Į turinį

Veiksmažodžių asmenavimas

Žodyne nurodomos bazinės veiksmažodžių formos, t.y. jų bendratis.
Bendratyje veiksmažodžiai baigiasi galūne "-en" (machen) arba "-n" (wandern).

Pašalinus bendraties galūnę lieka veiksmažodžio kamienas, pvz.: "mach-", "wander-".
Kiekvieno asmens veiksmažodžio kamienas įgauna skirtingą galūnę.

Dauguma veiksmažodžių įgauna šias galūnes:

 • ich (= aš)
-e
 • du (= tu)
-st
 • er (= jis)
 • sie (= ji)
 • es (= jis, ji)
-t
 • wir (= mes)
-en
 • ihr (= jūs)
-t
 • sie (= jie, jos, Jūs)
 • Sie (= Jūs)
-en

pvz.

kommen → komm-en
ateiti, atvykti
ich komme
wir kommen
du kommst
ihr kommt
er, sie, es kommt
sie, Sie kommen
machen → mach-en
daryti
ich mache
wir machen
du machst
ihr macht
er, sie, es macht
sie, Sie machen
brauchen → brauch-en
reikėti
ich brauche
wir brauchen
du brauchst
ihr braucht
er, sie, es braucht
sie, Sie brauchen

Kai kurių veiksmažodžių formas reikia išmokti mintinai.

sein (= būti)
ich bin
wir sind
du bist
ihr seid
er, sie, es ist
sie, Sie sind
haben (= turėti)
ich habe
wir haben
du hast
ihr habt
er, sie, es hat
sie, Sie haben
werden (= tapti)
ich werde
wir werden
du wirst
ihr werdet
er, sie, es wird
sie, Sie werden
wissen (= žinoti)
ich weiß
wir wissen
du weißt
ihr wisst
er, sie, es weiß
sie, Sie wissen

Jeigu veiksmažodžio kamienas baigiasi:

 • -s- → reis-en (= keliauti)
 • -ss- → küss-en (= bučiuoti)
 • -ß- → heiß-en (= vadintis)
 • -z- → duz-en (= sakyti "tu")
 • -tz- → sitz-en (= sėdėti)

2-ojo asmens vienaskaitos ("du") kamienas įgauna galūnę "-t".

heißen → heiß-en
vadintis
ich heiße
wir heißen
du heißt
ihr heißt
er, sie, es heißt
sie, Sie heißen

Jeigu veiksmažodžio kamienas baigiasi:

 • -t- → arbeit-en (= dirbti)
 • -d- → bad-en (= maudyti)
 • -tm- → atm-en (= kvėpuoti)
 • -chn- → zeichn-en (= piešti)
 • -ffn- → öffn-en (= atidaryti)

2-ojo asmens vienaskaitos ("du") kamienas įgauna galūnę "-est",
3-ojo asmens vienaskaitos ("er", "sie", "es") kamienas įgauna galūnę "-et",
2-ojo asmens daugiskaitos ("ihr") kamienas įgauna galūnę "-et".

arbeiten → arbeit-en
dirbti
ich arbeite
wir arbeiten
du arbeitest
ihr arbeitet
er, sie, es arbeitet
sie, Sie arbeiten
baden → bad-en
maudyti
ich bade
wir baden
du badest
ihr badet
er, sie, es badet
sie, Sie baden

Jeigu veiksmažodžio kamienas baigiasi:

 • -eln-→ sammeln (= rinkti)

vienaskaitos pirmajame asmenyje ( ich (= aš) ) dingsta -e nuo veiksmažodžio kamieno
veiksmažodžio kamienas dgs. pirmajame asmenyje gauna ( wir (= mes) ) ir dgs. trečiajame asmenyje ( sie (= jie, jos, Jūs) , Sie (= Jūs) ) galūnę -n.

sammeln → sammel-n
rinkti
ich sammle
wir sammeln
du sammelst
ihr sammelt
er, sie, es sammelt
sie, Sie sammeln

Asmenuojant kai kuriuos veiksmažodžius, veiksmažodžių kamiene pasikeičia balsės. Balsių kaita atsiranda tik 2-ojo asmens vienaskaitoje ("du") bei 3-ojo asmens vienaskaitoje ("er", "sie", "es").

a → ä, kaip žodyje "schlafen" (miegoti)

schlafen → schlaf-en
miegoti
ich schlafe
wir schlafen
du schläfst
ihr schlaft
er, sie, es schläft
sie, Sie schlafen
laufen → lauf-en
bėgti
ich laufe
wir laufen
du läufst
ihr lauft
er, sie, es läuft
sie, Sie laufen
tragen → trag-en
nešti
ich trage
wir tragen
du trägst
ihr tragt
er, sie, es trägt
sie, Sie tragen

e → i kaip žodyje "geben" (duoti)

geben → geb-en
duoti
ich gebe
wir geben
du gibst
ihr gebt
er, sie, es gibt
sie, Sie geben
nehmen → nehm-en
imti
ich nehme
wir nehmen
du nimmst
ihr nehmt
er, sie, es nimmt
sie, Sie nehmen

e → ie kaip žodyje "sehen" (matyti)

sehen → seh-en
matyti
ich sehe
wir sehen
du siehst
ihr seht
er, sie, es sieht
sie, Sie sehen

Modaliniai veiksmažodžiai

Modaliniai veiksmažodžiai keičia antrojo veiksmažodžio prasmę sakinyje.
Modaliniai veiksmažodžiai nustato ryšį su sakinyje antruoju veiksmažodžiu išreikšta veikla.
Antras veiksmažodis po modalinio veiksmažodžio visada yra sakinio pabaigoje, išreikštas bendraties forma.

 • "können" (galėti, pajėgti, mokėti, sugebėti) - gebėjimas / galimybė:

  Ich kann gut schwimmen.
  = Moku gerai plaukti.
  Das Auto ist kaputt. Wir können nicht weiter fahren.
  = Automobilis sugedo. Nebegalime toliau važiuoti.
  Können Sie mir helfen?
  = Ar galite man padėti?
  Die Medikamente kann man nur mit Rezept kaufen.
  = Vaistus galima nusipirkti tik su receptu.
 • "dürfen" (galėti, turėti teisę) - leidimas / draudimas:

  Hier dürfen Sie nicht rauchen!
  = Čia Jūs negalite rūkyti!
  Die Bank darf das Geld für das Mittagessen abbuchen.
  = Bankas gali išskaičiuoti pinigus už pietus.
 • "müssen" (turėti, privalėti, reikėti) - pareiga / būtinumas:

