Sadržaj

Konjugacija glagola

U rječniku su navedeni glagoli u svom osnovnom obliku, tj. u infinitivu.
U infinitivu glagoli završavaju na –en (machen, činiti) ili –n (wandern, hodati; lunjati).

Kada maknemo nastavak u infinitivu, ostaje glagolska osnova – mach-, wander-.
Glagolska osnova u svakom licu dobiva drugi nastavak.

Većina glagola dobiva sljedeće nastavke:

 • ich (= ja)
-e
 • du (= ti)
-st
 • er (= on)
 • sie (= ona)
 • es (= ono)
-t
 • wir (= mi)
-en
 • ihr (= vi)
-t
 • sie (= oni)
 • Sie (= Vi)
-en

primjerice

kommen → komm-en
doći
ich komme
wir kommen
du kommst
ihr kommt
er, sie, es kommt
sie, Sie kommen
machen → mach-en
činiti
ich mache
wir machen
du machst
ihr macht
er, sie, es macht
sie, Sie machen
brauchen → brauch-en
trebati
ich brauche
wir brauchen
du brauchst
ihr braucht
er, sie, es braucht
sie, Sie brauchen

Oblike nekih glagola treba naučiti napamet.

sein (= biti)
ich bin
wir sind
du bist
ihr seid
er, sie, es ist
sie, Sie sind
haben (= imati)
ich habe
wir haben
du hast
ihr habt
er, sie, es hat
sie, Sie haben
werden (= postati)
ich werde
wir werden
du wirst
ihr werdet
er, sie, es wird
sie, Sie werden
wissen (= znati)
ich weiß
wir wissen
du weißt
ihr wisst
er, sie, es weiß
sie, Sie wissen

Kada glagolska osnova završava na:

 • -s- → reis-en (= putovati)
 • -ss- → küss-en (= (po)ljubiti)
 • -ß- → heiß-en (= zvati se)
 • -z- → duz-en (= tikati (oslovljavati s "ti"))
 • -tz- → sitz-en (= sjediti)

dobiva u drugom licu jednine nastavak -t.

heißen → heiß-en
zvati se
ich heiße
wir heißen
du heißt
ihr heißt
er, sie, es heißt
sie, Sie heißen

Kada glagolska osnova završava na:

 • -t- → arbeit-en (= raditi)
 • -d- → bad-en (= (o)kupati)
 • -tm- → atm-en (= disati)
 • -chn- → zeichn-en (= crtati)
 • -ffn- → öffn-en (= otvoriti)

dobiva u drugom licu jednine nastavak - est,
dobiva u trećem licu jednine nastavak -et,
dobiva u drugom licu množine nastavak -et.

arbeiten → arbeit-en
raditi
ich arbeite
wir arbeiten
du arbeitest
ihr arbeitet
er, sie, es arbeitet
sie, Sie arbeiten
baden → bad-en
(o)kupati
ich bade
wir baden
du badest
ihr badet
er, sie, es badet
sie, Sie baden

Kada glagolska osnova završava na:

 • -eln-→ sammeln (= skupljati, skupiti)

u 1. licu jedn. ( ich (= ja) ) to -e otpada od osnove glagola.
osnova glagola u 1. licu množ. ( wir (= mi) ) i u 3. licu množ. ( sie (= oni) , Sie (= Vi) ) dobiva nastavak -n.

sammeln → sammel-n
skupljati, skupiti
ich sammle
wir sammeln
du sammelst
ihr sammelt
er, sie, es sammelt
sie, Sie sammeln

Kod nekih glagola konjugacijom se mijenja samoglasnik u glagolskoj osnovi. Promjena se javlja samo u 2. licu jednine (ti) i 3. licu jednine (on, ona, ono).

a → ä kod glagola schlafen (spavati)

schlafen → schlaf-en
spavati
ich schlafe
wir schlafen
du schläfst
ihr schlaft
er, sie, es schläft
sie, Sie schlafen
laufen → lauf-en
trčati
ich laufe
wir laufen
du läufst
ihr lauft
er, sie, es läuft
sie, Sie laufen
tragen → trag-en
nositi
ich trage
wir tragen
du trägst
ihr tragt
er, sie, es trägt
sie, Sie tragen

e → i kod glagola geben (dati)

geben → geb-en
dati
ich gebe
wir geben
du gibst
ihr gebt
er, sie, es gibt
sie, Sie geben
nehmen → nehm-en
uzeti
ich nehme
wir nehmen
du nimmst
ihr nehmt
er, sie, es nimmt
sie, Sie nehmen

e → ie kod glagola sehen (gledati, vidjeti)

sehen → seh-en
vidjeti
ich sehe
wir sehen
du siehst
ihr seht
er, sie, es sieht
sie, Sie sehen

Modalni glagoli

Modalni glagoli modificiraju značenje glagola u rečenici.
Modalni glagoli određuju odnos prema radnji koju u rečenici izražavamo glagolom.
Drugi glagol nakon modalnog glagola uvijek je u infinitivu i stoji na kraju rečenice.

 • können (moći) – sposobnost / mogućnost:

  Ich kann gut schwimmen.
  = Znam (mogu) plivati dobro.
  Das Auto ist kaputt. Wir können nicht weiter fahren.
  = Auto je u kvaru. Ne možemo voziti dalje.
  Können Sie mir helfen?
  = Možete li mi pomoći?
  Die Medikamente kann man nur mit Rezept kaufen.
  = Ove lijekove može se kupiti samo na recept.
 • dürfen (smjeti) – dopuštenje / zabrana:

  Hier dürfen Sie nicht rauchen!
  = Ovdje ne smijete pušiti!
  Die Bank darf das Geld für das Mittagessen abbuchen.
  = Banka smije skinuti (s računa) novac za ručak.
 • müssen (morati) – obveza / nužnost:

  Ich muss den Aufsatz bis morgen schreiben.
  = Moram taj sastavak napisati do sutra.
  Ich muss zum Hauptplatz.
  = Moram prema glavnom trgu.
  Hier musst du den Namen angeben.
  = Ovdje moraš navesti ime.
 • wollen (htjeti) – želja / namjera:

  Wir wollen am Wochenende an die Ostsee fahren.
  = Želimo se za vikend odvesti na Baltičko more
  Ich will dich heiraten.
  = Želim (hoću) te oženiti
  Wollen wir etwas essen?
  = Hoćemo li nešto jesti?
 • sollen (trebati) – obveza / ponavljanje nekog zahtjeva:

  Du sollst deiner Oma helfen.
  = Trebaš pomoći svojoj baki
  Der Arzt sagt, ihr sollt mehr Obst essen.
  = Liječnik kaže, trebate (morate) jesti više voća.
  Soll ich den Notarzt rufen?
  = Treba li zvati liječnika hitne pomoći?
 • mögen (voljeti, sviđati se) – simpatija, privrženost
  modalni glagol „mögen“ stoji samostalno u rečenici.

