Tek përmbajtja

Parafjalët

Parafjalët mund të ndahen sipas rasës së kërkuar ose kuptimit.

Ndarja sipa rasë së kërkuar

Parafjalët që kërkojnë rasën emërore
als (= si/kur)
Parafjalët që kërkojnë rasën dhanore
ab (= prej/nga) , außer (= përveç) , aus (= nga) , bei (= te/tek) , gegenüber (= matanë/përballë) , mit (= me) , nach (= në/për në) , seit (= që nga) , von (= nga) , zu (= në/tek)
Parafjalët që kërkojnë rasën kallëzore
bis (= deri) , durch (= nga/përmes) , für (= për) , um (= në/për, rreth) , gegen (= kundër, rreth) , ohne (= pa) , entlang (= gjatë, përgjatë)
Parafjalët që kërkojnë rasën dhanore dhe kallëzore
an (= në më) , auf (= në, mbi) , in (= në (brenda)) , über (= mbi) , unter (= nën) , vor (= para, përpara) , hinter (= prapa, pas) , zwischen (= ndërmjet) , neben (= pranë)
Parafjalët që kërkojnë rasën gjinore
wegen (= për arsye, për shkak) , während (= derisa, ndërsa, gjatë) , infolge (= si pasojë, si rezulltat) , statt (= në vend të) , trotz (= megjithatë, përkunder)

Ndarja sipas kuptimit

Parafjalët lokale

Parafjalët që kërkojnë rasën dhanore dhe kallëzore

an
në më
am (an + dem) Hauptplatz
në sheshin kryesor
in
në (brenda)
in der Straßenbahn
në tramvaj
auf
në, mbi
auf dem Spielplatz
në sheshin e lojrave
auf dem Schloßberg
në Schloßberg
über
mbi
über der Stadt
mbi qytet
unter
nën
unter dem Schloßberg
nën Schloßberg
vor
para, përpara
vor dem Brunnen
para burimit
hinter
prapa, pas
hinter dem Café
parapa kafesë
zwischen
ndërmjet
zwischen dem Brunnen und dem Rathaus
midis/ndërmjet burimit dhe bashkisë
neben
pranë
neben der Oper
parnë Operës

Nëse i përgjigjeni pyetjes "ku?" (ku ndodhet diçka? ku diçka po lëviz?), emri është në rasën dhanore pas parafjalës.

Foljet që tregojnë vendndodhjen:

 • liegen (= shtrihet, gjendet, rri)
 • stehen (= qëndron)
 • sitzen (= ulur)
 • hängen (= vjerur)
 • stecken (= fshehur)
Wo liegt die Zeitung? – Auf dem Tisch.
= Ku gjendeta gazeta – Mbi tavolinë.
Wo steht der Koffer? – Hinter dem Schrank.
= Ku është/gjendet Valixhja? – Prapa dollapit.
Wo sitzt deine Freundin? – Vor der Dame da.
= Ku ulet/është e dashura jote? – para asaj zonje.
Wo geht ihr am liebsten spazieren? – Im (in + dem) Wald.
= Ku shkoni ju më me dëshirë në shëtitje? – në pyll.
Das Geschirr steht auf dem Tisch.
= Enët janë në tryezë.
Die Messer liegen hinter dem Herd.
= Thikat janë pranë sobës.
Die Schuhe liegen unter dem Bett.
= Këpucët janë nën shtrat.
Die Weinflaschen stehen neben dem Abfalleimer.
= Shishet e verës janë pranë koshit të plehrave.
Blumen stehen vor dem Fenster.
= Lulet janë para dritares.
Zwischen Büchern liegen Socken.
= Çorapët gjenden/janë midis librave.
Über dem Spiegel kleben Kaugummis.
= Mbi pasqyrë janë të ngjitur çamçkakëz.
An der Wand hängt der Spiegel.
= Pasqyra varet në mur.

Nëse i përgjigjeni pyetjes "për ku?", emri është në rasën kallëzore pas parafjalës.

Foljet që tregojnë ndryshimin vendndodhjes: :

