K vsebini

Spreganje glagolov

V slovarju se nahajajo glagoli v svoji osnovni obliki, to je v nedoločniku.
V nedoločniku se glagoli končujejo na –en (machen - početi) ali –n (wandern - pešačiti).

Če odvzamemo nedoločniško končnico, ostane glagolska osnova: mach-, wander-.
Nedoločniška glagolska osnova dobi v vsaki osebi drugačno obrazilo.

Večina glagolov dobi naslednja obrazila:

 • ich (= jaz)
-e
 • du (= ti)
-st
 • er (= on)
 • sie (= ona)
 • es (= ono)
-t
 • wir (= mi)
-en
 • ihr (= vi)
-t
 • sie (= oni)
 • Sie (= Vi)
-en

npr. (na primer)

kommen → komm-en
priti
ich komme
wir kommen
du kommst
ihr kommt
er, sie, es kommt
sie, Sie kommen
machen → mach-en
početi
ich mache
wir machen
du machst
ihr macht
er, sie, es macht
sie, Sie machen
brauchen → brauch-en
potrebovati
ich brauche
wir brauchen
du brauchst
ihr braucht
er, sie, es braucht
sie, Sie brauchen

Oblike nekaterih glagolov se je treba naučiti na pamet.

sein (= biti)
ich bin
wir sind
du bist
ihr seid
er, sie, es ist
sie, Sie sind
haben (= imeti)
ich habe
wir haben
du hast
ihr habt
er, sie, es hat
sie, Sie haben
werden (= postati)
ich werde
wir werden
du wirst
ihr werdet
er, sie, es wird
sie, Sie werden
wissen (= vedeti)
ich weiß
wir wissen
du weißt
ihr wisst
er, sie, es weiß
sie, Sie wissen

Če se glagolski koren konča na:

 • -s- → reis-en (= potovati)
 • -ss- → küss-en (= poljubiti)
 • -ß- → heiß-en (= imenovati se)
 • -z- → duz-en (= tikati)
 • -tz- → sitz-en (= sedeti)

dobi v 2.osebi ednine (du - ti) končnico -t.

heißen → heiß-en
imenovati se
ich heiße
wir heißen
du heißt
ihr heißt
er, sie, es heißt
sie, Sie heißen

Če se glagolski koren konča na:

 • -t- → arbeit-en (= delati)
 • -d- → bad-en (= kopati se)
 • -tm- → atm-en (= dihati)
 • -chn- → zeichn-en (= risati)
 • -ffn- → öffn-en (= odpreti)

dobi v 2.osebi ednine (du) končnico -est,
dobi v 3.osebi ednine (er, sie, es) končnico -et,
dobi v 2.osebi množine (ihr) končnico -t.

arbeiten → arbeit-en
delati
ich arbeite
wir arbeiten
du arbeitest
ihr arbeitet
er, sie, es arbeitet
sie, Sie arbeiten
baden → bad-en
kopati se
ich bade
wir baden
du badest
ihr badet
er, sie, es badet
sie, Sie baden

Če se glagolski koren konča na:

 • -eln-→ sammeln (= zbirati)

v 1.osebi ednine ( ich (= jaz) ) odpade -e s korena glagola
dobi koren glagola v 1. osebi množine ( wir (= mi) ) in v 3. osebi množine ( sie (= oni) , Sie (= Vi) ) obrazilo -n.

sammeln → sammel-n
zbirati
ich sammle
wir sammeln
du sammelst
ihr sammelt
er, sie, es sammelt
sie, Sie sammeln

Ko nekatere glagole spregamo, se spremeni samoglasnik v glagolski osnovi. Sprememba samoglasnika se pojavi samo v 2. osebi ednine (ti) in v 3. osebi ednine (on, ona, ono).

a → ä pri schlafen (spati)

schlafen → schlaf-en
spati
ich schlafe
wir schlafen
du schläfst
ihr schlaft
er, sie, es schläft
sie, Sie schlafen
laufen → lauf-en
teči
ich laufe
wir laufen
du läufst
ihr lauft
er, sie, es läuft
sie, Sie laufen
tragen → trag-en
nositi
ich trage
wir tragen
du trägst
ihr tragt
er, sie, es trägt
sie, Sie tragen

e → i pri geben (dati)

geben → geb-en
dati
ich gebe
wir geben
du gibst
ihr gebt
er, sie, es gibt
sie, Sie geben
nehmen → nehm-en
vzeti
ich nehme
wir nehmen
du nimmst
ihr nehmt
er, sie, es nimmt
sie, Sie nehmen

e → ie pri sehen (videti)

sehen → seh-en
videti
ich sehe
wir sehen
du siehst
ihr seht
er, sie, es sieht
sie, Sie sehen

Modalni glagoli

Modalni glagoli modificirajo pomen glagola v stavku.
Modalni glagoli določajo odnos do aktivnosti v stavku, ki smo jo izrazili z glagolom.
Drugi glagol po modalnem glagolu stoji vedno v nedoločni obliki na koncu stavka.

 • moči – sposobnost / možnost

  Ich kann gut schwimmen.
  = Znam dobro plavati.
  Das Auto ist kaputt. Wir können nicht weiter fahren.
  = Avto je pokvarjen. Ne moremo se peljati naprej.
  Können Sie mir helfen?
  = Ali mi lahko pomagate?
  Die Medikamente kann man nur mit Rezept kaufen.
  = Zdravila se da kupiti samo na recept.
 • smeti – dovoljenje / prepoved

  Hier dürfen Sie nicht rauchen!
  = Tukaj ne smete kaditi!
  Die Bank darf das Geld für das Mittagessen abbuchen.
  = Banka lahko izknjiži denar za kosilo.
 • morati – dolžnost / nujnost

  Ich muss den Aufsatz bis morgen schreiben.
  = Spis moram napisati do jutri.
  Ich muss zum Hauptplatz.
  = Moram na Glavni trg.
  Hier musst du den Namen angeben.
  = Tukaj moraš navesti ime.
 • želeti, hoteti – želja / namera

  Wir wollen am Wochenende an die Ostsee fahren.
  = Konec tedna se nameravamo odpeljati na Baltiško morje.
  Ich will dich heiraten.
  = Poročiti se hočem s teboj.
  Wollen wir etwas essen?
  = Bomo kaj jedli?
 • morati, naj – obveznost /ponovitev neke zahteve

  Du sollst deiner Oma helfen.
  = Moral bi pomagati svoji babici.
  Der Arzt sagt, ihr sollt mehr Obst essen.
  = Zdravnik pravi, da bi naj jedli več sadja.
  Soll ich den Notarzt rufen?
  = Ali naj pokličem dežurnega zdravnika?

