Späť na obsah

Členy a skloňovanie

Člen

Nemecké podstatné mená sú buď:
mužského rodu („der Mann“ – muž), ženského rodu („die Straße“ – ulica), alebo stredného rodu („das Hotel“ – hotel).

Akého rod je podstatné meno, zistíme podľa člena alebo zámena pred podstatným menom.
Člen je s podstatným menom nerozlučne spojený.

Neurčitý člen používame vtedy, keď substantívum zmieňujeme po prvý raz.
Neurčitý člen znamená tiež počet 1.
V pluráli neurčitý člen nepoužívame.

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
ein Tisch
stôl
eine Lampe
lampa
ein Bett
posteľ
Stühle
stoličky
ein Pullover
pulóver
eine Jacke
bunda
ein T-Shirt
tričko
Schuhe
topánky
Auf der Straße läuft ein Hund.
= Po ulici beží pes.
Ich kaufe heute Äpfel.
= Dnes si kúpim jablká.

Určitý člen používame vtedy, keď je substantívum známe alebo presnejšie opísané.

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
der Käse
syr
die Schokolade
čokoláda
das Brot
chlieb
die Lebensmittel
potraviny
der Tisch
stôl
die Lampe
lampa
das Bett
posteľ
die Stühle
stoličky
der Pullover
pulóver
die Jacke
bunda
das T-Shirt
tričko
die Schuhe
topánky
Der Schrank in der Ecke kostet 240 EUR.
= Tá skriňa v rohu stojí 240 EUR.

Negáciu „kein” používame pred podstatným menom vtedy, keď niečo popierame.

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
kein Käse
žiadny syr
keine Schokolade
žiadna čokoláda
kein Brot
žiadny chlieb
keine Lebensmittel
žiadne potraviny
kein Tisch
žiadny stôl
keine Lampe
žiadna lampa
kein Bett
žiadna posteľ
keine Stühle
žiadne stoličky
kein Salat
žiadny šalát
keine Idee
žiadny nápad
kein Wetter
žiadne počasie
keine Schuhe
žiadne topánky
Wir haben leider keine Orangen mehr.
= Bohužiaľ už nemáme žiadne pomaranče.

Skloňovanie

Substantíva skloňujeme tak, že zmeníme tvar člena a niekedy pridáme k substantívu koncovku.

Pád:

 • Nominativ (wer? was?) nominatív (kto? čo?)
 • Genitiv (wessen?) genitív (koho? čoho?)
 • Dativ (wem?) datív (komu? čomu?)
 • Akkusativ (wen? was?) akuzatív (koho? čo?)

Väčšina substantív mužského a stredného rodu v genitíve singuláru má koncovku „-s” alebo „-es”. Koncovku „-es” pridávame k jednoslabičným substantívam a k substantívam, ktoré končia na „-s”, „-ss”, „-ß”, „-sch”, „-z”, „tz” alebo „-x”.

Väčšina substantív má v datíve plurálu koncovku „-n” alebo „-en”.

Neurčitý člen

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
Nominativ
 • ein Tisch
  stôl
 • ein Pullover
  pulóver
 • ein Wohnwagen
  obytný príves
 • eine Lampe
  lampa
 • eine Jacke
  bunda
 • eine Altbauwohnung
  byt v starej zástavbe
 • ein Bett
  posteľ
 • ein T-Shirt
  tričko
 • ein Bauernhaus
  dedinský dom
 • Stühle
  stoličky
 • Schuhe
  topánky
 • Häuser
  domy
Genitiv
 • eines Tisches
 • eines Pullovers
 • eines Wohnwagens
 • einer Lampe
 • einer Jacke
 • einer Altbauwohnung
 • eines Bettes
 • eines T-Shirts
 • eines Bauernhauses
 • Stühle
 • Schuhe
 • Häuser
Dativ
 • einem Tisch
 • einem Pullover
 • einem Wohnwagen
 • einer Lampe
 • einer Jacke
 • einer Altbauwohnung
 • einem Bett
 • einem T-Shirt
 • einem Bauernhaus
 • Stühlen
 • Schuhen
 • Häusern
Akkusativ
 • einen Tisch
 • einen Pullover
 • einen Wohnwagen
 • eine Lampe
 • eine Jacke
 • eine Altbauwohnung
 • ein Bett
 • ein T-Shirt
 • ein Bauernhaus
 • Stühle
 • Schuhe
 • Häuser

