Към съдържанието

Прилагателни имена като сказуемо

Прилагателните имена, които изпълняват функцията на сказуемо (които стоят самостоятелно в изречението), имат винаги същата форма без окончания.

Der Mann ist schön.
= Мъжът е хубав.
Die Frau ist schön.
= Жената е хубава.
Das Kind ist schön.
= Детето е хубаво.
Die Leute sind schön.
= Хората са хубави.
Ich bin süß.
= Аз съм сладък.
Ich bin fett.
= Аз съм дебел.
Ich werde sauer.
= Млякото се вкисва (става кисело).

Степенуване на прилагателни имена и наречия

Прилагателните имена и наречията могат да се степенуват.

Има три степени: положителна, сравнителна и превъзходна.

В сравнителна степен прилагателните приемат окончанието -er, а в превъзходна пред прилагателното се поставя „am“, а окончанието става -sten.

Positiv (+)
Положителна степен
Komparativ (++)
Сравнителна степен
Superlativ (+++)
Превъзходна степен
klein
малък
kleiner
am kleinsten
schön
хубав, красив
schöner
am schönsten
einfach
лесен, прост
einfacher
am einfachsten

Кратките прилагателни, които съдържат гласните -a-, -o- или -u-, получават умлаут в сравнителна и превъзходна степен.

Positiv (+)
Положителна степен
Komparativ (++)
Сравнителна степен
Superlativ (+++)
Превъзходна степен
lang
дълъг
länger
am längsten
jung
млад
jünger
am jüngsten
grob
груб
gröber
am gröbsten

Прилагателни, завършващи на -t, -d, -tz, -z, -s, -ss, -sch или -ß, в превъзходна степен получават окончание -esten:

Positiv (+)
Положителна степен
Komparativ (++)
Сравнителна степен
Superlativ (+++)
Превъзходна степен
wild
див
wilder
am wildesten
kalt
студен
kälter
am kältesten
hart
твърд
härter
am härtesten

Прилагателни, които завършват на -el или -er, загубват -e- в сравнителна степен.

Positiv (+)
Положителна степен
Komparativ (++)
Сравнителна степен
Superlativ (+++)
Превъзходна степен
dunkel
тъмен
dunkler
am dunkelsten
teuer
скъп
teurer
am teuersten

Неправилни форми на степенуване:

Positiv (+)
Положителна степен
Komparativ (++)
Сравнителна степен
Superlativ (+++)
Превъзходна степен
gut
добър
besser
am besten
viel
много
mehr
am meisten
gern
обичам
lieber
am liebsten
hoch
висок
höher
am höchsten
nah
близък
näher
am nächsten
groß
голям
größer
am größten
oft
чест
öfter
am häufigsten

Сравнителни конструкции

so + Positiv + wie

Er ist fast so alt wie sie.
= Той е стар почти колкото нея.
Er ist genauso frech wie Jonas.
= Той е нахален колкото Йонас.

Komparativ + als

Er ist älter als seine Schwester.
= Той е по-стар от сестра си.
Du kannst das nicht länger als zehn Jahre machen.
= Не можеш да правиш това по-дълго от десет години.

Склонение на прилагателните имена

Използваните като определение прилагателни (стоящи между граматическия член и съществителното) трябва да имат окончание. Това изменение зависи от предходната съпровождаща дума (граматически член, местоимение и т.н.).

Таблица № 1 – падежни окончания
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
r e s e
Genitiv
s r s r
Dativ
m r m n
Akkusativ
n e s e

Пред съществителното име не стои член. Прилагателното име получава падежното окончание.

Junge Leute tragen Jeans.
= Младите хора носят дънки.
Ich muss mir neue Hausschuhe kaufen.
= Трябва да си купя нови пантофи.
Der hat ja fettige Haare!
= Той има наистина дълга коса!
Er hat auf jeden Fall breite Schultern und schmale Hüften.
= Той има широки рамене и тесен ханш.

Пред съществителното име стои член. Членът няма падежно окончание. Прилагателното име получава падежното окончание.

