K vsebini

Člen in sklanjatev

Člen

Nemški samostalniki so lahko
moškega (der Mann - moški), ženskega (die Straße - cesta) ali srednjega spola (das Hotel - hotel).

Spol označujejo členi ali zaimki pred samostalnikom
. Člen spada k samostalniku.

Nedoločne člene uporabimo, ko samostalnik imenujemo prvič.
Nedoločni členi pomenijo tudi število 1.
V množini ne uporabljamo nedoločnih členov.

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
ein Tisch
miza
eine Lampe
svetilka
ein Bett
postelja
Stühle
stoli
ein Pullover
pulover
eine Jacke
jakna
ein T-Shirt
majica s kratkimi rokavi
Schuhe
čevlji
Auf der Straße läuft ein Hund.
= Po cesti teče pes.
Ich kaufe heute Äpfel.
= Danes kupim jabolka.

Določne člene uporabimo, če je samostalnik znan ali natančneje opisan.

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
der Käse
sir
die Schokolade
čokolada
das Brot
kruh
die Lebensmittel
hrana, živila
der Tisch
miza
die Lampe
svetilka
das Bett
postelja
die Stühle
stoli
der Pullover
pulover
die Jacke
jakna
das T-Shirt
majica s kratkimi rokavi
die Schuhe
čevlji
Der Schrank in der Ecke kostet 240 EUR.
= Omara v kotu stane 240 evrov.

Negacijo "kein" uporabljamo pred samostalnikom, ki ga hočemo zanikati.

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
kein Käse
noben sir, ni sira
keine Schokolade
nobena čokolada, ni čokolade
kein Brot
noben kruh, ni kruha
keine Lebensmittel
nobena hrana, nobena živila, ni hrane
kein Tisch
nobena miza, ni mize
keine Lampe
nobena svetilka, ni svetilke
kein Bett
nobena postelja, ni postelje
keine Stühle
nobeni stoli, ni stolov
kein Salat
nobena solata
keine Idee
nobena ideja
kein Wetter
nobeno vreme
keine Schuhe
nobeni čevlji
Wir haben leider keine Orangen mehr.
= Žal pomaranč več nimamo.

Sklanjatev

Samostalnike sklanjamo tako, da spreminjamo člen in včasih na samostalnik dodamo tudi obrazilo.

Sklon:

 • Nominativ (wer? was?) Imenovalnik (kdo? kaj?)
 • Genitiv (wessen?) Rodilnik (čigav?)
 • Dativ (wem?) Dajalnik (komu?)
 • Akkusativ (wen? was?) Tožilnik (koga? kaj?)

Večina samostalnikov moškega in srednjega spola ima v rodilniku ednine obrazilo „-s” ali „-es”. Obrazilo „-es” se pojavi pri samostalnikih, ki imajo en zlog in pri samostalnikih, ki se končajo na „-s”, „-ss”, „-ß”, „-sch”, „-z”, „tz”, „-x”.

Večina samostalnikov v dajalniku množine ima obrazili „-n” ali „-en”.

Nedoločni členi

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
Nominativ
 • ein Tisch
  miza
 • ein Pullover
  pulover
 • ein Wohnwagen
  stanovanjska prikolica
 • eine Lampe
  svetilka
 • eine Jacke
  jakna
 • eine Altbauwohnung
  stanovanje v stari zgradbi
 • ein Bett
  postelja
 • ein T-Shirt
  majica s kratkimi rokavi
 • ein Bauernhaus
  kmečka hiša
 • Stühle
  stoli
 • Schuhe
  čevlji
 • Häuser
  hiše
Genitiv
 • eines Tisches
 • eines Pullovers
 • eines Wohnwagens
 • einer Lampe
 • einer Jacke
 • einer Altbauwohnung
 • eines Bettes
 • eines T-Shirts
 • eines Bauernhauses
 • Stühle
 • Schuhe
 • Häuser
Dativ
 • einem Tisch
 • einem Pullover
 • einem Wohnwagen
 • einer Lampe
 • einer Jacke
 • einer Altbauwohnung
 • einem Bett
 • einem T-Shirt
 • einem Bauernhaus
 • Stühlen
 • Schuhen
 • Häusern
Akkusativ
 • einen Tisch
 • einen Pullover
 • einen Wohnwagen
 • eine Lampe
 • eine Jacke
 • eine Altbauwohnung
 • ein Bett
 • ein T-Shirt
 • ein Bauernhaus
 • Stühle
 • Schuhe
 • Häuser

