ju!)
 • Sie nehmen (= Ju merrni) Nehmen Sie! (= Merrni Ju!)
 • Sie ziehen an (= Ju visheni) Ziehen Sie an! (= Vishuni Ju)
Ziehen Sie einen Anzug an!
= Visheni Ju një kostum!

Foljet me umlaut (ä,ö,ü) në vetën e 2. dhe 3. njejës e humbin umlautin në imperativ.

 • du schläfst (= ti flen) Schlaf! (= flej!)
 • du fährst (= ti vozit) Fahr! (= vozit!)

Tek foljet me mbaresa foljore: "-t", "-d", "-ig", "-er", "-el" marrin mbarimin "-e" në "du-formë".

 • du wartest (= ti pret) Warte! (= prit!)
 • du entschuldigst dich (= ti kërkon falje) Entschuldige dich! (= kërko falje!)
 • du lächelst (= ti qesh) Lächle! (= qesh!)

Format e parregullta të imperativit

sein (= jini)

 • du (= ti) Sei! (= ji!)
 • ihr (= ju) Seid! (= jini!)
 • Sie (= Ju) Seien Sie! (= Jini Ju!)

haben (= me pas)

 • du (= ti) Hab! (= Ki!)
 • ihr (= ju) Habt! (= Kini!)
 • Sie (= Ju) Haben Sie! (= Kini Ju!)

werden (= bërë (me u bë))

 • du (= ti) Werde! (= bëhu!)
 • ihr (= ju) Werdet! (= bëhuni!)
 • Sie (= Ju) Werden Sie! (= bëhuni Ju!)

Imperativi - "forma-wir (ne)"

Imperativi për "formën-wir" do të formohet përmes ndryshimit të renditjes së fjalëve.

 • wir gehen (= shkomë) Gehen wir! (= Shkomë!)
 • wir kommen (= vijmë) Kommen wir! (= Vijmë!)
 • wir geben (= shkojmë) Geben wir! (= Japim!)
 • wir nehmen (= marrim) Nehmen wir! (= Marrim!)
Gehen wir hin!
= Shkojmë atje!
Kaufen wir es hier!
= Blem këtu

Koha e pakryer

Koha e pakryer është një formë e së kaluarës që përdoret më së shumti në tregime.
Koha e pakryer përdoret në tekstet e shkruara.

Veta 1. dhe 3 në kohën e pakryer është gjithmonë e njëjtë.

Foljet e rregullta

 • ich (= unë)
–te
 • du (= ti)
–test
 • er (= ai)
 • sie (= ajo)
 • es (= --)
–te
 • wir (= ne)
-ten
 • ihr (= ju)
-tet
 • sie (= ata/ato)
 • Sie (= Ju)
-ten
kaufen (= të blejsh)
ich kaufte
wir kauften
du kauftest
ihr kauftet
er, sie, es kaufte
sie, Sie kauften

Foljet e rregullta me mbaresë në rrënjë të folljes;

-t-
arbeiten
-d-
baden
-tm-
atmen
-chn-
zeichnen
-ffn-
öffnen
 • ich (= unë)
-ete
 • du (= ti)
-etest
 • er (= ai)
 • sie (= ajo)
 • es (= --)
-ete
 • wir (= ne)
-eten
 • ihr (= ju)
-etet
 • sie (= ata/ato)
 • Sie (= Ju)
-eten
warten (= të presësh)
ich wartete
wir warteten
du wartetest
ihr wartetet
er, sie, es wartete
sie, Sie warteten

Foljet e parregullta

 • ich (= unë)
 • du (= ti)
-st
 • er (= ai)
 • sie (= ajo)
 • es (= --)
 • wir (= ne)
-en
 • ihr (= ju)
-t
 • sie (= ata/ato)
 • Sie (= Ju)
-en
gehen (= të shkojsh)
ich ging
wir gingen
du gingst
ihr gingt
er, sie, es ging
sie, Sie gingen
lassen (= të lëshë)
ich ließ
wir ließen
du ließt
ihr ließt
er, sie, es ließ
sie, Sie ließen
Er ließ wieder seinen Kampfhund ohne Beißkorb und Leine frei im Haus herumlaufen.
= Ai e lejoj qenin e tij luftarak të bredh lirshëm nëpër shtëpi pa mbrojtje të gojës.

Kur tregohet për të kaluarën dhe përdoren foljet "haben-kam", "sein-jam" dhe ato modale, pothuajse gjithmonë përdoret koha e pakryer, edhe nëse i gjithë teksti është në kohën e kryer.