  Ich muss den Aufsatz bis morgen schreiben.
  = Turiu rašinį parašyti iki rytojaus.
  Ich muss zum Hauptplatz.
  = Man reikia į pagrindinę aikštę.
  Hier musst du den Namen angeben.
  = Čia tu turi nurodyti vardą ir pavardę.
 • "wollen" (norėti, ketinti) - noras / ketinimas:

  Wir wollen am Wochenende an die Ostsee fahren.
  = Savaitgalį mes norime važiuoti prie Baltijos jūros.
  Ich will dich heiraten.
  = Noriu tave vesti.
  Wollen wir etwas essen?
  = Gal kažko užkąstume?
 • "sollen" (privalėti, turėti) - privalėjimas / pakartotinas reikalavimas:

  Du sollst deiner Oma helfen.
  = Tu turi padėti savo močiutei.
  Der Arzt sagt, ihr sollt mehr Obst essen.
  = Gydytojas sako, jums reikia valgyti daugiau vaisių.
  Soll ich den Notarzt rufen?
  = Ar man iškviesti greitąją pagalbą?
 • "mögen" (mėgti, patikti, norėti) - mėgimas
  Modalinis veiksmažodis "mögen" naudojamas sakinyje vienas, be kitų veiksmažodžių.

  Ich mag keine Schokolade.
  = Nemėgstu šokolado.
  Ich mag türkisches Essen.
  = Man patinka turkiškas maistas.
 • "möchten" (norėti) - noras
  Modalinis veiksmažodis "möchten" yra gramatinė veiksmažodžio "mögen" tariamosios nuosakos II forma ir turi atskirą prasmę - noras, troškimas:

  Ich möchte mit Frau Riedel sprechen.
  = Norėčiau pasikalbėti su ponia Riedel.
  Wie möchten die Deutschen am liebsten wohnen?
  = Kaip vokiečiai labiausiai norėtų gyventi?
  Ich möchte eine Massage haben.
  = Norėčiau masažo.
 • reikėti + zu + bendratis
  Neiginys müssen dažnai pakeičiamas nicht brauchen kas reiškia būtinybę. Tuo norima pasakyti, kad kažkas kažko neturi daryti. Šiuo atveju brauchen panaudojamas kaip modalinis veiksmažodis, jis visada turi neigiamą žodelį ir bendratį su "zu".

  Wir müssen morgen nicht früh aufstehen, denn es ist Wochenende.
  = Rytoj mums nereikia anksti keltis, nes savaitgalis.
  Wir brauchen morgen nicht früh aufzustehen, denn es ist Wochenende.
  = Rytoj mums nereikia anksti keltis, nes savaitgalis.

  Norint išreikšti būtinybę gali būti vartojamas ir "reikėti" kartu su apribojančiais žodžiais kaip "tik, tiesiog, vos".

  Du brauchst erst nächste Woche einzukaufen, noch haben wir viel zu essen und zu trinken.
  = Gali apsipirkti tik kitą savaitę, dar turime daug maisto ir gėrimų.
  Um erfolgreich zu werden, brauchst du nur etwas mehr zu arbeiten, dann schaffst du es bestimmt.
  = Kad pasisektų, tau tereikia tik šiek tiek daugiau dirbti, tada tau tikrai pavyks.

Jeigu sakinio kontekstas yra aiškus, modaliniai veiksmažodžiai gali būti sakinyje vieni, be antrojo veiksmažodžio.

Ich muss zum Arzt.
= Man reikia pas gydytoją.
Ich backe die Pizza. Du kannst es nicht!
= Aš kepsiu picą. Tu nemoki!

1-ojo ir 3-ojo asmens modaliniai veiksmažodžiai asmenuojami vienodai.

können
galėti
ich kann
wir können
du kannst
ihr könnt
er, sie, es kann
sie, Sie können
dürfen
galėti
ich darf
wir dürfen
du darfst
ihr dürft
er, sie, es darf
sie, Sie dürfen
müssen
turėti, privalėti
ich muss
wir müssen
du musst
ihr müsst
er, sie, es muss
sie, Sie müssen
wollen
norėti
ich will
wir wollen
du willst
ihr wollt
er, sie, es will
sie, Sie wollen
sollen
turėti
ich soll
wir sollen
du sollst
ihr sollt
er, sie, es soll
sie, Sie sollen
mögen
mögen
ich mag
wir mögen
du magst
ihr mögt
er, sie, es mag
sie, Sie mögen
möchten
möchten
ich möchte
wir möchten
du möchtest
ihr möchtet
er, sie, es möchte
sie, Sie möchten

Modaliniai veiksmažodžiai taip pat naudojami su beasmeniu įvardžiu "man" (visada vienaskaitos 3-uoju asmeniu).

man kann
galima
Hier kann man gut essen.
Čia galima skaniai pavalgyti.
man muss
reikia
Das muss man noch heute machen.
Tai reikia atlikti dar šiandien.
man soll
reikia
Das soll man wiederholen.
Tai reikia pakartoti.
man darf
galima
In diesem Raum darf man rauchen.
Šioje patalpoje galima rūkyti.

Sudėtiniai veiksmažodžiai

Vokiečių kalboje yra atskiriamieji ir neatskiriamieji sudėtiniai veiksmažodžiai.

Sudėtiniai veiksmažodžiai susideda iš priešdėlio ir veiksmažodžio.

einkaufen
apsipirkti
ein + kaufen (= pirkti)
verstehen
suprasti
ver + stehen (= stovėti)

Atskiriamieji veiksmažodžiai

Priešdėlis yra pabrėžiamas (kirčiuojamas). Žodyne randama forma yra: einkaufen (= apsipirkti) .

Ich gehe gleich einkaufen.
= Tuoj eisiu apsipirkti.
Ich kaufe nicht so gern ein.
= Man nelabai patinka apsipirkinėti.
Gestern kaufte sie den ganzen Tag ein.
= Vakar ji visą dieną apsipirkinėjo.
Er sieht elegant aus.
= Jis atrodo elegantiškas.

Priešdėlis keičia veiksmažodžio prasmę. Pvz.: "einpacken" (supakuoti) turi kažką bendro su "packen" (pakuoti); "einkaufen" (apsipirkti) - kažką bendro su "kaufen" (pirkti).

Esamajame bei paprastajame būtajame laike priešdėlis atsiduria sakinio pabaigoje.

Įvykio veikslo būtajame laike "ge" yra tarp priešdėlio ir veiksmažodžio.

kaufen (= pirkti) ein-ge-kauft

Du hast aber viel eingekauft!
= Kiek visko daug nupirkai!