  Ich mag keine Schokolade.
  = Ne volim čokoladu.
  Ich mag türkisches Essen.
  = Volim tursko jelo.
 • möchten (željeti, htjeti) – želja
  Modalni glagol „möchten“ je gramatički oblik konjunktiva II glagola „mögen“ i ima svoje vlastito značenje = želja:

  Ich möchte mit Frau Riedel sprechen.
  = Htjela (željela) bih razgovarati s gospođom Riedel.
  Wie möchten die Deutschen am liebsten wohnen?
  = Kako bi Nijemci htjeli najradije stanovati?
  Ich möchte eine Massage haben.
  = Želio bih masažu.
 • trebati + zu + infinitiv
  Zanijekani "müssen" se često u značenju nužnosti nadomiješta s "nicht brauchen". Time se izriče da netko ne mora nešto učiniti. U tom slučaju se "brauchen" upotrebljava kao modalni glagol i uvijek ima negacijsku riječ i infinitiv s zu.

  Wir müssen morgen nicht früh aufstehen, denn es ist Wochenende.
  = Ne moram sutra ustati rano, jer je vikend.
  Wir brauchen morgen nicht früh aufzustehen, denn es ist Wochenende.
  = Ne trebamo sutra ustati rano, jer je vikend.

  "Brauchen" može također biti upotrijebljen povezan s nekom ograničavajućom riječi poput "erst, nur (einfach), bloß, kaum", za izražavanje nužnosti.

  Du brauchst erst nächste Woche einzukaufen, noch haben wir viel zu essen und zu trinken.
  = Trebaš kupovati tek sljedećeg tjedna, imamo još mnogo za jesti i piti (jela i pila).
  Um erfolgreich zu werden, brauchst du nur etwas mehr zu arbeiten, dann schaffst du es bestimmt.
  = Da bi postao uspješan, trebaš (moraš) samo malo više raditi. tada to zasigurno ostvaruješ.

Modalni glagoli mogu se pojaviti i bez drugog glagola ako je kontekst jasan.

Ich muss zum Arzt.
= Moram liječniku.
Ich backe die Pizza. Du kannst es nicht!
= Pečem pizzu. Ti to ne možeš (ne umiješ)!

U konjugaciji modalnih glagola 1. i 3. lice je isto.

können
moći
ich kann
wir können
du kannst
ihr könnt
er, sie, es kann
sie, Sie können
dürfen
smjeti
ich darf
wir dürfen
du darfst
ihr dürft
er, sie, es darf
sie, Sie dürfen
müssen
morati
ich muss
wir müssen
du musst
ihr müsst
er, sie, es muss
sie, Sie müssen
wollen
htjeti
ich will
wir wollen
du willst
ihr wollt
er, sie, es will
sie, Sie wollen
sollen
trebati (morati)
ich soll
wir sollen
du sollst
ihr sollt
er, sie, es soll
sie, Sie sollen
mögen
mögen
ich mag
wir mögen
du magst
ihr mögt
er, sie, es mag
sie, Sie mögen
möchten
möchten
ich möchte
wir möchten
du möchtest
ihr möchtet
er, sie, es möchte
sie, Sie möchten

Modalne glagole povezujemo i s neodređenom zamjenicom „man“ – uvijek u 3. licu jednine.

man kann
može se
Hier kann man gut essen.
Ovdje se može dobro jesti.
man muss
mora se
Das muss man noch heute machen.
To se mora napraviti još danas.
man soll
treba se
Das soll man wiederholen.
To se treba (mora) ponoviti.
man darf
smije se
In diesem Raum darf man rauchen.
U ovoj prostoriji se smije pušiti.

Složeni glagoli

Postoje odvojivi i neodvojivi složeni glagoli.

Složeni glagoli sastoje se od prefiksa i glagola.

einkaufen
kupovati
ein + kaufen (= kupiti)
verstehen
razumjeti
ver + stehen (= stajati)

Rastavljivi glagoli

Prefiks je naglašen. U rječniku ćemo pronaći: einkaufen (= kupovati)

Ich gehe gleich einkaufen.
= Idem odmah kupovati
Ich kaufe nicht so gern ein.
= Ne kupujem baš rado.
Gestern kaufte sie den ganzen Tag ein.
= Jučer je kupovala cijeloga dana
Er sieht elegant aus.
= Izgleda elegantan.

Prefiks modificira značenje glagola. („Einpacken“ (upakirati, zapakirati) ima veze s „packen“ (pakirati). „Einkaufen“ (kupovati) ima veze s „kaufen“ (kupiti).)

U prezentu i preteritu prefiks stoji na kraju rečenice.

Kod participa perfekta "ge-" stoji između prefiksa i glagola.

kaufen (= kupiti) ein-ge-kauft

Du hast aber viel eingekauft!
= A ti si baš mnogo kupovala!

Prefiksi kod rastavljivih glagola:

ab- (= od)
abfahren (= odvesti, (ot) putovati)
an- (= u, na, k,)
ankommen (= doći, stići) , anprobieren (= (is)probati)
auf- (= na)
aufstehen (= ustati)
aus- (= iz)
austragen (= raznositi) , aussehen (= izgledati)
bei- (= kod)
beibringen (= podučiti, donijeti)
ein- (= jedan, (nekad u složenim glagolima u smislu "u"))
einkaufen (= kupiti/kupovati) , einpacken (= (u)pakirati, umotati/umatati)
los- (= odvojen, otrgnut)
losgehen (= krenuti, poći)
mit- (= s, sa)
mitkommen (= doći/dolaziti (s kim)) , mitnehmen (= uzeti, ponijeti (sa sobom))
nach- (= prema, u, na)
nachmachen (= oponašati, imitirati, krivotvoriti)
vor- (= pred, ispred)
vorstellen (= staviti/stavljati, predstaviti/predstavljati)
zu- (= k, ka, prema, za)
zumachen (= zatvoriti) , (da)zunehmen (= (po)rasti, (po)jačati)

Neodvojivi glagoli

Prefiks nije naglašen.

Ich kann das nicht verstehen.
= Ja to ne mogu razumjeti.