Në kohën e pakryer veta 1. dhe 3. janë gjithmonë njëlloj.

haben (= kam)
ich hatte
wir hatten
du hattest
ihr hattet
er, sie, es hatte
sie, Sie hatten
Alle Schülerinnen und Schüler hatten gute Noten.
= Të gjithë nxënëset dhe nxënësit kishin nota të mira.
sein (= jam)
ich war
wir waren
du warst
ihr wart
er, sie, es war
sie, Sie waren
Letztes Schuljahr war ein gutes Jahr.
= Viti i kaluar shkollor ishte një vit i mbarë.
können (= mundet)
ich konnte
wir konnten
du konntest
ihr konntet
er, sie, es konnte
sie, Sie konnten
Ich konnte nicht dorthin fahren.
= Unë nuk munda të shkoj atje.
müssen (= duhet)
ich musste
wir mussten
du musstest
ihr musstet
er, sie, es musste
sie, Sie mussten
Für meinen Job als Journalistin musste ich meine Aussprache verbessern.
= Më është dashur të përmirësoj shqiptimin për punën time si gazetar.
dürfen (= duhet, lejohet)
ich durfte
wir durften
du durftest
ihr durftet
er, sie, es durfte
sie, Sie durften
Ich durfte einen Kurs in Schwerin besuchen.
= Mu lejua të shkoj në një kurs në Schwerin.
wollen (= të duash)
ich wollte
wir wollten
du wolltest
ihr wolltet
er, sie, es wollte
sie, Sie wollten
Ich wollte schnell neue Leute kennen lernen.
= Unë doja shpejt të njoh njerëz të rinj.
sollen (= duhet)
ich sollte
wir sollten
du solltest
ihr solltet
er, sie, es sollte
sie, Sie sollten
Ich sollte einen Kurs in Berlin besuchen.
= Unë duhej të vijoja një kurs në Berlin.
mögen (= të pëlqejsh)
ich mochte
wir mochten
du mochtest
ihr mochtet
er, sie, es mochte
sie, Sie mochten
Ich mochte dich nicht
= Ti nuk më pëlqen

Koha e kryer

Koha e kryer është një formë e kohës së shkuar.

Koha e kryer ndërtohet me foljen ndihmëse ("haben - kam" ose "sein - jam" të zgjedhuar dhe partizip perfekt - pjesores në fund të fjalisë.

Perfekt = haben / sein + … + Partizip Perfekt

Parzizip Perfekt - Pjesorja e së kaluarës

Foljet e rregullta

Duhe shtuar parashtesën "ge-" dhe parapashtesa "-t"

 • machen (= të bëjsh) ge–mach–t
 • kaufen (= të blejsh) ge–kauf–t
 • zeigen (= të tregojsh) ge-zeig-t
Ich habe ihr ein paar wichtige Gebäude gezeigt.
= Asaj i kam treguar disa ndërtesa të rëndësishme.

Tek foljet, cilat mbarojnë me t-“, „-d-“, „-tm-“, „-chn-“, „-ffn-“ shtesat e rrënjës: parashtesa "ge-" dhe prapashtesa "-et"

 • warten (= të presësh) ge–wart–et
 • baden (= të lahesh) ge–bad–et
 • atmen (= të marrësh frymë) ge–atm–et
 • zeichnen (= të vizatojsh) ge–zeichn–et
 • öffnen (= të hapësh) ge–öffn-et

Foljet e parregullta

Pjesoren e së kaluarës të foljeve të parregullta duhet mësuar përmendës. Mbaron si zakonisht me "-en".

 • treffen (= të takojsh) getroffen
Wen hast du im Park getroffen?
= Cilin e ke takuar në park?
 • denken (= të mendojsh) gedacht
Gestern habe ich ganz intensiv an dich gedacht.
= Dje kam menduar për ti shumë intensivisht.

Foljet e ndashme

Te foljet e ndashme të rregullta dhe të parregullta parashtesa "-ge"- gjendet ndërmjet parashtesës dhe rrënjës së foljes.

 • einkaufen (= të blejsh) ein–ge–kauf–t
 • ausfüllen (= të plotësojsh) aus–ge–füll-t
 • aufstehen (= të zgjohesh) auf–ge–stand–en
Dort haben wir zuerst einen Haufen von Formularen ausgefüllt.
= Atje së pari kemi plotësuar një mori formularësh.

