K vsebini

Pridevniki v predikativni rabi

Pridevniki v predikativni rabi(ki v stavku stojijo samostojno) imajo vedno enako obliko brez obrazil.

Der Mann ist schön.
= Moški je lep.
Die Frau ist schön.
= Ženska je lepa.
Das Kind ist schön.
= Otrok je lep.
Die Leute sind schön.
= Ljudje so lepi.
Ich bin süß.
= Jaz sem srčkan/a.
Ich bin fett.
= Jaz sem debel/a.
Ich werde sauer.
= Razjezil se bom.

Stopnjevanje pridevnikov in prislovov

Pridevnike in prislove lahko stopnjujemo.

Pri stopnjevanju imamo tri stopnje: osnovnik (pozitiv), primernik (komparativ) in presežnik (superlativ).

V primerniku dobijo pridevniki obrazilo „–er“, v presežniku stoji pred pridevnikom besedica „am“ in na koncu obrazilo „-sten“.

Positiv (+)
pozitiv, osnovnik
Komparativ (++)
komparativ, primernik
Superlativ (+++)
superlativ, presežnik
klein
majhen
kleiner
am kleinsten
schön
lep
schöner
am schönsten
einfach
preprost
einfacher
am einfachsten

Kratki pridevniki, ki imajo v sebi samoglasnike „-a-“, „-o-“, ali „-u-“, dobijo v primerniku in v presežniku preglas.

Positiv (+)
pozitiv, osnovnik
Komparativ (++)
komparativ, primernik
Superlativ (+++)
superlativ, presežnik
lang
dolg
länger
am längsten
jung
mlad
jünger
am jüngsten
grob
grob, neotesan
gröber
am gröbsten

Pridevniki, ki se končajo na: „-t“, „-d“, „-tz“, „-z“, „-s“, „-ss“, „-sch“, „-ß“ dobijo v presežniku obrazilo „-esten“.

Positiv (+)
pozitiv, osnovnik
Komparativ (++)
komparativ, primernik
Superlativ (+++)
superlativ, presežnik
wild
divji
wilder
am wildesten
kalt
hladen
kälter
am kältesten
hart
trd
härter
am härtesten

Pridevniki, ki se končajo na: „-el“, ali „-er“, v presežniku izgubijo glas „-e-“.

Positiv (+)
pozitiv, osnovnik
Komparativ (++)
komparativ, primernik
Superlativ (+++)
superlativ, presežnik
dunkel
temen
dunkler
am dunkelsten
teuer
drag
teurer
am teuersten

Nepravilne oblike stopnjevanja:

Positiv (+)
pozitiv, osnovnik
Komparativ (++)
komparativ, primernik
Superlativ (+++)
superlativ, presežnik
gut
dober
besser
am besten
viel
mnogo
mehr
am meisten
gern
rad
lieber
am liebsten
hoch
visok
höher
am höchsten
nah
blizu
näher
am nächsten
groß
velik
größer
am größten
oft
pogost
öfter
am häufigsten

Besedni vezniki / primerjalne konstrukcije

so + Positiv + wie

Er ist fast so alt wie sie.
= On je star skoraj toliko kot ona.
Er ist genauso frech wie Jonas.
= On je enako nesramen kot Jonas.

Komparativ + als

Er ist älter als seine Schwester.
= On je starejši od svoje sestre.
Du kannst das nicht länger als zehn Jahre machen.
= To ne moreš početi več kot deset let.

Sklanjatev pridevnika

Pridevniki, ki se uporabljajo kot prilastki (stojijo med členom in samostalnikom) morajo dobiti končnico.

Tabela 1. – Obrazila za sklone
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
r e s e
Genitiv
s r s r
Dativ
m r m n
Akkusativ
n e s e

Pred samostalnikom ni člena. Pridevnik dobi obrazilo sklona.

Junge Leute tragen Jeans.
= Mladi ljudje nosijo džins.
Ich muss mir neue Hausschuhe kaufen.
= Moram si kupiti nove copate.
Der hat ja fettige Haare!
= Ta pa ima mastne lase!
Er hat auf jeden Fall breite Schultern und schmale Hüften.
= On ima na vsak način široka ramena in ozke boke.

Pred samostalnikom stoji člen. Člen nima obrazila sklona. Pridevnik dobi obrazilo sklona.