Prefiks mijenja značenje glagola. ("Verstehen"(razumjeti) nema nikakve veze sa "stehen" (stajati).

U prezentu i preteritu prefiks stoji uz glagol.

Ich verstehe das nicht.
= Ja to ne razumijem.
Den Urlaub verbrachte sie in den Alpen.
= (Godišnji) odmor su proveli u Alpama.

Particip perfekt nema prefiks: "ge-".

verstehen (= razumjeti) verstanden (= razumio, razumjela, razumjelo)

Du hast aber nichts verstanden!
= Ali ti nisi ništa razumio/razumjela/razumjelo!

bekommen (= dobiti) bekommen (= dobio, dobila, dobilo)

Ich habe einen neuen Computer bekommen.
= Dobi/o/la/ sam jedno novo računalo.

Prefiksi kod neodvojivih glagola

be-
bekommen (= dobiti)
ge-
gefallen (= svidjeti/sviđati se)
emp-
empfehlen (= preporučiti)
ent-
entschuldigen (= ispriča(va)ti, oprostiti)
er-
erzählen (= (is)pričati, pripovijedati)
miss-
missbrauchen (= zloupotrijebiti)
ver-
verstehen (= razumjeti)
zer-
zerstören (= razoriti)

Imperativ

Imperativ se koristi kada od nekoga nešto tražimo, nekome naređujemo, dajemo savjet ili uputu.

Imperativ se tvori za sljedeće oblike:

du (= ti)
ti – za jednu osobu,
ihr (= vi)
vi – za dvije ili više osoba,
Sie (= Vi (uljud.))
Vi – kao oblik kojim se iz poštovanja obraćamo jednoj ili više osoba.

Imperativ za oblike koji se odnose na „ti“ („du“) tvori se bez osobne zamjenice „ti“ („du“) i bez nastavka „-st“.

 • du kommst (= (ti) dođeš) Komm! (= Dođi!)
 • du gibst (= (ti) daješ) Gib! (= Daj!)
 • du nimmst (= (ti) uzimaš) Nimm! (= Uzmi!)
 • du gehst (= (ti) ideš) Geh! (= Idi!)
Geh ins Fitnesstudio!
= Idi u fitnes-studio!

Imperativ za oblik „ihr“ („vi“, drugo lice množine) tvori se bez osobne zamjenice „ihr“ („vi“).

 • ihr kommt (= (vi) dođete) Kommt! (= Dođite (vi)!)
 • ihr gebt (= (vi) dajete) Gebt! (= Dajte (vi)!)
 • ihr nehmt (= (vi) uzimate) Nehmt! (= Uzmite (vi)!)
 • ihr feiert (= (vi) slavite) Feiert! (= Slavite (vi)!)
Feiert, tanzt und trinkt mit mir!
= Slavite, plešite i pijte sa mnom!

Imperativ za oblik „Sie“ („Vi“) tvori se promjenom redoslijeda riječi.

 • Sie gehen (= Oni/one idu) Gehen Sie! (= Idite! (uljud.))
 • Sie geben (= Dajete (uljud.)) Geben Sie! (= Dajte! (uljud.))
 • Sie kommen (= Oni/one dolaze) Kommen Sie! (= Dođite! (uljud.))
 • Sie nehmen (= Uzimate (uljud.)) Nehmen Sie! (= Uzmite! (uljud.))
 • Sie ziehen an (= Vi oblačite (uljud.)) Ziehen Sie an! (= Obucite! (uljud.))
Ziehen Sie einen Anzug an!
= Obucite odijelo! (uljud.)

Glagoli s prijeglasom u 2. i 3. licu jednine gube taj prijeglas u imperativu.

 • du schläfst (= spavaš) Schlaf! (= Spavaj!)
 • du fährst (= voziš) Fahr! (= Vozi!)

Glagoli čija glagolska osnova završava na „-t”, „-d”, „-ig”, „-er”, „-el” u obliku koji se odnosi na „ti“ („du“) dobivaju nastavak „-e“.

 • du wartest (= čekaš) Warte! (= Čekaj!)
 • du entschuldigst dich (= ispričavaš se) Entschuldige dich! (= Ispričaj se!)
 • du lächelst (= smiješ se) Lächle! (= Smij se!)

Nepravilni oblici imperativa

sein (= biti)

 • du (= ti) Sei! (= Budi!)
 • ihr (= vi) Seid! (= Budite (vi)!)
 • Sie (= Vi (uljud.)) Seien Sie! (= Budite! (uljud.))

haben (= imati)

 • du (= ti) Hab! (= Imaj!)
 • ihr (= vi) Habt! (= Imajte (vi)!)
 • Sie (= Vi (uljud.)) Haben Sie! (= Imajte (uljud.))

werden (= postati)

 • du (= ti) Werde! (= Postani!)
 • ihr (= vi) Werdet! (= Postanite (vi)!)
 • Sie (= Vi (uljud.)) Werden Sie! (= Postanite (uljud.))

Imperativ – oblik „mi“ („wir“)

Imperativ za oblik „mi“ („wir“) tvori se promjenom redoslijeda riječi u rečenici.

 • wir gehen (= idemo) Gehen wir! (= Idemo!)
 • wir kommen (= dolazimo) Kommen wir! (= Dolazimo!)
 • wir geben (= dajemo) Geben wir! (= Dajmo!)
 • wir nehmen (= uzimamo) Nehmen wir! (= Uzmimo!)
Gehen wir hin!
= Idemo onamo!
Kaufen wir es hier!
= Kupimo to ovdje!

Preterit

Preterit je prošlo glagolsko vrijeme, koje se najčešće koristi u pripovijetkama.
Preter se koristi u pisanim tekstovima.

U preteritu je 1. i 3. lice uvijek jednako.