Pjesorja e kohës së kryer pa "ge-"

Te foljet e pandashme të rregullta dhe të parregjullta që fillojnë me „be-”, „ge-”, „emp-”, „ent-”, „er-”, „miss-”, „ver-”, „zer-” nuk do të kenë parashtesën "ge-"

 • bestehen (= qëndron) bestand–en
 • gefallen (= rënë) gefall–en
 • empfinden (= ndihem) empfund–en
 • entschuldigen (= kërkim falje) entschuldig–t
 • erzählen (= tregoj) erzähl–t
 • missbrauchen (= abuzim) missbrauch–t
 • verstehen (= kuptoj) verstand–en
 • zerstören (= shkatërrim) zerstör–t
Ich habe schon versucht, den Computer zu starten.
= Tashmë jam përpjekur të startoj kompjuterin.
Zuerst haben wir uns bei der Ausländerbehörde im Stadthaus erkundigt.
= Së pari kemi pyetur zyrën e emigracionit në komunë.

Foljet me prapashtesat „-ieren“ nuk kanë„ge-“ dhe janë gjithmonë të rregullta.

 • informieren (= informim) informier–t
 • studieren (= studjoj) studier–t
Hast du es schon kontrolliert?
= A e ke kontrolluar tashmë?
Hast du ein Virenprogramm installiert?
= A ke instaluar një program virusi?

Koha e kryer me follen ndihmëse "sein-jam".

Folja ndihmëse "sein-jam" përdoret, kur folja:

 • shpreh lëvizje të subjektit nga A në B: „kommen“, „gehen“, „laufen“, „springen“, „ziehen“

  Wir sind nach Wien gekommen.
  = Ne kemi ardhur në Vjenë.
  Er ist erst spät nach Hause gekommen.
  = Ai ka ardhur vonë në shtëpi.
  Ich bin ins Kino gegangen.
  = Unë kam shkuar në kinema.
  Sie ist vor kurzem von der Türkei nach Deutschland gezogen.
  = Kohët e fundit ajo është transferuar nga Turqia në Gjermani.
 • te ndryshimi e gjendjes të subjektit, sie: „aufwachen“, „einschlafen“, „wachsen“, „sterben“:

  Ich bin sofort eingeschlafen.
  = Unë kam fjetur menjëherë.
  Du bist aber groß gewachsen!
  = Por ti qenke rritur i mach!
  Hermann Hesse ist 1962 in der Schweiz gestorben.
  = Herman Hesse ka vdekur në vitin 1962 në Zvicër.
 • te foljet:

  sein
  të jesh
  Ich bin gestern im Kino gewesen.
  Unë dje kam aqenë në kinema.
  werden
  të bëhesh
  Sie ist Mathematiklehrerin geworden.
  Ajo është bërë mësuese e matematikës.
  bleiben
  të rrijsh
  Die ganze Woche ist er wegen der Grippe zu Hause geblieben.
  Ai k qendruar në shtëpi gjatë gjithë javës për shkak të gripit.
  passieren
  të rrijsh
  Was ist passiert?
  Çka ka ndodhur?
  geschehen
  të ndodh
  Was ist geschehen?
  Çka ka ndodhur?
  begegnen
  të takojsh
  Ich bin ihm im Park begegnet.
  E kam atë në park.

Koha e kryer me "haben-kam"

Folja ndihmëse "haben -kam" përdoret tek të gjitha foljet me objekt në rasën kallëzore (edhe tek lëvizja e subjektit).

Ich habe die reservierten Karten für die Sonntagsvorstellung abgeholt.
= I kam marrë biletat e rezervuara për shfaqjen e të dielës.
Sie haben das gleiche Kleid gekauft.
= Ju keni blerë të njëjtën veshje
Was hast du ihr gegeben?
= Çka i ke dhënë asaj?
Ich habe den Berg schon mehrmals bestiegen.
= Unë jam ngjitur në mal disa herë.

Folja ndihmëse "haben-kam" përdoret tek të gjitha foljet vetvetore (refleksive) (edhe tek lëizja e subjektit).

Die Kinder haben sich vor dem Schlafen gewaschen.
= Fëmijët janë larë para se të flejnë.
Ich habe mich an das Fenster gesetzt.
= Unë jam ulur në dritare.