Určitý člen

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
Nominativ
 • der Tisch
  stôl
 • der Pullover
  pulóver
 • die Lampe
  lampa
 • die Jacke
  bunda
 • das Bett
  posteľ
 • das T-Shirt
  tričko
 • die Stühle
  stoličky
 • die Schuhe
  topánky
Genitiv
 • des Tisches
 • des Pullovers
 • der Lampe
 • der Jacke
 • des Bettes
 • des T-Shirts
 • der Stühle
 • der Schuhe
Dativ
 • dem Tisch
 • dem Pullover
 • der Lampe
 • der Jacke
 • dem Bett
 • dem T-Shirt
 • den Stühlen
 • den Schuhen
Akkusativ
 • den Tisch
 • den Pullover
 • die Lampe
 • die Jacke
 • das Bett
 • das T-Shirt
 • die Stühle
 • die Schuhe

Negácia „kein“ (žiadny)

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
Nominativ
 • kein Tisch
  žiadny stôl
 • kein Salat
  žiadny šalát
 • keine Lampe
  žiadna lampa
 • keine Idee
  žiadny nápad
 • kein Bett
  žiadna posteľ
 • kein Wetter
  žiadne počasie
 • keine Stühle
  žiadne stoličky
 • keine Schuhe
  žiadne topánky
Genitiv
 • keines Tisches
 • keines Salates
 • keiner Lampe
 • keiner Idee
 • keines Bettes
 • keines Wetters
 • keiner Stühle
 • keiner Schuhe
Dativ
 • keinem Tisch
 • keinem Salat
 • keiner Lampe
 • keiner Idee
 • keinem Bett
 • keinem Wetter
 • keinen Stühlen
 • keinen Schuhen
Akkusativ
 • keinen Tisch
 • keinen Salat
 • keine Lampe
 • keine Idee
 • kein Bett
 • kein Wetter
 • keine Stühle
 • keine Schuhe

Genitív

Genitív a opis pomocou "von"

Genitív je druhý zo štyroch pádov v nemčine. Genitív uvádza, komu niečo patrí a odpovedá tak na otázku "wessen".

Wessen Auto ist das? (= Čie je to auto?)
Das ist das Auto des Vaters.
To je otcovo auto.
Wessen Tasche ist das?
Čia je to taška?
Das ist die Tasche der Mutter.
To je mamina taška.
Wessen Ball ist das?
Čia je to lopta?
Das ist der Ball des Mädchens.
To je lopta toho dievčaťa.
Wessen Bücher sind das?
Čie sú to knihy?
Das sind die Bücher der Kinder.
To sú knihy detí.
Nominatív Genitív
der Vater (= otec) des Vaters (= otca)
die Mutter (= mama) der Mutter (= mamy)
das Mädchen (= dievča) des Mädchens (= dievčaťa)
die Kinder (= deti) der Kinder (= detí)

Podstatné mená s členom "der" a "das" majú v genitíve koncovku -s alebo -es. Koncovka -es sa pridáva k jednoslabičným slovám (der Mann → des Mannes, das Haus → des Hauses), ako aj k slovám zakončeným na -d, -t, -s, sch, -tz.

Genitív pomenovaní osôb a vlastných mien

K pomenovaniam osôb bez člena pridávame v genitíve spravidla koncovku -s.

Marias Vater ist Arzt.
= Máriin otec je lekár.
Italiens Dörfer sind schön.
= Talianske dediny sú pekné.

V bežnom používaní sa genitív väčšinou nahrádza väzbou "von" + datív. "Von" je predložka, ktorá sa viaže s datívom.