Pravilni glagoli

 • ich (= ja)
–te
 • du (= ti)
–test
 • er (= on)
 • sie (= ona)
 • es (= ono)
–te
 • wir (= mi)
-ten
 • ihr (= vi)
-tet
 • sie (= oni)
 • Sie (= Vi)
-ten
kaufen (= kupiti)
ich kaufte
wir kauften
du kauftest
ihr kauftet
er, sie, es kaufte
sie, Sie kauften

Pravilni glagoli s nastavkom na glagolskoj osnovi:

-t-
arbeiten
-d-
baden
-tm-
atmen
-chn-
zeichnen
-ffn-
öffnen
 • ich (= ja)
-ete
 • du (= ti)
-etest
 • er (= on)
 • sie (= ona)
 • es (= ono)
-ete
 • wir (= mi)
-eten
 • ihr (= vi)
-etet
 • sie (= oni)
 • Sie (= Vi)
-eten
warten (= čekati)
ich wartete
wir warteten
du wartetest
ihr wartetet
er, sie, es wartete
sie, Sie warteten

Nepravilni glagoli

 • ich (= ja)
 • du (= ti)
-st
 • er (= on)
 • sie (= ona)
 • es (= ono)
 • wir (= mi)
-en
 • ihr (= vi)
-t
 • sie (= oni)
 • Sie (= Vi)
-en
gehen (= ići)
ich ging
wir gingen
du gingst
ihr gingt
er, sie, es ging
sie, Sie gingen
lassen (= pustiti)
ich ließ
wir ließen
du ließt
ihr ließt
er, sie, es ließ
sie, Sie ließen
Er ließ wieder seinen Kampfhund ohne Beißkorb und Leine frei im Haus herumlaufen.
= On pusti svog borbenog psa bez brnjice i uzice da slobodno trči uokolo u kući

Kada govorimo o nečemu što se dogodilo u prošlosti i koristimo glagole „haben“ i „sein“, gotovo uvijek koristimo preterit, čak i onda kad je cijeli tekst u perfektu.

U preteritu je 1. i 3. lice uvijek jednako.

haben (= imati)
ich hatte
wir hatten
du hattest
ihr hattet
er, sie, es hatte
sie, Sie hatten
Alle Schülerinnen und Schüler hatten gute Noten.
= Svi učenici i učenice imahu dobre
sein (= biti)
ich war
wir waren
du warst
ihr wart
er, sie, es war
sie, Sie waren
Letztes Schuljahr war ein gutes Jahr.
= Prošla školska godina bijaše jedna dobra godina.
können (= moći)
ich konnte
wir konnten
du konntest
ihr konntet
er, sie, es konnte
sie, Sie konnten
Ich konnte nicht dorthin fahren.
= No mogoh voziti onamo.
müssen (= morati)
ich musste
wir mussten
du musstest
ihr musstet
er, sie, es musste
sie, Sie mussten
Für meinen Job als Journalistin musste ich meine Aussprache verbessern.
= Za moj posao kao novinarke morah poboljšati moj izgovor.
dürfen (= smjeti)
ich durfte
wir durften
du durftest
ihr durftet
er, sie, es durfte
sie, Sie durften
Ich durfte einen Kurs in Schwerin besuchen.
= U Schwerinu smjedoh posjećivati jedan kurs
wollen (= htjeti)
ich wollte
wir wollten
du wolltest
ihr wolltet
er, sie, es wollte
sie, Sie wollten
Ich wollte schnell neue Leute kennen lernen.
= Htjedoh brzo upoznati nove ljude.
sollen (= trebati)
ich sollte
wir sollten
du solltest
ihr solltet
er, sie, es sollte
sie, Sie sollten
Ich sollte einen Kurs in Berlin besuchen.
= Trebah posjećivati jedan tečaj u Berlinu
mögen (= htjeti, imati želju (volju))
ich mochte
wir mochten
du mochtest
ihr mochtet
er, sie, es mochte
sie, Sie mochten
Ich mochte dich nicht
= Ne voljeh te.

Perfekt

Perfekt je oblik za prošlo vrijeme.

Perfekt se tvori pomoću konjugiranog oblika pomoćnog glagola („haben“ ili „sein“) i participa perfekta na kraju rečenice.

Perfekt = haben / sein + … + Partizip Perfekt

Particip perfekta

Pravilni glagoli

Dodatak na glagolsku osnovu: prefiks „ge-„ i nastavak „-t“.

 • machen (= izraditi, (na)praviti) ge–mach–t
 • kaufen (= kupiti) ge–kauf–t
 • zeigen (= pokazati) ge-zeig-t
Ich habe ihr ein paar wichtige Gebäude gezeigt.
= Pokazao/pokazala sam joj nekoliko važnijih građevina.

Kod glagola čija glagolska osnova završava na „-t-“, „-d-“, „-tm-“, „-chn-“, „-ffn-“ – dodatak na glagolsku osnovu: prefiks „ge-„ i nastavak „-et“.

 • warten (= čekati) ge–wart–et
 • baden (= kupati (se)) ge–bad–et
 • atmen (= disati) ge–atm–et
 • zeichnen (= crtati) ge–zeichn–et
 • öffnen (= otvoriti) ge–öffn-et

Nepravilni glagoli

Particip perfekta nepravilnih glagola mora se naučiti napamet. Većinom završava na „-en“.

 • treffen (= sresti) getroffen
Wen hast du im Park getroffen?
= Koga si sreo/srela u parku?
 • denken (= misliti, razmišljati) gedacht
Gestern habe ich ganz intensiv an dich gedacht.
= Jučer sam vrlo intenzivno misio/mislila na tebe.

Rastavljivi glagoli

Kod pravilnih i nepravilnih rastavljivih glagola prefiks „ge-„ nalazi se između prefiksa glagola i glagolske osnove.

 • einkaufen (= kupovati, nabavljati) ein–ge–kauf–t
 • ausfüllen (= ispuniti) aus–ge–füll-t
 • aufstehen (= ustati) auf–ge–stand–en
Dort haben wir zuerst einen Haufen von Formularen ausgefüllt.
= Ondje smo prvo ispunjavali gomilu formulara.

Particip perfekta bez "ge-"

Kod pravilnih i nepravilnih nerastavljivih glagola (sa: „be-”, „ge-”, „emp-”, „ent-”, „er-”, „miss-”, „ver-”, „zer-”) nema prefiksa „ge-”.

 • bestehen (= postojati, biti) bestand–en
 • gefallen (= sviđati (se)) gefall–en
 • empfinden (= osjetiti, osjećati) empfund–en
 • entschuldigen (= ispriča(va)ti, opravda(va)ti) entschuldig–t
 • erzählen (= (is)pričati) erzähl–t
 • missbrauchen (= zloupotrijebiti) missbrauch–t
 • verstehen (= razumijeti) verstand–en
 • zerstören (= razoriti) zerstör–t
Ich habe schon versucht, den Computer zu starten.
= Već sam pokušao pokrenuti računalo.
Zuerst haben wir uns bei der Ausländerbehörde im Stadthaus erkundigt.
= Prvo smo se raspitali kod uprave za strance u gradskoj vijećnici.

Glagoli koji završavaju na „-ieren“ nemaju „ge-“ i uvijek su pravilni.

