Tartalom

Igeragozás

A szótárban a szavak alapformában állnak, vagyis főnévi igenévként (Infinitiv).
A német főnévi igenevek -en (machen) vagy -n végződést kapnak.

Ha levágjuk a főnévi igenevek végződéseit, megmarad az igető: mach-, wander-.
Az igető minden személynél más-más végződést kap.

A legtöbb ige a következő végződéseket kapja:

 • ich (= én)
-e
 • du (= te)
-st
 • er (= ő (hímnem))
 • sie (= ő (nőnem))
 • es (= ő (semleges))
-t
 • wir (= mi)
-en
 • ihr (= ti)
-t
 • sie (= ők, ön)
 • Sie (= ön, önök)
-en

például

kommen → komm-en
jönni
ich komme
wir kommen
du kommst
ihr kommt
er, sie, es kommt
sie, Sie kommen
machen → mach-en
csinálni
ich mache
wir machen
du machst
ihr macht
er, sie, es macht
sie, Sie machen
brauchen → brauch-en
szüksége van valamire
ich brauche
wir brauchen
du brauchst
ihr braucht
er, sie, es braucht
sie, Sie brauchen

Néhány ige alakját kívülről meg kell tanulni .

sein (= lenni)
ich bin
wir sind
du bist
ihr seid
er, sie, es ist
sie, Sie sind
haben (= birtokolni)
ich habe
wir haben
du hast
ihr habt
er, sie, es hat
sie, Sie haben
werden (= lenni)
ich werde
wir werden
du wirst
ihr werdet
er, sie, es wird
sie, Sie werden
wissen (= tudni)
ich weiß
wir wissen
du weißt
ihr wisst
er, sie, es weiß
sie, Sie wissen

Ha az igető végződése:

 • -s- → reis-en (= utazni)
 • -ss- → küss-en (= csókolni)
 • -ß- → heiß-en (= hívni)
 • -z- → duz-en (= tegezni)
 • -tz- → sitz-en (= ülni)

egyes szám második személyben (du) -t végződést kap.

heißen → heiß-en
hívni
ich heiße
wir heißen
du heißt
ihr heißt
er, sie, es heißt
sie, Sie heißen

Ha az igető végződése:

 • -t- → arbeit-en (= dolgozni)
 • -d- → bad-en (= fürödni)
 • -tm- → atm-en (= lélegezni)
 • -chn- → zeichn-en (= rajzolni)
 • -ffn- → öffn-en (= nyitani)

egyes szám második személyben (du) -est végződést kap,
egyes szám harmadik személyben (er, sie, es) -et végződést kap.
többes szám második személyben (ihr) -t végződést kap.

arbeiten → arbeit-en
dolgozni
ich arbeite
wir arbeiten
du arbeitest
ihr arbeitet
er, sie, es arbeitet
sie, Sie arbeiten
baden → bad-en
fürödni
ich bade
wir baden
du badest
ihr badet
er, sie, es badet
sie, Sie baden

Ha az igető végződése:

 • -eln-→ sammeln (= gyűjteni)

egyes szám első személyben ( ich (= én) ) a -e igetőből.
többes szám 1. személyben ( wir (= mi) ) és többes szám 3. személyben ( sie (= ők, ön) , Sie (= ön, önök) ) -n végződést kap az igető.

sammeln → sammel-n
gyűjteni
ich sammle
wir sammeln
du sammelst
ihr sammelt
er, sie, es sammelt
sie, Sie sammeln

Egyes igéknél ragozás közben megváltozik az igető magánhangzója. A tőhangváltás csak egyes szám második (du) és egyes szám harmadik (er, sie, es) személyben fordul elő.

a → ä a schlafen (aludni) igénél

schlafen → schlaf-en
aludni
ich schlafe
wir schlafen
du schläfst
ihr schlaft
er, sie, es schläft
sie, Sie schlafen
laufen → lauf-en
szaladni
ich laufe
wir laufen
du läufst
ihr lauft
er, sie, es läuft
sie, Sie laufen
tragen → trag-en
hordani, viselni
ich trage
wir tragen
du trägst
ihr tragt
er, sie, es trägt
sie, Sie tragen

e → i a geben (adni) igénél

geben → geb-en
adni
ich gebe
wir geben
du gibst
ihr gebt
er, sie, es gibt
sie, Sie geben
nehmen → nehm-en
venni
ich nehme
wir nehmen
du nimmst
ihr nehmt
er, sie, es nimmt
sie, Sie nehmen

e → ie a sehen (látni) igénél

sehen → seh-en
látni
ich sehe
wir sehen
du siehst
ihr seht
er, sie, es sieht
sie, Sie sehen

Módbeli segédigék

A módbeli segédigék megváltoztatják a mondatban lévő ige jelentését.
A módbeli segédigék meghatározzák a mondatban kifejezett cselekvéssel szembeni viszonyt.
A második ige mindig szótári alakban (főnévi igenév) áll a mondat végén.

 • können (tud, képes valamire) - képesség/lehetőség

  Ich kann gut schwimmen.
  = Jól tudok úszni.
  Das Auto ist kaputt. Wir können nicht weiter fahren.
  = Elromlott az autó. Nem tudunk tovább utazni.
  Können Sie mir helfen?
  = Tudna segíteni nekem?
  Die Medikamente kann man nur mit Rezept kaufen.
  = A gyógyszereket csak receptre lehet megvásárolni.
 • dürfen (lehet, szabad) - engedély/tiltás

  Hier dürfen Sie nicht rauchen!
  = Itt nem cigarettázhat!
  Die Bank darf das Geld für das Mittagessen abbuchen.
  = A bank levonhatja a számláról az ebéd árát.
 • müssen (kell) - kötelesség/szükséglet

  Ich muss den Aufsatz bis morgen schreiben.
  = Holnapra meg kell írnom a fogalmazást.
  Ich muss zum Hauptplatz.
  = A főtérig kell mennem.
  Hier musst du den Namen angeben.
  = Itt meg kell adnod a nevedet.
 • wollen (akar) - kívánság/szándék

  Wir wollen am Wochenende an die Ostsee fahren.
  = A hétvégén a Balti tengerhez akarunk utazni.
  Ich will dich heiraten.
  = Feleségül akarok menni hozzád./ El akarlak venni feleségül.
  Wollen wir etwas essen?
  = Eszünk valamit?
 • sollen (kell) - kötelesség/egy felszólítás megismétlése

  Du sollst deiner Oma helfen.
  = Segítened kell nagymamádnak.
  Der Arzt sagt, ihr sollt mehr Obst essen.
  = Az orvos azt mondja, több gyümölcsöt kell ennetek.
  Soll ich den Notarzt rufen?
  = Hívjam a mentőt?
 • mögen (kedvel) - vonzódás
  a „mögen“ módbeli segédige egyedül áll a mondatban.

