Tartalom

Elöljárószavak

Az elöljárószavakat a velük járó eset, illetve a jelentésük szerint csoportosítjuk.

Eset szerinti csoportosítás

Alanyesettel járó elöljárószavak
als (= mint)
Részeshatározó esettel járó elöljárószavak
ab (= -ból, -ből, -tól, -től) , außer (= kívül) , aus (= -ból, -ből) , bei (= -nál, -nél) , gegenüber (= átellenben) , mit (= -val, -vel) , nach (= után) , seit (= óta) , von (= -tól, -től) , zu (= -hoz, -hez, -höz)
Tárgyesettel járó elöljárószavak
bis (= -ig) , durch (= át, keresztül) , für (= -ért, -nak, -nek) , um (= körül) , gegen (= ellen) , ohne (= nélkül) , entlang (= mentén)
Részeshatározó és tárgyesettel járó elöljárószavak
an (= -on, -en, -ön, -ra, -re) , auf (= -on, -en, -ön, -ra, -re) , in (= -ban, -ben, -ba, -be) , über (= fölött, fölé) , unter (= alatt, alá) , vor (= előtt, elé) , hinter (= mögött, mögé) , zwischen (= között, közé) , neben (= mellett, mellé)
Birtokos esettel járó elöljárószavak
wegen (= miatt) , während (= miközben) , infolge (= következtében) , statt (= helyett) , trotz (= ellénére)

Jelentés szerinti csoportosítás

Helymeghatározó elöljárószavak

Részeshatározó és tárgyesettel járó elöljárószavak

an
-on, -en, -ön, -ra, -re
am (an + dem) Hauptplatz
a főtéren
in
-ban, -ben, -ba, -be
in der Straßenbahn
a villamoson
auf
-on, -en, -ön, -ra, -re
auf dem Spielplatz
a játszótéren
auf dem Schloßberg
a Schloßbergen
über
fölött, fölé
über der Stadt
a város fölött
unter
alatt, alá
unter dem Schloßberg
a Schloßberg alatt
vor
előtt, elé
vor dem Brunnen
a szökőkút
hinter
mögött, mögé
hinter dem Café
a kávézó mögött
zwischen
között, közé
zwischen dem Brunnen und dem Rathaus
a szökőkút és a városháza között
neben
mellett, mellé
neben der Oper
az opera mellett

Ha a Hol? kérdésre válaszol, (hol van valami? hol mozog valami?), akkor az elöljárószó utáni főnév részeshatározó esetben áll.

Elöljárószavak, amelyek helyzetet fejeznek ki:

 • liegen (= fekszik)
 • stehen (= áll)
 • sitzen (= ül)
 • hängen (= lóg, függ)
 • stecken (= bedug)
Wo liegt die Zeitung? – Auf dem Tisch.
= Hol van az újság? Az asztalon. – Az asztalon.
Wo steht der Koffer? – Hinter dem Schrank.
= Hol van a bőrönd? – A szekrény mögött.
Wo sitzt deine Freundin? – Vor der Dame da.
= Hol ül a barátnőd? – Ott a hölgy előtt.
Wo geht ihr am liebsten spazieren? – Im (in + dem) Wald.
= Hol sétáltok a legszívesebben? – Az erdőben.
Das Geschirr steht auf dem Tisch.
= Az edények az asztalon vannak.
Die Messer liegen hinter dem Herd.
= A kés a kályha mögött van.
Die Schuhe liegen unter dem Bett.
= A cipők az ágy alatt vannak.
Die Weinflaschen stehen neben dem Abfalleimer.
= A borosüvegek az szemetesvödör mellett állnak.
Blumen stehen vor dem Fenster.
= Virágok vannak az ablak előtt.
Zwischen Büchern liegen Socken.
= A könyvek között zoknik vannak.
Über dem Spiegel kleben Kaugummis.
= A tükör fölött rágógumik vannak.
An der Wand hängt der Spiegel.
= A tükör a falon lóg.

Ha a Hová? kérdésre válaszol, akkor az elöljárószó utáni főnév tárgyhatározó esetben áll.

