Přejít k obsahu

Přídavná jména jako přísudek jmenný

Přídavná jména použitá jako jmenný přísudek (ve větě stojí samostatně) mají vždy stejný tvar bez koncovek.

Der Mann ist schön.
= Ten muž je pěkný.
Die Frau ist schön.
= Ta žena je pěkná.
Das Kind ist schön.
= To dítě je pěkné.
Die Leute sind schön.
= Ti lidé jsou pěkní.
Ich bin süß.
= Jsem sladký.
Ich bin fett.
= Jsem tlustý.
Ich werde sauer.
= Zkysnu / stávám se mrzutým.

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Přídavná jména a příslovce je možné stupňovat.

Existují tři stupně: pozitiv (1. stupeň), komparativ (2. stupeň) a superlativ (3. stupeň).

Ve druhém stupni (komparativu) přidáváme k přídavným jménům koncovku „-er“, ve třetím stupni (superlativu) stojí před přídavným jménem „am“ a přídavné jméno má koncovku „-sten“.

Positiv (+)
1. stupeň
Komparativ (++)
2. stupeň
Superlativ (+++)
3. stupeň
klein
malý
kleiner
am kleinsten
schön
pěkný
schöner
am schönsten
einfach
jednoduchý
einfacher
am einfachsten

U krátkých přídavných jmen, v nichž se nachází hláska „-a-“, „-o-“ nebo „-u-“, vzniká v superlativu v tomto místě přehláska.

Positiv (+)
1. stupeň
Komparativ (++)
2. stupeň
Superlativ (+++)
3. stupeň
lang
dlouhý
länger
am längsten
jung
mladý
jünger
am jüngsten
grob
hrubý
gröber
am gröbsten

K přídavným jménům, která končí na „-t“, „-d“, „-tz“, „-z“, „-s“, „-ss“, „-sch“ alebo „-ß“, přidáváme v superlativu koncovku „-esten“.

Positiv (+)
1. stupeň
Komparativ (++)
2. stupeň
Superlativ (+++)
3. stupeň
wild
divoký
wilder
am wildesten
kalt
studený
kälter
am kältesten
hart
tvrdý
härter
am härtesten

U přídavných jmen, která končí na „-el“ nebo „-er“, se v komparativu hláska „-e-“ vynechává.

Positiv (+)
1. stupeň
Komparativ (++)
2. stupeň
Superlativ (+++)
3. stupeň
dunkel
tmavý
dunkler
am dunkelsten
teuer
drahý
teurer
am teuersten

Nepravidelné tvary stupňování:

Positiv (+)
1. stupeň
Komparativ (++)
2. stupeň
Superlativ (+++)
3. stupeň
gut
dobrý
besser
am besten
viel
hodně
mehr
am meisten
gern
rád
lieber
am liebsten
hoch
vysoký
höher
am höchsten
nah
blízký
näher
am nächsten
groß
velký
größer
am größten
oft
často
öfter
am häufigsten

porovnávací konstrukce

so + Positiv + wie

Er ist fast so alt wie sie.
= Je téměř tak vysoký jako ona.
Er ist genauso frech wie Jonas.
= Je právě tak drzý jako Jonas.

Komparativ + als

Er ist älter als seine Schwester.
= Je starší než jeho sestra.
Du kannst das nicht länger als zehn Jahre machen.
= Nemůžeš to dělat déle než deset let.

Skloňování přídavných jmen

Přídavná jména, která se používají jako přívlastky (stojí mezi členem a podstatným jménem), musí dostat koncovku.

Tabulka 1. – Pádové koncovky
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
r e s e
Genitiv
s r s r
Dativ
m r m n
Akkusativ
n e s e

Před podstatným jménem nestojí žádný člen. Přídavné jméno dostává pádovou koncovku.

Junge Leute tragen Jeans.
= Mladí lidé nosí rifle.
Ich muss mir neue Hausschuhe kaufen.
= Musím si koupit nové papuče.
Der hat ja fettige Haare!
= Ten má mastné vlasy!
Er hat auf jeden Fall breite Schultern und schmale Hüften.
= V každém případě má široká ramena a úzké boky.