Atskiriamųjų veiksmažodžių priešdėliai:

ab- (= nuo)
abfahren (= išvažiuoti)
an- (= į)
ankommen (= atvykti) , anprobieren (= pasimatuoti)
auf- (= ant)
aufstehen (= atsikelti)
aus- (= iš)
austragen (= ištverti) , aussehen (= atrodyti)
bei- (= pas, prie)
beibringen (= išmokyti)
ein- (= į)
einkaufen (= apsipirkti) , einpacken (= supakuoti)
los- (= pirmyn)
losgehen (= išeiti)
mit- (= su)
mitkommen (= eiti kartu) , mitnehmen (= pasiimti)
nach- (= po)
nachmachen (= pakartoti, pamėgdžioti)
vor- (= prieš)
vorstellen (= pristatyti)
zu- (= pas)
zumachen (= uždaryti) , (da)zunehmen (= pridėti)

Neatskiriamieji veiksmažodžiai

Priešdėlis nėra pabrėžiamas (kirčiuojamas).

Ich kann das nicht verstehen.
= Negaliu to suprasti.

Priešdėlis visiškai pakeičia veiksmažodžio prasmę. Pvz.: "verstehen" (suprasti) neturi nieko bendra su veiksmažodžiu "stehen" (stovėti).

Esamajame bei paprastajame būtajame laike priešdėlis nėra atskiriamas nuo veiksmažodžio.

Ich verstehe das nicht.
= Nesuprantu.
Den Urlaub verbrachte sie in den Alpen.
= Atostogas ji praleido Alpėse.

Įvykio veikslo būtasis laikas neturi "ge".

verstehen (= suprasti) verstanden (= supratai)

Du hast aber nichts verstanden!
= Bet tu nieko nesupratai!

bekommen (= gauti) bekommen (= gavau)

Ich habe einen neuen Computer bekommen.
= Gavau naują kompiuterį.

Neatskiriamųjų veiksmažodžių priešdėliai:

be-
bekommen (= gauti)
ge-
gefallen (= patikti)
emp-
empfehlen (= rekomenduoti)
ent-
entschuldigen (= atleisti)
er-
erzählen (= pasakoti)
miss-
missbrauchen (= piktnaudžiauti)
ver-
verstehen (= suprasti)
zer-
zerstören (= sunaikinti)

Liepiamoji nuosaka

Liepiamoji nuosaka yra vartojama paraginimuose, paliepimuose, patarimuose ar perspėjimuose.

Liepiamoji nuosaka gali turėti šias formas:

du (= tu)
du - kreipiantis į vieną asmenį,
ihr (= jūs)
ihr - kreipiantis į du ar daugiau asmenis,
Sie (= Jūs)
Sie - mandagiai kreipiantis į vieną ar kelis asmenis.

Liepiamoji nuosaka su "du" forma yra sudaroma naudojant veiksmažodį be įvardžio "du" ir galūnės "-st".

 • du kommst (= tu ateini) Komm! (= Ateik!)
 • du gibst (= tu duodi) Gib! (= Duok!)
 • du nimmst (= tu imi) Nimm! (= Imk!)
 • du gehst (= tu eini) Geh! (= Eik! )
Geh ins Fitnesstudio!
= Eik į sporto klubą!

Liepiamoji nuosaka su "ihr" forma yra sudaroma naudojant veiksmažodį be įvardžio "ihr".

 • ihr kommt (= jūs ateinat) Kommt! (= Ateikit!)
 • ihr gebt (= jūs duodate) Gebt! (= Duokite!)
 • ihr nehmt (= jūs imate) Nehmt! (= Imkite!)
 • ihr feiert (= jūs švenčiate) Feiert! (= Švęskite!)
Feiert, tanzt und trinkt mit mir!
= Švęskite, šokite ir gerkite su manim!

Liepiamoji nuosaka su mandagia "Sie" forma yra sudaroma sukeičiant žodžių tvarką sakinyje.

 • Sie gehen (= Jūs einate) Gehen Sie! (= Eikite!)
 • Sie geben (= Jūs duodate) Geben Sie! (= Duokite!)
 • Sie kommen (= Jūs ateinate) Kommen Sie! (= Ateikite!)
 • Sie nehmen (= Jūs imate) Nehmen Sie! (= Imkite!)
 • Sie ziehen an (= Jūs apsivelkate) Ziehen Sie an! (= Apsivilkite!)
Ziehen Sie einen Anzug an!
= Apsivilkite kostiumą!

Veiksmažodžiai, kurie antro ir trečio asmens formose turi umliautą, liepiamojoje nuosakoje jo netenka.

 • du schläfst (= tu miegi) Schlaf! (= Miegok!)
 • du fährst (= tu važiuoji) Fahr! (= Važiuok!)

Veiksmažodžiai, kurių šaknis baigiasi '-t', '-d', '-ig', '-er' arba '-el', liepiamosios nuosakos "du" formoje įgauna galūnę "-e".

 • du wartest (= tu lauki) Warte! (= Palauk!)
 • du entschuldigst dich (= tu atsiprašai) Entschuldige dich! (= Atsiprašyk!)
 • du lächelst (= tu šypsaisi) Lächle! (= Šypsokis!)

Netaisyklingos formos liepiamosios nuosakos veiksmažodžiai

sein (= būti)

 • du (= tu) Sei! (= Būk!)
 • ihr (= jūs) Seid! (= Būkite!)
 • Sie (= Jūs) Seien Sie! (= Būkite!)

haben (= turėti)

 • du (= tu) Hab! (= Turėk!)
 • ihr (= jūs) Habt! (= Turėkite!)
 • Sie (= Jūs) Haben Sie! (= Turėkite!)

werden (= būti, tapti)

 • du (= tu) Werde! (= Būk!)
 • ihr (= jūs) Werdet! (= Būkite!)
 • Sie (= Jūs) Werden Sie! (= Būkite!)

Liepiamosios nuosakos "wir" forma

Liepiamosios nuosakos "wir" forma yra sudaroma sukeičiant žodžių tvarką sakinyje.

 • wir gehen (= mes einame) Gehen wir! (= Eikime!)
 • wir kommen (= mes ateiname) Kommen wir! (= Eikime!)
 • wir geben (= mes duodame) Geben wir! (= Duokime!)
 • wir nehmen (= mes imame) Nehmen wir! (= Imkime!)
Gehen wir hin!
= Eikime ten!
Kaufen wir es hier!
= Nusipirkime čia!

Paprastasis būtasis laikas

Paprastasis būtasis laikas yra būtojo laiko forma, dažniausiai naudojama pasakojimuose.
Ši laiko forma naudojama rašytinėje kalboje.

Paprastojo būtojo laiko 1-ojo ir 3-ojo asmens formos visada vienodos.