 • legen (sich) (= shtrihem)
 • stellen (sich) (= qëndroj)
 • setzen (sich) (= ulem)
 • hängen (= vjerur)
 • stecken (= fshehur)
Wohin legst du die Zeitung? – Auf den Tisch.
= Ku e vendos ti gazetën? - mbi/në tavolinë.
Wohin stellst du den Koffer? – Hinter den Schrank.
= Ku e vendos/len ti valixhen? - Prapa dollapit.
Wohin setzt sich deine Freundin? – Vor die Dame da.
= Ku ulet e shoqja/e dashura jote? - Para asaj zonje.
Wohin geht ihr heute spazieren? – In den Wald.
= Ku po shkoni sot për një shëtitje? - Në mal.
Das Bett kommt in die Ecke.
= Ata e vendosën shtratin në qoshe.
Der Kasten kommt neben das Bett.
= Kutia i përket ngjitur shtratit.
Den Schreibtisch stellen wir vor das Fenster.
= Vendosëm tavolinën e shkrimit para dritares.
Diese Lampe stellen wir auf den Schreibtisch.
= Ne e vendosëm këtë llambë në/mbi tavolinë.
Möchtest du den Teppich unter den Schreibtisch legen?
= Dëshiron ta vendosësh/shtrijsh tapetin nën tavolinë?
Den Spiegel hängen wir an die Wand.
= Pasqyrën e varim ne në mur.
Über den Spiegel hängen wir die Uhr.
= Mbi pasqyrë ne e varim orën.
Biegen Sie in die Herrengasse ab.
= Tek rruga Herrengasse ktheheuni.

Parafjalët që kërkojnë rasën dhanore

aus
nga
Nimm die Kleidung aus dem Schrank.
Merr rrobat nga dollapi.
bei
te/tek
Sie bleibt schon seit einer Stunde bei dem Arzt.
Ajo ashmë që një orë është tek mjeku.
Zuerst haben wir uns bei der Ausländerbehörde im Stadthaus erkundigt.
Së pari kemi pyetur zyrën e emigracionit në bashki.
nach
në/për në
Wir fahren morgen nach Linz, nach Österreich.
Nesër ne nisemi për në Linz, në Austri.
Ich fliege nach Russland.
Unë fluturoj (kuptohet me aeroplan) për në Rusi.
von
nga
Sie wohnen nicht weit von uns.
Ju banonu jo shumë larg nesh.
Nimm deine Füße vom (von + dem) Tisch!
Hiq këmbët nga tavolina!
Er kommt gerade von seiner Freundin.
Ai sapo erdhi nga e dashura/shoqja e tij.
Sie ist vor kurzem von der Türkei nach Deutschland gezogen.
Ajo por sa u transferua nga Turqia në Gjermani.
zu
në/tek
Dann musst du zum (zu + dem) Schloss gehen.
Atëherë duhet të shkosh në kështjellë.
Ich muss zum (zu + dem) Arzt.
Më duhet të shkoj tek mjeku.
Man hat uns zum (zu + dem) Arbeitsamt geschickt.
Ne u dërguam në zyrën e punësimit.
gegenüber
matanë/përballë

(para ose pas emrit, gjithmonë para përemrit vetor)

Ich wohne gegenüber dem Park.
Unë banoj matanë parkut.
Ich wohne dem Park gegenüber.
Unë banoj përballë parkut.
Er sitzt mir gegenüber.
Ai më është ulur përballë.
Am besten tankst du bei der Tankstelle dem Freizeitzentrum gegenüber.
Është më mirë të furnizohesh me karburant tek pika e karburantit përballë qendrës për kohë të lirë.

Me specifikimin e dretimit me emrat e vendeve, cilat paraqiten me nyjen e shquar, do të përdoret parafjala in + rasa kallëzore.

Ich fliege in die Türkei.
= Unë fluturoj (me aeroplan) për në Turqi.
Ich fliege in die USA.
= Unë fluturoj (me aeroplan) për në ShBA
Ich fliege in die Schweiz.
= Unë fluturoj (me aeroplan) për në Zvicër.

Parafjalët që kërkojnë rasën kallëzore

durch
nga/përmes
Wir fahren durch den Tunnel.
Ne udhëtojmë nëpër tunel.
Wir fahren durch die Stadt.
Ne udhëtojmë përmes qytetit.
Dann fährst du durch die Unterführung.
Pastaj kalo nëpër nënkalim.
über
mbi
Wir gehen über die Straße.
Ne kalojmë në rrugën matanë.
Du fährst über die Brücke.
Ti kalon/vozit mbi urë.
entlang
gjatë, përgjatë
Entlang den Fluss gibt es schöne Wege.
Ka shtigje të bukura përgjatë lumit.
Du fährst den Heidensee entlang.
Ju udhëtoni përgjatë Heidensee.

Parafjale + emri + parafjala/ndajfolja

an + Dativ + entlang
Ich gehe oft am (an + dem) Fluss entlang spazieren.
Unë shpesh eci përgjatë lumit.
Du fährst am (an + dem) Heidensee entlang.
Ti udhëton/vozit përgjatë Heidensee.
an + Dativ + vorbei
Ich komme oft an dem Museum vorbei.
Unë shpesh kaloj rreth muzeut.
Du fährst am (an + dem) Hafen vorbei.
Ti kalon reth portit.
gegenüber von + Dativ
Ich wohne gegenüber von dem Park.
Unë banoj përballë parkut.
Am besten tankst du bei der Tankstelle gegenüber vom (von + dem) Freizeitzentrum.
Është më mirë të furnizohesh me karburant tek pika e karburantit përballë qendrës për kohë të lirë.
bis zu + Dativ
Gehen Sie bitte bis zur Kreuzung.
Shkoni Ju lutem deri tek udhëkryqi.
Dann fährst du bis zum (zu + dem) Supermarkt.
Pastaj kalo/vozit deri tek supermarketi.
um + Akkusativ + herum
Wir fahren um die Stadt herum.
Wir fahren um die Stadt herum.
Dann fährst du um den Supermarkt herum.
Dann fährst du um den Supermarkt herum.