Wessen Auto ist das? (= Čie je to auto?) Das ist das Auto des Vaters. (= To je otcovo auto.) / Das ist das Auto von dem Vater. (= To je otcovo auto.)
Wessen Tasche ist das? (= Čia je to taška?) Das ist die Tasche der Mutter. (= To je mamina taška.) / Das ist die Tasche von der Mutter. (= To je mamina taška.)
Wessen Ball ist das? (= Čia je to lopta?) Das ist der Ball des Mädchens. (= To je lopta toho dievčaťa.) / Das ist der Ball von dem Kind. (= To je lopta dieťaťa.)
Wessen Bücher sind das? (= Čie sú to knihy?) Das sind die Bücher der Kinder. (= To sú knihy detí.) / Das sind die Bücher von den Kindern. (= To sú knihy detí.)

Tvary plurálu

Existujú viaceré formy plurálu (množného čísla). Koncovky plurálu nájdeme v slovníku.

-, ¨-
väčšinou pri substantívach zakončených na „-er”, „-el”, „-en”,
pri všetkých substantívach zakončených na „-chen”, „-lein”
 • der Mantel (= kabát) die Mäntel (= kabáty)
 • der Pullover (= pulóver) die Pullover (= pulóvre)
 • der Fehler (= chyba) die Fehler (= chyby)
 • der Sessel (= kreslo) die Sessel (= kreslá)
 • der Wagen (= vozidlo) die Wagen (= vozidlá)
 • das Märchen (= rozprávka) die Märchen (= rozprávky)
 • das Fräulein (= slečna) die Fräulein (= slečny)
 • der Körper (= telo) die Körper (= telá)
 • der Rücken (= chrbát) die Rücken (= chrbty)
 • der Finger (= prst) die Finger (= prsty)
 • der Magen (= žalúdok) die Mägen (= žalúdky)
-e, -¨e
často pri jednoslabičných substantívach
 • der Rock (= sukňa) die Röcke (= sukne)
 • der Anzug (= oblek) die Anzüge (= obleky)
 • der Tisch (= stôl) die Tische (= stoly)
 • der Stuhl (= stolička) die Stühle (= stoličky)
 • der Kopf (= hlava) die Köpfe (= hlavy)
 • die Hand (= ruka) die Hände (= ruky)
 • der Arm (= rameno, ruka) die Arme (= ramená, ruky)
 • das Bein (= noha) die Beine (= nohy)
 • der Zahn (= zub) die Zähne (= zuby)
 • die Brust (= hruď, prsník) die Brüste (= hrude, prsníky)
 • der Hals (= krk, hrdlo) die Hälse (= krky, hrdlá)
-er, -¨er
často pri jednoslabičných substantívach stredného rodu,
substantívach zakončených na „-tum“
 • das Kleid (= šaty (jedny)) die Kleider (= šaty (viacero))
 • das Bild (= obraz) die Bilder (= obrazy)
 • das Buch (= kniha) die Bücher (= knihy)
 • das Eigentum (= vlastníctvo, majetok) die Eigentümer (= majetky)
 • der Mund (= ústa (jedny)) die Münder (= ústa (viacero))
-n, -en
často substantíva ženského rodu,
substantíva zakončené na „-e”, „-ei”, „-ung”, „-heit”, „-keit”, „-schaft”
 • die Krawatte (= kravata) die Krawatten (= kravaty)
 • die Hose (= nohavice (jedny)) die Hosen (= nohavice (viacero))
 • die Bluse (= blúzka) die Blusen (= blúzky)
 • die Jacke (= bunda) die Jacken (= bundy)
 • die Uhr (= hodiny (jedny)) die Uhren (= hodiny (viacero))
 • die Frau (= žena) die Frauen (= ženy)
 • die Bäckerei (= pekáreň) die Bäckereien (= pekárne)
 • die Zeitung (= časopis) die Zeitungen (= časopisy)
 • die Krankheit (= choroba) die Krankheiten (= choroby)
 • die Möglichkeit (= možnosť) die Möglichkeiten (= možnosti)
 • die Freundschaft (= priateľstvo) die Freundschaften (= priateľstvá)
 • die Schulter (= plece) die Schultern (= plecia)
 • die Zehe (= prst (na nohe)) die Zehen (= prsty (na nohe))
 • das Auge (= oko) die Augen (= oči)
 • die Nase (= nos) die Nasen (= nosy)
 • der Junge (= chlapec) die Jungen (= chlapci)
-nen
substantíva ženského rodu zakončené na „-in”
 • die Freundin (= priateľka, kamarátka) die Freundinnen (= priateľky, kamarátky)
-s
cudzie substantíva, substantíva zakončené na „-a”, „-o”, „-i”, „-u”
 • das T-Shirt (= tričko) die T-Shirts (= tričká)
 • der Cousin (= bratranec) die Cousins (= bratranci)
 • das Auto (= auto) die Autos (= autá)