Taisyklingi veiksmažodžiai

 • ich (= aš)
–te
 • du (= tu)
–test
 • er (= jis)
 • sie (= ji)
 • es (= jis, ji)
–te
 • wir (= mes)
-ten
 • ihr (= jūs)
-tet
 • sie (= jie, jos, Jūs)
 • Sie (= Jūs)
-ten
kaufen (= pirkti)
ich kaufte
wir kauften
du kauftest
ihr kauftet
er, sie, es kaufte
sie, Sie kauften

Taisyklingi veiksmažodžiai su kamieno galūnėmis:

-t-
arbeiten
-d-
baden
-tm-
atmen
-chn-
zeichnen
-ffn-
öffnen
 • ich (= aš)
-ete
 • du (= tu)
-etest
 • er (= jis)
 • sie (= ji)
 • es (= jis, ji)
-ete
 • wir (= mes)
-eten
 • ihr (= jūs)
-etet
 • sie (= jie, jos, Jūs)
 • Sie (= Jūs)
-eten
warten (= laukti)
ich wartete
wir warteten
du wartetest
ihr wartetet
er, sie, es wartete
sie, Sie warteten

Netaisyklingi veiksmažodžiai

 • ich (= aš)
 • du (= tu)
-st
 • er (= jis)
 • sie (= ji)
 • es (= jis, ji)
 • wir (= mes)
-en
 • ihr (= jūs)
-t
 • sie (= jie, jos, Jūs)
 • Sie (= Jūs)
-en
gehen (= eiti)
ich ging
wir gingen
du gingst
ihr gingt
er, sie, es ging
sie, Sie gingen
lassen (= leisti)
ich ließ
wir ließen
du ließt
ihr ließt
er, sie, es ließ
sie, Sie ließen
Er ließ wieder seinen Kampfhund ohne Beißkorb und Leine frei im Haus herumlaufen.
= Jis vėl leido savo koviniam šuniui namuose bėgioti be antsnukio ir pavadėlio.

Jeigu kalbant apie praeitį naudojami veiksmažodžiai "haben" (turėti) ir "sein" (būti) ar modaliniai veiksmažodžiai, beveik visada naudojamas paprastasis būtasis laikas, net jei visame tekste naudojamas įvykio veikslo būtasis laikas.

Netaisyklingųjų veiksmažodžių paprastojo būtojo laiko 1-ojo ir 3-ojo asmens formos taip pat visada vienodos.

haben (= turėti)
ich hatte
wir hatten
du hattest
ihr hattet
er, sie, es hatte
sie, Sie hatten
Alle Schülerinnen und Schüler hatten gute Noten.
= Visos mokinės ir mokiniai gavo gerus pažymius.
sein (= būti)
ich war
wir waren
du warst
ihr wart
er, sie, es war
sie, Sie waren
Letztes Schuljahr war ein gutes Jahr.
= Praėjusieji mokslo metai buvo geri metai.
können (= galėti)
ich konnte
wir konnten
du konntest
ihr konntet
er, sie, es konnte
sie, Sie konnten
Ich konnte nicht dorthin fahren.
= Aš ten negalėjau nuvažiuoti.
müssen (= turėti, privalėti)
ich musste
wir mussten
du musstest
ihr musstet
er, sie, es musste
sie, Sie mussten
Für meinen Job als Journalistin musste ich meine Aussprache verbessern.
= Norėdama dirbti žurnaliste, turėjau pagerinti savo tarimą.
dürfen (= galėti)
ich durfte
wir durften
du durftest
ihr durftet
er, sie, es durfte
sie, Sie durften
Ich durfte einen Kurs in Schwerin besuchen.
= Galėjau lankyti kursus Šverine.
wollen (= norėti)
ich wollte
wir wollten
du wolltest
ihr wolltet
er, sie, es wollte
sie, Sie wollten
Ich wollte schnell neue Leute kennen lernen.
= Norėjau greitai susipažinti su naujais žmonėmis.
sollen (= turėti)
ich sollte
wir sollten
du solltest
ihr solltet
er, sie, es sollte
sie, Sie sollten
Ich sollte einen Kurs in Berlin besuchen.
= Turėjau Berlyne lankyti kursus.
mögen (= mėgti)
ich mochte
wir mochten
du mochtest
ihr mochtet
er, sie, es mochte
sie, Sie mochten
Ich mochte dich nicht
= Aš tavęs nemėgau.

Įvykio veikslo būtasis laikas

Įvykio veikslo būtasis laikas yra viena praeities formų.

Įvykio veikslo būtasis laikas sudaromas naudojant išasmenuotą pagalbinio veiksmažodžio ("haben" arba "sein") formą bei būtojo laiko dalyvį, kuris visada yra sakinio gale.

Perfekt = haben / sein + … + Partizip Perfekt

Būtojo laiko dalyvis

Taisyklingi veiksmažodžiai

Veiksmažodžio kamienas gauna: priešdėlį "ge-" ir galūnę "-t".

 • machen (= daryti) ge–mach–t
 • kaufen (= pirkti) ge–kauf–t
 • zeigen (= rodyti) ge-zeig-t
Ich habe ihr ein paar wichtige Gebäude gezeigt.
= Parodžiau jai keletą naujų pastatų.

Veiksmažodžių, kurių kamienas baigiasi "-t-", "-d-", "-tm-", "-chn-", "-ffn-", kamienas įgauna: priešdėlį "ge-" ir galūnę "-et".

 • warten (= laukti) ge–wart–et
 • baden (= maudytis) ge–bad–et
 • atmen (= kvėpuoti) ge–atm–et
 • zeichnen (= piešti) ge–zeichn–et
 • öffnen (= atidaryti) ge–öffn-et

Netaisyklingi veiksmažodžiai

Netaisyklingų veiksmažodžių būtojo laiko dalyvio formas reikia išmokti mintinai. Jie dažniausiai baigiasi galūne "-en".

 • treffen (= sutikti) getroffen
Wen hast du im Park getroffen?
= Ką sutikai parke?
 • denken (= galvoti) gedacht
Gestern habe ich ganz intensiv an dich gedacht.
= Vakar daug galvojau apie tave.

Atskiriamieji veiksmažodžiai

Taisyklinguose ir netaisyklinguose atskiriamiuosiuose veiksmažodžiuose priešdėlis "ge-" yra tarp veiksmažodžio priešdėlio ir jo kamieno.

 • einkaufen (= apsipirkti) ein–ge–kauf–t
 • ausfüllen (= pildyti) aus–ge–füll-t
 • aufstehen (= keltis) auf–ge–stand–en
Dort haben wir zuerst einen Haufen von Formularen ausgefüllt.
= Ten mes pirmiausiai užpildėme krūvą dokumentų.

Būtojo laiko dalyvis be "ge-"

Taisyklinguose ir netaisyklinguose neatskiriamiuosiuose veiksmažodžiuose (su priešdėliais "be-", "ge-", "emp-", "ent-", "er-", "miss-", "ver-", "zer-") priešdėlis "ge-" nenaudojamas.