  Ich mag keine Schokolade.
  = Nem szeretem a csokoládét.
  Ich mag türkisches Essen.
  = Kedvelem a török ételeket.
 • möchten (szeretne) - kívánság
  a „möchten” módbeli segédige a „mögen” ige feltételes módú alakja és külön jelentése van = kívánság:

  Ich möchte mit Frau Riedel sprechen.
  = Riedel asszonnyal szeretnék beszélni.
  Wie möchten die Deutschen am liebsten wohnen?
  = Hogyan szeretnek lakni a németek?
  Ich möchte eine Massage haben.
  = Kérek egy masszázst.
 • szükség van valamire + zu + Főnévi igenév
  A tagadást müssen a szükségszerű értelemben gyakran a nicht brauchen helyettesíti. Ezzel azt fejezzük ki, hogy valakinek valamit nem kell megtennie. Ebben az esetben a brauchen módbeli segédigeként viselkedik, mellette mindig egy tagadószó és egy főnévi igenév áll.

  Wir müssen morgen nicht früh aufstehen, denn es ist Wochenende.
  = Holnap nem kell korán kelnünk, mert hétvége van.
  Wir brauchen morgen nicht früh aufzustehen, denn es ist Wochenende.
  = Holnap nem szükséges korán felkelnünk, mert hétvége van.

  A "brauchen" ige egy korlátozó szóval együtt (csak, csupán, alig) használva kifejezhet szükséget is.

  Du brauchst erst nächste Woche einzukaufen, noch haben wir viel zu essen und zu trinken.
  = Csak jövő héten kell bevásárolnod, még eléd enni- és innivalónk van.
  Um erfolgreich zu werden, brauchst du nur etwas mehr zu arbeiten, dann schaffst du es bestimmt.
  = Ahhoz, hogy sikeres legyél csak egy kicsivel kell többet dolgoznod, akkor biztos, sikerülni fog.

A módbeli segédigék egyedül is állhatnak a mondatban, ha a szövegkörnyezet világos.

Ich muss zum Arzt.
= Orvoshoz kell mennem.
Ich backe die Pizza. Du kannst es nicht!
= Én sütöm a pizzát. Te nem tudod, hogyan kell.

A módbeli segédigék ragozásában az 1. és a 3. személy azonos.

können
lehet, képes valamire
ich kann
wir können
du kannst
ihr könnt
er, sie, es kann
sie, Sie können
dürfen
szabad
ich darf
wir dürfen
du darfst
ihr dürft
er, sie, es darf
sie, Sie dürfen
müssen
muszáj
ich muss
wir müssen
du musst
ihr müsst
er, sie, es muss
sie, Sie müssen
wollen
akar
ich will
wir wollen
du willst
ihr wollt
er, sie, es will
sie, Sie wollen
sollen
kell
ich soll
wir sollen
du sollst
ihr sollt
er, sie, es soll
sie, Sie sollen
mögen
mögen
ich mag
wir mögen
du magst
ihr mögt
er, sie, es mag
sie, Sie mögen
möchten
möchten
ich möchte
wir möchten
du möchtest
ihr möchtet
er, sie, es möchte
sie, Sie möchten

A módbeli segédigéket gyakran használjuk a „man” határozatlan névmással egyes szám 3. személyben.

man kann
lehet
Hier kann man gut essen.
Itt jót lehet enni.
man muss
kell
Das muss man noch heute machen.
Ezt még ma meg kell tenni.
man soll
kell
Das soll man wiederholen.
Ezt át kell ismételni.
man darf
szabad, lehet
In diesem Raum darf man rauchen.
Ebben a helyiségben szabad cigarettázni.

Összetett igék

Vannak elváló és nem elváló igekötős igék.

Az összetett igék egy igekötőből és egy igéből állnak.

einkaufen
bevásárolni
ein + kaufen (= vásárolni)
verstehen
megérteni
ver + stehen (= állni)

Elváló igekötős igék

Az igekötő hangsúlyos. A szótárban így találjuk meg: einkaufen (= bevásárolni) .

Ich gehe gleich einkaufen.
= Nemsokára megyek bevásárolni.
Ich kaufe nicht so gern ein.
= Nem szívesen vásárolok be.
Gestern kaufte sie den ganzen Tag ein.
= A tegnap egész nap vásárolt.
Er sieht elegant aus.
= Nagyon elegánsan néz ki.

Az igekötő módosítja az ige jelentését. („Einpacken“ - becsomagolni - a csomagoláshoz van köze, „Einkaufen“ - bevásárolni - a vásárláshoz van köze.)

Jelen időben és egyszerű múltban a igekötő a mondat végén áll.

A befejezett melléknévi igenévnél (az ige 3. alakja) a „-ge-“ szócska áll az igekötő és az ige között.

kaufen (= vásárolni) ein-ge-kauft

Du hast aber viel eingekauft!
= Te aztán sokat vásároltál!

Elváló igekötők:

ab- (= -tól, -től)
abfahren (= elindulni)
an- (= -on, -en, -ön)
ankommen (= megérkezni) , anprobieren (= felpróbálni)
auf- (= -on, -en, -ön, -ra, -re)
aufstehen (= felkelni)
aus- (= -ból, -ből)
austragen (= eldönteni, elhordani) , aussehen (= kinézni)
bei- (= -nál, -nél)
beibringen (= megtanítani)
ein- (= be)
einkaufen (= bevásárolni) , einpacken (= becsomagolni)
los- (= rajta)
losgehen (= elindulni)
mit- (= -val, -vel)
mitkommen (= a többieket követni, együtt jönni) , mitnehmen (= elvinni)
nach- (= után)
nachmachen (= utánozni)
vor- (= előtt)
vorstellen (= elképzelni)
zu- (= -hoz,-hez,-höz)
zumachen (= becsukni) , (da)zunehmen (= hozzávenni)

Nem elváló igekötős igék:

Az igekötő hangsúlytalan.