Parafjalët temporale (kohore)

Parafjalët që kërkojnë rasën dhanore
an
në më
Data
Ditët e javës
Kohët e ditës.
 • Ich bin am (an + dem) 06.07.1975 geboren.
  Ich bin am 06.07.1975 geboren.
 • Am (an + dem) Sonntag arbeite ich nicht.
  Am Sonntag arbeite ich nicht.
 • Am (an + dem) Morgen schlafe ich lange.
  Am Morgen schlafe ich lange.
bei
te/tek
Njëkohshmëria
 • Bei der Arbeit kann ich nicht telefonieren.
  Bei der Arbeit kann ich nicht telefonieren.
in
në (brenda)
pastaj
muajt
stinët
natën
 • In einer Stunde bin ich bei dir.
  In einer Stunde bin ich bei dir.
 • Was hast du im (in + dem) September gemacht?
  Was hast du im September gemacht?
 • Im (in + dem) Winter fahre ich oft Ski.
  Im Winter fahre ich oft Ski.
 • In der Nacht muss sie arbeiten.
  In der Nacht muss sie arbeiten.
nach
në/për në
pastaj
 • Nach zwei Stunden ist er zurückgekommen.
  Nach zwei Stunden ist er zurückgekommen.
 • Schon nach einer Woche konnten wir die Ergebnisse sehen.
  Schon nach einer Woche konnten wir die Ergebnisse sehen.
vor
para, përpara
më parë
 • Vor dem Schlafen geht sie baden.
  Vor dem Schlafen geht sie baden.
 • Es ist 5 vor 7.
  Es ist 5 vor 7.
seit
që nga
ka të bëjë me të kaluarën
 • Es regnet seit gestern.
  Es regnet seit gestern.
 • Seit gestern bin ich wieder fit.
  Seit gestern bin ich wieder fit.
ab
prej/nga
ka të bëjë me të tashmen dhe të ardhmen
 • Ab heute rauche ich nicht mehr.
  Ab heute rauche ich nicht mehr.
 • Ab November arbeite ich am nächsten Abschnitt.
  Ab November arbeite ich am nächsten Abschnitt.
von
nga
me "deri"
 • von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr
  von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr
 • Von Montag bis Freitag bin ich an der Uni.
  Von Montag bis Freitag bin ich an der Uni.
Parafjalët që kërkojnë rasën kallëzore
bis
deri
(edhe) me "nga"
 • von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr
  von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr
 • Von Montag bis Freitag bin ich an der Uni.
  Von Montag bis Freitag bin ich an der Uni.
 • Ich habe heute nur bis 15.00 Uhr Zeit.
  Ich habe heute nur bis 15.00 Uhr Zeit.
um
në/për, rreth
ora/koha
 • Um 7.30 Uhr fährt meine S-Bahn ab.
  Um 7.30 Uhr fährt meine S-Bahn ab.
 • Um 15.30 Uhr habe ich einen Termin.
  Um 15.30 Uhr habe ich einen Termin.

Parafjalët modale

Parafjalët që kërkojnë rasën dhanore
mit
me
 • Ich schreibe gern mit dem Bleistift.
  Ich schreibe gern mit dem Bleistift.
 • Ich fahre oft mit dem Bus.
  Ich fahre oft mit dem Bus.
 • Ich fahre nicht gern mit dem Auto.
  Ich fahre nicht gern mit dem Auto.

"von", me emrat e vetë

„Von” mit Eigennamen bezeichnen Besitz oder Herkunft von Sachen oder Personen.

Thomas Mayr ist der Vater von Hana, Laura und Niklas.
= Thomas Mayr ist der Vater von Hana, Laura und Niklas.
Jolana Mayr ist die Mutter von Hana, Laura und Niklas.
= Jolana Mayr ist die Mutter von Hana, Laura und Niklas.
Das ist die Bluse von Katrin.
= Das ist die Bluse von Katrin.
Das ist das Bild von Botticcelii.
= Das ist das Bild von Botticcelii.
Das ist die Kaffeemaschine von Tchibo.
= Das ist die Kaffeemaschine von Tchibo.
Kthehu në fillim