Elöljárószavak, amelyek helyzetváltozást fejeznek ki:

 • legen (sich) (= fekszik)
 • stellen (sich) (= áll, állít)
 • setzen (sich) (= ül)
 • hängen (= lóg, függ)
 • stecken (= bedug)
Wohin legst du die Zeitung? – Auf den Tisch.
= Hová teszed az újságot? - Az asztalra.
Wohin stellst du den Koffer? – Hinter den Schrank.
= Hová teszed a bőröndöt? - A szekrény mögé.
Wohin setzt sich deine Freundin? – Vor die Dame da.
= Hová ül a barátnőd? - Oda a hölgy elé.
Wohin geht ihr heute spazieren? – In den Wald.
= Hová mentek ma sétálni? - Az erdőbe.
Das Bett kommt in die Ecke.
= Az ágy a sarokba kerül.
Der Kasten kommt neben das Bett.
= A fiókos szekrény az ágy mellé kerül.
Den Schreibtisch stellen wir vor das Fenster.
= Az íróasztalt az ablak elé állítjuk.
Diese Lampe stellen wir auf den Schreibtisch.
= Ezt a lámpát az íróasztalra tesszük.
Möchtest du den Teppich unter den Schreibtisch legen?
= Szeretnéd a szőnyeget az íróasztal alá tenni?
Den Spiegel hängen wir an die Wand.
= A tükröt az falra tesszük.
Über den Spiegel hängen wir die Uhr.
= A tükör fölé akasztjuk az órát.
Biegen Sie in die Herrengasse ab.
= Forduljon be a Herrengasseba.

Részeshatározó esettel járó elöljárószavak

aus
-ból, -ből
Nimm die Kleidung aus dem Schrank.
Vedd ki a ruhát a szekrényből.
bei
-nál, -nél
Sie bleibt schon seit einer Stunde bei dem Arzt.
Ő már gy órája az orvosnál van.
Zuerst haben wir uns bei der Ausländerbehörde im Stadthaus erkundigt.
Először a Városházán érdeklődtünk a bevándorlási hivatalnál.
nach
után
Wir fahren morgen nach Linz, nach Österreich.
Holnap Linzbe utazunk, Ausztriába.
Ich fliege nach Russland.
Oroszországba repülök.
von
-tól, -től
Sie wohnen nicht weit von uns.
Tőlünk nem messze laknak.
Nimm deine Füße vom (von + dem) Tisch!
Vedd le a lábadat az asztalról!
Er kommt gerade von seiner Freundin.
Éppen a barátnőjétől jön.
Sie ist vor kurzem von der Türkei nach Deutschland gezogen.
Nemrég költözött Törökországból Németországba.
zu
-hoz, -hez, -höz
Dann musst du zum (zu + dem) Schloss gehen.
Azután el kell menned a kastélyhoz.
Ich muss zum (zu + dem) Arzt.
El kell mennem az orvoshoz.
Man hat uns zum (zu + dem) Arbeitsamt geschickt.
Elküldtek minket a Munkaügyi Hivatalhoz.
gegenüber
átellenben

(főnév előtt vagy után, mindig a személyes névmás előtt)

Ich wohne gegenüber dem Park.
A parkkal szemben lakom.
Ich wohne dem Park gegenüber.
A parkkal szemben lakom.
Er sitzt mir gegenüber.
Ő velem szemben ül.
Am besten tankst du bei der Tankstelle dem Freizeitzentrum gegenüber.
A legjobb az, ha a szabadidős központtal szembeni benzinkútnál tankolsz.

Az olyan országneveknél, amelyeket határozott névelővel használunk az irány megadásánál az in (-ba,-be) + tárgyeset elöljárószót használjuk.

Ich fliege in die Türkei.
= Törökországba repülök.
Ich fliege in die USA.
= Az Egyesült Államokba repülök.
Ich fliege in die Schweiz.
= Svájcba repülök.

Tárgyesettel járó elöljárószavak

durch
át, keresztül
Wir fahren durch den Tunnel.
Átutazunk az alagúton.
Wir fahren durch die Stadt.
Átutazunk a városon.
Dann fährst du durch die Unterführung.
Azután átmész az aluljárón.
über
fölött, fölé
Wir gehen über die Straße.
Átmegyünk az utcán.
Du fährst über die Brücke.
Autóval átmész a hídon.
entlang
mentén
Entlang den Fluss gibt es schöne Wege.
A folyó mentén szép utak vannak.
Du fährst den Heidensee entlang.
A Heidensee mentén utazol.

Elöljárószó + főnév + elöljárószó/határozószó

an + Dativ + entlang
Ich gehe oft am (an + dem) Fluss entlang spazieren.
Gyakran sétálok a folyó mentén.
Du fährst am (an + dem) Heidensee entlang.
A Heidensee mentén utazol.
an + Dativ + vorbei
Ich komme oft an dem Museum vorbei.
Gyakran járok a múzeumnál.
Du fährst am (an + dem) Hafen vorbei.
Te a ... mentén utazol.
gegenüber von + Dativ
Ich wohne gegenüber von dem Park.
A parkkal szemben lakok.
Am besten tankst du bei der Tankstelle gegenüber vom (von + dem) Freizeitzentrum.
A legjobb, ha a szabadidős központtal szemben lévő benzinkútnál tankolsz.
bis zu + Dativ
Gehen Sie bitte bis zur Kreuzung.
Kérem menjen el a kereszteződésig.
Dann fährst du bis zum (zu + dem) Supermarkt.
Aztán menj el a szupermarketig.
um + Akkusativ + herum
Wir fahren um die Stadt herum.
Megkerüljük a várost.
Dann fährst du um den Supermarkt herum.
Aztán megkerülöd a szupermarketet.