Ich kann das nicht verstehen.
= Ezt nem tudom megérteni.

Az igekötő megváltoztatja az ige jelentését. („Verstehen“ -érteni- nincs semmi köze a „stehen“ -állni- igéhez.)

Jelen időben és egyszerű múltban az igekötő az igével áll.

Ich verstehe das nicht.
= Ezt nem értem.
Den Urlaub verbrachte sie in den Alpen.
= A szabadságot az Alpokban töltötte.

A befejezett melléknévi igenévnél (az ige 3. alakja) nincs „ge-”.

verstehen (= megérteni) verstanden (= megértette)

Du hast aber nichts verstanden!
= Semmit sem értettél meg!

bekommen (= kapni) bekommen (= kapni)

Ich habe einen neuen Computer bekommen.
= Új számítógépet kaptam.

Nem elváló igekötők:

be-
bekommen (= kapni)
ge-
gefallen (= tetszeni)
emp-
empfehlen (= ajánlani)
ent-
entschuldigen (= megbocsátani)
er-
erzählen (= mesélni)
miss-
missbrauchen (= bántalmazni, rosszul bánni)
ver-
verstehen (= megérteni)
zer-
zerstören (= tönkretenni)

Felszólító mód

A felszólító módot felszólításoknál, parancsoknál, tanácsoknál és utalásoknál használjuk.

A felszólító módot a következő formákban használjuk:

du (= te)
te (du) - egy személy esetében
ihr (= ti)
ti (ihr) - két vagy több személy esetében
Sie (= Ön)
Ön/Önök (Sie) - udvariassági forma egy vagy több személy esetében

A felszólító módot a „du” alaknál a személyes névmás és az „-st” végződés nélkül képezzük.

 • du kommst (= te jössz) Komm! (= Gyere!)
 • du gibst (= te adsz) Gib! (= Adj!)
 • du nimmst (= te veszel) Nimm! (= Vegyél!)
 • du gehst (= te mész) Geh! (= Menjél!)
Geh ins Fitnesstudio!
= Menjél fitneszterembe!

A felszólító módot az „ihr” alaknál a személyes névmás nélkül képezzük.

 • ihr kommt (= ti jöttök ) Kommt! (= Gyertek!)
 • ihr gebt (= ti adtok) Gebt! (= Adjatok!)
 • ihr nehmt (= ti vesztek) Nehmt! (= Vegyetek!)
 • ihr feiert (= ti ünnepeltek) Feiert! (= ünnepeljetek)
Feiert, tanzt und trinkt mit mir!
= Ünnepeljetek, táncoljatok és igyatok velem!

A felszólító módot a „Sie” alaknál a szórend megváltoztatásával képezzük.

 • Sie gehen (= önök mennek) Gehen Sie! (= Menjenek!)
 • Sie geben (= ön ad) Geben Sie! (= Adjon!)
 • Sie kommen (= önök jönnek) Kommen Sie! (= Jöjjön!)
 • Sie nehmen (= ön vesz) Nehmen Sie! (= Vegyen!)
 • Sie ziehen an (= ön felveszi) Ziehen Sie an! (= Vegye fel!)
Ziehen Sie einen Anzug an!
= Vegye fel az öltönyt!

A tőhangváltós igéknél felszólító módban nem érvényesül a tőhangváltás.

 • du schläfst (= te alszol) Schlaf! (= Aludj!)
 • du fährst (= te vezetsz) Fahr! (= Vezess!)

A „-t”, „-d”, „-ig”, „-er”, „-el” végződésű igetövek „du” alakban „-e” végződést kapnak.

 • du wartest (= te vársz) Warte! (= Várjál!)
 • du entschuldigst dich (= te megbocsátasz ) Entschuldige dich! (= Bocsáss meg!)
 • du lächelst (= te mosolyogsz) Lächle! (= Mosolyogj!)

Rendhagyó felszólító mód

sein (= lenni)

 • du (= te) Sei! (= Légy!)
 • ihr (= ti) Seid! (= Legyetek!)
 • Sie (= Ön) Seien Sie! (= Legyenek!)

haben (= birtokolni valamit)

 • du (= te) Hab! (= Legyen!)
 • ihr (= ti) Habt! (= Legyen!)
 • Sie (= Ön) Haben Sie! (= Legyen Önnek!)

werden (= lenni)

 • du (= te) Werde! (= Légy!)
 • ihr (= ti) Werdet! (= Legyetek!)
 • Sie (= Ön) Werden Sie! (= Legyenek!)

Felszólító mód - „wir“ (mi) alak

A felszólító módot a „wir” alaknál a szórend megváltoztatásával képezzük.

 • wir gehen (= mi megyünk) Gehen wir! (= Menjünk!)
 • wir kommen (= mi jövünk) Kommen wir! (= Gyerünk!)
 • wir geben (= mi adunk) Geben wir! (= Adjunk!)
 • wir nehmen (= mi veszünk) Nehmen wir! (= Vegyünk!)
Gehen wir hin!
= Menjünk oda!
Kaufen wir es hier!
= Vegyük meg itt!

Elbeszélő múlt

Az elbeszélő múlt egy igeidő, amelyet elsősorban elbeszélésekben használunk.
Az elbeszélő múltat írott szövegekben használjuk.

Elbeszélő múltban az 1. és a 3. személy ragozása mindig megegyezik.

