Tek përmbajtja

Përdorimi i mbiemrave si kallëzues

Mbiemrat të përdorur si kallëzues (cilët janë të pavarur në fjali) kanë gjithmonë të njëjtën formë dhe mbaresa.

Der Mann ist schön.
= Ky burrë është i bukur.
Die Frau ist schön.
= Kjo grua është e bukur.
Das Kind ist schön.
= Ky fëmij është i bukur.
Die Leute sind schön.
= Këta njerëz janë të bukur.
Ich bin süß.
= Kjo Marilla është e ëmbël.
Ich bin fett.
= Ky gjalp ësht me shumë yndyrë.
Ich werde sauer.
= Qumshti do të tharbet.

Krahasimi i mbiemrave dhe ndajfoljeve

Adjektive und Adverbien lassen sich steigern.

Es gibt drei Steigerungsstufen: Positiv, Komparativ und Superlativ.

Im Komparativ bekommen die Adjektive die Endung „–er“, im Superlativ steht vor dem Adjektiv „am“ und es bekommt die Endung „-sten“.

Positiv (+)
Positiv
Komparativ (++)
Komparativ
Superlativ (+++)
Superlativ
klein
klein
kleiner
am kleinsten
schön
schön
schöner
am schönsten
einfach
einfach
einfacher
am einfachsten

Die kurzen Adjektive, die ein „-a-“, ein „-o-“, oder ein „-u-“ haben, bekommen im Komparativ und im Superlativ einen Umlaut.

Positiv (+)
Positiv
Komparativ (++)
Komparativ
Superlativ (+++)
Superlativ
lang
lang
länger
am längsten
jung
jung
jünger
am jüngsten
grob
grob
gröber
am gröbsten

Adjektive, die auf: „-t“, „-d“, „-tz“, „-z“, „-s“, „-ss“, „-sch“, „-ß“ enden, bekommen im Superlativ die Endung „-esten“.

Positiv (+)
Positiv
Komparativ (++)
Komparativ
Superlativ (+++)
Superlativ
wild
wild
wilder
am wildesten
kalt
kalt
kälter
am kältesten
hart
hart
härter
am härtesten

Adjektive, die auf: „-el“, oder „-er“ enden, verlieren im Komparativ das „-e-“.

Positiv (+)
Positiv
Komparativ (++)
Komparativ
Superlativ (+++)
Superlativ
dunkel
dunkel
dunkler
am dunkelsten
teuer
teuer
teurer
am teuersten

Unregelmäßige Steigerungsformen:

Positiv (+)
Positiv
Komparativ (++)
Komparativ
Superlativ (+++)
Superlativ
gut
gut
besser
am besten
viel
viel
mehr
am meisten
gern
gern
lieber
am liebsten
hoch
hoch
höher
am höchsten
nah
nah
näher
am nächsten
groß
groß
größer
am größten
oft
oft
öfter
am häufigsten

Vergleichskonstruktionen

so + Positiv + wie

Er ist fast so alt wie sie.
= Er ist fast so alt wie sie.
Er ist genauso frech wie Jonas.
= Er ist genauso frech wie Jonas.

Komparativ + als

Er ist älter als seine Schwester.
= Er ist älter als seine Schwester.
Du kannst das nicht länger als zehn Jahre machen.
= Du kannst das nicht länger als zehn Jahre machen.

Lakimi i mbiemrave

Mbiemrat, cilët do të përdoren si attribute (ndërmjet nyjes dhe emrit) duhet të marrin një mbaresë. Ky ndryshim varet nga fjala përcjellëse paraprake (nyja, përemri etc.).

Tabela 1. - Mbaresat e rasave
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
r e s e
Genitiv
s r s r
Dativ
m r m n
Akkusativ
n e s e

Nëse para emrit nuk ka nyje. Mbiemri merr mbaresën e rasës.

Junge Leute tragen Jeans.
= Të rinjtë veshin xhinse.
Ich muss mir neue Hausschuhe kaufen.
= Më duhet të blej pantofla të reja.
Der hat ja fettige Haare!
= Ai ka flokë të gjata!
Er hat auf jeden Fall breite Schultern und schmale Hüften.
= Ai patjetër ka shpatulla të gjëra dhe vithe të ngushta

Nëse para emrit nuk ka nyje. Nyja nuk ka mbaresë të rasës. Mbiemri merr mbaresën e rasës.