Időhatározó eloljárószavak

Részeshatározó esettel járó elöljárószavak
an
-on, -en, -ön, -ra, -re
Keltezés
A hét napjai
Napszakok
 • Ich bin am (an + dem) 06.07.1975 geboren.
  1975. június 7-én születtem.
 • Am (an + dem) Sonntag arbeite ich nicht.
  Vasárnap nem dolgozom.
 • Am (an + dem) Morgen schlafe ich lange.
  Reggel sokáig alszom.
bei
-nál, -nél
Egyidejűség
 • Bei der Arbeit kann ich nicht telefonieren.
  Munka közben nem tudok telefonálni.
in
-ban, -ben, -ba, -be
untána
hónapok
évszakok
éjszaka
 • In einer Stunde bin ich bei dir.
  Egy óra múlva nálad vagyok.
 • Was hast du im (in + dem) September gemacht?
  Mit csináltál szeptemberben?
 • Im (in + dem) Winter fahre ich oft Ski.
  Télen gyakran sízek.
 • In der Nacht muss sie arbeiten.
  Éjszaka dolgoznia kell.
nach
után
azután
 • Nach zwei Stunden ist er zurückgekommen.
  Két óra múlva visszajött.
 • Schon nach einer Woche konnten wir die Ergebnisse sehen.
  Már egy hét után láthattuk az eredményeket.
vor
előtt, elé
előtt
 • Vor dem Schlafen geht sie baden.
  Lefekvés előtt fürdik.
 • Es ist 5 vor 7.
  7 lesz 5 perc múlva.
seit
óta
a múltra vonatkozik
 • Es regnet seit gestern.
  A tegnap óta esik.
 • Seit gestern bin ich wieder fit.
  Tegnap óta újra formában vagyok.
ab
-ból, -ből, -tól, -től
a jelenre és a jövőre vonatkozik
 • Ab heute rauche ich nicht mehr.
  Mától kezdve többet nem cigatettázok.
 • Ab November arbeite ich am nächsten Abschnitt.
  Novembertől a következő részen dolgozom.
von
-tól, -től
„bis” (-ig) elöljárószóval
 • von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr
  8 órától 10 óráig
 • Von Montag bis Freitag bin ich an der Uni.
  Hétfőtől péntekig az egyetemen vagyok.
Tárgyesettel járó elöljárószavak
bis
-ig
„von” (-tól,-től) elöljárószóval (is)
 • von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr
  8-tól 10 óráig
 • Von Montag bis Freitag bin ich an der Uni.
  Hétfőtől péntekig az egyetemen vagyok.
 • Ich habe heute nur bis 15.00 Uhr Zeit.
  Ma csak 3-ig van időm.
um
körül
Idő
 • Um 7.30 Uhr fährt meine S-Bahn ab.
  A HÉV 7.30-kor indul.
 • Um 15.30 Uhr habe ich einen Termin.
  15.30-kor időpontom van.

Módhatározó elöljárószavak

Részeshatározó esettel járó elöljárószavak
mit
-val, -vel
 • Ich schreibe gern mit dem Bleistift.
  Szívesen írok ceruzával.
 • Ich fahre oft mit dem Bus.
  Gyakran utazom busszal.
 • Ich fahre nicht gern mit dem Auto.
  Nem szívesen utazok autóval.

Tulajdonnevek „von“-nal

A „von” (-tól, -től) tárgyak vagy személyek székhelyét, illetve származási helyét jelöli.

Thomas Mayr ist der Vater von Hana, Laura und Niklas.
= Thomas Mayr Hana, Laura és Niklas édesapja.
Jolana Mayr ist die Mutter von Hana, Laura und Niklas.
= Jolana Mayr Hana, Laura és Niklas édesanyja.
Das ist die Bluse von Katrin.
= Ez Katrin blúza.
Das ist das Bild von Botticcelii.
= Ez egy Botticcelli kép.
Das ist die Kaffeemaschine von Tchibo.
= Ez egy Tchibo kávéfőző gép.
Vissza az elejére