Szabályos igék

 • ich (= én)
–te
 • du (= te)
–test
 • er (= ő (hímnem))
 • sie (= ő (nőnem))
 • es (= ő (semleges))
–te
 • wir (= mi)
-ten
 • ihr (= ti)
-tet
 • sie (= ők, ön)
 • Sie (= ön, önök)
-ten
kaufen (= vásárolni)
ich kaufte
wir kauften
du kauftest
ihr kauftet
er, sie, es kaufte
sie, Sie kauften

Szabályos igék a következő igetővégződésekkel:

-t-
arbeiten
-d-
baden
-tm-
atmen
-chn-
zeichnen
-ffn-
öffnen
 • ich (= én)
-ete
 • du (= te)
-etest
 • er (= ő (hímnem))
 • sie (= ő (nőnem))
 • es (= ő (semleges))
-ete
 • wir (= mi)
-eten
 • ihr (= ti)
-etet
 • sie (= ők, ön)
 • Sie (= ön, önök)
-eten
warten (= várni)
ich wartete
wir warteten
du wartetest
ihr wartetet
er, sie, es wartete
sie, Sie warteten

Rendhagyó igék

 • ich (= én)
 • du (= te)
-st
 • er (= ő (hímnem))
 • sie (= ő (nőnem))
 • es (= ő (semleges))
 • wir (= mi)
-en
 • ihr (= ti)
-t
 • sie (= ők, ön)
 • Sie (= ön, önök)
-en
gehen (= menni)
ich ging
wir gingen
du gingst
ihr gingt
er, sie, es ging
sie, Sie gingen
lassen (= hagyni)
ich ließ
wir ließen
du ließt
ihr ließt
er, sie, es ließ
sie, Sie ließen
Er ließ wieder seinen Kampfhund ohne Beißkorb und Leine frei im Haus herumlaufen.
= Újra hagyta harci kutyáját szájkosár és póráz nélkül szabadon szaladgálni.

Ha a múltról mesélünk és a „haben” (birtokolni), „sein” (lenni) igéket vagy módbeli igéket használunk, akkor ezeket mindig elbeszélő múltban használjuk, még akkor is, ha a szöveg többi része befejezett múltban (Perfekt) áll.

Elbeszélő múltban az 1. és a 3. személy ragozása mindig megegyezik.

haben (= birtokolni)
ich hatte
wir hatten
du hattest
ihr hattet
er, sie, es hatte
sie, Sie hatten
Alle Schülerinnen und Schüler hatten gute Noten.
= Minden diáklánynak és diáknak jó jegyei voltak.
sein (= lenni)
ich war
wir waren
du warst
ihr wart
er, sie, es war
sie, Sie waren
Letztes Schuljahr war ein gutes Jahr.
= A tavalyi tanév egy jó év volt.
können (= képes valamire, tud)
ich konnte
wir konnten
du konntest
ihr konntet
er, sie, es konnte
sie, Sie konnten
Ich konnte nicht dorthin fahren.
= Nem tudtam elutazni oda.
müssen (= muszáj)
ich musste
wir mussten
du musstest
ihr musstet
er, sie, es musste
sie, Sie mussten
Für meinen Job als Journalistin musste ich meine Aussprache verbessern.
= Újságírónői munkám miatt javítanom kellett a kiejtésemen.
dürfen (= szabad)
ich durfte
wir durften
du durftest
ihr durftet
er, sie, es durfte
sie, Sie durften
Ich durfte einen Kurs in Schwerin besuchen.
= Részt vehettem egy kurzuson Schwerinben.
wollen (= akarni )
ich wollte
wir wollten
du wolltest
ihr wolltet
er, sie, es wollte
sie, Sie wollten
Ich wollte schnell neue Leute kennen lernen.
= Gyorsan új embereket akartam megismerni.
sollen (= kell)
ich sollte
wir sollten
du solltest
ihr solltet
er, sie, es sollte
sie, Sie sollten
Ich sollte einen Kurs in Berlin besuchen.
= Egy tanfolyamra kellett mennem Berlinbe.
mögen (= szeretni, kedvelni)
ich mochte
wir mochten
du mochtest
ihr mochtet
er, sie, es mochte
sie, Sie mochten
Ich mochte dich nicht
= Nem kedveltelek.

Összetett múlt

A befejezett múlt (Perfekt) egy múlt idejű igeidő.

A befejezett múltat a segédige („haben” vagy „sein”)ragozott alakjából és a mondat végén álló befejezett melléknévi igenévből (az ige 3. alakja) képezzük.

Perfekt = haben / sein + … + Partizip Perfekt

A befejezett melléknévi igenév

Szabályos igék

Az igetőhöz hozzáillesztjük a „ge-” előtagot és a „-t” végződést.

 • machen (= csinálni) ge–mach–t
 • kaufen (= eladni) ge–kauf–t
 • zeigen (= mutatni) ge-zeig-t
Ich habe ihr ein paar wichtige Gebäude gezeigt.
= Megmutattam neki néhány fontos épületet.

Azoknál az igéknél, amelyek igetöve „-t-“, „-d-“, „-tm-“, „-chn-“, „-ffn-“ végződésű, az igetőhöz a „ge-” előtagot és a „-et” végződést illesztjük.

 • warten (= várni) ge–wart–et
 • baden (= fürödni) ge–bad–et
 • atmen (= lélegezni) ge–atm–et
 • zeichnen (= rajzolni) ge–zeichn–et
 • öffnen (= nyitni ) ge–öffn-et

Rendhagyó igék

A rendhagyó igék befejezett melléknévi igenevét (az ige 3. alakja) kívülről kell megtanulni. Ezek általában „-en” végződést kapnak.

 • treffen (= találkozni) getroffen
Wen hast du im Park getroffen?
= Kivel találkoztál a parkban?
 • denken (= gondolni) gedacht
Gestern habe ich ganz intensiv an dich gedacht.
= A tegnap nagyon sokat gondoltam rád.

Elváló igekötős igék

A szabályos és rendhagyó elváló igekötős igéknél a „ge-“ előtag az igekötő és a igető között áll.

 • einkaufen (= bevásárolni) ein–ge–kauf–t
 • ausfüllen (= kitölteni) aus–ge–füll-t
 • aufstehen (= felkelni) auf–ge–stand–en
Dort haben wir zuerst einen Haufen von Formularen ausgefüllt.
= Ott először kitöltöttünk egy csomó nyomtatványt.

Befejezett melléknévi igenév „ge-” előtag nélkül

Szabályos és rendhagyó nem elváló igekötős igéknél („be-”, „ge-”, „emp-”, „ent-”, „er-”, „miss-”, „ver-”, „zer-” igekötők) nincs „ge-” előtag.

 • bestehen (= áll valamiből) bestand–en
 • gefallen (= tetszeni) gefall–en
 • empfinden (= érezni) empfund–en
 • entschuldigen (= megbocsátani) entschuldig–t
 • erzählen (= mesélni) erzähl–t
 • missbrauchen (= bántalmazni, rosszul bánni) missbrauch–t
 • verstehen (= megérteni) verstand–en
 • zerstören (= tönkretenni) zerstör–t
Ich habe schon versucht, den Computer zu starten.
= Már megpróbáltam bekapcsolni a számítógépet.
Zuerst haben wir uns bei der Ausländerbehörde im Stadthaus erkundigt.
= Először a Városházán érdeklődtünk a bevándorlási hivatalnál.