 • bestehen (= išlaikyti) bestand–en
 • gefallen (= patikti) gefall–en
 • empfinden (= jausti) empfund–en
 • entschuldigen (= atleisti) entschuldig–t
 • erzählen (= pasakoti) erzähl–t
 • missbrauchen (= piktnaudžiauti) missbrauch–t
 • verstehen (= suprasti) verstand–en
 • zerstören (= sunaikinti) zerstör–t
Ich habe schon versucht, den Computer zu starten.
= Aš jau pabandžiau įjungti kompiuterį.
Zuerst haben wir uns bei der Ausländerbehörde im Stadthaus erkundigt.
= Pirmiausiai mes pasiteiravome imigracijos biure rotušėje.

Veiksmažodžiai, turintys galūnę "-ieren" yra visada taisyklingi ir neįgauna priešdėlio "ge-".

 • informieren (= informuoti) informier–t
 • studieren (= studijuoti) studier–t
Hast du es schon kontrolliert?
= Ar jau patikrinai tai?
Hast du ein Virenprogramm installiert?
= Ar instaliavai antivirusinę programą?

Įvykio veikslo būtasis laikas su "sein"

Pagalbinis veiksmažodis "sein" (būti) naudojamas, kai:

 • veiksmažodis nurodo subjekto judėjimą iš A į B, pvz.: "kommen" (ateiti, atvykti), "gehen" (eiti), "laufen" (bėgti), "springen" (šokinėti), "ziehen" (traukti) ir pan.

  Wir sind nach Wien gekommen.
  = Mes atvykome į Vieną.
  Er ist erst spät nach Hause gekommen.
  = Jis tik vėlai grįžo namo.
  Ich bin ins Kino gegangen.
  = Ėjau į kiną.
  Sie ist vor kurzem von der Türkei nach Deutschland gezogen.
  = Neseniai ji persikėlė iš Turkijos į Vokietiją.
 • veiksmažodis nurodo subjekto būklės pasikeitimą, pvz.: "aufwachen" (atsibusti), "einschlafen" (užmigti), "wachsen" (augti), "sterben" (mirti) ir pan.

  Ich bin sofort eingeschlafen.
  = Aš iškart užmigau.
  Du bist aber groß gewachsen!
  = O tu didelis užaugai!
  Hermann Hesse ist 1962 in der Schweiz gestorben.
  = Hermann Hesse gimė 1962 metais Šveicarijoje.
 • su veiksmažodžiais:

  sein
  būti
  Ich bin gestern im Kino gewesen.
  Vakar aš buvau kine.
  werden
  tapti
  Sie ist Mathematiklehrerin geworden.
  Ji tapo matematikos mokytoja.
  bleiben
  likti
  Die ganze Woche ist er wegen der Grippe zu Hause geblieben.
  Visą savaitę dėl gripo jis buvo namie.
  passieren
  atsitikti
  Was ist passiert?
  Kas atsitiko?
  geschehen
  įvykti
  Was ist geschehen?
  Kas nutiko?
  begegnen
  sutikti
  Ich bin ihm im Park begegnet.
  Sutikau jį parke.

Įvykio veikslo būtasis laikas su "haben"

Pagalbinis veiksmažodis "haben" (turėti) naudojamas su tranzityviais veiksmažodžiais, t.y. po kurių seka galininkas (net ir subjektui judant).

Ich habe die reservierten Karten für die Sonntagsvorstellung abgeholt.
= Paėmiau rezervuotus bilietus į sekmadienio spektaklį.
Sie haben das gleiche Kleid gekauft.
= Jos nusipirko tą pačią suknelę.
Was hast du ihr gegeben?
= Ką tu jai davei?
Ich habe den Berg schon mehrmals bestiegen.
= Aš į tą kalną jau ne kartą įkopiau.

Pagalbinis veiksmažodis "haben" naudojamas su visais sangrąžiniais veiksmažodžiais (net ir subjektui judant).

Die Kinder haben sich vor dem Schlafen gewaschen.
= Vaikai prieš miegą nusiprausė.
Ich habe mich an das Fenster gesetzt.
= Atsisėdau prie lango.

Sangrąžiniai veiksmažodžiai

Kai kurie veiksmažodžiai reikalauja sangrąžinio įvardžio "sich" ("savęs).

sich beeilen
= skubėti
sich freuen
= džiaugtis
sich interessieren
= domėtis
sich fühlen
= jaustis
sich treffen
= susitikti

Sangrąžiniai veiksmažodžiai gali reikšti, kad veiksmas yra nukreiptas į veiksnį.

sich waschen
praustis
Der Junge wäscht sich.
Berniukas prausiasi.
sich kämmen
šukuotis
Die Mädchen kämmen sich.
Mergaitės šukuojasi.
sich verletzen
susižeisti
Ich habe mich verletzt.
Aš susižeidžiau.

Sangrąžiniai veiksmažodžiai kaitomi asmenimis.

sich waschen (= praustis)
ich wasche mich
wir waschen uns
du wäschst dich
ihr wascht euch
er, sie, es wäscht sich
sie, Sie waschen sich

Kai sangrąžinis veiksmažodis reikalauja galininko linksnio, sangrąžinis įvardis pakeičia savo formą:

sich (die Hände) waschen (= praustis (rankas))
ich wasche mir die Hände
wir waschen uns die Hände
du wäschst dir die Hände
ihr wascht euch die Hände
er, sie, es wäscht sich die Hände
sie, Sie waschen sich die Hände

Be sangrąžinio naudojimo kai kurie veiksmažodžiai gali būti naudojami pažymint abipusį santykį. Čia dalyvauja mažiausiai du asmenys. Todėl veiksmažodis ir abipusis įvardis visada būna daugiskaitos linksnyje.

Abipusiai veiksmažodžiai eina tik su veiksniais daugiskaitos linksnyje. Todėl vartojamos sangrąžinio įvardžio daugiskaitos formos uns, euch ir sich.

 • sich kennenlernen (= susipažinti) Wir haben uns in der Grundschule kennen gelernt. (= Mes susipažinome pradinėje mokykloje.) Ich habe Helga in der Grundschule kennengelernt. Helga hat mich in der Grundschule kennen gelernt. (= Susipažinau su Helga pagrindinėje mokykloje. Helga susipažino su manimi pagrindinėje mokykloje.)
 • sich gut verstehen (= gerai sutarti) Wir haben uns sofort gut verstanden. (= Mes iškart gerai sutarėme.)
 • sich begrüßen (= pasisveikinti) Herr Hansen und seine Nachbarin begrüßen sich jeden Morgen auf der Straße. (= Ponas Hansen ir jo kaimynė pasisveikina gatvėje kiekvieną rytą.) Herr Hansen begrüßt seine Nachbarin; Die Nachbarin begrüßt Herrn Hansen. (= Ponas Hansen sveikinasi su savo kaimyne; Kaimynė sveikinasi su ponu Hansen.)