Foljet vetvetore

Einige Verben verlangen das Reflexivpronomen „sich”.

sich beeilen
= sich beeilen
sich freuen
= sich freuen
sich interessieren
= sich interessieren
sich fühlen
= sich fühlen
sich treffen
= sich treffen

Das Reflexivpronomen kann bedeuten, dass die Tätigkeit auf das Subjekt gerichtet ist.

sich waschen
sich waschen
Der Junge wäscht sich.
Der Junge wäscht sich.
sich kämmen
sich kämmen
Die Mädchen kämmen sich.
Die Mädchen kämmen sich.
sich verletzen
sich verletzen
Ich habe mich verletzt.
Ich habe mich verletzt.

Das Reflexivverb muss konjugiert werden.

sich waschen (= sich waschen)
ich wasche mich
wir waschen uns
du wäschst dich
ihr wascht euch
er, sie, es wäscht sich
sie, Sie waschen sich

Wenn das Reflexivverb ein Akkusativobjekt erfordert, verändert sich das Reflexivpronomen:

sich (die Hände) waschen (= sich (die Hände) waschen)
ich wasche mir die Hände
wir waschen uns die Hände
du wäschst dir die Hände
ihr wascht euch die Hände
er, sie, es wäscht sich die Hände
sie, Sie waschen sich die Hände

Neben der reflexiven Verwendung können einige Verben auch zur Bezeichnung einer reziproken (wechselseitigen) Beziehung verwendet werden. An einer reziproken Beziehung sind immer mindestens zwei Personen beteiligt. Deshalb stehen das Verb und das reziproke Pronomen immer im Plural.

Reziproke Verben treten nur mit Subjekten im Plural auf. Deshalb werden die Pluralformen des Reflexivpronomens uns, euch und sich verwendet.

 • sich kennenlernen (= sich kennenlernen) Wir haben uns in der Grundschule kennen gelernt. (= Wir haben uns in der Grundschule kennen gelernt.) Ich habe Helga in der Grundschule kennengelernt. Helga hat mich in der Grundschule kennen gelernt. (= Ich habe Helga in der Grundschule kennengelernt. Helga hat mich in der Grundschule kennen gelernt.)
 • sich gut verstehen (= sich gut verstehen) Wir haben uns sofort gut verstanden. (= Wir haben uns sofort gut verstanden.)
 • sich begrüßen (= sich begrüßen) Herr Hansen und seine Nachbarin begrüßen sich jeden Morgen auf der Straße. (= Herr Hansen und seine Nachbarin begrüßen sich jeden Morgen auf der Straße.) Herr Hansen begrüßt seine Nachbarin; Die Nachbarin begrüßt Herrn Hansen. (= Herr Hansen begrüßt seine Nachbarin; Die Nachbarin begrüßt Herrn Hansen.)

Pasivi/pësorja

Pasivi përdoret kur informacioni më i rëndësishëm në fjali është veprimi dhe jo ekzekutuesi.

In einem Restaurant wirst du praktisch ausgebildet.
= Do të trajnoheni praktikisht në një restorant.

Pasivi formohet me foljen e zgjedhuar ndihmëse "werden (do të)" dhe Partizip II- pjesorja në fund të fjalisë.

Aktiv (= Aktivi)

Ich koche die Suppe.
= Unë gatuas supën.
Der Lehrer korrigiert die Tests.
= Mësuesi korigjon testet.

Passiv (= Pasivi)

Die Suppe wird gekocht.
= Supa do të gatuhet.
Die Tests werden korrigiert.
= Testet do të korigjohen.

Ekzekutori mund të shprehet me "von (nga) + dativ (rasa dhanore)".

Die Suppe wird von mir gekocht.
= Supa do të gatuhet nga unë
Die Teste werden vom Lehrer korrigiert.
= Testet do të korigjohen nga mësuesi.

Pasivi-pësorja dhe foljet modale

Pasivi (pësorja) mund të përdoret edhe me foljet modale mund, duhet, mundet dhe do të duhej. Folja modale mund gjendet në kohën e tashme si dhe në kohën e pakryer.Me këtë rast përdoret edhe folja ndishmëse "werden-do të" dhe partizipII - pjesorja e foljes kryesore.

Aktivi Pasivi
Der Vater kann das Auto reparieren.
Baba mund të riparoi veturën
Das Auto kann von dem Vater repariert werden.
Vetura mund të riparohet nga babai.
Die Mutter muss die Kinder zur Schule bringen.
Nëna duhet si tjell fëmijët në shkollë.
Die Kinder müssen von der Mutter zur Schule gebracht werden.
Fëmijët duhet të sillen nga nëna në shkollë.
Die Kinder dürfen den Computer benutzen.
Fëmijët mund/guxojnë të përdorin kompjuterin.
Der Computer darf von den Kindern benutzt werden.
Kompjuteri mund të përdoret nga fëmijët.
Die Kinder sollen die Betten machen.
Fëmijët duhet të bëjnë shtretërit.
Die Betten sollen von den Kindern gemacht werden.
Shtretërit duhet të bëhen nga fëmijët.

