Späť na obsah

Adjektíva ako predikatív

Adjektíva použité ako predikatív (vetná príslovka), ktoré stoja vo vete samostatne, majú vždy rovnaký tvar bez koncoviek.

Der Mann ist schön.
= Ten muž je pekný.
Die Frau ist schön.
= Tá žena je pekná.
Das Kind ist schön.
= To dieťa je pekné.
Die Leute sind schön.
= Tí ľudia sú pekní.
Ich bin süß.
= Marhuľa je sladká.
Ich bin fett.
= Maslo je tučné.
Ich werde sauer.
= Mlieko kysne.

Stupňovanie adjektív a adverbií

Adjektíva a adverbiá (príslovky) stupňujeme.

Existujú tri stupne: pozitív, komparatív a superlatív

V druhom stupni (komparatíve) pridávame k adjektívam koncovku „-er“, v treťom stupni (superlatíve) stojí pred adjektívom „am“ a adjektívum má koncovku „-sten“.

Positiv (+)
1. stupeň
Komparativ (++)
2. stupeň
Superlativ (+++)
3. stupeň
klein
malý
kleiner
am kleinsten
schön
pekný
schöner
am schönsten
einfach
jednoduchý
einfacher
am einfachsten

Pri krátkych adjektívach, v ktorých sa nachádza hláska „-a-“, „-o-“ alebo „-u-“, sa v superlatíve tieto hlásky menia na prehlásku.

Positiv (+)
1. stupeň
Komparativ (++)
2. stupeň
Superlativ (+++)
3. stupeň
lang
dlhý
länger
am längsten
jung
mladý
jünger
am jüngsten
grob
hrubý
gröber
am gröbsten

K adjektívam, ktoré končia sa „-t“, „-d“, „-tz“, „-z“, „-s“, „-ss“, „-sch“ alebo „-ß“, pridávame v superlatíve koncovku „-esten“.

Positiv (+)
1. stupeň
Komparativ (++)
2. stupeň
Superlativ (+++)
3. stupeň
wild
divoký
wilder
am wildesten
kalt
studený
kälter
am kältesten
hart
tvrdý
härter
am härtesten

Pri adjektívach, ktoré končia na „-el“ alebo „-er“, vypadáva v komparatíve hláska „-e-“.

Positiv (+)
1. stupeň
Komparativ (++)
2. stupeň
Superlativ (+++)
3. stupeň
dunkel
tmavý
dunkler
am dunkelsten
teuer
drahý
teurer
am teuersten

Nepravidelné tvary stupňovania:

Positiv (+)
1. stupeň
Komparativ (++)
2. stupeň
Superlativ (+++)
3. stupeň
gut
dobrý
besser
am besten
viel
veľa
mehr
am meisten
gern
rád
lieber
am liebsten
hoch
vysoký
höher
am höchsten
nah
blízky
näher
am nächsten
groß
veľký
größer
am größten
oft
často
öfter
am häufigsten

Porovnávacie konštrukcie

so + Positiv + wie

Er ist fast so alt wie sie.
= Je takmer tak vysoký ako ona.
Er ist genauso frech wie Jonas.
= Je práve tak drzý ako Jonas.

Komparativ + als

Er ist älter als seine Schwester.
= Je starší ako jeho sestra.
Du kannst das nicht länger als zehn Jahre machen.
= Nemôžeš to robiť dlhšie ako desať rokov.

Skloňovanie adjektív

K adjektívam, ktoré použijeme ako prívlastky (t.j. stoja medzi členom a substantívom), musíme pridať koncovku. To, akú koncovku pridáme, závisí od predchádzajúceho sprievodného slova (člen, zámeno atď.).

Tabuľka 1 – Pádové koncovky
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
r e s e
Genitiv
s r s r
Dativ
m r m n
Akkusativ
n e s e

Pred substantívom nestojí člen. K adjektívu pridáme pádovú koncovku.

Junge Leute tragen Jeans.
= Mladí ľudia nosia rifle.
Ich muss mir neue Hausschuhe kaufen.
= Musím si kúpiť nové papuče.
Der hat ja fettige Haare!
= Ten má dlhé vlasy!
Er hat auf jeden Fall breite Schultern und schmale Hüften.
= V každom prípade má široké plecia a úzke boky.