Das ist ein schöner Pullover.
= To je lep pulover.
Nehmen Sie ein persönliches Geschenk mit.
= Vzemite s seboj osebno darilo.
Davon benötigst du nur ein gültiges Reisedokument.
= Od tega potrebuješ samo veljaven dokument za potovanje.
Tabela 2. - Končnice: „-e“ /„-en“
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
e e e en
Genitiv
en en en en
Dativ
en en en en
Akkusativ
en e e en
po določnem členu po nedoločnem členu
Singular
Nominativ maskulin
der fleißige Mann
marljivi moški
ein fleißiger Mann
marljiv moški
feminina
die fleißige Frau
marljiva ženska
eine fleißige Frau
marljiva ženska
neutral
das fleißige Kind
marljivi otrok
ein fleißiges Kind
marljiv otrok
Der fleißige Mann heißt Hans.
Marljivi moški se imenuje Hans.
Hans ist ein fleißiger Mann.
Hans je marljiv moški.
Akkusativ maskulin
den fleißigen Mann
einen fleißigen Mann
feminina
die fleißige Frau
eine fleißige Frau
neutral
das fleißige Kind
ein fleißiges Kind
Ich kenne den fleißigen Mann.
Delovnega moškega poznam.
Ich kenne einen fleißigen Mann.
Poznam nekega delovnega moškega.
Dativ maskulin
dem fleißigen Mann
einem fleißigen Mann
feminina
der fleißigen Frau
einer fleißigen Frau
neutral
dem fleißigen Kind
einem fleißigen Kind
Ich gebe dem fleißigen Mann Geld.
Delovnemu moškemu dam denar.
Ich gebe einem fleißigen Mann Geld.
Nekemu delovnemu moškemu dam denar.
Genitiv maskulin
des fleißigen Mannes
eines fleißigen Mannes
feminina
der fleißigen Frau
einer fleißigen Frau
neutral
des fleißigen Kindes
eines fleißigen Kindes
Das Auto des fleißigen Mannes ist kaputt.
Avto delovnega moškega se je pokvaril.
Das Auto eines fleißigen Mannes ist kaputt.
Avto nekega delovnega moškega se je pokvaril.
Plural
Nominativ
die fleißigen Studenten
marljivi študenti
fleißige Studenten
marljivi študenti
Akkusativ
die fleißigen Studenten
fleißige Studenten
Dativ
den fleißigen Studenten
fleißigen Studenten
Genitiv
der fleißigen Studenten
fleißiger Studenten

Pred samostalnikom stoji člen. Člen ima obrazilo sklona. Pridevnik dobi obrazilo "-en" ali "-e" iz tabele 2.

Sie trägt einen neuen Pullover.
= Nosi nov pulover.
Ziehen Sie eine elegante Hose an.
= Oblecite si elegantne hlače.
Mit diesem interaktiven Online-Formular musst du dich zuerst voranmelden.
= S tem interaktivnim spletnim obrazcem se moraš najprej najaviti.
Das mache ich gleich im nächsten Text.
= To bom storil/a takoj v naslednjem tekstu.
Wen meint ihr? Den braunhaarigen Mann mit den schmalen Schultern dort drüben?
= Koga mislite? Rjavolasega moškega z ozkimi rameni tam preko?
Er sollte eine sportliche Figur haben.
= On naj bi imel športno postavo.

Substantivirani pridevniki z nedoločnim zaimkom

Mnogi pridevniki lahko prevzamejo samostalniške lastnosti. Potem stojijo kot samostalniki za nekim nedoločnim zaimkom kot npr.: nekaj, dosti, malo, vse, nič (etwas, viel, wenig, alles, nichts) in jh je treba pisati z veliko začetnico. Sklanjajo se po pravilih, ki veljajo za pridevnike.

Ich möchte etwas Kaltes trinken.
= Rad/a bi spil/a kaj hladnega.
In den Nachrichten gibt es wenig Neues.
= Na poročilih je malo novega.
Im Urlaub haben wir viel Schönes erlebt.
= Na dopustu smo doživeli veliko lepega.
Heute ist nichts Neues passiert.
= Danes se ni zgodilo nič novega.
Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag.
= Za rojstni dan ti želim vse dobro.
Na začetek