Pasivi - pësorja dhe koha e pakryer

Koha e pakryer në pasiv formohet me format e kohës së pakryer të foljes "werden (do të) dhe partizip II (psesorja) e foljes kryesore.

Pasivi në kohën e tashme Pasivi në kohën e pakryer
Ich werde in einem Restaurant ausgebildet.
Unë do të shkollohem në një restaurant.
Ich wurde in einem Restaurant ausgebildet.
Unë u shkollova në një restaurant
Du wirst in einem Restaurant ausgebildet.
Ti do të shkollohesh në një resstaurant.
Du wurdest in einem Restaurant ausgebildet.
Ti u shkollove në një restaurant.
Er/sie/es wird in einem Restaurant ausgebildet.
Ai/ajo do të shkolloeht në një restaurant.
Er/sie/es wurde in einem Restaurant ausgebildet.
Ai/ajo u shkollua në një restaurant.
Wir werden in einem Restaurant ausgebildet.
Ne do të shkollohemi në një restaurant.
Wir wurden in einem Restaurant ausgebildet.
Ne u shkolluam në një restaurant.
Ihr werdet in einem Restaurant ausgebildet.
Ju do të shkolloheni në një restaurant.
Ihr wurdet in einem restaurant ausgebildet.
Ju u shkolluat në një restaurant.
Sie/sie werden in einem Restaurant ausgebildet.
Ata do të shkollohen në një restaurant.
Sie/sie wurden in einem Restaurant ausgebildet.
Ata/ato u shkolluan në një restaurant.
Weißt du nicht, Mama, Neymar wurde doch bei der letzten WM am Rücken verletzt!
= A nuk e di ti mami, Neymari u lëndua në kurriz në kampionatin e fundit botëror!
Das Formular wurde nicht richtig ausgefüllt.
= Formulari nuk u plotësua si duhet.
Das Geld wurde gestern abgebucht.
= Paratë u tërhoqën dje.
Frau Müller wurde nicht zur Geburtstagsparty von Ihrer Nachbarin eingeladen.
= Zonja Müller nuk ishte e ftuar në festën e ditëlindjes së fqinjit të saj.
Auf der Party wurde gestern viel getanzt und gelacht.
= Në festën e djeshme kishte shumë të qeshura dhe vallëzim.

Konjunktivi II

Konjunktivi II përdoret në gjermanisht për të shprehur kërkesa, dëshira, mundësi joreale dhe hamendje. Konjuktivi II formohet me foljen ndihmëse "werden-do" dhe paskajoren në fund të fjalisë.

Folja „würden“ zgjedhohet.

würden (= würden)
ich würde
wir würden
du würdest
ihr würdet
er, sie, es würde
sie, Sie würden
Würden Sie mir bitte Ihre Telefonnummer sagen?
= Würden Sie mir bitte Ihre Telefonnummer sagen?
Was würden Sie empfehlen?
= Was würden Sie empfehlen?

Foljet "kam", "jam" dhe foljet modale formojnë konjunktivin me format e të pakryerës dhe me umlaut.

haben (= kam)
ich hätte
wir hätten
du hättest
ihr hättet
er, sie, es hätte
sie, Sie hätten
sein (= jam)
ich wäre
wir wären
du wärst
ihr wäret
er, sie, es wäre
sie, Sie wären
können (= können)
ich könnte
wir könnten
du könntest
ihr könntet
er, sie, es könnte
sie, Sie könnten
müssen (= müssen)
ich müsste
wir müssten
du müsstest
ihr müsstet
er, sie, es müsste
sie, Sie müssten
dürfen (= dürfen)
ich dürfte
wir dürften
du dürftest
ihr dürftet
er, sie, es dürfte
sie, Sie dürften
sollen (= sollen)
ich sollte
wir sollten
du solltest
ihr solltet
er, sie, es sollte
sie, Sie sollten

Me konjunktiv mund të shprehet një dëshirë.Shpesh përdoren pjesëzat „doch“, „bloß“ dhe „nur“

Wenn er doch bald kommen würde!
= Nëse ai do të vinte së shpejti!
Wenn ich nur Urlaub hätte!
= Sikur të kisha pushime!
Wenn du bloß anrufen würdest!
= Nëse vetëm do të më telefononit!
Ach, wenn ich ihn heute noch treffen würde!
= Oh, sikur ta takoja sot!