Pred substantívom stojí člen. Člen nemá pádovú koncovku. K adjektívu pridáme pádovú koncovku.

Das ist ein schöner Pullover.
= To je pekný pulóver.
Nehmen Sie ein persönliches Geschenk mit.
= Prineste osobný darček.
Davon benötigst du nur ein gültiges Reisedokument.
= Na to potrebuješ iba platný cestovný pas.
Tabuľka 2 – Koncovky: „-e“ /„-en“
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
e e e en
Genitiv
en en en en
Dativ
en en en en
Akkusativ
en e e en
po určitom člene po neurčitom člene
Singular
Nominativ maskulin
der fleißige Mann
usilovný muž
ein fleißiger Mann
usilovný muž
feminina
die fleißige Frau
usilovná žena
eine fleißige Frau
usilovná žena
neutral
das fleißige Kind
usilovné dieťa
ein fleißiges Kind
usilovné dieťa
Der fleißige Mann heißt Hans.
Ten usilovný muž sa volá Hans.
Hans ist ein fleißiger Mann.
Hans je usilovný muž.
Akkusativ maskulin
den fleißigen Mann
einen fleißigen Mann
feminina
die fleißige Frau
eine fleißige Frau
neutral
das fleißige Kind
ein fleißiges Kind
Ich kenne den fleißigen Mann.
Poznám toho usilovného muža.
Ich kenne einen fleißigen Mann.
Poznám usilovného muža.
Dativ maskulin
dem fleißigen Mann
einem fleißigen Mann
feminina
der fleißigen Frau
einer fleißigen Frau
neutral
dem fleißigen Kind
einem fleißigen Kind
Ich gebe dem fleißigen Mann Geld.
Dám tomu usilovnému mužovi peniaze.
Ich gebe einem fleißigen Mann Geld.
Dám usilovnému mužovi peniaze.
Genitiv maskulin
des fleißigen Mannes
eines fleißigen Mannes
feminina
der fleißigen Frau
einer fleißigen Frau
neutral
des fleißigen Kindes
eines fleißigen Kindes
Das Auto des fleißigen Mannes ist kaputt.
Dám usilovnému mužovi peniaze.
Das Auto eines fleißigen Mannes ist kaputt.
Auto usilovného muža je pokazené.
Plural
Nominativ
die fleißigen Studenten
usilovní študenti
fleißige Studenten
usilovní študenti
Akkusativ
die fleißigen Studenten
fleißige Studenten
Dativ
den fleißigen Studenten
fleißigen Studenten
Genitiv
der fleißigen Studenten
fleißiger Studenten

Pred substantívom stojí člen. Člen nemá pádovú koncovku. K adjektívu pridáme pádovú koncovku.

Sie trägt einen neuen Pullover.
= Nosí nový pulóver.
Ziehen Sie eine elegante Hose an.
= Oblečte si elegantné nohavice.
Mit diesem interaktiven Online-Formular musst du dich zuerst voranmelden.
= Musíš sa najskôr vopred prihlásiť cez tento interaktívny online formulár.
Das mache ich gleich im nächsten Text.
= To urobím hneď v ďalšom texte.
Wen meint ihr? Den braunhaarigen Mann mit den schmalen Schultern dort drüben?
= Koho myslíte? Toho hnedovlasého muža s úzkymi plecami tam naproti?
Er sollte eine sportliche Figur haben.
= Mal by mať vyšportovanú postavu.

Spodstatnené prídavné mená s neurčitými zámenami

Veľa prídavných mien sa môže stať podstatným menom. Vtedy stoja ako podstatné meno za neurčitým zámenom ako "etwas", "viel", "wenig", "alles", "nichts" a píšu sa s veľkým písmenom. Skloňujú sa ako prídavné mená.

Ich möchte etwas Kaltes trinken.
= Chcem piť niečo studené.
In den Nachrichten gibt es wenig Neues.
= V správach je málo nového.
Im Urlaub haben wir viel Schönes erlebt.
= Na dovolenke sme zažili veľa pekného.
Heute ist nichts Neues passiert.
= Dnes sa neudialo nič nové.
Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag.
= Želám ti všetko najlepšie k narodeninám.
Späť na začiatok