 • marati – naklonjenost. Modalni glagol „mögen“ stoji v povedi sam.

  Ich mag keine Schokolade.
  = Ne maram čokolade.
  Ich mag türkisches Essen.
  = Rad imam turško hrano.
 • rad bi - želja
  Modalni glagol „möchten” je slovnična oblika konjunktiva II glagola „mögen” in ima svoj lastni pomen = želja:

  Ich möchte mit Frau Riedel sprechen.
  = Rad bi govoril z gospo Riedel.
  Wie möchten die Deutschen am liebsten wohnen?
  = Kako bi Nemci najraje stanovali?
  Ich möchte eine Massage haben.
  = Rad bi imel/a masažo.
 • potrebovati + zu + nedoločnik
  Zanikani glagol "mussen - morati" s pomenom, da je nekaj potrebno, pogosto nadomestimo z "nicht brauchen - ni potrebno". S tem povemo, da nekdo nekaj ne rabi storiti. V tem primeru uporabimo glagol "brauchen" (rabiti, morati, treba je) kot modalni glagol, ki ima vedno nikalnico in nedoločnik s "zu".

  Wir müssen morgen nicht früh aufstehen, denn es ist Wochenende.
  = Jutri ni treba zgodaj vstati, ker je konec tedna.
  Wir brauchen morgen nicht früh aufzustehen, denn es ist Wochenende.
  = Jutri ne rabimo zgodaj vstati, ker je konec tedna.

  Beseda "brauchen- potrebovati, rabiti" je lahko z neko besedo, ki omejuje kot na primer "šele, samo (enostavno), samo, komaj" uporabljena pozitivno, da bi z njo izrazili nujnost oziroma potrebnost..

  Du brauchst erst nächste Woche einzukaufen, noch haben wir viel zu essen und zu trinken.
  = Šele naslednji teden boš moral nakupovati, imamo še veliko za jesti in piti.
  Um erfolgreich zu werden, brauchst du nur etwas mehr zu arbeiten, dann schaffst du es bestimmt.
  = Da bi postal uspešen, moraš malo več delati, potem boš zagotovo uspel.

Modalni glagoli se lahko pojavijo brez drugega glagola, če je kontekst jasen.

Ich muss zum Arzt.
= Moram k zdravniku.
Ich backe die Pizza. Du kannst es nicht!
= Spekel/spekla bom pico. Ti ne moreš!

Pri spregatvi modalnih glagolov sta 1. in 3. oseba enaki.

können
moči
ich kann
wir können
du kannst
ihr könnt
er, sie, es kann
sie, Sie können
dürfen
smeti
ich darf
wir dürfen
du darfst
ihr dürft
er, sie, es darf
sie, Sie dürfen
müssen
morati
ich muss
wir müssen
du musst
ihr müsst
er, sie, es muss
sie, Sie müssen
wollen
hoteti
ich will
wir wollen
du willst
ihr wollt
er, sie, es will
sie, Sie wollen
sollen
morati, naj
ich soll
wir sollen
du sollst
ihr sollt
er, sie, es soll
sie, Sie sollen
mögen
mögen
ich mag
wir mögen
du magst
ihr mögt
er, sie, es mag
sie, Sie mögen
möchten
möchten
ich möchte
wir möchten
du möchtest
ihr möchtet
er, sie, es möchte
sie, Sie möchten

Modalne glagole povezujemo tudi z brezosebnim zaimkom “man” - vedno v 3. osebi ednine

man kann
lahko
Hier kann man gut essen.
Tukaj se lahko dobro je.
man muss
treba je
Das muss man noch heute machen.
To je treba narediti še danes.
man soll
naj bi
Das soll man wiederholen.
To naj bi se ponovilo.
man darf
sme se
In diesem Raum darf man rauchen.
v tem prostoru se sme kaditi

Sestavljeni glagoli

Imamo deljivo in nedeljivo zložene glagole.

Zloženi glagoli so sestavljeni iz predpone in glagola.

einkaufen
nakupovati
ein + kaufen (= kupiti)
verstehen
razumeti
ver + stehen (= stati)

Deljivi glagoli

Predpona je naglašena. V slovarju najdemo: einkaufen (= nakupovati) .

Ich gehe gleich einkaufen.
= Grem takoj nakupovat.
Ich kaufe nicht so gern ein.
= Ne nakupujem preveč rad/a.
Gestern kaufte sie den ganzen Tag ein.
= Včeraj je ves dan nakupovala.
Er sieht elegant aus.
= On izgleda elegantno.

Predpona modificira pomen glagola. („Einpacken - zapakirati“ ima povezavo s „packen - pakirati“ „Einkaufen - nakupovati “ ima povezavo z besedo „kaufen - kupiti, kupovati“.)

V sedanjem času in preteritu stoji predpona na koncu stavka.

V participu perfekta stoji “ge-“ med predpono in glagolom.

kaufen (= kupiti) ein-ge-kauft

Du hast aber viel eingekauft!
= Ti si pa veliko nakupil/a!

Predpone pri deljivo zloženih glagolih:

ab- (= od)
abfahren (= odpeljati)
an- (= ob)
ankommen (= prispeti) , anprobieren (= pomerjati (obleko, obutev))
auf- (= na)
aufstehen (= vstati)
aus- (= iz)
austragen (= razrešiti) , aussehen (= izgledati)
bei- (= pri)
beibringen (= naučiti)
ein- (= en, v)
einkaufen (= nakupovati) , einpacken (= zaviti v)
los- (= prost (česa))
losgehen (= oditi, kreniti)
mit- (= s,z)
mitkommen (= iti zraven) , mitnehmen (= vzeti s seboj)
nach- (= v, na)
nachmachen (= oponašati)
vor- (= pred)
vorstellen (= predstaviti)
zu- (= k, h)
zumachen (= zapreti) , (da)zunehmen (= narašćati)

Nedeljivo zloženi glagoli

Predpona ni naglašena.

Ich kann das nicht verstehen.
= Tega ne morem razumeti.