Az „-ieren“ végződésű igéknek nincs „ge-“ előtagjuk és mindig szabályosak.

 • informieren (= informálni) informier–t
 • studieren (= tanulmányozni) studier–t
Hast du es schon kontrolliert?
= Már leellenőrizted?
Hast du ein Virenprogramm installiert?
= Telepítettél egy vírusölő programot?

A befejezett múlt idő képzése „sein“ segédigével

Akkor használjuk a „sein“ segédigét, amikor az ige:

 • az alany A pontból B pontba való helyváltoztatását fejezi ki: „kommen“ (jönni), „gehen“ (menni), „laufen“ (szaladni), „springen“ (ugrani), „ziehen“ (húzni).

  Wir sind nach Wien gekommen.
  = Eljöttünk Bécsbe.
  Er ist erst spät nach Hause gekommen.
  = Ő csak későn jött haza.
  Ich bin ins Kino gegangen.
  = Elmentem moziba.
  Sie ist vor kurzem von der Türkei nach Deutschland gezogen.
  = Nemrég költözött Törökországból Németországba.
 • az alany állapotváltozását fejezi ki: „aufwachen“ (felébredni), „einschlafen“ (elaludni), „wachsen“ (nőni), „sterben“ (meghalni).

  Ich bin sofort eingeschlafen.
  = Azonnal elaludtam.
  Du bist aber groß gewachsen!
  = Jó nagyra nőttél!
  Hermann Hesse ist 1962 in der Schweiz gestorben.
  = Hermann Hesse 1962-ben hunyt el Svájcban.
 • igéknél:

  sein
  lenni
  Ich bin gestern im Kino gewesen.
  A tegnap voltam moziban.
  werden
  lenni
  Sie ist Mathematiklehrerin geworden.
  Matematikatanárnő lett.
  bleiben
  maradni
  Die ganze Woche ist er wegen der Grippe zu Hause geblieben.
  Egész héten otthon maradt a hűlés miatt.
  passieren
  történni
  Was ist passiert?
  Mi történt?
  geschehen
  történni
  Was ist geschehen?
  Mi történt?
  begegnen
  találkozni
  Ich bin ihm im Park begegnet.
  A parkban találkoztam vele.

A befejezett múlt idő képzése „haben“ segédigével

A „haben“ segédigét használjuk az összes olyan igénél, amely után tárgy áll (még akkor is, ha az ige helyváltoztatást fejez ki)

Ich habe die reservierten Karten für die Sonntagsvorstellung abgeholt.
= Elhoztam a vasárnapi előadásra lefoglalt jegyeket.
Sie haben das gleiche Kleid gekauft.
= Ugyanazt a ruhát vásárolták meg.
Was hast du ihr gegeben?
= Mit adtál neki?
Ich habe den Berg schon mehrmals bestiegen.
= Már többször megmásztam a hegyet.

A „haben“ segédigét használjuk az összes visszaható igénél (még akkor is, ha az ige helyváltoztatást fejez ki)

Die Kinder haben sich vor dem Schlafen gewaschen.
= A gyerekek megmosakodtak elalvás előtt.
Ich habe mich an das Fenster gesetzt.
= Leültem az ablak mellé.

Visszaható igék

Egyes igék kérik a „sich” visszaható névmást.

sich beeilen
= sietni
sich freuen
= örülni
sich interessieren
= érdeklődni
sich fühlen
= érezni
sich treffen
= találkozni

A visszaható névmás azt is jelentheti, hogy a cselekmény az alanyra irányul.

sich waschen
mosakodni
Der Junge wäscht sich.
A fiú mosakszik.
sich kämmen
fésülködni
Die Mädchen kämmen sich.
A lányok fésülködnek.
sich verletzen
megsérülni
Ich habe mich verletzt.
Megsérültem.

A visszaható igét kell ragozni.

sich waschen (= mosakodni)
ich wasche mich
wir waschen uns
du wäschst dich
ihr wascht euch
er, sie, es wäscht sich
sie, Sie waschen sich

Ha a visszaható ige után tárgy áll, akkor megváltozik a visszaható névmás.

sich (die Hände) waschen (= megmosni kezet)
ich wasche mir die Hände
wir waschen uns die Hände
du wäschst dir die Hände
ihr wascht euch die Hände
er, sie, es wäscht sich die Hände
sie, Sie waschen sich die Hände

A visszaható értelem mellett egyes igék kölcsönös viszony kifejezésére is használhatók. Egy kölcsönös kapcsolatban mindig legalább két személy vesz részt. Ezért az ige és a kölcsönös névmás mindig többesszámban állnak.

Kölcsönös igék csak többesszámú alannyal fordulnak elő. Ezért a visszaható névmás többesszámú alakjait használjuk.

 • sich kennenlernen (= megismerkedni) Wir haben uns in der Grundschule kennen gelernt. (= Az elemi iskolában ismerkedtünk meg.) Ich habe Helga in der Grundschule kennengelernt. Helga hat mich in der Grundschule kennen gelernt. (= Helgát az elemi iskolában ismertem meg. Helga engem az elemi iskolában ismert meg.)
 • sich gut verstehen (= jól megérteni egymást) Wir haben uns sofort gut verstanden. (= Mi azonnal jól megértettük egymást.)
 • sich begrüßen (= üvözölni) Herr Hansen und seine Nachbarin begrüßen sich jeden Morgen auf der Straße. (= Hansen úr és a szomszédasszony minden reggel üdvözlik egymást az utcán.) Herr Hansen begrüßt seine Nachbarin; Die Nachbarin begrüßt Herrn Hansen. (= Hansen úr üdvözli a szomszédasszony, a szomszédasszony üdvözli Hansen urat.)

Passzív igeragozás

A passzív igeragozást akkor használjuk, amikor a mondatban a tevékenység és nem a cselekvő a fontos.

In einem Restaurant wirst du praktisch ausgebildet.
= Egy étteremben gyakorlatilag kiképeznek.