Določni členi

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
Nominativ
 • der Tisch
  miza
 • der Pullover
  pulover
 • die Lampe
  svetilka
 • die Jacke
  jakna
 • das Bett
  postelja
 • das T-Shirt
  majica s kratkimi rokavi
 • die Stühle
  stoli
 • die Schuhe
  čevlji
Genitiv
 • des Tisches
 • des Pullovers
 • der Lampe
 • der Jacke
 • des Bettes
 • des T-Shirts
 • der Stühle
 • der Schuhe
Dativ
 • dem Tisch
 • dem Pullover
 • der Lampe
 • der Jacke
 • dem Bett
 • dem T-Shirt
 • den Stühlen
 • den Schuhen
Akkusativ
 • den Tisch
 • den Pullover
 • die Lampe
 • die Jacke
 • das Bett
 • das T-Shirt
 • die Stühle
 • die Schuhe

Negacija „kein” (ni, nima, noben)

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
Nominativ
 • kein Tisch
  nobena miza, ni mize
 • kein Salat
  nobena solata
 • keine Lampe
  nobena svetilka, ni svetilke
 • keine Idee
  nobena ideja
 • kein Bett
  nobena postelja, ni postelje
 • kein Wetter
  nobeno vreme
 • keine Stühle
  nobeni stoli, ni stolov
 • keine Schuhe
  nobeni čevlji
Genitiv
 • keines Tisches
 • keines Salates
 • keiner Lampe
 • keiner Idee
 • keines Bettes
 • keines Wetters
 • keiner Stühle
 • keiner Schuhe
Dativ
 • keinem Tisch
 • keinem Salat
 • keiner Lampe
 • keiner Idee
 • keinem Bett
 • keinem Wetter
 • keinen Stühlen
 • keinen Schuhen
Akkusativ
 • keinen Tisch
 • keinen Salat
 • keine Lampe
 • keine Idee
 • kein Bett
 • kein Wetter
 • keine Stühle
 • keine Schuhe

Rodilnik

Genitiv (rodilnik) in opis s"von" (od )

Genitiv (rodilnik) je drugi od štirih sklonov, ki jih ima nemščina. Genitiv pojasnjuje, komu kaj pripada in je tako odgovor na vprašanje "čigav".

Wessen Auto ist das? (= Čigav avto je to?)
Das ist das Auto des Vaters.
To je očetov avto.
Wessen Tasche ist das?
Čigava torba je to?
Das ist die Tasche der Mutter.
To je mamina torbica.
Wessen Ball ist das?
Čigava žoga je to?
Das ist der Ball des Mädchens.
To je dekličina žoga.
Wessen Bücher sind das?
Čigave knjige so to?
Das sind die Bücher der Kinder.
To so knjige otrok.
Imenovalnik (nominativ) Rodilnik (genitiv)
der Vater (= oče) des Vaters (= očeta)
die Mutter (= mati) der Mutter (= matere)
das Mädchen (= dekle) des Mädchens (= dekleta)
die Kinder (= otroci) der Kinder (= otrok)

Samostalniki s členom "der" in "das" imajo v rodilniku obrazilo -s ali -es. Es se uporablja v enozložnih besedah (der Mann - des Mannes /moški - moškega), das Haus - des Hauses /hiša - hiše), kakor tudi za besedami, ki se končajo na -d, -t, -s, -sch,- tz.

Rodilnik osebnih in lastnih imen

Osebna imena brez člena dobijo v rodilniku praviloma obrazilo -s.

Marias Vater ist Arzt.
= Marijin oče je zdravnik.
Italiens Dörfer sind schön.
= Vasi Italije so lepe.