 • informieren (= informirati) informier–t
 • studieren (= studirati) studier–t
Hast du es schon kontrolliert?
= Jesi li to već kontrolirao (provjerio)?
Hast du ein Virenprogramm installiert?
= Jesi li instalirao program za viruse?

Perfekt sa „sein“

Pomoćni glagol „sein“ upotrebljava se kada glagol:

 • izražava kretanje subjekta od A do B: „kommen“ (doći), „gehen“ (ići), „laufen“ (hodati, trčati), „springen“ (skočiti):

  Wir sind nach Wien gekommen.
  = Došli/došle smo u Beč.
  Er ist erst spät nach Hause gekommen.
  = Došao je kući tek kasno.
  Ich bin ins Kino gegangen.
  = Išao sam u kino.
  Sie ist vor kurzem von der Türkei nach Deutschland gezogen.
  = Ona se nedavno proselila iz Turske u Njemačku.
 • izražava promjenu stanja subjekta, kao što su: „aufwachen“ (probuditi se), „einschlafen“ (zaspati), „wachsen“ (rasti), „sterben“ (umrijeti):

  Ich bin sofort eingeschlafen.
  = Odmah sam zaspa(o)(la)
  Du bist aber groß gewachsen!
  = Pa ti narastao velika / narasla velika!
  Hermann Hesse ist 1962 in der Schweiz gestorben.
  = Hermann Hesse je umro u Švicarskoj 1962.
 • kod glagola:

  sein
  biti
  Ich bin gestern im Kino gewesen.
  Bio sam jučer u kinu.
  werden
  posta(ja)ti
  Sie ist Mathematiklehrerin geworden.
  Ona je postala nastavnica matematike.
  bleiben
  ostati
  Die ganze Woche ist er wegen der Grippe zu Hause geblieben.
  Ostao je zbog gripe cijeli tjedan kod kuće.
  passieren
  dogoditi se, prolaziti
  Was ist passiert?
  Što se događa?
  geschehen
  dogoditi (se), zbivati se
  Was ist geschehen?
  Što se dogodilo?
  begegnen
  (su)sresti
  Ich bin ihm im Park begegnet.
  Sreo/srela sam ga u parku.

Perfekt sa „haben“

Pomoćni glagol „haben“ upotrebljava se kod svih glagola na koje se dodaje akuzativ (i kod kretanja subjekta).

Ich habe die reservierten Karten für die Sonntagsvorstellung abgeholt.
= Podignuo sam rezervirane karte za nedjeljnu predstavu.
Sie haben das gleiche Kleid gekauft.
= Kupile su jednaku haljinu.
Was hast du ihr gegeben?
= Što si joj dao/dala?
Ich habe den Berg schon mehrmals bestiegen.
= Na to brdo sam se već više puta popeo/popela.

Pomoćni glagol „haben“ upotrebljava se kod svih povratnih glagola (i kod kretanja subjekta).

Die Kinder haben sich vor dem Schlafen gewaschen.
= Djeca su se oprala prije spavanja.
Ich habe mich an das Fenster gesetzt.
= Sjeo/sjela sam se na prozor.

Povratni glagoli

Neki glagoli obavezno idu uz povratnu zamjenicu „se“ („sich“).

sich beeilen
= požuriti se
sich freuen
= veseliti se
sich interessieren
= zanimati se
sich fühlen
= osjećati se
sich treffen
= sresti se / sretati se

Povratna zamjenica može značiti da je radnja usmjerena na subjekt.

sich waschen
prati se
Der Junge wäscht sich.
Dječak se pere.
sich kämmen
češljati se
Die Mädchen kämmen sich.
Djevojka se češlja.
sich verletzen
ozlijediti se
Ich habe mich verletzt.
Ozlijedio sam se.

Povratni glagol se mora konjugirati.

sich waschen (= prati se)
ich wasche mich
wir waschen uns
du wäschst dich
ihr wascht euch
er, sie, es wäscht sich
sie, Sie waschen sich

Kada povratni glagol iziskuje objekt u akuzativu, mijenja se povratna zamjenica.

sich (die Hände) waschen (= prati si (ruke))
ich wasche mir die Hände
wir waschen uns die Hände
du wäschst dir die Hände
ihr wascht euch die Hände
er, sie, es wäscht sich die Hände
sie, Sie waschen sich die Hände

Osim refleksivne (povratne) primjenemogu neki glagoli biti upotrijebljeni za označavanje nekog recipročnog (uzajamnog) odnosa. U jednom recipročnom odnosu sudjeluju najmanje dvije osobe. Zbog toga stoji glagol i recipročna zamjenica uvijek u množini.

Recipročni glagoli stoje samo sa subjektom u množini. Stoga se upotrebljavaju množinski oblici povratnih zamjenica nas, vas, sebe. (Op. prev.: U hrvatskom, za razliku od njemačkog, ako se radnja ne vraća na subjekt, povratna zamjenica "sebe" ili "se" zamjenjuje sve ostale zamjenice, pa dakle i nas, vas)

 • sich kennenlernen (= upoznati se) Wir haben uns in der Grundschule kennen gelernt. (= Upoznali smo se u osnovnoj školi) Ich habe Helga in der Grundschule kennengelernt. Helga hat mich in der Grundschule kennen gelernt. (= Helgu sam upoznao u osnovnoj školi. Helga me je upoznala u osnovnoj školi.)
 • sich gut verstehen (= dobro se razumijeti) Wir haben uns sofort gut verstanden. (= Mi smo se odmah dobro razumijeli. (Dosl. njem.: Mi smo NAS odmah dobro razumijeli).)
 • sich begrüßen (= pozdraviti se) Herr Hansen und seine Nachbarin begrüßen sich jeden Morgen auf der Straße. (= Gospodin Hansen i njegova susjeda pozdravljaju se svakoga jutra na ulici.) Herr Hansen begrüßt seine Nachbarin; Die Nachbarin begrüßt Herrn Hansen. (= Gospodin Hansen pozdravlja svoju susjedu. Susjeda pozdravlja gospodina Hansena.)

Pasiv

Pasiv se upotrebljava kada je radnja, a ne osoba koja je vrši, najvažnija informacija u rečenici.

In einem Restaurant wirst du praktisch ausgebildet.
= U nekom restoranu bivaš obrazovan kroz praksu. (U nekom restoranu se obrazuješ kroz praksu).

Pasiv se tvori pomoću konjugiranog pomoćnog glagola „werden“ i participa II na kraju rečenice.

Aktiv (= aktiv)

Ich koche die Suppe.
= Kuham juhu.
Der Lehrer korrigiert die Tests.
= Učitelj ispravlja testove.