Neveikiamoji nuosaka

Neveikiamoji nuosaka yra vartojama, kai norima sakinyje pabrėžti veiksmą, o ne jo atlikėją.

In einem Restaurant wirst du praktisch ausgebildet.
= Restorane įgysi praktikos.

Neveikiamoji nuosaka sudaroma su išasmenuotu pagalbiniu veiksmažodžiu "werden" (tapti) ir būtojo laiko dalyviu, kuris visada yra sakinio pabaigoje.

Aktiv (= Veikiamoji rūšis)

Ich koche die Suppe.
= Aš verdu sriubą.
Der Lehrer korrigiert die Tests.
= Mokytojas taiso testus.

Passiv (= Neveikiamoji rūšis)

Die Suppe wird gekocht.
= Sriuba verdama.
Die Tests werden korrigiert.
= Testai taisomi.

Veiksmo atlikėjas gali būti išreikštas su prielinksniu "von" ir naudininku (Dativ).

Die Suppe wird von mir gekocht.
= Aš verdu sriubą.
Die Teste werden vom Lehrer korrigiert.
= Testai yra taisomi mokytojo.

Neveikiamoji rūšis su modaliniais veiksmažodžiais

Neiveikiamoji rūšis gali būti sudaroma su modaliniais veiksmažodžiais können, müssen, dürfen ir sollen. Modalinis veiksmažodis gali būti esamajame arba būtajame laike.Tam su modaliniu veiksmažodžiu naudojamas pagalbinis veiksmažodis "werden" ir atitinkama veiksmažodžio Partizip II forma.

Veikiamoji rūšis Neveikiamoji rūšis
Der Vater kann das Auto reparieren.
Tėtis gali sutaisyti automobilį.
Das Auto kann von dem Vater repariert werden.
Automobilis gali būti tėčio sutaisytas.
Die Mutter muss die Kinder zur Schule bringen.
Mama turi nuvežti vaikus į mokyklą.
Die Kinder müssen von der Mutter zur Schule gebracht werden.
Vaikai turi būti mamos pristatyti į mokyklą.
Die Kinder dürfen den Computer benutzen.
Vaikai gali naudotis kompiuteriu.
Der Computer darf von den Kindern benutzt werden.
Kompiuteris gali būti naudojamas vaikų.
Die Kinder sollen die Betten machen.
Vaikai turi pasikloti lovas.
Die Betten sollen von den Kindern gemacht werden.
Lovos turi būti vaikų paklotos.

Neveikiamosios rūšies būtasis laikas

Būtojo laiko neveikiamoji rūšis sudaroma su werden būtojo laiko (Präteritum) forma ir būtojo laiko dalyviu (Partizip II).

Neveikiamosios rūšies dabartis Būtojo laiko neveikiamoji rūšis
Ich werde in einem Restaurant ausgebildet.
Aš esu apmokomas restorane.
Ich wurde in einem Restaurant ausgebildet.
Aš buvau apmokytas restorane.
Du wirst in einem Restaurant ausgebildet.
Tu esi apmokomas restorane.
Du wurdest in einem Restaurant ausgebildet.
Aš buvau apmokytas restorane.
Er/sie/es wird in einem Restaurant ausgebildet.
Jis yra apmokomas / ji yra apmokoma restorane.
Er/sie/es wurde in einem Restaurant ausgebildet.
Jis buvo apmokytas / ji buvo apmokyta restorane.
Wir werden in einem Restaurant ausgebildet.
Mes apmokomi restorane.
Wir wurden in einem Restaurant ausgebildet.
Mes buvome apmokyti restorane.
Ihr werdet in einem Restaurant ausgebildet.
Jūs apmokomi restorane.
Ihr wurdet in einem restaurant ausgebildet.
Jūs buvote apmokyti restorane.
Sie/sie werden in einem Restaurant ausgebildet.
Jie/jos apmokomi restorane.
Sie/sie wurden in einem Restaurant ausgebildet.
Jie/jos buvo apmokyti restorane.
Weißt du nicht, Mama, Neymar wurde doch bei der letzten WM am Rücken verletzt!
= Ar nežinai, mama, juk Neymar per paskutinį pasaulio čempionatą gavo nugaros traumą!
Das Formular wurde nicht richtig ausgefüllt.
= Forma buvo neteisingai užpildyta.
Das Geld wurde gestern abgebucht.
= Pinigai buvo vakar nuimti nuo sąskaitos.
Frau Müller wurde nicht zur Geburtstagsparty von Ihrer Nachbarin eingeladen.
= Ponia Müller nebuvo pakviesta į savo kaimynės gimtadienio vakarėlį.
Auf der Party wurde gestern viel getanzt und gelacht.
= Vakar vakarėlyje buvo daug šokama ir juokiamasi.

Tariamoji nuosaka II

Tariamoji nuosaka II sudaroma iš pagalbinio veiksmažodžio "würden" (būtų) ir veiksmažodžio bendraties, kuri yra visada sakinio pabaigoje.

Veiksmažodis "würden" yra kaitomas asmenimis:

würden (= būtų)
ich würde
wir würden
du würdest
ihr würdet
er, sie, es würde
sie, Sie würden
Würden Sie mir bitte Ihre Telefonnummer sagen?
= Gal malonėtumėte man pasakyti savo telefono numerį?
Was würden Sie empfehlen?
= Ką Jūs pasiūlytumėte?

Veiksmažodžiai "sein", "haben" bei modaliniai veiksmažodžiai turi ypatingas tariamosios nuosakos II formas.

haben (= turėti)
ich hätte
wir hätten
du hättest
ihr hättet
er, sie, es hätte
sie, Sie hätten
sein (= būti)
ich wäre
wir wären
du wärst
ihr wäret
er, sie, es wäre
sie, Sie wären
können (= galėti)
ich könnte
wir könnten
du könntest
ihr könntet
er, sie, es könnte
sie, Sie könnten
müssen (= turėti, privalėti)
ich müsste
wir müssten
du müsstest
ihr müsstet
er, sie, es müsste
sie, Sie müssten
dürfen (= galėti)
ich dürfte
wir dürften
du dürftest
ihr dürftet
er, sie, es dürfte
sie, Sie dürften
sollen (= turėti)
ich sollte
wir sollten
du solltest
ihr solltet
er, sie, es sollte
sie, Sie sollten

Tariamaja nuosaka II galima išreikšti norą, troškimą. Dažnai tokiu atveju naudojamos dalelytės "doch" (tačiau, vis dėlto), "bloß" (tik) ir "nur" (tik, tiktai).