Me konjunktiv mund të shprehim një këshillë. Për këtë përdoret folja modale "sollen".

Du solltest im Bett liegen.
= Ti do të duhej të jesh në krevat.
Er sollte zum Arzt gehen.
= Ai do të duhej të shkojë tek mjeku.
Du solltest dir eine neue Brille kaufen.
= Ti do të duhej të blejsh syze të reja.

Mit dem Konjunktiv kann man Irreales/Möglichkeit ausdrücken.

Wenn du schneller laufen könntest, würden wir den Bus nicht verpassen.
= Wenn du schneller laufen könntest, würden wir den Bus nicht verpassen.

Mit dem Konjunktiv kann man eine Vermutung ausdrücken.

Es ist zwar noch nicht sehr spät, aber er könnte schon zu Hause sein.
= Es ist zwar noch nicht sehr spät, aber er könnte schon zu Hause sein.

Një kërkesë e sjellshme mund të shprehet në një fjali pyetëse me konjunktiv II:

Könnten Sie das Fenster zumachen?
= Do të mund ta mbyllni dritaren?
Könntest du das Radio reparieren?
= Do të mundesh të riparosh radion?
Würden Sie das Radio anmachen?
= A do ta lëshonit radion?
Würdest du mir einen Stift leihen?
= A do të më huazosh nj[ laps?
Könnte ich das Fenster wieder zumachen?
= A do të mund ta mbyll sërish dritaren.
Dürfte ich Ihre Reisetasche auf die Gepäckablage legen?
= A mund ta vendos çantën tuaj të udhëtimit në raftin e bagazheve?
Könntest du mir bitte helfen, den Koffer nach oben zu tragen?
= Do të mund të më ndihmonit, këtë valixhe ta ngrit lartë?

Koha e ardhme

Im Deutschen genügt meistens der Gebrauch des Präsens mit einem Zeitwort zukunftsbezogene Handlungen oder Absichten auszudrücken.

Wir ziehen in einem Monat nach Hamburg um.
= Wir ziehen in einem Monat nach Hamburg um.
Ich sehe morgen den neuen Film von James Bond.
= Ich sehe morgen den neuen Film von James Bond.

Das Futur I ist eine Zeitform, die direkt einen Sachverhalt in der Zukunft bezeichnet. Es wird mit dem Hilfsverb „werden“ und dem Infinitiv des entsprechenden Verbs gebildet, welches am Satzende stehen muss.

lernen
können
Ich werde sehr viel lernen.
Ich werde sehr viel lernen.
Wir werden sehr viel lernen.
Wir werden sehr viel lernen.
Du wirst sehr viel lernen.
Du wirst sehr viel lernen.
Ihr werdet sehr viel lernen.
Ihr werdet sehr viel lernen.
Er/sie/es wird sehr viel lernen.
Er/sie/es wird sehr viel lernen.
Sie/sie werden sehr viel lernen.
Sie/sie werden sehr viel lernen.
Bei dem Umweltprojekt werde ich sehr viel lernen – andere Dinge als in der Schule.
= Bei dem Umweltprojekt werde ich sehr viel lernen – andere Dinge als in der Schule.
Ich werde eine schöne Frau heiraten.
= Ich werde eine schöne Frau heiraten.
Wir werden in einem kleinen Haus mit einem Garten wohnen.
= Wir werden in einem kleinen Haus mit einem Garten wohnen.
Wir werden unser ganzes Leben lang glücklich sein.
= Wir werden unser ganzes Leben lang glücklich sein.

Reagimi i foljeve

Die meisten Verben verlangen eine feste Verbindung mit einer Präposition.
Die Verben mit ihren Präpositionen und danach folgendem Kasus muss man leider auswendig lernen.