Das ist ein schöner Pullover.
= Ky është një polluver i bukur.
Nehmen Sie ein persönliches Geschenk mit.
= Merrni me vete një dhuratë personale.
Davon benötigst du nur ein gültiges Reisedokument.
= Për këtë ju duhet një dokument i vlefshëm udhëtimi.
Tablea 2. - Mbaresat "-e" / "-en"
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
e e e en
Genitiv
en en en en
Dativ
en en en en
Akkusativ
en e e en
Pas nyjes së shquar. Pas nyjes së pashquar.
Singular
Nominativ maskulin
der fleißige Mann
Burri punëtor
ein fleißiger Mann
një burrë punëtor
feminina
die fleißige Frau
Gruaja punëtore
eine fleißige Frau
një gura punëtore
neutral
das fleißige Kind
Fëmiju punëtor
ein fleißiges Kind
Një fëmij punëtor
Der fleißige Mann heißt Hans.
Burri punëtor quhet Hans.
Hans ist ein fleißiger Mann.
Hansi është një burrë punëtor.
Akkusativ maskulin
den fleißigen Mann
einen fleißigen Mann
feminina
die fleißige Frau
eine fleißige Frau
neutral
das fleißige Kind
ein fleißiges Kind
Ich kenne den fleißigen Mann.
Unë e njoh atë burrin punëtor.
Ich kenne einen fleißigen Mann.
Unë e njoh një burrë punëtor.
Dativ maskulin
dem fleißigen Mann
einem fleißigen Mann
feminina
der fleißigen Frau
einer fleißigen Frau
neutral
dem fleißigen Kind
einem fleißigen Kind
Ich gebe dem fleißigen Mann Geld.
Unë i jap burrit punëtor para.
Ich gebe einem fleißigen Mann Geld.
Unë i jap një burri punëtor para.
Genitiv maskulin
des fleißigen Mannes
eines fleißigen Mannes
feminina
der fleißigen Frau
einer fleißigen Frau
neutral
des fleißigen Kindes
eines fleißigen Kindes
Das Auto des fleißigen Mannes ist kaputt.
Unë i jap një burri punëtor para.
Das Auto eines fleißigen Mannes ist kaputt.
Vetura e një burri puhëtor është prishur.
Plural
Nominativ
die fleißigen Studenten
Studentët punëtorë
fleißige Studenten
Studentët punëtorë
Akkusativ
die fleißigen Studenten
fleißige Studenten
Dativ
den fleißigen Studenten
fleißigen Studenten
Genitiv
der fleißigen Studenten
fleißiger Studenten

Nëse para emrit ka një nyje. Nyja ka një mbaresë të rasës. Mbiemri mer mbaresën "-en" ose "-e" nga tabela 2.

Sie trägt einen neuen Pullover.
= Ajo ka veshur një polluver (triko) të ri.
Ziehen Sie eine elegante Hose an.
= Visheni një palë pantallona elegante.
Mit diesem interaktiven Online-Formular musst du dich zuerst voranmelden.
= Me këtë formë interaktive në internet duhet të regjistroheni së pari.
Das mache ich gleich im nächsten Text.
= Do ta bëj këtë në tekstin tjetër.
Wen meint ihr? Den braunhaarigen Mann mit den schmalen Schultern dort drüben?
= Cilin mendoni ju? Atë burrin me flokë ngjyrë kafe me shpatulla (supe) të ngushta atje matanë?
Er sollte eine sportliche Figur haben.
= Ai duhej të kishte një figurë sportive.

Substantivierte Adjektive mit Indefinitpronomen

Viele Adjektive können substantiviert werden. Sie stehen dann als Nomen hinter einem Indefinitpronomen wie etwas, viel, wenig, alles, nichts, und müssen groß geschrieben werden. Sie werden nach den Regeln der Adjektivdeklination dekliniert.

Ich möchte etwas Kaltes trinken.
= Ich möchte etwas Kaltes trinken.
In den Nachrichten gibt es wenig Neues.
= In den Nachrichten gibt es wenig Neues.
Im Urlaub haben wir viel Schönes erlebt.
= Im Urlaub haben wir viel Schönes erlebt.
Heute ist nichts Neues passiert.
= Heute ist nichts Neues passiert.
Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag.
= Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag.
Kthehu në fillim