Zložené substantíva

Zložené substantíva tvoríme spojením dvoch alebo viacerých slov.

 • dve substantíva:
  • die Kinder + das Zimmer = das Kinderzimmer
   deti + izba = detská izba
  • der Tisch + das Tennis = das Tischtennis
   stôl + tenis = stolný tenis
 • sloveso a substantívum:
  • wohnen + das Zimmer = das Wohnzimmer
   bývať + izba = obývačka
  • schlafen + das Zimmer = das Schlafzimmer
   spať + izba = spálňa
  • baden + die Wanne = die Badewanne
   kúpať sa + vaňa = vaňa na kúpanie
 • prídavné meno a substantívum:
  • weiß + der Wein = der Weißwein
   biely + víno = biele víno
 • príslovka a substantívum:
  • zusammen + die Arbeit = die Zusammenarbeit
   spolu + práca = spolupráca
 • Pád a koncovku plurálu určuje posledná časť zloženého substantíva:
  • die Post (-en) + die Karte (-n) = die Postkarte (-n)
   pošta + karta = pohľadnica
  • das Land (-¨er) + die Karte (-n) = die Landkarte (-n)
   krajina + karta = mapa
  • der Flug (-¨e) + die Karte (-n) = die Flugkarte (-n)
   let + karta = letenka

Substantíva ženského rodu s "-in"

Väčšina označení povolaní a osôb má v ženskom rode koncovku „-in“.

 • der Architekt (= architekt) die Architektin (= architektka)
 • der Journalist (= novinár) die Journalistin (= novinárka)
 • der Lehrer (= učiteľ) die Lehrerin (= učiteľka)
 • der Professor (= profesor) die Professorin (= profesorka)

Občas sa vyskytuje aj prehláska.

 • der Arzt (= lekár) die Ärztin (= lekárka)
 • der Tierarzt (= zverolekár) die Tierärztin (= zverolekárka)
 • der Koch (= kuchár) die Köchin (= kuchárka)

Substantíva ženského rodu zakončené na „-in“ majú v pluráli koncovku „-nen“.

 • die Freundin (= priateľka, kamarátka) die Freundinnen (= priateľky, kamarátky)
 • die Studentin (= študentka) die Studentinnen (= študentky)

Niektoré označenia povolaní sú v mužskom rode zakončené na „-mann“ a v ženskom rode na „-frau“.

 • der Bankkaufmann (= bankový obchodník) die Bankkauffrau (= banková obchodníčka)
 • der Geschäftsmann (= obchodník) die Geschäftsfrau (= obchodníčka)
 • der Putzmann (= upratovač) die Putzfrau (= upratovačka)

V pluráli končia tieto substantíva na „-leute“ (pre celú skupinu).

 • der Geschäftsmann, die Geschäftsfrau die Geschäftsleute (= obchodníci)

Koncovky podstatných mien

Podstatné mená končiace na -heit, -keit, -schaft, -ung

Podstatné mená môžu mať rôzne prípony.

 • Slová, ktoré majú koncovku ako -heit alebo -keit, sú podstatné mená odvodené z prídavných mien. Píšeme ich vždy s veľkým písmenom a vždy majú člen "die".
 • Slová, ktoré sú zakončené na -ung, sú podstatné mená odvodené zo slovies. Píšeme ich vždy s veľkým písmenom a vždy majú člen "die".
 • Slová, ktoré sú zakončené na -schaft, sú podstatné mená odvodené zo slovies, prídavných mien alebo aj podstatných mien. Píšeme ich vždy s veľkým písmenom a vždy majú člen "die".