Predpona spremeni pomen glagola („Verstehen - razumeti“ nima več nobene zveze z besedo „stehen - stati“).

V sedanjiku in preteritu stoji predpona skupaj z glagolom.

Ich verstehe das nicht.
= Tega ne razumem.
Den Urlaub verbrachte sie in den Alpen.
= Dopust je preživela v Alpah.

Particip perfekta nima „ge-”.

verstehen (= razumeti) verstanden (= razumel/a)

Du hast aber nichts verstanden!
= Prav nič nisi razumel/a!

bekommen (= dobiti) bekommen (= dobil/a)

Ich habe einen neuen Computer bekommen.
= Dobil/a sem nov računalnik.

Predpone pri nedeljivo zloženih glagolih:

be-
bekommen (= dobiti)
ge-
gefallen (= padel/padla)
emp-
empfehlen (= priporočiti)
ent-
entschuldigen (= oprostiti)
er-
erzählen (= pripovedovati)
miss-
missbrauchen (= zlorabiti)
ver-
verstehen (= razumeti)
zer-
zerstören (= uničiti)

Velelnik

Velelnik uporabljamo pri zahtevah, zapovedih, nasvetih ali napotkih.

Velelnik tvorimo za naslednje oblike:

du (= ti)
du (ti) – za eno osebo,
ihr (= vi)
ihr (vi) – za dve ali več oseb,
Sie (= Vi)
Sie (Vi) – kot vljudnostno obliko za eno ali več oseb

Velelnik za obliko „ti” (du) tvorimo brez osebnega zaimka „ti” (du) in brez končnice „-st”.

 • du kommst (= ti prideš) Komm! (= Pridi!)
 • du gibst (= ti daš) Gib! (= Daj!)
 • du nimmst (= ti vzameš) Nimm! (= Vzemi!)
 • du gehst (= ti greš) Geh! (= Pojdi!)
Geh ins Fitnesstudio!
= Pojdi v fitnes studio!

Velelnik za obliko “vi” (ihr) tvorimo brez osebnega zaimka “vi” (ihr).

 • ihr kommt (= vi pridete) Kommt! (= Pridite!)
 • ihr gebt (= vi daste) Gebt! (= Dajte!)
 • ihr nehmt (= vi vzamete) Nehmt! (= Vzemite!)
 • ihr feiert (= vi proslavljate) Feiert! (= Proslavljajte!)
Feiert, tanzt und trinkt mit mir!
= Proslavljajte, plešite in pijte z menoj!

Velelnik za vikalno obliko »vi« (Sie) tvorimo s spremembo vrstnega reda besed.

 • Sie gehen (= Vi greste) Gehen Sie! (= Pojdite!)
 • Sie geben (= Vi daste) Geben Sie! (= Dajte!)
 • Sie kommen (= Vi pridete) Kommen Sie! (= Pridite!)
 • Sie nehmen (= Vzamete) Nehmen Sie! (= Vzemite!)
 • Sie ziehen an (= oblečete) Ziehen Sie an! (= Oblecite!)
Ziehen Sie einen Anzug an!
= Oblecite obleko (moško)!

Glagoli s preglasom v 2. in 3. osebi ednine ta preglas v velelniku izgubijo.

 • du schläfst (= spiš) Schlaf! (= Spi!)
 • du fährst (= voziš) Fahr! (= Vozi!)

Glagoli, katerim se koren končuje na: „-t”, „-d”, „-ig”, „-er”, „-el” dobijo v osebi „ti” (du) končnico „-e”.

 • du wartest (= čakaš) Warte! (= Čakaj!)
 • du entschuldigst dich (= opravičiš se) Entschuldige dich! (= Opraviči se!)
 • du lächelst (= smehljaš se) Lächle! (= Smehljaj se!)

Nepravilne oblike velelnika

sein (= biti)

 • du (= ti) Sei! (= Bodi!)
 • ihr (= vi) Seid! (= Bodite!)
 • Sie (= Vi) Seien Sie! (= Bodite!)

haben (= imeti)

 • du (= ti) Hab! (= Imej!)
 • ihr (= vi) Habt! (= Imejte!)
 • Sie (= Vi) Haben Sie! (= Imejte!)

werden (= postati)

 • du (= ti) Werde! (= Postani!)
 • ihr (= vi) Werdet! (= Postanite!)
 • Sie (= Vi) Werden Sie! (= Postanite!)

Velelnik – „ mi - oblika “

Velelnik za “ mi - obliko ” se tvori s spremembo vrstnega reda besed.

 • wir gehen (= gremo) Gehen wir! (= Pojdimo!)
 • wir kommen (= pridemo) Kommen wir! (= Pridimo!)
 • wir geben (= damo) Geben wir! (= Dajmo!)
 • wir nehmen (= vzamemo) Nehmen wir! (= Vzemimo!)
Gehen wir hin!
= Pojdimo tja!
Kaufen wir es hier!
= Kupimo tukaj!

Preterit

Preterit je čas, ki se uporablja za izražanje preteklosti in ga večinoma uporabljamo pri pripovedovanju zgodb in pravljic.
Uporablja se v pisanih tekstih.

1. in 3. oseba v preteritu sta vedno enaki.

Pravilni glagoli:

 • ich (= jaz)
–te
 • du (= ti)
–test
 • er (= on)
 • sie (= ona)
 • es (= ono)
–te
 • wir (= mi)
-ten
 • ihr (= vi)
-tet
 • sie (= oni)
 • Sie (= Vi)
-ten
kaufen (= kupiti)
ich kaufte
wir kauften
du kauftest
ihr kauftet
er, sie, es kaufte
sie, Sie kauften

Pravilni glagoli s končnico glagolskega korena:

-t-
arbeiten
-d-
baden
-tm-
atmen
-chn-
zeichnen
-ffn-
öffnen
 • ich (= jaz)
-ete
 • du (= ti)
-etest
 • er (= on)
 • sie (= ona)
 • es (= ono)
-ete
 • wir (= mi)
-eten
 • ihr (= vi)
-etet
 • sie (= oni)
 • Sie (= Vi)
-eten
warten (= čakati)
ich wartete
wir warteten
du wartetest
ihr wartetet
er, sie, es wartete
sie, Sie warteten

Nepravilni glagoli:

 • ich (= jaz)
 • du (= ti)
-st
 • er (= on)
 • sie (= ona)
 • es (= ono)
 • wir (= mi)
-en
 • ihr (= vi)
-t
 • sie (= oni)
 • Sie (= Vi)
-en
gehen (= iti)
ich ging
wir gingen
du gingst
ihr gingt
er, sie, es ging
sie, Sie gingen
lassen (= pustiti)
ich ließ
wir ließen
du ließt
ihr ließt
er, sie, es ließ
sie, Sie ließen
Er ließ wieder seinen Kampfhund ohne Beißkorb und Leine frei im Haus herumlaufen.
= Zopet je pustil, da njegov borilni pes brez nagobčnika in povodca prosto teka po hiši.