Passiv (= pasiv)

Die Suppe wird gekocht.
= Juha biva kuhana. (Juha se kuha).
Die Tests werden korrigiert.
= Testovi bivaju ispravljani. (Testovi se ispravljaju).

Osobu koja vrši radnju možemo izraziti pomoću „von + dativ“.

Die Suppe wird von mir gekocht.
= Juha biva kuhana od mene. (Kuham juhu).
Die Teste werden vom Lehrer korrigiert.
= Testovi bivaju ispravljani od strane učitelja. (Testove korigira učitelj)

pasiv s modalnim glagolima

Pasiv se može također rabiti s modalnim glagolima können, müssen, dürfen i sollen (moći, morati, smjeti, trebati), Modalni glagol može stajati u prezentu ili preteritu.Pritom se koristi uz modalni glagol pomoćni glagol "werden" i dotični particip II. ponuznačnog glagola

aktiv pasiv
Der Vater kann das Auto reparieren.
Otac može popraviti auto.
Das Auto kann von dem Vater repariert werden.
Auto može biti popravljen od oca,
Die Mutter muss die Kinder zur Schule bringen.
Majka mora odvesti djecu u školu.
Die Kinder müssen von der Mutter zur Schule gebracht werden.
Djeca moraju biti odvedena u školu od strane majke.
Die Kinder dürfen den Computer benutzen.
Djeca smiju koristiti računalo.
Der Computer darf von den Kindern benutzt werden.
Računalo smije biti korišteno od strane djece.
Die Kinder sollen die Betten machen.
Djeca trebaju napraviti krevete.
Die Betten sollen von den Kindern gemacht werden.
Kreveti trebaju biti napravljeni od strane djece.

preterit pasivni

Preterit pasivni se tvori od preteritnog oblika glagola "werden" i participa perfekta glagola

Prezent pasivni. Preterit pasivni
Ich werde in einem Restaurant ausgebildet.
Bivam obrazovan u jednom restoranu. (Obrazujem se u jednom restoranu).
Ich wurde in einem Restaurant ausgebildet.
Bijah obrazovan u jednom restoranu. (Obrazovah se u jednom restoranu).
Du wirst in einem Restaurant ausgebildet.
Bivaš obrazovan u jednom restoranu. (Obrazuješ se u jednom restoranu).
Du wurdest in einem Restaurant ausgebildet.
Bijaše obrazovan u jednom restoranu. (Obrazova se u jednom restoranu).
Er/sie/es wird in einem Restaurant ausgebildet.
Biva obrazovan/a/o u jednom restoranu. (Obrazuju se u jednom restoranu)
Er/sie/es wurde in einem Restaurant ausgebildet.
Bijaše obrazovan/a/o u jednom restoranu (Obrazova se u jednom restoranu).
Wir werden in einem Restaurant ausgebildet.
Bivamo obrazovani u jednom restoranu. (Obrazujemo se u jednom restoranu).
Wir wurden in einem Restaurant ausgebildet.
Bijasmo izobraženi u jednom restoranu.
Ihr werdet in einem Restaurant ausgebildet.
Vi bivate obrazovani u jednom restoranu. (Obrazujete se u jednom restoranu).
Ihr wurdet in einem restaurant ausgebildet.
Bijaste izobraženi u jednom restoranu.
Sie/sie werden in einem Restaurant ausgebildet.
Bivate/bivaju obrazovani u jednom restoranu (Obrazujete/obrazuju se u jednom restoranu.)
Sie/sie wurden in einem Restaurant ausgebildet.
(Vi) bijaste / (oni/one/ona) bijahu izobraženi u jednom restoranu.
Weißt du nicht, Mama, Neymar wurde doch bei der letzten WM am Rücken verletzt!
= Zar ne znaš, mama, Neymar bi ozlijeđen na leđima za vrijeme posljednjeg SP-a!
Das Formular wurde nicht richtig ausgefüllt.
= Formular ne bijaše točno ispunjen, (...nije bio točno ispunjen).
Das Geld wurde gestern abgebucht.
= Novac bijaše jučer skinut s računa (Novac je jučer skinut s računa).
Frau Müller wurde nicht zur Geburtstagsparty von Ihrer Nachbarin eingeladen.
= Gospođa Müller ne bijaše pozvana na rođendansku proslavu od svoje susjede; (Susjeda nije pozvala gospođu M. na svoju rođendansku proslavu.)
Auf der Party wurde gestern viel getanzt und gelacht.
= Na proslavi se jučer mnogo plesalo i smijalo.

Konjunktiv II

Konjunktiv II se na njemačkom koristi kako bi se izrazile molbe, želje, irealnosti/mogućnosti i pretpostavke. Konjunktiv II se tvori od pomoćnog glagola „würden“ i infinitiva glavnog glagola na kraju rečenice.

Glagol „würden“ se konjugira:

würden (= konjunktiv preterita od werden (bismo ...))
ich würde
wir würden
du würdest
ihr würdet
er, sie, es würde
sie, Sie würden
Würden Sie mir bitte Ihre Telefonnummer sagen?
= Biste li molim Vas rekli broj Vašeg telefona?
Was würden Sie empfehlen?
= Što biste Vi preporučili?

Glagoli „sein” (biti), „haben” (imati) i modalni glagoli imaju posebne oblike za konjunktiv. Konjunktiv se tvori iz preteritnog oblika glagola kojem se dodaje prijeglas.

haben (= imati)
ich hätte
wir hätten
du hättest
ihr hättet
er, sie, es hätte
sie, Sie hätten
sein (= biti)
ich wäre
wir wären
du wärst
ihr wäret
er, sie, es wäre
sie, Sie wären
können (= moći)
ich könnte
wir könnten
du könntest
ihr könntet
er, sie, es könnte
sie, Sie könnten
müssen (= morati)
ich müsste
wir müssten
du müsstest
ihr müsstet
er, sie, es müsste
sie, Sie müssten
dürfen (= smjeti)
ich dürfte
wir dürften
du dürftest
ihr dürftet
er, sie, es dürfte
sie, Sie dürften
sollen (= trebati)
ich sollte
wir sollten
du solltest
ihr solltet
er, sie, es sollte
sie, Sie sollten

Konjunktivom se može izraziti želja. Često se pritom koriste čestice „doch“, „bloß“ i „nur“ (pa/ma/ta/valjda, ma/pa, samo/tek ).