Wenn er doch bald kommen würde!
= O, kad jis tuoj ateitų!
Wenn ich nur Urlaub hätte!
= O, kad turėčiau atostogas!
Wenn du bloß anrufen würdest!
= O, kad tu paskambintum!
Ach, wenn ich ihn heute noch treffen würde!
= Ak, kad tik jį šiandien sutikčiau!

Tariamaja nuosaka II galima išreikšti patarimą. Tokiu atveju naudojamas modalinis veiksmažodis "sollen".

Du solltest im Bett liegen.
= Tu turėtum gulėti lovoje.
Er sollte zum Arzt gehen.
= Jis turėtų nueiti pas gydytoją.
Du solltest dir eine neue Brille kaufen.
= Tu turėtum nusipirkti akinius.

Tariamąja nuosaka galima išreikšti kažką nerealaus arba galimybę.

Wenn du schneller laufen könntest, würden wir den Bus nicht verpassen.
= Jei galėtum greičiau bėgti, nebūtume pavėlavę į autobusą.

Tariamąja nuosaka galima išreikšti spėjimą.

Es ist zwar noch nicht sehr spät, aber er könnte schon zu Hause sein.
= Nors dar nėra labai vėlu, jis jau galėtų būti namie.

Tariamaja nuosaka II klausiamajame sakinyje gali būti išreikštas mandagus prašymas:

Könnten Sie das Fenster zumachen?
= Ar galėtumėte uždaryti langą?
Könntest du das Radio reparieren?
= Ar galėtum pataisyti radiją?
Würden Sie das Radio anmachen?
= Ar galėtumėte įjungti radiją?
Würdest du mir einen Stift leihen?
= Ar paskolintum man pieštuką?
Könnte ich das Fenster wieder zumachen?
= Ar galėčiau vėl uždaryti langą?
Dürfte ich Ihre Reisetasche auf die Gepäckablage legen?
= Ar galėčiau Jūsų kelioninį krepšį padėti ant bagažo lentynos?
Könntest du mir bitte helfen, den Koffer nach oben zu tragen?
= Ar galėtum man padėti lagaminą nunešti į viršų?

Būsimasis laikas I

Vokiečių kalboje dažniausiai užtenka esamojo laiko vartojimo su veiksmažodiu, reiškiančiu su ateitimi susijusius veiksmus arba ketinimus.

Wir ziehen in einem Monat nach Hamburg um.
= Po mėnesio kraustysimės į Hamburgą.
Ich sehe morgen den neuen Film von James Bond.
= Rytoj žiūrėsiu naują James Bond filmą.

Būsimas laikas I yra laikas, tiesiogiai apibūdinantis ateities veiksmą. Jis sudaromas su pagalbiniu veiksmažodžiu "werden" ir atitinkamo veiksmažodžio bendratimi, kuris turi eiti sakinio gale.

lernen
galėti
Ich werde sehr viel lernen.
Aš labai daug mokysiuos.
Wir werden sehr viel lernen.
Mes labai daug mokysimės.
Du wirst sehr viel lernen.
Tu labai daug mokysies.
Ihr werdet sehr viel lernen.
Jūs (dgs.) labai daug mokysitės.
Er/sie/es wird sehr viel lernen.
Jis/ji labai daug mokysis.
Sie/sie werden sehr viel lernen.
Jie/jos/Jūs labai daug mokysis
Bei dem Umweltprojekt werde ich sehr viel lernen – andere Dinge als in der Schule.
= Aplinkosaugos projekte daug išmoksiu - kitų dalykų, nei mokykloje.
Ich werde eine schöne Frau heiraten.
= Aš vesiu gražią moterį.
Wir werden in einem kleinen Haus mit einem Garten wohnen.
= Gyvensime mažame namelyje su sodu.
Wir werden unser ganzes Leben lang glücklich sein.
= Visą savo gyvenimą būsime laimingi.

Veiksmažodžių valdymas

Dauguma veiksmažodžių reikalauja tvirto ryšio su prielinksniu.
Deja, tačiau tokius veiksmažodžius kartu su jų prielinksniais bei po jų sekančiais linksniais reikia išmokti mintinai.

Dažniausiai naudojamų veiksmažodžių kartu su prielinksniais sąrašas:

achten auf + A
= atkreipti dėmesį į ką
anfangen mit + D
= pradėti
sich anmelden für + A
= užsiregistruoti
antworten auf + A
= atsakyti į ką
arbeiten an + D
= atsakyti į ką
sich ärgern über + A
= piktintis kuo
beginnen mit + D
= pradėti ką
sich beschäftigen mit + D
= užsiimti kuo
sich beschweren über + A
= skųstis kuo
bestehen aus + D
= susidėti iš
bitten um + A
= prašyti ko
danken für + A
= dėkoti už
denken an + A
= galvoti apie
diskutieren über + A
= diskutuoti apie
einladen zu + D
= pakviesti ko
sich entschuldigen bei + D / für + A
= atsiprašyti ko / už ką
erfahren von + D
= sužinoti apie
fragen nach + D
= prašyti ko
sich freuen über + A / auf + A
= džiaugtis kuo
gehören zu + D
= priklausyti kam
glauben an + A
= tikėti kuo
gratulieren zu + D
= sveikinti su
grenzen an + D
= ribotis su
hoffen auf + A
= tikėtis ko
sich interessieren für + A
= domėtis kuo
sich konzentrieren auf + A
= telkti dėmesį į
sich kümmern um + A
= rūpintis kuo
lachen über + A
= juoktis iš
meinen von + D
= galvoti apie
reden über + A / von + D
= kalbėti apie
schreiben an + A / mit + D / über + A
= rašyti kam / kuo
sorgen für + A / um + A
= rūpintis kuo / dėl ko
spielen mit + D
= žaisti su
sprechen über + A / von + D / mit + D
= kalbėti apie / su
suchen nach + D
= ieškoti ko
teilnehmen an + D
= dalyvauti kur
telefonieren mit + D
= kalbėti telefonu su
träumen von + D
= svajoti apie
trinken auf + A
= išgerti į
sich unterhalten über + A
= kalbėtis apie
übersetzen in + A / aus + D
= versti į / iš
sich verabschieden von + D
= atsisveikinti su
sich verstehen mit + D
= sutarti su
warten auf + A
= laukti ko
wissen von + D
= žinoti apie
wohnen bei + D
= gyventi pas
zufrieden sein mit + D
= būti patenkintam kuo
Ich freue mich auf ein Wiedersehen.
= Nekantriai laukiu susitikimo.
Sie haben von Ihrem Kind erfahren, dass…
= Iš savo sūnaus jie sužinojo, kad...