A passzívot a „werden“ segédige ragozott alakjával és a befejezett melléknévi igenévvel (az ige szótári alakjának 3. formája) képezzük, amely a mondat végén áll.

Aktiv (= Aktív)

Ich koche die Suppe.
= Én főzöm a levest.
Der Lehrer korrigiert die Tests.
= A tanár kijavítja a teszteket.

Passiv (= Passzív)

Die Suppe wird gekocht.
= A leves meg van főzve.
Die Tests werden korrigiert.
= A tesztek ki vannak javítva.

A cselekvőt a „von + Dativ“ szerkezettel tudjuk kifejezni.

Die Suppe wird von mir gekocht.
= A leves általam van főzve.
Die Teste werden vom Lehrer korrigiert.
= A tesztek a tanár által vannak kijavítva.

A módbeli segédigék passzív formája

A passzív használható a tudni, kell, szabad és muszáj módbeli segédigékkel is. A módbeli segédige állhat jelenben vagy elbeszélő múltban.A módbeli segédige mellett használjuk az werden segédigét és az illető ige befejezett melléknévi igenevét.

Aktív Passzív
Der Vater kann das Auto reparieren.
Apa meg tudja javítani az autót.
Das Auto kann von dem Vater repariert werden.
Az autó megjavítható apa által.
Die Mutter muss die Kinder zur Schule bringen.
Anyának el kell vinnie a gyerekeket iskolába.
Die Kinder müssen von der Mutter zur Schule gebracht werden.
A gyerekeket anyának kell elvinnie iskolába.
Die Kinder dürfen den Computer benutzen.
A gyerekek használhatják a számítógépet.
Der Computer darf von den Kindern benutzt werden.
A számítógép használható gyerekek által.
Die Kinder sollen die Betten machen.
A gyerekeknek meg kell vetniük az ágyat.
Die Betten sollen von den Kindern gemacht werden.
Az ágyakat a gyerekeknek kell megvetniük.

A passzív igeragozás múlt ideje

A passzív múlt idejét a werden elbeszélő múlt alakja és a az ige befejezett melléknévi igenevével képezzük.

Passzív - Jelen idő Passzív múlt idő
Ich werde in einem Restaurant ausgebildet.
Én egy étteremben vagyok kiképezve.
Ich wurde in einem Restaurant ausgebildet.
Én egy étteremben lettem kiképezve.
Du wirst in einem Restaurant ausgebildet.
Te egy étteremben leszel kiképezve.
Du wurdest in einem Restaurant ausgebildet.
Én egy étteremben lettem kiképezve.
Er/sie/es wird in einem Restaurant ausgebildet.
Ő egy étteremben lesz kiképezve.
Er/sie/es wurde in einem Restaurant ausgebildet.
Ő egy étteremben lett kiképezve.
Wir werden in einem Restaurant ausgebildet.
Mi egy étteremben leszünk kiképezve.
Wir wurden in einem Restaurant ausgebildet.
Mi egy étteremben lettünk kiképezve.
Ihr werdet in einem Restaurant ausgebildet.
Ti egy étteremben lesztek kiképezve.
Ihr wurdet in einem restaurant ausgebildet.
Ti egy étteremben lettek kiképezve.
Sie/sie werden in einem Restaurant ausgebildet.
Ők egy étteremben lesznek kiképezve.
Sie/sie wurden in einem Restaurant ausgebildet.
Ők egy étteremben lettek kiképezve.
Weißt du nicht, Mama, Neymar wurde doch bei der letzten WM am Rücken verletzt!
= Nem tudod anya, Neymarnak az utolsó világbajnokságon megsérült a háta!
Das Formular wurde nicht richtig ausgefüllt.
= A nyomtatvány nem helyesen lett kitöltve.
Das Geld wurde gestern abgebucht.
= A pénz a tegnap el lett számolva.
Frau Müller wurde nicht zur Geburtstagsparty von Ihrer Nachbarin eingeladen.
= Frau Müllert a szomszédasszonya nem hívta meg a születésnapi buliba.
Auf der Party wurde gestern viel getanzt und gelacht.
= A buliba a tegnap sokat táncoltak és nevettek.

Feltételes mód

A feltételes módot (Konjunktiv II) a „würden“ segédigével és a mondat végén álló főnévi igenévvel képezzük.

A „würden“ igét ragozzuk.

würden (= lenne)
ich würde
wir würden
du würdest
ihr würdet
er, sie, es würde
sie, Sie würden
Würden Sie mir bitte Ihre Telefonnummer sagen?
= Megmondaná kérem a telefonszámát?
Was würden Sie empfehlen?
= Mit ajánlana?

A „sein”és a „haben” igéknek, illetve a módbeli segédigéknek feltételes módban sajátos ragozásuk van.

haben (= birtokolni)
ich hätte
wir hätten
du hättest
ihr hättet
er, sie, es hätte
sie, Sie hätten
sein (= lenni)
ich wäre
wir wären
du wärst
ihr wäret
er, sie, es wäre
sie, Sie wären
können (= tud, képes)
ich könnte
wir könnten
du könntest
ihr könntet
er, sie, es könnte
sie, Sie könnten
müssen (= kell)
ich müsste
wir müssten
du müsstest
ihr müsstet
er, sie, es müsste
sie, Sie müssten
dürfen (= szabad)
ich dürfte
wir dürften
du dürftest
ihr dürftet
er, sie, es dürfte
sie, Sie dürften
sollen (= kell)
ich sollte
wir sollten
du solltest
ihr solltet
er, sie, es sollte
sie, Sie sollten

Feltételes módban kívánságokat is ki tudunk fejezni. Eközben gyakran használunk bizonyos kifejezéseket:„doch“(bár), „bloß“(csupán, csak) und „nur“(csak, bárcsak).

Wenn er doch bald kommen würde!
= Bárcsak hamarosan jönne!
Wenn ich nur Urlaub hätte!
= Bár csak szabadságon lennék!
Wenn du bloß anrufen würdest!
= Bárcsak felhívnál!
Ach, wenn ich ihn heute noch treffen würde!
= Ó, ha még ma találkoznék vele!

A feltételes módot tanácsadáskor is használjuk. Ilyenkor a „sollen“ segédigék használjuk.

Du solltest im Bett liegen.
= Ágyban kellene feküdnöd.
Er sollte zum Arzt gehen.
= Orvoshoz kellene menjen.
Du solltest dir eine neue Brille kaufen.
= Szemüveget kellene vásárolnod.