V vsakodnevni rabi jezika rodilnik večinoma nadomestimo s "von" + dajalnik. "Von" (od) je predlog, ki stoji z dajalnikom.

Wessen Auto ist das? (= Čigav avto je to?) Das ist das Auto des Vaters. (= To je očetov avto.) / Das ist das Auto von dem Vater. (= To je avto od očeta.)
Wessen Tasche ist das? (= Čigava torba je to?) Das ist die Tasche der Mutter. (= To je mamina torbica.) / Das ist die Tasche von der Mutter. (= To je torbica od mame.)
Wessen Ball ist das? (= Čigava žoga je to?) Das ist der Ball des Mädchens. (= To je dekličina žoga.) / Das ist der Ball von dem Kind. (= To je žoga od otroka.)
Wessen Bücher sind das? (= Čigave knjige so to?) Das sind die Bücher der Kinder. (= To so knjige otrok. ) / Das sind die Bücher von den Kindern. (= To so knjige od otrok.)

Množinske oblike

Obstaja več oblik za množino. Obrazila za množino najdemo v slovarju.

-, ¨-
večinoma pri samostalnikih na: „-er”, „-el”, „-en”,
vedno pri samostalnikih na: „-chen”, „-lein”,
 • der Mantel (= plašč) die Mäntel (= plašči)
 • der Pullover (= pulover) die Pullover (= puloverji)
 • der Fehler (= napaka) die Fehler (= napake)
 • der Sessel (= naslanjač) die Sessel (= naslanjači)
 • der Wagen (= avtomobil, voz) die Wagen (= avtomobili, vozovi)
 • das Märchen (= pravljica) die Märchen (= pravljice)
 • das Fräulein (= gospodična) die Fräulein (= gospodične)
 • der Körper (= telo) die Körper (= telesa)
 • der Rücken (= hrbet) die Rücken (= hrbti)
 • der Finger (= prst) die Finger (= prsti)
 • der Magen (= želodec) die Mägen (= želodci)
-e, -¨e
pogosto pri enozložnih samostalnikih
 • der Rock (= krilo, suknjič) die Röcke (= krila, suknjiči)
 • der Anzug (= (moška) obleka) die Anzüge (= (moške) obleke)
 • der Tisch (= miza) die Tische (= mize)
 • der Stuhl (= stol) die Stühle (= stoli)
 • der Kopf (= glava) die Köpfe (= glave)
 • die Hand (= roka) die Hände (= roke)
 • der Arm (= roka) die Arme (= roke)
 • das Bein (= noga) die Beine (= noge)
 • der Zahn (= zob) die Zähne (= zobje)
 • die Brust (= prsi) die Brüste (= prsi)
 • der Hals (= vrat) die Hälse (= vratovi)
-er, -¨er
pogosto pri samostalnikih, ki imajo en zlog, so srednjega spola ali
s končnico „-tum“
 • das Kleid (= obleka) die Kleider (= obleke)
 • das Bild (= slika) die Bilder (= slike)
 • das Buch (= knjiga) die Bücher (= knjige)
 • das Eigentum (= lastnina) die Eigentümer (= lastniki)
 • der Mund (= usta) die Münder (= usta)
-n, -en
pogosto pri samostalnikih ženskega spola,
samostalniki na: „-e”, „-ei”, „-ung”, „-heit”, „-keit”, „-schaft”,
 • die Krawatte (= kravata) die Krawatten (= kravate)
 • die Hose (= hlače) die Hosen (= hlače)
 • die Bluse (= bluza) die Blusen (= bluze)
 • die Jacke (= jakna) die Jacken (= jakne)
 • die Uhr (= ura) die Uhren (= ure)
 • die Frau (= ženska) die Frauen (= ženske)
 • die Bäckerei (= pekarna) die Bäckereien (= pekarne)
 • die Zeitung (= časopis) die Zeitungen (= časopisi)
 • die Krankheit (= bolezen) die Krankheiten (= bolezni)
 • die Möglichkeit (= možnost) die Möglichkeiten (= možnosti)
 • die Freundschaft (= prijateljstvo) die Freundschaften (= prijateljstva)
 • die Schulter (= rama) die Schultern (= rame)
 • die Zehe (= prst na nogi) die Zehen (= prsti na nogi)
 • das Auge (= oko) die Augen (= oči)
 • die Nase (= nos) die Nasen (= nosovi)
 • der Junge (= fant, deček) die Jungen (= fanti, dečki)
-nen
samostalniki ženskega spola na „-in”,
 • die Freundin (= prijateljica) die Freundinnen (= prijateljice)
-s
tujke,
samostalniki na: „-a”, „-o”, „-i”, „-u”
 • das T-Shirt (= majica s kratkimi rokavi) die T-Shirts (= majice s kratkimi rokavi)
 • der Cousin (= bratranec) die Cousins (= bratranci)
 • das Auto (= avtomobil) die Autos (= avtomobili)

