Sadržaj

Predikativna upotreba pridjeva

Pridjevi u službi predikata (koji stoje samostalno u rečenici) uvijek imaju isti oblik bez nastavaka.

Der Mann ist schön.
= Muškarac je lijep.
Die Frau ist schön.
= Žena je lijepa.
Das Kind ist schön.
= Dijete je lijepo.
Die Leute sind schön.
= Ljudi su lijepi.
Ich bin süß.
= Marelica je slatka.
Ich bin fett.
= Maslac je masan.
Ich werde sauer.
= Mlijeko postaje kiselo.

Komparacija pridjeva i priloga

Pridjevi i prilozi se mogu komparirati.

Postoje tri stupnja komparacije: pozitiv, komparativ i superlativ.

U komparativu pridjevi dobivaju nastavak „-er“, u superlativu pred pridjevom stoji „am“ i pridjev dobiva nastavak „-sten“.

Positiv (+)
pozitiv
Komparativ (++)
komparativ
Superlativ (+++)
superlativ
klein
malen
kleiner
am kleinsten
schön
lijep
schöner
am schönsten
einfach
jednostavan
einfacher
am einfachsten

Kratki pridjevi koji imaju „a“, „o“ ili „u“ u komparativu i superlativu dobivaju prijeglas.

Positiv (+)
pozitiv
Komparativ (++)
komparativ
Superlativ (+++)
superlativ
lang
dug
länger
am längsten
jung
mlad
jünger
am jüngsten
grob
grub, krupan
gröber
am gröbsten

Pridjevi koji završavaju na „-t“, „-d“, „-tz“, „-z“, „-s“, „-ss“, „-sch“, „-ß“ u superlativu dobivaju nastavak „-esten“.

Positiv (+)
pozitiv
Komparativ (++)
komparativ
Superlativ (+++)
superlativ
wild
divlji
wilder
am wildesten
kalt
hladan
kälter
am kältesten
hart
tvrd
härter
am härtesten

Pridjevi koji završavaju na „-el“ ili „-er“ u komparativu gube „-e-“.

Positiv (+)
pozitiv
Komparativ (++)
komparativ
Superlativ (+++)
superlativ
dunkel
taman, mračan
dunkler
am dunkelsten
teuer
skup
teurer
am teuersten

Nepravilni oblici komparacije:

Positiv (+)
pozitiv
Komparativ (++)
komparativ
Superlativ (+++)
superlativ
gut
dobar
besser
am besten
viel
mnogi, mnogo
mehr
am meisten
gern
rado
lieber
am liebsten
hoch
visok
höher
am höchsten
nah
bliz
näher
am nächsten
groß
velik
größer
am größten
oft
čest
öfter
am häufigsten

Konstrukcije koje izražavaju usporedbu

so + Positiv + wie

Er ist fast so alt wie sie.
= Star je gotovo kao ona.
Er ist genauso frech wie Jonas.
= Jednako je drzak kao Jonas.

Komparativ + als

Er ist älter als seine Schwester.
= Stariji je od svoje sestre.
Du kannst das nicht länger als zehn Jahre machen.
= Ti to ne možeš činiti duže od deset godina.

Deklinacija pridjeva

Pridjevi koji se upotrebljavaju kao atributi (stoje između člana i imenice) moraju imati nastavak. Taj nastavak ovisi o prethodnoj riječi (članu, zamjenici itd.).

Tablica 1. – Nastavci po padežima
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
r e s e
Genitiv
s r s r
Dativ
m r m n
Akkusativ
n e s e

Pred imenicom nema člana. Pridjev dobiva nastavak prema padežu.

Junge Leute tragen Jeans.
= Mladi ljudi nose jeans.
Ich muss mir neue Hausschuhe kaufen.
= Moram si kupiti nove papuče.
Der hat ja fettige Haare!
= Pa on ima dugu kosu!
Er hat auf jeden Fall breite Schultern und schmale Hüften.
= On sigurno ima široka ramen i uske kukove.

Pred imenicom stoji član. Član nema nastavak prema padežu. Pridjev dobiva nastavak prema padežu.