Das ist ein schöner Pullover.
= Това е хубав пуловер.
Nehmen Sie ein persönliches Geschenk mit.
= Вземете със себе си личен подарък.
Davon benötigst du nur ein gültiges Reisedokument.
= За това ти трябва единствено валиден документ за пътуване.
Таблица № 2 – окончания: -e/-en
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
e e e en
Genitiv
en en en en
Dativ
en en en en
Akkusativ
en e e en
след определителен член след неопределителен член
Singular
Nominativ maskulin
der fleißige Mann
прилежният мъж
ein fleißiger Mann
прилежен мъж
feminina
die fleißige Frau
прилежната жена
eine fleißige Frau
прилежна жена
neutral
das fleißige Kind
прилежното дете
ein fleißiges Kind
прилежно дете
Der fleißige Mann heißt Hans.
Прилежният мъж се казва Ханс.
Hans ist ein fleißiger Mann.
Ханс е прилежен мъж.
Akkusativ maskulin
den fleißigen Mann
einen fleißigen Mann
feminina
die fleißige Frau
eine fleißige Frau
neutral
das fleißige Kind
ein fleißiges Kind
Ich kenne den fleißigen Mann.
Познавам прилежния мъж.
Ich kenne einen fleißigen Mann.
Познавам (един) прилежен мъж.
Dativ maskulin
dem fleißigen Mann
einem fleißigen Mann
feminina
der fleißigen Frau
einer fleißigen Frau
neutral
dem fleißigen Kind
einem fleißigen Kind
Ich gebe dem fleißigen Mann Geld.
Давам пари на прилежния мъж.
Ich gebe einem fleißigen Mann Geld.
Давам пари на (един) прилежен мъж.
Genitiv maskulin
des fleißigen Mannes
eines fleißigen Mannes
feminina
der fleißigen Frau
einer fleißigen Frau
neutral
des fleißigen Kindes
eines fleißigen Kindes
Das Auto des fleißigen Mannes ist kaputt.
Колата на прилежния мъж е повредена.
Das Auto eines fleißigen Mannes ist kaputt.
Колата на един прилежен мъж е повредена.
Plural
Nominativ
die fleißigen Studenten
прилежните студенти
fleißige Studenten
прилежни студенти
Akkusativ
die fleißigen Studenten
fleißige Studenten
Dativ
den fleißigen Studenten
fleißigen Studenten
Genitiv
der fleißigen Studenten
fleißiger Studenten

Пред съществителното име стои член. Членът има падежно окончание. Прилагателното име получава окончанието -en или -e от таблица № 2.

Sie trägt einen neuen Pullover.
= Тя носи нов пуловер.
Ziehen Sie eine elegante Hose an.
= Облечете си елегантен панталон.
Mit diesem interaktiven Online-Formular musst du dich zuerst voranmelden.
= Първо трябва да се регистрираш с този интерактивен Online-формуляр.
Das mache ich gleich im nächsten Text.
= Ще свърша това на следващия ден.
Wen meint ihr? Den braunhaarigen Mann mit den schmalen Schultern dort drüben?
= Кого имате предвид? Мъжа с кестенявата коса и тесните рамене ето там ли?
Er sollte eine sportliche Figur haben.
= Той би трябвало да има спортна фигура.

Субстантивирани прилагателни имена с неопределително местоимение

Многобройни прилагателни имена могат да се превръщат в съществителни. В този случай те стоят като съществително име след неопределително местоимение като "нещо, много, малко, всичко, нищо" и трябва да се пишат с главна буква. Скланят се съгласно правилата за склонение на прилагателните.

Ich möchte etwas Kaltes trinken.
= Искам да пия нещо студено.
In den Nachrichten gibt es wenig Neues.
= В новините има малко нови неща.
Im Urlaub haben wir viel Schönes erlebt.
= През отпуска преживяхме много хубави неща.
Heute ist nichts Neues passiert.
= Днес не се случи нищо ново.
Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag.
= Желая ти всичко хубаво за рождения ден.
Назад към началото