Če pripovedujemo o preteklih dogodkih in uporabljamo „haben” ali „sein” in modalne glagole, uporabljamo skoraj vedno preterit (odgovarja slovenskemu imperfektu = nedovršnemu preteklemu času), četudi stoji ves tekst v perfektu.

V preteritu sta 1. in 3. oseba vedno enaki.

haben (= imeti)
ich hatte
wir hatten
du hattest
ihr hattet
er, sie, es hatte
sie, Sie hatten
Alle Schülerinnen und Schüler hatten gute Noten.
= Vse učenke in učenci so imeli dobre ocene.
sein (= biti)
ich war
wir waren
du warst
ihr wart
er, sie, es war
sie, Sie waren
Letztes Schuljahr war ein gutes Jahr.
= Zadnje šolsko leto je bilo dobro leto.
können (= moči)
ich konnte
wir konnten
du konntest
ihr konntet
er, sie, es konnte
sie, Sie konnten
Ich konnte nicht dorthin fahren.
= Nisem se mogel/mogla peljati tja.
müssen (= morati)
ich musste
wir mussten
du musstest
ihr musstet
er, sie, es musste
sie, Sie mussten
Für meinen Job als Journalistin musste ich meine Aussprache verbessern.
= Za svojo zaposlitev na mestu novinarke, sem morala izboljšati svoj izgovor.
dürfen (= smeti)
ich durfte
wir durften
du durftest
ihr durftet
er, sie, es durfte
sie, Sie durften
Ich durfte einen Kurs in Schwerin besuchen.
= V Schwerinu sem smela obiskovati tečaj.
wollen (= hoteti)
ich wollte
wir wollten
du wolltest
ihr wolltet
er, sie, es wollte
sie, Sie wollten
Ich wollte schnell neue Leute kennen lernen.
= Hotela sem hitro spoznati nove ljudi.
sollen (= naj, morati)
ich sollte
wir sollten
du solltest
ihr solltet
er, sie, es sollte
sie, Sie sollten
Ich sollte einen Kurs in Berlin besuchen.
= V Berlinu naj bi obiskovala tečaj.
mögen (= marati)
ich mochte
wir mochten
du mochtest
ihr mochtet
er, sie, es mochte
sie, Sie mochten
Ich mochte dich nicht
= Nisem te maral/a

Perfekt

Perfekt je čas, ki izraža dejanje, ki se je začelo in končalo v preteklosti.

Perfekt tvorimo tako, da uporabimo pomožna glagola imeti ali biti („haben” ali „sein”), ki ju spregamo, na konec stavka pa postavimo opisni deležnik (particip perfekt).

Perfekt = haben / sein + … + Partizip Perfekt

Particip perfekt (Opisni deležnik v sestavljenem času)

Pravilni glagoli:

Tvorimo tako, da na koren glagola dodamo: predpono “ge” in obrazilo “t”.

 • machen (= delati, početi) ge–mach–t
 • kaufen (= kupiti) ge–kauf–t
 • zeigen (= pokazati) ge-zeig-t
Ich habe ihr ein paar wichtige Gebäude gezeigt.
= Pokazal/a sem ji nekaj važnih zgradb.

Pri glagolih, pri katerih se koren glagola končuje na „-t-“, „-d-“, „-tm-“, „-chn-“, „-ffn-“ dodamo na koren glagola predpono „ge-” in obrazilo „-et”.

 • warten (= čakati) ge–wart–et
 • baden (= kopati se) ge–bad–et
 • atmen (= dihati) ge–atm–et
 • zeichnen (= risati) ge–zeichn–et
 • öffnen (= odpreti) ge–öffn-et

Nepravilni glagoli:

Participa perfekta nepravilnih glagolov se je treba naučiti na pamet. Večinoma se končuje na „-en”.

 • treffen (= srečati, zadeti) getroffen
Wen hast du im Park getroffen?
= Koga si srečal/a v parku?
 • denken (= misliti) gedacht
Gestern habe ich ganz intensiv an dich gedacht.
= Včeraj sem zelo intenzivno mislil/a na tebe.

Deljivi glagoli

Pri pravilnih in nepravilnih deljivo sestavljenih glagolih se nahaja predpona “ge” med predpono, ki jo ima glagol v nedoločniku in glagolskim korenom.

 • einkaufen (= nakupovati) ein–ge–kauf–t
 • ausfüllen (= izpolniti) aus–ge–füll-t
 • aufstehen (= vstati) auf–ge–stand–en
Dort haben wir zuerst einen Haufen von Formularen ausgefüllt.
= Tam smo najprej izpolnili kup formularjev.

Particip perfekta brez „ge-”

Pri pravilnih in nepravilnih neločljivih glagolih, ki imajo predpone, ki jih od glagolov ni možno odvojiti (to so predpone: „be-”, „ge-”, „emp-”, „ent-”, „er-”, „miss-”, „ver-”, „zer-”) ni predpone „ge-”.

 • bestehen (= obstajati) bestand–en
 • gefallen (= ugajati, všeč biti) gefall–en
 • empfinden (= čutiti) empfund–en
 • entschuldigen (= oprostiti) entschuldig–t
 • erzählen (= pripovedovati) erzähl–t
 • missbrauchen (= zlorabiti) missbrauch–t
 • verstehen (= razumeti) verstand–en
 • zerstören (= porušiti) zerstör–t
Ich habe schon versucht, den Computer zu starten.
= Sem že poskušal/a zagnati računalnik.
Zuerst haben wir uns bei der Ausländerbehörde im Stadthaus erkundigt.
= Najprej smo se pozanimali pri Uradu za tujce v Mestni hiši.

Glagoli z obrazilom „-ieren“ nimajo predpone „ge-“ in so vedno pravilni.