Das ist ein schöner Pullover.
= To je jedan lijepi pulover.
Nehmen Sie ein persönliches Geschenk mit.
= Ponesite jedan osobni poklon.
Davon benötigst du nur ein gültiges Reisedokument.
= Za to ti treba samo važeća putovnica.
Tablica 2. – Nastavci: „-e“ / „-en“
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
e e e en
Genitiv
en en en en
Dativ
en en en en
Akkusativ
en e e en
po određenom članu po neodređenom članu
Singular
Nominativ maskulin
der fleißige Mann
marljivi čovjek
ein fleißiger Mann
marljiv muškarac
feminina
die fleißige Frau
Marljiva žena.
eine fleißige Frau
marljiva žena
neutral
das fleißige Kind
Marljivo dijete.
ein fleißiges Kind
marljivo dijete
Der fleißige Mann heißt Hans.
Marljivi čovjek zove se Hans.
Hans ist ein fleißiger Mann.
Hans je jedan marljiv čovjek.
Akkusativ maskulin
den fleißigen Mann
einen fleißigen Mann
feminina
die fleißige Frau
eine fleißige Frau
neutral
das fleißige Kind
ein fleißiges Kind
Ich kenne den fleißigen Mann.
Znam (tog) marljivog čovjeka.
Ich kenne einen fleißigen Mann.
Znam jednog marljivog čovjeka.
Dativ maskulin
dem fleißigen Mann
einem fleißigen Mann
feminina
der fleißigen Frau
einer fleißigen Frau
neutral
dem fleißigen Kind
einem fleißigen Kind
Ich gebe dem fleißigen Mann Geld.
Dajem novac marljivom čovjeku.
Ich gebe einem fleißigen Mann Geld.
Dajem novac jednom marljivom čovjeku.
Genitiv maskulin
des fleißigen Mannes
eines fleißigen Mannes
feminina
der fleißigen Frau
einer fleißigen Frau
neutral
des fleißigen Kindes
eines fleißigen Kindes
Das Auto des fleißigen Mannes ist kaputt.
Dajem novac jednom marljivom čovjeku.
Das Auto eines fleißigen Mannes ist kaputt.
Auto jednog marljivog čovjeka je u kvaru.
Plural
Nominativ
die fleißigen Studenten
ti marljivi studenti
fleißige Studenten
marljivi studenti
Akkusativ
die fleißigen Studenten
fleißige Studenten
Dativ
den fleißigen Studenten
fleißigen Studenten
Genitiv
der fleißigen Studenten
fleißiger Studenten

Pred imenicom stoji član. Član ima nastavak prema padežu. Pridjev dobiva nastavak „-en“ iz tablice 2.

Sie trägt einen neuen Pullover.
= (Ona) nosi jedan novi pulover.
Ziehen Sie eine elegante Hose an.
= Navucite elegantne hlače.
Mit diesem interaktiven Online-Formular musst du dich zuerst voranmelden.
= Prvo se moraš najaviti pomoću ovog interaktivnog on-line formulara.
Das mache ich gleich im nächsten Text.
= To činim odmah u sljedećem tekstu.
Wen meint ihr? Den braunhaarigen Mann mit den schmalen Schultern dort drüben?
= Koga mislite? Smeđokosog muškarca s uskim ramenima ondje preko?
Er sollte eine sportliche Figur haben.
= Trebao bi imati sportsku figuru.

Poimeničeni pridjevi s neodređenim zamjenicama.

Mnogi se pridjevi mogu poimeničiti. Oni tada stoje kao imenice iza neke neodređene zamjenice poput nešto, mnogo, malo, sve, ništa i moraju se pisati velikim slovom. Dekliniraju se po pravilima za deklinaciju pridjeva.

Ich möchte etwas Kaltes trinken.
= Želio bih popiti nešto hladnog. (hladna)
In den Nachrichten gibt es wenig Neues.
= U vijestima ima malo novog. (nova)
Im Urlaub haben wir viel Schönes erlebt.
= Na odmoru smo doživjeli mnogo lijepog (lijepa).
Heute ist nichts Neues passiert.
= Danas se nije dogodilo ništa nova.
Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag.
= Želim ti za rođendan svako dobro.
Natrag na početak