Svarbios struktūros:

Klausimas apie asmenį
Prielinksnis + wem / wen (kuo / ką) ?

 • sprechen über + A.
  kalbėti apie
 • sprechen über + A.
  apie ką?
 • fragen nach + D.
  prašyti ko
 • nach wem?
  ko?
Für wen interessierst du dich?
= Kuo tu domiesi?

Jeigu sudaromas klausimas apie asmenį, linksnio klausimas (galininke "wen" arba naudininke "wem") eina po veiksmažodžio reikalaujamo prielinksnio.

Klausimas apie dalyką
wo + (r) + prielinksnis?

 • worüber?
  apie ką?
 • wonach?
  apie ką?
Worauf konzentrieren Sie sich?
= Kur Jūs sutelkiate dėmesį?

Jeigu sudaromas klausimas apie dalyką, veiksmažodžio reikalaujamas prielinksnis eina po žodelio "wo-". Tarp "wo-" ir prielinksnio reikalinga „–r-“, kai prielinksnis prasideda balse.

Prielinksninis prieveiksmis (prieveiksmis, kuris gali eiti prielinksniu).
da + (r) + prielinksnis

 • darüber?
  apie tai / tuo?
 • danach?
  to?
Darüber muss ich mich wirklich ärgern.
= Aš tuo tikrai pasipiktinęs.

Sudarant prielinksninį prieveiksmį veiksmažodžio reikalaujamas prielinksnis eina po žodelio „da-“. Tarp "da-" ir prielinksnio reikalingas „–r-“ , kai prielinksnis prasideda balse.

Veiksmažodžiai su prielinksniais

Vokiečių kalboje daugelis veiksmažodžių turi fiksuotą prielinksnį. Nuo prielinksnio priklauso, kuriame linksnyje bus po jo einantis daiktavardis.

warten auf etwas (= laukti ko) (galininkas)
 • der Bus (= autobusas) Ich warte auf den Bus (= Laukiu autobuso.)
 • das Geld (= pinigai) Ich warte auf das Geld. (= Laukiu pinigų.)
 • die Torte (= tortas) Ich warte auf die Torte. (= Laukiu torto.)
zufrieden sein mit etwas (= būti patenkintu) (naudininkas)
 • der Urlaub (= atostogos) Ich bin zufrieden mit dem Urlaub. (= Esu patenkintas atostogomis.)
 • die Reise (= kelionė) Ich bin zufrieden mit der Reise. (= Esu patenkintas kelione.)
 • das Buch (= knyga) Ich bin zufrieden mit dem Buch. (= Esu patenkintas knyga.)

Jei klausiama apie dalyką, veiksmažodžio reikalaujamas prielinksnis eina po žodžio "wo-". Tarp "wo-" ir prielinksnio reikalingas "-r" tada, kai prielinksnis prasideda balse.Klausimas apie daiktą šiuo atveju skamba taip:

Worauf wartest du?
Ko tu lauki?
Ich warte auf den Bus.
Laukiu autobuso.
Womit bist du zufrieden?
Kuo esi patenkintas?
Mit dem Urlaub.
Atostogomis.

Jeigu klausiama apie asmenį, klausimas eina (galininko{1} / naudinino linksnyje) po prielinksnio, kurio reikalauja veiksmažodis.

galininkas naudininkas
der Lehrer
mokytojas
Ich warte auf den Lehrer.
Laukiu mokytojo.
das Hausmädchen
tarnaitė
Ich warte auf das Hausmädchen.
Laukiu tarnaitės.
Ich bin zufrieden mit dem Hausmädchen.
Esu patenkintas tarnaite.
die Lehrerin
mokytoja
Ich warte auf die Lehrerin.
Laukiu mokytojos.
Ich bin zufrieden mit der Lehrerin.
Esu patenkintas mokytoja.
der Urlaub
atostogos
Ich bin zufrieden mit dem Urlaub.
Esu patenkintas atostogomis.

Veiksmažodžiai su prielinksniais, po kurių visada eina galininkas:

Prielinksniai auf, für, gegen,um, über reikalauja galininko linksnio, jei jie naudojami kartu su prielinksniniu veiksmažodžiu.

 • sich interessieren für etwas/jemanden (= domėtis kuo) Wir interessieren uns nicht für Politik / für Politiker. (= Mes nesidomime politika / politikais.)
 • sich ärgern über etwas/jemanden (= piktintis dėl ko) Die Mutter ärgert sich über den Verkehr/ über den Busfahrer. (= Mama piktinasi dėl eismo / autobuso vairuotoju.)

Veiksmažodžiai su prielinksniais, po kurių visada eina naudininkas:

Prielinksniai bei, mit, nach, aus, unter, von, zu, vor reikalauja naudininko linksnio, jei jie eina su atitinkamu veiksmažodžiu.

Kinder, hört bitte mit dem Spielen auf, das Essen ist fertig!
= Vaikai, prašau baikite žaisti, valgis paruoštas!
Hilfst du mir bitte bei den Hausaufgaben?
= Ar tu man padėtum paruošti namų darbus?

Prielinksniai, po kurių gali eiti naudininkas arba galininkas:

Prielinksniai "an" ir "in" priklausomai nuo linksnio gali reikalauti ir galininko, ir naudininko, jei jie eina su atitinkamu veiksmažodžiu.

Der Schüler denkt immer an die Schulferien.
= Mokinys visada galvoja apie mokyklos atostogas.
Hans nimmt an einem Italienischkurs teil.
= Hansas lanko italų kalbos kursus.

Modalinis veiksmažodis 'sollen"

Taip pat modalinis veiksmažodis sollen vartojamas, norint išreikšti būtinybę, kuri nėra subjektyvi. Dažnai tai būna trečiojo asmens raginimas, noras arba paliepimas.

Ich soll heute bis 22 Uhr im Büro bleiben. (Mein Chef hat das gesagt / er möchte das von mir.)
= Šiandien turiu būti biure iki 22 valandos. (Mano bosas tai sakė / jis to iš manęs nori.)
Meine Mutter soll abends weniger essen. (Ihr Arzt hat das gesagt. “Essen Sie abends weniger!”)
= Mano mama turi mažiau valgyti vakarais. (Jos gydytojas pasakė: "Vakarais valgykite mažiau!“)

Sollen asmenavimas tariamosios nuosakos esamajame laike.

Sollen tariamosios nuosakos II formoje reiškia pasiūlymą arba patarimą.

ich sollte
wir sollten
du solltest
ihr solltet
er, sie, es sollte
sie, Sie sollten
Natalie, du solltest gleich mit der Suche anfangen.
= Natalie, turėtum tuoj pat pradėti paiešką.
Du solltest den Mut nicht verlieren.
= Neturėtum prarasti drąsos.
Atgal į pradžią