 • informieren (= informirati) informier–t
 • studieren (= študirati) studier–t
Hast du es schon kontrolliert?
= Ali si že preveril/a?
Hast du ein Virenprogramm installiert?
= Ali si namestil/a virusni program?

Perfekt s „sein“ (biti)

Pomožni glagol „sein“ uporabljamo, če glagol izraža:

 • gibanje osebka od A proti B: „kommen“ (priti), „gehen“ (iti), „laufen“ (teči), „springen“ (skočiti), »ziehen« (vleči):

  Wir sind nach Wien gekommen.
  = Prišli smo na Dunaj.
  Er ist erst spät nach Hause gekommen.
  = On je prišel šele pozno domov.
  Ich bin ins Kino gegangen.
  = Šel/šla sem v kino.
  Sie ist vor kurzem von der Türkei nach Deutschland gezogen.
  = Pred kratkim se je selila iz Turčije v Nemčijo.
 • ali spremembo stanja osebka kot pri glagolih: „aufwachen“ (zbuditi se), „einschlafen“ (zaspati), „wachsen“ (rasti), „sterben“ (umreti):

  Ich bin sofort eingeschlafen.
  = Takoj sem zaspal/a.
  Du bist aber groß gewachsen!
  = Ti si pa zrastel, zrastla!
  Hermann Hesse ist 1962 in der Schweiz gestorben.
  = Herman Hesse je umrl 1962 v Švici.
 • pri glagolih:

  sein
  biti
  Ich bin gestern im Kino gewesen.
  Včeraj sem bil/a v kinu.
  werden
  postati
  Sie ist Mathematiklehrerin geworden.
  Postala je učiteljica matematike.
  bleiben
  ostati
  Die ganze Woche ist er wegen der Grippe zu Hause geblieben.
  Zaradi gripe je ves teden ostal doma.
  passieren
  zgoditi se, prečkati
  Was ist passiert?
  Kaj se je zgodilo?
  geschehen
  zgoditi se
  Was ist geschehen?
  Kaj se je zgodilo?
  begegnen
  srečati
  Ich bin ihm im Park begegnet.
  Srečal/a sem ga v parku.

Perfekt s „haben“ (imeti)

Pomožni glagol „haben“ uporabljamo pri vseh glagolih z dopolnilom v četrtem sklonu (tudi kadar se osebek premika).

Ich habe die reservierten Karten für die Sonntagsvorstellung abgeholt.
= Šel /šla sem iskat rezervirane karte za nedeljsko predstavo.
Sie haben das gleiche Kleid gekauft.
= Kupili ste/ kupili so enako obleko.
Was hast du ihr gegeben?
= Kaj si ji dal?
Ich habe den Berg schon mehrmals bestiegen.
= Že večkrat sem se povzpel na goro.

Pomožni glagol „haben“ uporabljamo pri vseh povratnih glagolih (tudi takrat, ko se osebek premika).

Die Kinder haben sich vor dem Schlafen gewaschen.
= Otroci so se pred spanjem umili.
Ich habe mich an das Fenster gesetzt.
= Vsedel / vsedla sem se k oknu.

Povratni glagoli

Nekateri glagoli zahtevajo povratni zaimek „sich” (se).

sich beeilen
= pohiteti
sich freuen
= veseliti se
sich interessieren
= zanimati se
sich fühlen
= počutiti se
sich treffen
= srečati se

Povratni zaimek lahko tudi pomeni, da je delovanje usmerjeno na subjekt.

sich waschen
umivati se
Der Junge wäscht sich.
Deček se umiva.
sich kämmen
česati se
Die Mädchen kämmen sich.
Deklice se češejo.
sich verletzen
poškodovati se
Ich habe mich verletzt.
Poškodoval/a sem se.

Povratni glagol moramo spregati.

sich waschen (= umivati se)
ich wasche mich
wir waschen uns
du wäschst dich
ihr wascht euch
er, sie, es wäscht sich
sie, Sie waschen sich

Če povratni glagol zahteva predmet v tožilniku, se spremeni povratni zaimek:

sich (die Hände) waschen (= umiti si (roke))
ich wasche mir die Hände
wir waschen uns die Hände
du wäschst dir die Hände
ihr wascht euch die Hände
er, sie, es wäscht sich die Hände
sie, Sie waschen sich die Hände

Poleg refleksivne (povratne) uporabe lahko nekatere glagole uporabimo tudi za opis nekega medsebojnega odnosa. V medsebojnem odnosu sta vedno udeleženi vsaj dve osebi. Zaradi tega sta glagol in recipročni zaimek vedno v množini.

Recipročni glagoli se pojavljajo samo s subjekti v množini. Zaradi tega se uporablja množinske oblike povratnega zaimka "uns"- nas, "euch" - vas in "sich" - se, sebe.

 • sich kennenlernen (= spoznati se) Wir haben uns in der Grundschule kennen gelernt. (= Spoznali smo se v osnovni šoli.) Ich habe Helga in der Grundschule kennengelernt. Helga hat mich in der Grundschule kennen gelernt. (= Helgo sem spoznala v osnovni šoli. Helga me je spoznala v osnovni šoli.)
 • sich gut verstehen (= dobro se razumeti) Wir haben uns sofort gut verstanden. (= Takoj smo se dobro razumeli.)
 • sich begrüßen (= pozdraviti se) Herr Hansen und seine Nachbarin begrüßen sich jeden Morgen auf der Straße. (= Gospod Hansen in njegova soseda se na cesti vsako jutro pozdravita.) Herr Hansen begrüßt seine Nachbarin; Die Nachbarin begrüßt Herrn Hansen. (= Gospod Hansen pozdravi svojo sosedo; soseda pozdravi gospoda Hansena.)

Trpnik ali pasiv

Pasiv uporabljamo takrat, kadar je najpomembnejša informacija v stavku neka aktivnost in ne izvajalec.

In einem Restaurant wirst du praktisch ausgebildet.
= V restavraciji se usposobiš s prakso.

Pasiv tvorimo tako, da spregamo pomožni glagol “werden” in mu na koncu stavka dodamo particip II (trpni deležnik).

Aktiv (= aktiv, tvorni način)

Ich koche die Suppe.
= Kuham juho.
Der Lehrer korrigiert die Tests.
= Učitelj popravlja tekste.