Wenn er doch bald kommen würde!
= Kad bi on ipak uskoro došao!
Wenn ich nur Urlaub hätte!
= Da samo imah (godišnji) odmor!
Wenn du bloß anrufen würdest!
= Kad bi samo nazvao!
Ach, wenn ich ihn heute noch treffen würde!
= Ah, kad bih ga danas još srela!

Konjunktivom se može dati savjet. Za to se koristi modalni glagol "sollen" (trebati).

Du solltest im Bett liegen.
= Trebao bi leći u krevet.
Er sollte zum Arzt gehen.
= On bi trebao ići liječniku.
Du solltest dir eine neue Brille kaufen.
= Trebao bi si kupiti nove naočale.

Konjunktivom se može izraziti nestvarnost/mogućnost.

Wenn du schneller laufen könntest, würden wir den Bus nicht verpassen.
= Da si mogao/mogla brže trčati, ne bismo propustili taj autobus.

Konjunktivom možemo izraziti neku pretpostavku ili slutnju.

Es ist zwar noch nicht sehr spät, aber er könnte schon zu Hause sein.
= Još doduše nije jako kasno, ali on bi mogao već biti kod kuće.

Pristojna molba (učtivo izražavanje) se u pitanju može izraziti konjunktivom II.

Könnten Sie das Fenster zumachen?
= Biste li mogli zatvoriti prozor?
Könntest du das Radio reparieren?
= Bi li mogao popraviti radio?
Würden Sie das Radio anmachen?
= Biste li upalili radio?
Würdest du mir einen Stift leihen?
= Bi li mi posudio jednu olovku?
Könnte ich das Fenster wieder zumachen?
= Bih li mogao opet zatvoriti prozor?
Dürfte ich Ihre Reisetasche auf die Gepäckablage legen?
= Bih li smio staviti Vašu putnu torbu na odlagalište prtljage?
Könntest du mir bitte helfen, den Koffer nach oben zu tragen?
= Bi li mi mogao poći ponijeti gore kofer?

futur I.

U njemačkom jeziku većinom zadovoljava korištenje prezenta s nekim glagolom koji izražava radnju koja se odnosi na buduće radnje ili namjere.

Wir ziehen in einem Monat nach Hamburg um.
= Mi se za mjesec dana selimo u Hamburg.
Ich sehe morgen den neuen Film von James Bond.
= Ujutro gledam novi film Jamesa Bonda.

Futur prvi je glagolski oblik koji izravno označava činjenično stanje u budućnosti. On se tvori s pomoćnim glagolom "werden" i infinitivom odgovarajućeg glagola, koji mora stajati na kraju rečenice.

lernen
moći
Ich werde sehr viel lernen.
Naučit ću jako puno.
Wir werden sehr viel lernen.
Naučit ćemo jako puno.
Du wirst sehr viel lernen.
Naučit ćeš jako puno.
Ihr werdet sehr viel lernen.
Naučit ćete jako puno.
Er/sie/es wird sehr viel lernen.
Naučit će jako puno.
Sie/sie werden sehr viel lernen.
Naučit ćete/će jako puno.
Bei dem Umweltprojekt werde ich sehr viel lernen – andere Dinge als in der Schule.
= Na projektu o okolišu naučit ću jako puno - druge stvari negoli u školi.
Ich werde eine schöne Frau heiraten.
= Oženit ću jednu lijepu ženu.
Wir werden in einem kleinen Haus mit einem Garten wohnen.
= Stanovat ćemo u jednoj malo kući s vrtom.
Wir werden unser ganzes Leben lang glücklich sein.
= Bit ćemo sretni tijekom našeg cijelog života.

Rekcija glagola

Glagoli su većinom čvrsto povezani s određenim prijedlogom.
Glagole s prijedlogom i padežom koji slijedi nažalost moramo naučiti napamet.

Popis najčešćih glagola s pripadajućim prijedlozima:

achten auf + A
= paziti na
anfangen mit + D
= početi s
sich anmelden für + A
= javiti se za
antworten auf + A
= odgovoriti na
arbeiten an + D
= raditi na
sich ärgern über + A
= ljutiti se na
beginnen mit + D
= (za)početi s
sich beschäftigen mit + D
= baviti se s
sich beschweren über + A
= žaliti se zbog
bestehen aus + D
= sastojati se od
bitten um + A
= moliti
danken für + A
= zahvaljivati na
denken an + A
= misliti na
diskutieren über + A
= raspravljati o
einladen zu + D
= pozvati na
sich entschuldigen bei + D / für + A
= ispričati se kod / za
erfahren von + D
= saznati od
fragen nach + D
= pitati za
sich freuen über + A / auf + A
= radovati se (unatrag) / radovati se (unaprijed)
gehören zu + D
= pripadati (čemu, kome)
glauben an + A
= vjerovati u
gratulieren zu + D
= čestitati na
grenzen an + D
= graničiti s(a)
hoffen auf + A
= nadati se
sich interessieren für + A
= zanimati se za
sich konzentrieren auf + A
= koncentrirati se na
sich kümmern um + A
= brinuti se za
lachen über + A
= smijati se
meinen von + D
= misliti o
reden über + A / von + D
= govoriti o
schreiben an + A / mit + D / über + A
= pisati / pisati / pisati o
sorgen für + A / um + A
= brinuti se za
spielen mit + D
= igrati s(a)
sprechen über + A / von + D / mit + D
= govoriti o, govoriti o, govoriti s(a)
suchen nach + D
= tražiti
teilnehmen an + D
= sudjelovati u
telefonieren mit + D
= telefonirati s(a)
träumen von + D
= sanjati, sanjati o
trinken auf + A
= piti na
sich unterhalten über + A
= razgovarati o
übersetzen in + A / aus + D
= prevesti na / s
sich verabschieden von + D
= rasta(ja)ti se od
sich verstehen mit + D
= razumjeti se s(a)
warten auf + A
= čekati
wissen von + D
= znati o
wohnen bei + D
= stanovati kod
zufrieden sein mit + D
= biti zadovoljan s(a)
Ich freue mich auf ein Wiedersehen.
= Radujem se ponovnom viđenju.
Sie haben von Ihrem Kind erfahren, dass…
= Saznali su od svoga djeteta, da ...

Važne strukture:

Pitanje o nekoj osobi
prijedlog + wem / wen ?

 • sprechen über + A.
  govoriti o
 • sprechen über + A.
  Iznad koga?
 • fragen nach + D.
  pitati za
 • nach wem?
  po kome?
Für wen interessierst du dich?
= Za koga se zanimaš?