Sestavljeni samostalniki

Sestavljene samostalnike tvorimo tako, da povežemo dve ali več posameznih besed v eno besedo.

 • dva samostalnika:
  • die Kinder + das Zimmer = das Kinderzimmer
   otroci + soba = otroška soba
  • der Tisch + das Tennis = das Tischtennis
   miza + tenis = miza za namizni tenis
 • glagol in samostalnik:
  • wohnen + das Zimmer = das Wohnzimmer
   stanovati + soba = dnevna soba
  • schlafen + das Zimmer = das Schlafzimmer
   spati + soba = spalnica
  • baden + die Wanne = die Badewanne
   kopati se + kad = kopalna kad
 • pridevnik in samostalnik:
  • weiß + der Wein = der Weißwein
   bel + vino = belo vino
 • prislov in samostalnik:
  • zusammen + die Arbeit = die Zusammenarbeit
   skupaj + delo = sodelovanje
 • Spol in množinsko obrazilo določa zadnja beseda v sestavljenem samostalniku:
  • die Post (-en) + die Karte (-n) = die Postkarte (-n)
   pošta + karta = dopisnica
  • das Land (-¨er) + die Karte (-n) = die Landkarte (-n)
   dežela + karta = zemljevid
  • der Flug (-¨e) + die Karte (-n) = die Flugkarte (-n)
   let + karta = letalska karta

Ženski samostalniki na „-in”

Večina oznak za ženske (poklic in osebnost) dobi končnico „-in”.

 • der Architekt (= arhitekt) die Architektin (= arhitektka)
 • der Journalist (= novinar) die Journalistin (= novinarka)
 • der Lehrer (= učitelj) die Lehrerin (= učiteljica)
 • der Professor (= profesor) die Professorin (= profesorica)

Včasih se pojavi tudi preglas.

 • der Arzt (= zdravnik) die Ärztin (= zdravnica)
 • der Tierarzt (= živinozdravnik) die Tierärztin (= živinozdravnica)
 • der Koch (= kuhar) die Köchin (= kuharica)

Samostalniki ženskega spola s končnico „-in“ dobijo v množini končnico „-nen“.

 • die Freundin (= prijateljica) die Freundinnen (= prijateljice)
 • die Studentin (= študentka) die Studentinnen (= študentke)

Nekatere poklicne oznake moškega ali ženskega spola se končujejo na „-mann” oder „-frau”.

 • der Bankkaufmann (= bančni uslužbenec) die Bankkauffrau (= bančna uslužbenka)
 • der Geschäftsmann (= poslovnež) die Geschäftsfrau (= poslovna ženska)
 • der Putzmann (= čistilec) die Putzfrau (= čistilka)

V množini imajo vsi ti samostalniki končnico „-leute” (velja za oba spola).

 • der Geschäftsmann, die Geschäftsfrau die Geschäftsleute (= poslovni ljudje)

Samostalniška obrazila

Samostalniki s končnicami -heit, -keit, -schaft, -ung

Samostalniki se lahko končujejo z različnimi obrazili.