Passiv (= pasiv, trpni način)

Die Suppe wird gekocht.
= Juha se kuha.
Die Tests werden korrigiert.
= Teksti se popravljajo.

Tistega, ki aktivnost izvaja, lahko v nemškem jeziku izrazimo s „von(od) + dajalnik“.

Die Suppe wird von mir gekocht.
= Juho kuham jaz.
Die Teste werden vom Lehrer korrigiert.
= Teste popravlja učitelj.

Pasiv z modalnimi glagoli

Pasiv lahko uporabljamo tudi z modalnimi glagoli moči, morati, smeti, in naj bi. Modalni glagol je lahko v prezentu ali preteritu.Pri tem uporabljamo poleg modalnega glagola pomožni glagol werden in particip II vsakokratnega glagola.

aktiv, tvorni način pasiv, trpni način
Der Vater kann das Auto reparieren.
Oče zna popraviti avto.
Das Auto kann von dem Vater repariert werden.
Avto je lahko popravljen (od očeta).
Die Mutter muss die Kinder zur Schule bringen.
Mama mora odpeljati otroke v šolo.
Die Kinder müssen von der Mutter zur Schule gebracht werden.
Otroci morajo biti odpeljani v šolo (od matere).
Die Kinder dürfen den Computer benutzen.
Otroci smejo uporabljati računalnik.
Der Computer darf von den Kindern benutzt werden.
Računalnik sme biti uporabljan (od otrok)
Die Kinder sollen die Betten machen.
Otroci naj posteljejo posteljo.
Die Betten sollen von den Kindern gemacht werden.
Postelje naj bodo postlane (od otrok).

Pasiv v preteritu

Pasiv preterit se tvori s preteritom glagola "werden" in deležnikom (participom) II.

Prezent pasiv (trpnik sedanjega časa) Preterit v pasivu (trpnik enostavni preteklik)
Ich werde in einem Restaurant ausgebildet.
Vajeništvo opravljam v restavraciji.
Ich wurde in einem Restaurant ausgebildet.
Vajeništvo sem opravil v restavraciji.
Du wirst in einem Restaurant ausgebildet.
Vajeništvo opravljaš v restavraciji.
Du wurdest in einem Restaurant ausgebildet.
Vajeništvo si opravil v restavraciji.
Er/sie/es wird in einem Restaurant ausgebildet.
Vajeništvo opravlja on/ona/ono v restavraciji.
Er/sie/es wurde in einem Restaurant ausgebildet.
Vajeništvo je opravil/a/o v restavraciji.
Wir werden in einem Restaurant ausgebildet.
Vajeništvo opravljamo v restavraciji.
Wir wurden in einem Restaurant ausgebildet.
Vajeništvo smo opravili v restavraciji.
Ihr werdet in einem Restaurant ausgebildet.
Vajeništvo opravljate v restavraciji.
Ihr wurdet in einem restaurant ausgebildet.
Vajeništvo ste opravili v restavraciji.
Sie/sie werden in einem Restaurant ausgebildet.
Vajeništvo opravljate/opravljajo v restavraciji.
Sie/sie wurden in einem Restaurant ausgebildet.
Vajeništvo ste/so opravili v restavraciji.
Weißt du nicht, Mama, Neymar wurde doch bei der letzten WM am Rücken verletzt!
= Kaj ne veš, mama, Neymar je bil vendar na zadnjem svetovnem prvenstvu poškodovan na hrbtu!
Das Formular wurde nicht richtig ausgefüllt.
= Obrazec ni bil pravilno izpolnjen.
Das Geld wurde gestern abgebucht.
= Denar je bil včeraj odtegnjen.
Frau Müller wurde nicht zur Geburtstagsparty von Ihrer Nachbarin eingeladen.
= Gospa Müller ni bila povabljena na rojstnodnevno zabavo (od svoje sosede).
Auf der Party wurde gestern viel getanzt und gelacht.
= Na zabavi včeraj se je veliko plesalo in smejalo.

Konjunktiv II

Konjunktiv II tvorimo s pomožnim glagolom „würden“ in nedoločnikom na koncu stavka.

glagol „würden“ spregamo.

würden (= postal bi (konjunkiv II glagola werden))
ich würde
wir würden
du würdest
ihr würdet
er, sie, es würde
sie, Sie würden
Würden Sie mir bitte Ihre Telefonnummer sagen?
= Ali bi mi povedali svojo telefonsko številko, prosim?
Was würden Sie empfehlen?
= Kaj bi priporočili?

Glagoli „sein (biti)”, „haben (imeti)” in modalni glagoli imajo posebne oblike za konjunktiv.

haben (= imeti)
ich hätte
wir hätten
du hättest
ihr hättet
er, sie, es hätte
sie, Sie hätten
sein (= biti)
ich wäre
wir wären
du wärst
ihr wäret
er, sie, es wäre
sie, Sie wären
können (= moči)
ich könnte
wir könnten
du könntest
ihr könntet
er, sie, es könnte
sie, Sie könnten
müssen (= morati)
ich müsste
wir müssten
du müsstest
ihr müsstet
er, sie, es müsste
sie, Sie müssten
dürfen (= smeti)
ich dürfte
wir dürften
du dürftest
ihr dürftet
er, sie, es dürfte
sie, Sie dürften
sollen (= naj, morati)
ich sollte
wir sollten
du solltest
ihr solltet
er, sie, es sollte
sie, Sie sollten

S konjunktivom lahko izrazimo željo. Pri tem pogosto uporabljamo členke „doch“ (saj), „bloß“ (zgolj) in „nur“ (samo).

Wenn er doch bald kommen würde!
= Ko bi le kmalu prišel!
Wenn ich nur Urlaub hätte!
= Ko bi le imel/a dopust!
Wenn du bloß anrufen würdest!
= Če bi le poklical/a!
Ach, wenn ich ihn heute noch treffen würde!
= Ah, ko bi ga danes le še srečal/a!

S konjunktivom lahko izrazimo nasvet. Pri tem uporabimo modalni glagol „sollen“(morati, naj).

Du solltest im Bett liegen.
= Ti bi moral/a ležati v postelji.
Er sollte zum Arzt gehen.
= Naj gre k zdravniku.
Du solltest dir eine neue Brille kaufen.
= Ti bi si moral/a kupiti nova očala.

S konjunktivom lahko izrazimo možnost ali pa neuresničljivost.