Die Liste der häufigsten Verben mit ihren Präpositionen:

achten auf + A
= achten auf
anfangen mit + D
= anfangen mit
sich anmelden für + A
= sich anmelden für
antworten auf + A
= antworten auf
arbeiten an + D
= arbeiten an
sich ärgern über + A
= sich ärgern über
beginnen mit + D
= beginnen mit
sich beschäftigen mit + D
= sich beschäftigen mit
sich beschweren über + A
= sich beschweren über
bestehen aus + D
= bestehen aus
bitten um + A
= bitten um
danken für + A
= danken für
denken an + A
= denken an
diskutieren über + A
= diskutieren über
einladen zu + D
= einladen zu
sich entschuldigen bei + D / für + A
= sich entschuldigen bei / für
erfahren von + D
= erfahren von
fragen nach + D
= fragen nach
sich freuen über + A / auf + A
= sich freuen über / auf
gehören zu + D
= gehören zu
glauben an + A
= glauben an
gratulieren zu + D
= gratulieren zu
grenzen an + D
= grenzen an
hoffen auf + A
= hoffen auf
sich interessieren für + A
= sich interessieren für
sich konzentrieren auf + A
= sich konzentrieren auf
sich kümmern um + A
= sich kümmern um
lachen über + A
= lachen über
meinen von + D
= meinen von
reden über + A / von + D
= reden über / von
schreiben an + A / mit + D / über + A
= schreiben an / mit / über
sorgen für + A / um + A
= sorgen für / um
spielen mit + D
= spielen mit
sprechen über + A / von + D / mit + D
= sprechen über / von / mit
suchen nach + D
= suchen nach
teilnehmen an + D
= teilnehmen an
telefonieren mit + D
= telefonieren mit
träumen von + D
= träumen von
trinken auf + A
= trinken auf
sich unterhalten über + A
= sich unterhalten über
übersetzen in + A / aus + D
= übersetzen in / aus
sich verabschieden von + D
= sich verabschieden von
sich verstehen mit + D
= sich verstehen mit
warten auf + A
= warten auf
wissen von + D
= wissen von
wohnen bei + D
= wohnen bei
zufrieden sein mit + D
= zufrieden sein mit
Ich freue mich auf ein Wiedersehen.
= Ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Sie haben von Ihrem Kind erfahren, dass…
= Sie haben von Ihrem Kind erfahren, dass…

Wichtige Strukturen:

Frage nach einer Person
Präposition + wem / wen ?

 • sprechen über + A.
  sprechen über
 • sprechen über + A.
  über wen?
 • fragen nach + D.
  fragen nach
 • nach wem?
  nach wem?
Für wen interessierst du dich?
= Für wen interessierst du dich?

Wenn man die Frage nach einer Person bildet, steht die Kasusfrage (im Akkusativ „wen“ oder im Dativ „wem“) nach der von dem Verb verlangten Präposition.

Frage nach einer Sache
wo + (r) + Präposition?

 • worüber?
  worüber?
 • wonach?
  wonach?
Worauf konzentrieren Sie sich?
= Worauf konzentrieren Sie sich?

Wenn man die Frage nach einer Sache bildet, steht die von dem Verb verlangte Präposition nach dem Wort „wo-“. Ein „–r-“ zwischen „wo-“ und der Präposition braucht man, wenn die Präposition mit einem Vokal beginnt.

Präpositionaladverb
da + (r) + Präposition

 • darüber?
  darüber?
 • danach?
  danach?
Darüber muss ich mich wirklich ärgern.
= Darüber muss ich mich wirklich ärgern.

Wenn man das Präpositionaladverb bildet, steht die von dem Verb verlangte Präposition nach dem Wort „da-“. Ein „–r-“ zwischen „da-“ und der Präposition braucht man, wenn die Präposition mit einem Vokal beginnt.

Foljet me parafjalë

Im Deutschen bilden viele Verben ihre Ergänzung mit einer festen Präposition. Es hängt von der Präposition ab, in welchem Kasus das Nomen steht.

warten auf etwas (= warten auf etwas) (Akkusativ)
 • der Bus (= der Bus) Ich warte auf den Bus (= Ich warte auf den Bus.)
 • das Geld (= das Geld) Ich warte auf das Geld. (= Ich warte auf das Geld.)
 • die Torte (= die Torte) Ich warte auf die Torte. (= Ich warte auf die Torte.)
zufrieden sein mit etwas (= zufrieden sein mit etwas) (Dativ)
 • der Urlaub (= der Urlaub) Ich bin zufrieden mit dem Urlaub. (= Ich bin zufrieden mit dem Urlaub.)
 • die Reise (= die Reise) Ich bin zufrieden mit der Reise. (= Ich bin zufrieden mit der Reise.)
 • das Buch (= das Buch) Ich bin zufrieden mit dem Buch. (= Ich bin zufrieden mit dem Buch.)