A kötőmóddal lehetőséget fejezünk ki.

Wenn du schneller laufen könntest, würden wir den Bus nicht verpassen.
= Ha gyorsabban tudnál szaladni, elérnénk a buszt.

A kötőmóddal feltételezést is kifejezhetünk.

Es ist zwar noch nicht sehr spät, aber er könnte schon zu Hause sein.
= Habár még nincs késő, de már itthon lehetne.

Egy udvarias kérést egy feltételes módban lévő kérdőmondattal tudunk kifejezni.

Könnten Sie das Fenster zumachen?
= Becsukná az ablakot?
Könntest du das Radio reparieren?
= Megjavítanád a rádiót?
Würden Sie das Radio anmachen?
= Megjavítaná a rádiót?
Würdest du mir einen Stift leihen?
= Kölcsönadnál egy ceruzát?
Könnte ich das Fenster wieder zumachen?
= Becsukhatnám újra az ablakot?
Dürfte ich Ihre Reisetasche auf die Gepäckablage legen?
= Feltehetem az utazótáskáját a csomagtartóba?
Könntest du mir bitte helfen, den Koffer nach oben zu tragen?
= Tudnál segíteni, hogy felvigyem a bőröndöt?

A jövő idő

A német általában elég a jelen idő használata és egy jövőre vonatkozó időhatározószó, hogy a jövőre vonatkozó cselekményeket és szándékokat kifejezzük.

Wir ziehen in einem Monat nach Hamburg um.
= Egy hónap múlva Hamburgba költözünk.
Ich sehe morgen den neuen Film von James Bond.
= Holnap megnézem a új James Bond-filmet.

A jövő idő egy olyan igeidő, amelynek tartalma a jövőre vonatkozik. A "werden" segédigével és a megfelelő ige főnévi igenevével képezzük, amelynek kötelezően a mondat végén kell állnia.

lernen
lehet, képes rá
Ich werde sehr viel lernen.
Nagyon sokat fogok tanulni.
Wir werden sehr viel lernen.
Mi nagyon sokat fogunk tanulni.
Du wirst sehr viel lernen.
Te nagyon sokat fogsz tanulni.
Ihr werdet sehr viel lernen.
Ti nagyon sokat fogtok tanulni.
Er/sie/es wird sehr viel lernen.
Ő nagyon sokat fog tanulni.
Sie/sie werden sehr viel lernen.
Ők / önök nagyon sokat fognak tanulni.
Bei dem Umweltprojekt werde ich sehr viel lernen – andere Dinge als in der Schule.
= A környezetvédelmi projektben sokat fogok tanulni - más dolgokat mint a suliban.
Ich werde eine schöne Frau heiraten.
= Egy szép nőt fogok feleségül venni.
Wir werden in einem kleinen Haus mit einem Garten wohnen.
= Egy kis kertes házban fogok lakni.
Wir werden unser ganzes Leben lang glücklich sein.
= Egész életünkben boldogok leszünk.

Vonzatos igék

A legtöbb ige egy bizonyos elöljárószót kér maga után.
Az igékkel járó elöljárószavakat, illetve az ezzel járó eseteket sajnos kívülről meg kell tanulni.

Lista a leggyakoribb elöljárószavas igékről:

achten auf + A
= figyelni valamire
anfangen mit + D
= elkezdeni valamit
sich anmelden für + A
= bejelentkezni valahová
antworten auf + A
= válaszolni valamire
arbeiten an + D
= válaszolni valamire
sich ärgern über + A
= mérgelődni valamin
beginnen mit + D
= elkezdeni valamit
sich beschäftigen mit + D
= foglalkozni valamivel
sich beschweren über + A
= panaszkodni valami miatt
bestehen aus + D
= áll valamiből
bitten um + A
= kérni valamit
danken für + A
= köszönetet mondani valamiért
denken an + A
= gondolni valamire
diskutieren über + A
= társalogni valamiről
einladen zu + D
= meghívni valamire
sich entschuldigen bei + D / für + A
= bocsánatot kérni valakitől valamiért
erfahren von + D
= tudomást szerezni valamiről
fragen nach + D
= rákérdezni valamire
sich freuen über + A / auf + A
= örülni valaminek, ami most van / ami ezután fog bekövetkezni
gehören zu + D
= tartozni valahová
glauben an + A
= hinni valamiben
gratulieren zu + D
= gratulálni valamihez
grenzen an + D
= határos valamivel
hoffen auf + A
= reménykedni valamiben
sich interessieren für + A
= érdeklődni valami iránt
sich konzentrieren auf + A
= koncentrálni valamire
sich kümmern um + A
= gondoskodni valamiről
lachen über + A
= nevetni valamin
meinen von + D
= gondol valamiről
reden über + A / von + D
= beszél valamiről
schreiben an + A / mit + D / über + A
= írni valaminek valamivel
sorgen für + A / um + A
= gondoskodik valamiről
spielen mit + D
= játszani valamivel
sprechen über + A / von + D / mit + D
= beszélni valamiről valakivel
suchen nach + D
= keresni valamit
teilnehmen an + D
= részt venni valamin
telefonieren mit + D
= telefonon beszélni valakivel
träumen von + D
= álmodni valamiről
trinken auf + A
= inni valamire
sich unterhalten über + A
= beszélgetni valamiről
übersetzen in + A / aus + D
= fordítani valamit valamire
sich verabschieden von + D
= búcsút venni valakitől
sich verstehen mit + D
= jól egyezni valakivel
warten auf + A
= várni valakire
wissen von + D
= tudni valamiről
wohnen bei + D
= lakni valakinél
zufrieden sein mit + D
= elégedett lenni valamivel
Ich freue mich auf ein Wiedersehen.
= Előre örülök a találkozásnak.
Sie haben von Ihrem Kind erfahren, dass…
= Megtudta a gyerekétől, hogy ...

Fontos szerkezetek:

Személyre vonatkozó kérdés
Elöljárószó + wem / wen ?

 • sprechen über + A.
  beszélni valamiről
 • sprechen über + A.
  kiről?
 • fragen nach + D.
  rákérdezni valamire
 • nach wem?
  ki után?
Für wen interessierst du dich?
= Ki iránt érdeklődsz?