Wenn du schneller laufen könntest, würden wir den Bus nicht verpassen.
= Ko bi lahko hodil hitreje, bi ne zamudili avtobusa.

S konjunktivom lahko izrazimo tudi predvidevanje.

Es ist zwar noch nicht sehr spät, aber er könnte schon zu Hause sein.
= Sicer še ni zelo pozno, ampak lahko bi bil že doma.

Vljudno prošnjo lahko v vprašalnem stavku izrazimo s konjunktivom II:

Könnten Sie das Fenster zumachen?
= Ali bi lahko zaprli okno?
Könntest du das Radio reparieren?
= Ali bi lahko popravil/a radio?
Würden Sie das Radio anmachen?
= Ali bi lahko prižgali radio?
Würdest du mir einen Stift leihen?
= Ali bi mi posodil/a svinčnik?
Könnte ich das Fenster wieder zumachen?
= Ali bi lahko okno spet zaprl/a?
Dürfte ich Ihre Reisetasche auf die Gepäckablage legen?
= Ali bi smel/a vašo potno torbo položiti na polico za prtljago?
Könntest du mir bitte helfen, den Koffer nach oben zu tragen?
= Ali bi mi lahko pomagal/a odnesti kovček gor?

Futur I

Da bi izrazili dejanja ali namene, ki se bodo zgodili v prihodnosti, v nemščini večinoma zadostuje, če uporabimo sedanji čas glagola.

Wir ziehen in einem Monat nach Hamburg um.
= Čez mesec dni se preselimo v Hamburg.
Ich sehe morgen den neuen Film von James Bond.
= Jutri si pogledam novi film Jamesa Bonda.

Futur I je oblika časa, ki označuje dejansko stanje v prihodnosti. Tvorimo ga s pomožnim glagolom "werden" in nedoločnikom ustreznega glagola, ki mora stati na koncu stavka.

lernen
moči
Ich werde sehr viel lernen.
Jaz se bom zelo veliko naučil/a.
Wir werden sehr viel lernen.
Mi se bomo zelo veliko naučili/e.
Du wirst sehr viel lernen.
Ti se boš zelo veliko naučil/a.
Ihr werdet sehr viel lernen.
Vi se boste zelo veliko naučili/e.
Er/sie/es wird sehr viel lernen.
On/ona/ono se bo zelo veliko učil/a/o.
Sie/sie werden sehr viel lernen.
Vi se boste/ oni se bodo veliko naučili.
Bei dem Umweltprojekt werde ich sehr viel lernen – andere Dinge als in der Schule.
= Pri okoljskem projektu se bom zelo veliko naučil/a - druge stvari kot v šoli.
Ich werde eine schöne Frau heiraten.
= Poročil se bom z lepo žensko.
Wir werden in einem kleinen Haus mit einem Garten wohnen.
= Stanovali bomo v majhni hiši z vrtom.
Wir werden unser ganzes Leben lang glücklich sein.
= Srečni bomo vse naše življenje.

Rekcija glagolov

Večina glagolov mora imeti povezavo s predlogom. Glagoli zahtevajo določene sklone. Če stoji z glagolom predmet v tožilniku je glagol prehoden (kupiti, brati). Kar precej glagolov stoji z dajalnikom (pripadati), nekateri pa zahtevajo rodilnik (spomniti se). Nekateri glagoli imajo poleg predmeta tudi predlog, ki določa pomen glagola. Predlog, ki stoji za glagolom, določa pomen glagola.
Žal se moramo glagole skupaj s predlogom in sklonom, ki sledi, naučiti na pamet.

Seznam najpogostejših glagolov z njihovimi predlogi:

achten auf + A
= paziti na
anfangen mit + D
= začeti z/s
sich anmelden für + A
= prijaviti se za
antworten auf + A
= odgovoriti na
arbeiten an + D
= delati na
sich ärgern über + A
= jeziti se na
beginnen mit + D
= začeti z/s
sich beschäftigen mit + D
= ukvarjati se z/s
sich beschweren über + A
= pritoževati se čez
bestehen aus + D
= biti sestavljen iz
bitten um + A
= prositi za
danken für + A
= zahvaliti se za
denken an + A
= misliti na
diskutieren über + A
= pogovarjati se o
einladen zu + D
= povabiti k/h
sich entschuldigen bei + D / für + A
= opravičiti se pri /za
erfahren von + D
= izvedeti od
fragen nach + D
= vprašati po
sich freuen über + A / auf + A
= veselijo se na
gehören zu + D
= pripadati k/h
glauben an + A
= verjeti v
gratulieren zu + D
= čestitati k/h
grenzen an + D
= mejiti na
hoffen auf + A
= upati na
sich interessieren für + A
= zanimati se za
sich konzentrieren auf + A
= osredotočiti se na
sich kümmern um + A
= skrbeti za
lachen über + A
= smejati se nečemu
meinen von + D
= meniti o
reden über + A / von + D
= govoriti o
schreiben an + A / mit + D / über + A
= pisati nekomu/ z/ o
sorgen für + A / um + A
= skrbeti za
spielen mit + D
= igrati se z/s
sprechen über + A / von + D / mit + D
= govoriti o / s / z
suchen nach + D
= iskati nekaj
teilnehmen an + D
= sodelovati na
telefonieren mit + D
= telefonirati z/ s
träumen von + D
= sanjati o
trinken auf + A
= piti na
sich unterhalten über + A
= se pogovarjati o
übersetzen in + A / aus + D
= prevesti v / iz
sich verabschieden von + D
= posloviti se od
sich verstehen mit + D
= razumeti se z/s
warten auf + A
= čakati na
wissen von + D
= vedeti o
wohnen bei + D
= stanovati pri
zufrieden sein mit + D
= zadovoljen biti z/s
Ich freue mich auf ein Wiedersehen.
= Veselim se ponovnega snidenja.
Sie haben von Ihrem Kind erfahren, dass…
= Od svojega otroka ste/so izvedeli, da......

Pomembne strukture:

Vprašaj po osebi
Predlog + komu / koga?

 • sprechen über + A.
  govoriti o
 • sprechen über + A.
  o komu?
 • fragen nach + D.
  vprašati po
 • nach wem?
  za koga?
Für wen interessierst du dich?
= Za koga se zanimaš?