Před podstatným jménem stojí člen. Člen nemá žádnou pádovou koncovku. Pádovou koncovku dostává přídavné jméno.

Das ist ein schöner Pullover.
= To je pěkný svetr.
Nehmen Sie ein persönliches Geschenk mit.
= Přineste osobní dárek.
Davon benötigst du nur ein gültiges Reisedokument.
= Z toho potřebuješ jen platný cestovní pas.
Tabulka 2. – Koncovky: „-e“ /„-en“
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
e e e en
Genitiv
en en en en
Dativ
en en en en
Akkusativ
en e e en
po určitém členu po neurčitém členu
Singular
Nominativ maskulin
der fleißige Mann
pilný muž
ein fleißiger Mann
pilný muž
feminina
die fleißige Frau
pilná žena
eine fleißige Frau
pilná žena
neutral
das fleißige Kind
pilné dítě
ein fleißiges Kind
pilné dítě
Der fleißige Mann heißt Hans.
Ten pilný muž se jmenuje Hans.
Hans ist ein fleißiger Mann.
Hans je pilný muž.
Akkusativ maskulin
den fleißigen Mann
einen fleißigen Mann
feminina
die fleißige Frau
eine fleißige Frau
neutral
das fleißige Kind
ein fleißiges Kind
Ich kenne den fleißigen Mann.
Znám toho pilného muže.
Ich kenne einen fleißigen Mann.
Znám pilného muže.
Dativ maskulin
dem fleißigen Mann
einem fleißigen Mann
feminina
der fleißigen Frau
einer fleißigen Frau
neutral
dem fleißigen Kind
einem fleißigen Kind
Ich gebe dem fleißigen Mann Geld.
Dám tomu pilnému muži peníze.
Ich gebe einem fleißigen Mann Geld.
Dám pilnému muži peníze.
Genitiv maskulin
des fleißigen Mannes
eines fleißigen Mannes
feminina
der fleißigen Frau
einer fleißigen Frau
neutral
des fleißigen Kindes
eines fleißigen Kindes
Das Auto des fleißigen Mannes ist kaputt.
Dám pilnému muži peníze.
Das Auto eines fleißigen Mannes ist kaputt.
Auto pilného muže je rozbité.
Plural
Nominativ
die fleißigen Studenten
pilní studenti
fleißige Studenten
pilní studenti
Akkusativ
die fleißigen Studenten
fleißige Studenten
Dativ
den fleißigen Studenten
fleißigen Studenten
Genitiv
der fleißigen Studenten
fleißiger Studenten

Před podstatným jménem stojí člen. Člen má pádovou koncovku. Přídavné jméno dostává koncovku „-en“ nebo "-e" z Tabulky 2.

Sie trägt einen neuen Pullover.
= Nosí nový svetr.
Ziehen Sie eine elegante Hose an.
= Oblečte si elegantní kalhoty.
Mit diesem interaktiven Online-Formular musst du dich zuerst voranmelden.
= Musíš se nejdřív napřed přihlásit přes tento interaktivní online formulář.
Das mache ich gleich im nächsten Text.
= To udělám hned v dalším textu.
Wen meint ihr? Den braunhaarigen Mann mit den schmalen Schultern dort drüben?
= Koho myslíte? Toho hnědovlasého muže s úzkými rameny tam naproti?
Er sollte eine sportliche Figur haben.
= Měl by mít sportovní postavu.

Zpodstatněná přídavná jména s neurčitými zájmeny

Mnoho přídavných jmen se může stát podstatným jménem. Pak stojí jako podstatné jméno za neurčitým zájmenem jako "etwas", "viel", "wenig", "alles", "nichts" a píšou se s velkým písmenem. Skloňují se jako přídavná jména.

Ich möchte etwas Kaltes trinken.
= Chci pít něco studené.
In den Nachrichten gibt es wenig Neues.
= Ve zprávách je málo nového.
Im Urlaub haben wir viel Schönes erlebt.
= Na dovolené jsme zažili mnoho pěkného.
Heute ist nichts Neues passiert.
= Dnes se nestalo nic nové.
Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag.
= Přeji ti všechno nejlepší k narozeninám.
Zpět na začátek