Hogyha személyre kérdezünk rá, akkor a kérdés (tárgyesetben „wen" vagy részes esetben „wem“) az ige által kért elöljárószó után áll.

Tárgyra vonatkozó kérdés
wo + (r) + elöljárószó?

 • worüber?
  miről?
 • wonach?
  mi után?
Worauf konzentrieren Sie sich?
= Mire koncentrál ön?

Hogyha tárgyra kérdezünk rá, akkor az ige által kért elöljárószó a „wo-" szó után áll. A „wo-“ szó és az elöljárószó közti „–r-“ betűre akkor van szükség, ha az elöljárószó magánhangzóval kezdődik.

A névmási határozószó
da + (r) + elöljárószó

 • darüber?
  arról?
 • danach?
  az után?
Darüber muss ich mich wirklich ärgern.
= Ezen tényleg mérgelődöm.

A névmási határozószó képzésénél az ige által követelt elöljárószó a „da-“ szó után áll. A „da-“ szó és az elöljárószó közti „–r-“ betűre akkor van szükség, ha az elöljárószó magánhangzóval kezdődik.

Elöljárószavas igék

A német nyelvben sok főnév elöljárószóval képzi s vonzatát. Az elöljárószótól függ, hogy milyen esetben áll a főnév.

warten auf etwas (= valamire várni) (Tárgyeset)
 • der Bus (= a busz) Ich warte auf den Bus (= A buszra várok.)
 • das Geld (= a pénz) Ich warte auf das Geld. (= A pénzre várok.)
 • die Torte (= a torta) Ich warte auf die Torte. (= A tortára várok.)
zufrieden sein mit etwas (= valamivel elégedett lenni) (Részeshatározó eset)
 • der Urlaub (= a szabadság) Ich bin zufrieden mit dem Urlaub. (= Elégedett vagyok a szabadsággal.)
 • die Reise (= az utazás) Ich bin zufrieden mit der Reise. (= Elégedett vagyok az utazással.)
 • das Buch (= a könyv) Ich bin zufrieden mit dem Buch. (= Elégedett vagyok a könyvvel.)

Ha egy tárgyra kérdezünk rá, akkor az ige által kért elöljárószó a „wo-“ szó után áll. Szükség van egy r betűre a „wo-“ szó és az elöljárószó között, ha az elöljárószó magánhangzóval kezdődik.A tárgyra vonatkozó kérdés ebben az esetben így hangzik:

Worauf wartest du?
Mire vársz te?
Ich warte auf den Bus.
A buszra várok.
Womit bist du zufrieden?
Mivel vagy elégedett?
Mit dem Urlaub.
A szabadsággal.

Amikor személyre vonatkozó kérdést fogalmazunk, akkor az esetre vonatkozó kérdés ( {1} tárgyesetben / {2} részeshatározó esetben) az ige által kért elöljárószó előtt áll.

Tárgyeset Részeshatározó eset
der Lehrer
a tanár
Ich warte auf den Lehrer.
A tanárra várok.
das Hausmädchen
a szobalány
Ich warte auf das Hausmädchen.
A szobalányra várok.
Ich bin zufrieden mit dem Hausmädchen.
Elégedett vagyok a szobalánnyal.
die Lehrerin
a tanárnő
Ich warte auf die Lehrerin.
A tanárnőre várok.
Ich bin zufrieden mit der Lehrerin.
Elégedett vagyok a tanárnővel.
der Urlaub
a szabadság
Ich bin zufrieden mit dem Urlaub.
Elégedett vagyok a szabadsággal.

Mindig tárgyesettel járó igék:

Az auf, für, gegen, um, über elöljárószavak tárgyesetet kérnek, amikor elöljárószavas igékkel állnak.

 • sich interessieren für etwas/jemanden (= valaki / valami iránt érdeklődni) Wir interessieren uns nicht für Politik / für Politiker. (= Mi nem érdeklődünk a politikusok iránt.)
 • sich ärgern über etwas/jemanden (= valami / valaki miatt mérgelődni) Die Mutter ärgert sich über den Verkehr/ über den Busfahrer. (= Az anya mérgelődik a közlekedés / a buszsofőrök miatt. )

Igék, amelyek után részeshatározó eset áll:

A bei, mit, nach, aus, unter, von, zu, vor részeshatározó esetet kérnek, amikor elöljárószavas igékkel állnak.

Kinder, hört bitte mit dem Spielen auf, das Essen ist fertig!
= Gyerekek, kérlek hagyjátok abba a játékot, kész az étel!
Hilfst du mir bitte bei den Hausaufgaben?
= Kérlek, segítesz a házi feladatban?

Elöljárószavak, amelyek részeshatározó vagy tárgyesetet kérnek:

Az an és in elöljárószavak állhatnak egyaránt tárgyesettel és részeshatározó esettel is, amikor elöljárószavas igékkel állnak.

Der Schüler denkt immer an die Schulferien.
= A tanuló mindig a vakációra gondol.
Hans nimmt an einem Italienischkurs teil.
= Hans részt vesz a az olasz nyelvtanfolyamon.

A „sollen” módbeli segédige

A sollen módbeli segédigét akkor használjuk, amikor egy nem személyes szükségszerűséget akarunk kifejezni. Általában harmadik személy felszólításáról, kívánságáról vagy parancsáról van szó.

Ich soll heute bis 22 Uhr im Büro bleiben. (Mein Chef hat das gesagt / er möchte das von mir.)
= Ma este 10-ig az irodában kell maradnom. (A főnököm azt mondta / kérte tőlem.)
Meine Mutter soll abends weniger essen. (Ihr Arzt hat das gesagt. “Essen Sie abends weniger!”)
= Édesanyámnak este kevesebbet kellene ennie. (Az orvos azt mondta: „Este egyen kevesebbet!")

Sollen ige ragozása feltételes mód jelen időben

Feltételes módban a sollen módbeli segédige javaslatot, ajánlást, tanácsot fejez ki.

ich sollte
wir sollten
du solltest
ihr solltet
er, sie, es sollte
sie, Sie sollten
Natalie, du solltest gleich mit der Suche anfangen.
= Natalie, azonnal neki kellene fognod a keresésnek.
Du solltest den Mut nicht verlieren.
= Nem szabad elveszítened a bátorságod.
Vissza az elejére