Ko sprašujemo po osebi, stoji vprašanje po sklonu (v tožilniku »wen« (koga) ali v dajalniku »wem« (komu)) za predlogom, ki ga zahteva glagol.

Vprašaj po neki stvari
wo + (r) + predlog

 • worüber?
  o čem?
 • wonach?
  po čem
Worauf konzentrieren Sie sich?
= Na kaj se osredotočate?

Ko sprašujemo po neki stvari, stoji predlog, ki ga zahteva glagol, za besedico »wo-«. Če se predlog začenja s samoglasnikom, se med njega in »wo-« vrine »-r«.

Prepozicionalni prislov
da + (r) + predlog

 • darüber?
  o tem?
 • danach?
  po tem?
Darüber muss ich mich wirklich ärgern.
= Zaradi tega se moram res jeziti.

Ko tvorimo prepozicionalni prislov, stoji predlog, ki ga zahteva glagol, za besedo »da-«. Če se predlog začenja s samoglasnikom, potrebujemo med njim in besedico »da-« še »-r«.

Glagoli s predlogi

V nemščini so mnogi glagoli dopolnjeni s predlogom. Od predloga je odvisno, v katerem sklonu stoji samostalnik.

warten auf etwas (= čakati na nekaj) (Tožilnik (akuzativ))
 • der Bus (= avtobus) Ich warte auf den Bus (= Čakam na avtobus.)
 • das Geld (= denar) Ich warte auf das Geld. (= Čakam na denar.)
 • die Torte (= torta) Ich warte auf die Torte. (= Čakam na torto.)
zufrieden sein mit etwas (= biti z nečim zadovoljen/zadovoljna) (Dajalnik (dativ))
 • der Urlaub (= dopust) Ich bin zufrieden mit dem Urlaub. (= Z dopustom sem zadovoljen/zadovoljna.)
 • die Reise (= potovanje) Ich bin zufrieden mit der Reise. (= S potovanjem sem zadovoljen/zadovoljna.)
 • das Buch (= knjiga) Ich bin zufrieden mit dem Buch. (= S knjigo sem zadovoljen/zadovoljna.)

Če sprašujemo po neki stvari, stoji predlog, ki ga zahteva glagol izza besede "wo-". Če se predlog pričenja s samoglasnikom mora med besedico "wo-" in predlogom stati "-r-".Vprašanje po stvari se v tem primeru glasi:

Worauf wartest du?
Na kaj čakaš?
Ich warte auf den Bus.
Čakam na avtobus.
Womit bist du zufrieden?
S čim si zadovoljen/zadovoljna?
Mit dem Urlaub.
Z dopustom.

Če sprašujemo po neki osebi, stoji vprašanje v sklonu (v tožilniku "koga"/ v dajalniku "komu") za predlogom, ki ga zahteva glagol.

Tožilnik (akuzativ) Dajalnik (dativ)
der Lehrer
učitelj
Ich warte auf den Lehrer.
Čakam na učitelja.
das Hausmädchen
hišna pomočnica
Ich warte auf das Hausmädchen.
Čakam na hišno pomočnico.
Ich bin zufrieden mit dem Hausmädchen.
S hišno pomočnico sem zadovoljen/zadovoljna.
die Lehrerin
učiteljica
Ich warte auf die Lehrerin.
Čakam na učiteljico.
Ich bin zufrieden mit der Lehrerin.
Zadovoljen/zadovoljna sem z učiteljico.
der Urlaub
dopust
Ich bin zufrieden mit dem Urlaub.
Z dopustom sem zadovoljen/zadovoljna.

Glagoli s predlogi, ki jim vedno sledi tožilnik:

Predlogi " auf, für, gegen, um, über " (na, za, proti, ob, nad) stojijo s tožilnikom, če jih uporabljamo skupaj s predložnim glagolom.

 • sich interessieren für etwas/jemanden (= zanimati se za kaj/koga) Wir interessieren uns nicht für Politik / für Politiker. (= Ne zanimajo nas politika / politiki.)
 • sich ärgern über etwas/jemanden (= jeziti se na nekaj/nekoga) Die Mutter ärgert sich über den Verkehr/ über den Busfahrer. (= Mama se jezi na promet/na voznika avtobusa.)

Glagoli s predlogi, ki jim vedno sledi dajalnik:

Predlogi " bei, mit, nach, aus, unter, von, zu, vor" (pri, z/s, v/na, iz, pod/med, od, k/h, pred) zahtevajo rabo z dajalnikom, če jih uporabljamo s predložnim glagolom.

Kinder, hört bitte mit dem Spielen auf, das Essen ist fertig!
= Otroci, prenehajte se igrati, hrana je pripravljena!
Hilfst du mir bitte bei den Hausaufgaben?
= Ali mi, prosim, pomagaš pri domačih nalogah?

Predlogi, ki jim lahko sledi dajalnik ali tožilnik:

Predlogi " an, in " (na, v) lahko odvisno od primera, stojijo tako s tožilnikom kot z dajalnikom, če jih uporabljamo s predložnim glagolom.

Der Schüler denkt immer an die Schulferien.
= Učenec vedno misli na šolske počitnice.
Hans nimmt an einem Italienischkurs teil.
= Hans se udeležuje tečaja italijanščine.

Modalni glagol "morati, naj"

Modalni glagol sollen uporabljamo tudi, da bi izrazili potrebnost, ki ni subjektivna. Pogosto gre za povabilo, željo ali ukaz tretje osebe.

Ich soll heute bis 22 Uhr im Büro bleiben. (Mein Chef hat das gesagt / er möchte das von mir.)
= Danes naj bi ostal v pisarni do 22. ure. (Moj šef je to rekel / to od mene želi.)
Meine Mutter soll abends weniger essen. (Ihr Arzt hat das gesagt. “Essen Sie abends weniger!”)
= Moja mama naj bi zvečer manj jedla. (To je rekel njen zdravnik: "Zvečer manj jejte!")

Spregatev glagola sollen v konjunktivu sedanjika

V konjunktivu II glagola "sollen" morati (naj) je izražen predlog, priporočilo ali nasvet.

ich sollte
wir sollten
du solltest
ihr solltet
er, sie, es sollte
sie, Sie sollten
Natalie, du solltest gleich mit der Suche anfangen.
= Natalie, takoj lahko začneš z iskanjem.
Du solltest den Mut nicht verlieren.
= Ni treba, da izgubiš pogum.
Na začetek