 • Besede, ki imajo obrazilo kot -heit ali -keit, so samostalniki izvedeni iz pridevnikov. Vedno se jih mora pisati z veliko začetnico in vedno imajo člen "die".
 • Besede, ki se končajo z -ung, so izvedene iz glagolov. Vedno se jih mora pisati z veliko začetnico in vedno imajo člen "die".
 • Besede, ki se končajo z -schaft, so samostalniki, ki so izpeljani iz glagolov, pridevnikov ali pa tudi samostalnikov. Vedno se jih mora pisati z veliko začetnico in vedno imajo člen "die".

Samostalnik s končnico -heit

 • zerstreut (= raztresen) die Zerstreutheit (= raztresenost)
 • unsicher (= negotov) die Unsicherheit (= negotovost)

Samostalnik s končnico -keit

 • wichtig (= pomemben) die Wichtigkeit (= pomembnost)
  Sie haben die Wichtigkeit eines Lebenslaufs eingesehen und festgestellt, dass das Anschreiben ihre Visitenkarte ist. (= Uvideli so pomembnost življenjepisa in ugotovili, da je prošnja za delo njihova vizitka.)
 • fähig (= sposoben) die Teamfähigkeit (= sposobnost delati v skupini)
 • selbstständig (= samostojen) die Selbstständigkeit (= samostojnost)

Samostalnik s končnico -schaft

 • hilfsbereit (= pripravljen pomagati) die Hilfsbereitschaft (= pripravljenost pomagati)
 • der Gesell (= pomočnik) die Gesellschaft (= družba)
 • eigen (= lasten) die Eigenschaft (= lastnost)
 • lernbereit (= pripravljen se učiti) die Lernbereitschaft (= pripravljenost za učenje)

Samostalnik s končnico -ung

 • sich bewerben (= prijaviti se, zaprositi) die Bewerbung (= prijava, prošnja)
  Wenn man in Deutschland eine Arbeit sucht, sind gute Bewerbungsunterlagen schon die halbe Sache. (= Če v Nemčiji iščemo delo, so dobro pripravljeni dokumenti priloženi prošnji za delo že pol uspeha)
 • vereinigen (= združiti) die Vereinigung (= združenje)
  Damals nach 8 Jahren der Wiedervereinigung zweier Deutschlands, hat die Agentur für Arbeit in Ludwigslust, das ist nur 35 km weg von Schwerin, ein Institut beauftragt ganz viele Menschen, die nach der sogenannten „Wende“ keine Arbeit mehr hatten, in einem Seminar zu schulen. (= Takrat, osem let po ponovni združitvi dveh Nemčij, je Agencija za delo v kraju Ludwigslust, to je samo 35 km od Schwerina, pooblastila neki zavod, da zelo veliko ljudi, ki po tako imenovanem preobratu niso več imeli dela, šolajo v seminarju. )
 • finden (= najti) die Findung (= odkritje)
 • offenbaren (= razodeti, razkriti) die Offenbarung (= razodetje)
  Für einige waren die neuen Wege der Jobfindung fast wie eine Offenbarung. (= Za nekatere so bile nove poti iskanja zaposlitve skoraj kot razodetje.)
 • bezahlen (= plačati) die Bezahlung (= plačilo)
  Man hat ganz vieles per Handschlag geregelt: die Arbeitszeiten, die Bezahlung, den Urlaub. (= Mnogo stvari se je uredilo s stiskom roke: delovni čas, plačilo, dopust.)
 • vorstellen (= predstaviti) die Vorstellung (= predstavitev)
  Mit Hilfe von Rollenspielen konnten sie für ein zukünftiges Vorstellungsgespräch üben, sich in die Rolle eines Arbeitgebers und Arbeitnehmers hineinversetzen und gestärkt ihrer Bewerbungsphase entgegen treten. (= S pomočjo igranja vlog so lahko vadili bodoči razgovor za službo, se postavili v položaj delodajalca in delojemalca in se podali močnejši v fazo kandidiranja.)
 • genugtun (= zadostiti) die Genugtuung (= zadoščenje)
  Das Gefühl den Menschen geholfen zu haben, war eine große Genugtuung und ein Lob, wie kein anderes. (= Občutek, da si ljudem pomagal, je pomenil veliko zadoščenje in pohvalo, z ničemer primerljivo.)
Na začetek