Kada postavljamo pitanje vezano uz osobu, odgovarajuća prepozicija koji zahtjeva glagol stoji ispred pitanja u padežu. (u akuzativu: koga "wen" ili u dativu: komu "wem").

Pitanje o nekoj stvari
wo + (r) + prijedlog ?

 • worüber?
  o čemu, preko čega?
 • wonach?
  za čim, po čemu, o čemu?
Worauf konzentrieren Sie sich?
= Na što se koncentrirate?

Kada postavljamo pitanje vezano uz predmet, prepozicija koja ide uz glagol stoji nakon riječi "wo". Ako prepozicija počinje samoglasnikom između "wo" i prepozicije stoji "-r-" .

Prijedložni prilog
da + (r) + prijedlog

 • darüber?
  povrh, na, iznad (toga, čega)
 • danach?
  nakon (toga, čega)
Darüber muss ich mich wirklich ärgern.
= Na to se moram zaista ljutiti.

Kada se tvori prijedložni prilog odgovarajuća prepozicija uz glagol stoji nakon riječi "da-". Ako prepozicija počinje samoglasnikom između "da-" i prepozicije stoji "-r-".

glagoli s prijedlogom

U njemačkom tvore mnogi glagoli svoje dopune s nekim stalnim prijedlogom. O prijedlogu ovisi u kojem padežu stoji imenica.

warten auf etwas (= čekati na nešto) (akuzativ)
 • der Bus (= (auto)bus) Ich warte auf den Bus (= Čekam na autobus.)
 • das Geld (= novac) Ich warte auf das Geld. (= čekam na novac)
 • die Torte (= torta) Ich warte auf die Torte. (= Čekam na tortu.)
zufrieden sein mit etwas (= biti s nečim zadovoljan /zadovoljna) (dativ)
 • der Urlaub (= (godišnji) odmor) Ich bin zufrieden mit dem Urlaub. (= Zadovoljan sam s odmorom.)
 • die Reise (= putovanje) Ich bin zufrieden mit der Reise. (= Zadovoljan/zadovoljna sam s putovanjem.)
 • das Buch (= knjiga) Ich bin zufrieden mit dem Buch. (= Zadovoljan sam s knjigom.)

Kad se sastavlja pitanje o nekoj stvari, ide nakon riječi "wo-" onaj prijedlog koji glagol zahtijeva. Treba umetnuti jedan "-r-" između "wo-" i prijedloga, ako prijedlog započinje s vokalom. (Primjer: Wo-r-auf)Pitanje za tu stvar glasi u ovom slučaju:

Worauf wartest du?
Na što čekaš?
Ich warte auf den Bus.
Čekam na autobus.
Womit bist du zufrieden?
Čime si zadovoljna?
Mit dem Urlaub.
S (godišnjim) odmorom.

Kad se oblikuje pitanje prema nekoj osobi, padežno pitanje (u akuzativu "wen" (koga) / u dativu "wem" (kome) dolazi nakon od glagola zahtijevanog prijedloga.

akuzativ dativ
der Lehrer
učitelj
Ich warte auf den Lehrer.
Čekam na učitelja.
das Hausmädchen
kućna pomoćnica
Ich warte auf das Hausmädchen.
Čekam na kućnu pomoćnicu.
Ich bin zufrieden mit dem Hausmädchen.
Zadovoljan / zadovoljna sam s kućnom pomoćnicom.
die Lehrerin
učiteljica
Ich warte auf die Lehrerin.
Čekam na učiteljicu.
Ich bin zufrieden mit der Lehrerin.
Zadovoljan / zadovoljna sam s učiteljicom.
der Urlaub
Odmor
Ich bin zufrieden mit dem Urlaub.
Zadovoljan / zadovoljna sam s odmorom.

Glagoli s prijedlozima koje uvijek slijedi akuzativ:

Prijedlozi „auf, für, gegen, um, über“, ako se upotrebljavaju s prijedložnim glagolom, zahtijevaju akuzativni padež.

 • sich interessieren für etwas/jemanden (= zanimati se za nešto/nekoga) Wir interessieren uns nicht für Politik / für Politiker. (= Ne zanimamo se za politiku / političare.)
 • sich ärgern über etwas/jemanden (= ljutiti se na nešto/nekoga) Die Mutter ärgert sich über den Verkehr/ über den Busfahrer. (= Majka se ljudi na promet / na vozača autobusa.)

Glagoli s prijedlozima, kojima uvijek slijedi dativ.

Prijedlozi "bei, mit, nach, aus, unter, von, zu, vor“ zahtijevaju padež dativ, ako su korišteni s prijedložnim glagolom.

Kinder, hört bitte mit dem Spielen auf, das Essen ist fertig!
= Djeco, prestanite s igrom, jelo je gotovo!
Hilfst du mir bitte bei den Hausaufgaben?
= Pomogneš li mi molim te kod domaće zadaće?

Prijedlozi, kod kojih može slijediti dativ ili akuzativ:

Prijedlozi "an" i "in", kad se koriste s prijedložnim glagolom, mogu ovisno o slučaj zahtijevati kako padež akuzativ tako i padež dativ.

Der Schüler denkt immer an die Schulferien.
= Učenik uvijek misli na školske praznike.
Hans nimmt an einem Italienischkurs teil.
= Hans sudjeluje na tečaju talijanskog. (Hrv. bolje: Hans pohađa tečaj talijanskog).

modalni glagol "sollen" (trebati, morati)

Modalni glagol sollen se također upotrebljava kad se izražava neka prijeka potreba koja nije subjektivna. Često se pritom radi o nekom pozivu, želji ili zapovijedi nekoj trećoj osobi.

Ich soll heute bis 22 Uhr im Büro bleiben. (Mein Chef hat das gesagt / er möchte das von mir.)
= Trebam (moram) danas ostati u uredu do 22 sata. (Moj šef je to rekao / on bi to želio od mene.)
Meine Mutter soll abends weniger essen. (Ihr Arzt hat das gesagt. “Essen Sie abends weniger!”)
= Moja majka treba večeras manje jesti. (Vaš liječnik je to rekao: "Jedite navečer manje!")

Konjugacija od sollen u konjunktivu prezenta.

Konjunktivom II od sollen se izražava neki prijedlog, preporuka ili savjet

ich sollte
wir sollten
du solltest
ihr solltet
er, sie, es sollte
sie, Sie sollten
Natalie, du solltest gleich mit der Suche anfangen.
= Natalie, trebala bi odmah započeti s traženjem.
Du solltest den Mut nicht verlieren.
= Ne bi trebao izgubiti hrabrost.
Natrag na početak