Podstatné mená s koncovkou -heit

 • zerstreut (= roztržitý, nesústredený) die Zerstreutheit (= roztržitosť, nesústredenosť)
 • unsicher (= neistý) die Unsicherheit (= neistota)

Podstatné mená s koncovkou -keit

 • wichtig (= dôležitý) die Wichtigkeit (= dôležitosť)
  Sie haben die Wichtigkeit eines Lebenslaufs eingesehen und festgestellt, dass das Anschreiben ihre Visitenkarte ist. (= Pochopili význam životopisu a zistili, že motivačný list je ich vizitkou.)
 • fähig (= schopný) die Teamfähigkeit (= schopnosť pracovať v tíme)
 • selbstständig (= samostatný) die Selbstständigkeit (= samostatnosť)

Podstatné mená s koncovkou -schaft

 • hilfsbereit (= ochotný pomôcť) die Hilfsbereitschaft (= ochota pomôcť)
 • der Gesell (= mládenec, druh) die Gesellschaft (= spoločnosť)
 • eigen (= vlastný) die Eigenschaft (= vlastniť)
 • lernbereit (= ochotný očiť sa) die Lernbereitschaft (= ochota očiť sa)

Podstatné mená s koncovkou -ung

 • sich bewerben (= uchádzať sa o zamestnanie) die Bewerbung (= žiadosť o zamestnanie)
  Wenn man in Deutschland eine Arbeit sucht, sind gute Bewerbungsunterlagen schon die halbe Sache. (= Keď hľadáme v Nemecku prácu, sú dobré podklady k žiadosti polovicou úspechu. )
 • vereinigen (= zjednotiť) die Vereinigung (= zjednotenie)
  Damals nach 8 Jahren der Wiedervereinigung zweier Deutschlands, hat die Agentur für Arbeit in Ludwigslust, das ist nur 35 km weg von Schwerin, ein Institut beauftragt ganz viele Menschen, die nach der sogenannten „Wende“ keine Arbeit mehr hatten, in einem Seminar zu schulen. (= Vtedy, 8 rokov po znovuzjednotení Nemecka, pracovná agentúra v Ludwigslust, to je len 35 km od Schwerina, poverila inštitút, aby vyškolila množstvo ľudí, ktorí po takzvanom "prevrate" prišli o prácu.)
 • finden (= nájsť) die Findung (= nájdenie)
 • offenbaren (= zverejniť, dať najavo) die Offenbarung (= priznanie, odhalenie, zjavenie)
  Für einige waren die neuen Wege der Jobfindung fast wie eine Offenbarung. (= Pre niektorých boli nové spôsoby, ako nájsť zamestnanie, skoro ako zjavenie.)
 • bezahlen (= zaplatiť) die Bezahlung (= platba)
  Man hat ganz vieles per Handschlag geregelt: die Arbeitszeiten, die Bezahlung, den Urlaub. (= Veľa vecí sa dohodlo podaním ruky: pracovná doba, plat, dovolenka.)
 • vorstellen (= predstaviť) die Vorstellung (= predstavenie)
  Mit Hilfe von Rollenspielen konnten sie für ein zukünftiges Vorstellungsgespräch üben, sich in die Rolle eines Arbeitgebers und Arbeitnehmers hineinversetzen und gestärkt ihrer Bewerbungsphase entgegen treten. (= Pomocou hrania rolí mohli trénovať na budúci predstavovací pohovor, vžiť sa do roly zamestnávateľa a zamestnanca a posilnení vykročiť v ústrety hľadaniu práce.)
 • genugtun (= urobiť zadosť) die Genugtuung (= zadosťučinenie)
  Das Gefühl den Menschen geholfen zu haben, war eine große Genugtuung und ein Lob, wie kein anderes. (= Pocit, že sme ľuďom pomohli, bolo veľké zadosťučinenie a pochvala ako žiadna iná.)
Späť na začiatok