Wenn man die Frage nach einer Sache bildet, steht die von dem Verb verlangte Präposition nach dem Wort „wo-“. Ein „–r-“ zwischen „wo-“ und der Präposition braucht man, wenn die Präposition mit einem Vokal beginnt.Die Frage nach der Sache lautet in diesem Fall:

Worauf wartest du?
Worauf wartest du?
Ich warte auf den Bus.
Ich warte auf den Bus.
Womit bist du zufrieden?
Womit bist du zufrieden?
Mit dem Urlaub.
Mit dem Urlaub.

Wenn man die Frage nach einer Person bildet, steht die Kasusfrage (im Akkusativ „wen“ / im Dativ „wem“) nach der von dem Verb verlangten Präposition.

Akkusativ Dativ
der Lehrer
der Lehrer
Ich warte auf den Lehrer.
Ich warte auf den Lehrer.
das Hausmädchen
das Hausmädchen
Ich warte auf das Hausmädchen.
Ich warte auf das Hausmädchen.
Ich bin zufrieden mit dem Hausmädchen.
Ich bin zufrieden mit dem Hausmädchen.
die Lehrerin
die Lehrerin
Ich warte auf die Lehrerin.
Ich warte auf die Lehrerin.
Ich bin zufrieden mit der Lehrerin.
Ich bin zufrieden mit der Lehrerin.
der Urlaub
der Urlaub
Ich bin zufrieden mit dem Urlaub.
Ich bin zufrieden mit dem Urlaub.

Verben mit Präpositionen, denen immer der Akkusativ folgt:

Die Präpositionen „auf, für, gegen, um, über“ erfordern den Kasus Akkusativ, wenn sie mit einem praepositionalem Verb gebraucht werden.

 • sich interessieren für etwas/jemanden (= sich interessieren für etwas/jemanden) Wir interessieren uns nicht für Politik / für Politiker. (= Wir interessieren uns nicht für Politik / für Politiker.)
 • sich ärgern über etwas/jemanden (= sich ärgern über etwas/jemanden) Die Mutter ärgert sich über den Verkehr/ über den Busfahrer. (= Die Mutter ärgert sich über den Verkehr / über den Busfahrer.)

Verben mit Präpositionen, denen immer der Dativ folgt:

Die Präpositionen „bei, mit, nach, aus, unter, von, zu, vor“ erfordern den Kasus Dativ, wenn sie mit einem praepositionalem Verb gebraucht werden.

Kinder, hört bitte mit dem Spielen auf, das Essen ist fertig!
= Kinder, hört bitte mit dem Spielen auf, das Essen ist fertig!
Hilfst du mir bitte bei den Hausaufgaben?
= Hilfst du mir bitte bei den Hausaufgaben?

Präpositionen, bei denen der Dativ oder der Akkusativ folgen kann:

Die Präpositionen „an“ und „in“ können je nach Fall sowohl den Kasus Akkusativ, als auch den Kasus Dativ, wenn sie mit einem praepositionalem Verb gebraucht werden, erfordern.

Der Schüler denkt immer an die Schulferien.
= Der Schüler denkt immer an die Schulferien.
Hans nimmt an einem Italienischkurs teil.
= Hans nimmt an einem Italienischkurs teil.

Folja modale "sollen" - duhet

Folja modale sollen përdoret gjithashtu për të shprehur një nevojë që nuk është subjektive. Shpesh kjo është një kërkesë, një kërkesë ose një urdhër nga një person i tretë.

Ich soll heute bis 22 Uhr im Büro bleiben. (Mein Chef hat das gesagt / er möchte das von mir.)
= Sot më duhet të rri në zyrë der ora 22. (Shefi ka thënë/ai do ta dëshironte këtë nga unë.)
Meine Mutter soll abends weniger essen. (Ihr Arzt hat das gesagt. “Essen Sie abends weniger!”)
= Nëna ime duhet të hajë më pak në mbrëmje. (Mjeku i saj ka thënë: "hani më pak në mbrëmje")

Zgjedhimi i foljes sollen në konjunktiv koha e tashme

Në konjunktiv II folja Solllen (duhet) shpreh një sugjerim, rekomandim ose këshillë.

ich sollte
wir sollten
du solltest
ihr solltet
er, sie, es sollte
sie, Sie sollten
Natalie, du solltest gleich mit der Suche anfangen.
= Natalie, ti duhet të fillosh menjëherë të kërkosh.
Du solltest den Mut nicht verlieren.
= Ti nuk duhet të humbet guximin.
Kthehu në fillim