Tartalom

Névelők és ragozásuk

Névelők

A német főnevek lehetnek
hímneműek (der Mann), nőneműek (die Straße) vagy semlegesek (das Hotel).

Ezt jelzi a főnév előtt álló névelő vagy névmás.
A névelő kötelezően a főnév mellett kell legyen.

A határozatlan névelőt akkor használjuk, amikor a főnevet először említjük.
A határozatlan névelő az 1-es számot is jelenti.
Többesszámban nem használunk határozatlan névelőt.

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
ein Tisch
egy asztal
eine Lampe
egy lámpa
ein Bett
egy ágy
Stühle
székek
ein Pullover
egy pulóver
eine Jacke
egy dzseki
ein T-Shirt
egy póló
Schuhe
cipők
Auf der Straße läuft ein Hund.
= Az utcán szalad egy kutya.
Ich kaufe heute Äpfel.
= Ma almát vásárolok.

A határozott névelőt akkor használjuk, amikor a főnév már ismerős vagy pontosabban le van írva.

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
der Käse
a sajt
die Schokolade
a csokoládé
das Brot
a kenyér
die Lebensmittel
az élelmiszerek
der Tisch
az asztal
die Lampe
a lámpa
das Bett
az ágy
die Stühle
a székek
der Pullover
a pulóver
die Jacke
a dzseki
das T-Shirt
a póló
die Schuhe
a cipők
Der Schrank in der Ecke kostet 240 EUR.
= A szekrény a saroknak 240 euróba kerül.

A „kein” tagadószót akkor használjuk, ha az utána álló főnevet tagadjuk.

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
kein Käse
nem sajt
keine Schokolade
nem csokoládé
kein Brot
nem kenyér
keine Lebensmittel
nem élelmiszer
kein Tisch
nem asztal
keine Lampe
nem lámpa
kein Bett
nem ágy
keine Stühle
nem székek
kein Salat
nem saláta
keine Idee
nincs ötletem
kein Wetter
nem időjárás
keine Schuhe
nem cipők
Wir haben leider keine Orangen mehr.
= Sajnos már nincs narancsunk.

Névszóragozás

A főneveket a névelők megváltoztatásával, illetve egy végződés hozzáadásával ragozzuk.

Eset:

 • Nominativ (wer? was?) Alanyeset (Ki? Mi?)
 • Genitiv (wessen?) Birtokos eset (Kinek a..? Minek a...?)
 • Dativ (wem?) Részeshatározó eset (Kinek?)
 • Akkusativ (wen? was?) Tárgyeset (Kit? Mit?)

A legtöbb hímnemű és semleges főnév birtokos eset egyes számban „-s” vagy „-es” végződést kap. Az „-es” végződést akkor használjuk, amikor a főnév egy szótagú, illetve ha „-s”, „-ss”, „-ß”, „-sch”, „-z”, „tz” vagy „-x” végződésű.

A legtöbb főnév részeshatározó eset többes számban „-n” vagy „-en” végződést kap.

Határozatlan névelő

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
Nominativ
 • ein Tisch
  egy asztal
 • ein Pullover
  egy pulóver
 • ein Wohnwagen
  egy lakókocsi
 • eine Lampe
  egy lámpa
 • eine Jacke
  egy dzseki
 • eine Altbauwohnung
  egy régi épület
 • ein Bett
  egy ágy
 • ein T-Shirt
  egy póló
 • ein Bauernhaus
  egy parasztház
 • Stühle
  székek
 • Schuhe
  cipők
 • Häuser
  házak
Genitiv
 • eines Tisches
 • eines Pullovers
 • eines Wohnwagens
 • einer Lampe
 • einer Jacke
 • einer Altbauwohnung
 • eines Bettes
 • eines T-Shirts
 • eines Bauernhauses
 • Stühle
 • Schuhe
 • Häuser
Dativ
 • einem Tisch
 • einem Pullover
 • einem Wohnwagen
 • einer Lampe
 • einer Jacke
 • einer Altbauwohnung
 • einem Bett
 • einem T-Shirt
 • einem Bauernhaus
 • Stühlen
 • Schuhen
 • Häusern
Akkusativ
 • einen Tisch
 • einen Pullover
 • einen Wohnwagen
 • eine Lampe
 • eine Jacke
 • eine Altbauwohnung
 • ein Bett
 • ein T-Shirt
 • ein Bauernhaus
 • Stühle
 • Schuhe
 • Häuser

Határozott névelő

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
Nominativ
 • der Tisch
  az asztal
 • der Pullover
  a pulóver
 • die Lampe
  a lámpa
 • die Jacke
  a dzseki
 • das Bett
  az ágy
 • das T-Shirt
  a póló
 • die Stühle
  a székek
 • die Schuhe
  a cipők
Genitiv
 • des Tisches
 • des Pullovers
 • der Lampe
 • der Jacke
 • des Bettes
 • des T-Shirts
 • der Stühle
 • der Schuhe
Dativ
 • dem Tisch
 • dem Pullover
 • der Lampe
 • der Jacke
 • dem Bett
 • dem T-Shirt
 • den Stühlen
 • den Schuhen
Akkusativ
 • den Tisch
 • den Pullover
 • die Lampe
 • die Jacke
 • das Bett
 • das T-Shirt
 • die Stühle
 • die Schuhe

Tagadás „kein” tagadószóval

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
Nominativ
 • kein Tisch
  nem asztal
 • kein Salat
  nem saláta
 • keine Lampe
  nem lámpa
 • keine Idee
  nincs ötletem
 • kein Bett
  nem ágy
 • kein Wetter
  nem időjárás
 • keine Stühle
  nem székek
 • keine Schuhe
  nem cipők
Genitiv
 • keines Tisches
 • keines Salates
 • keiner Lampe
 • keiner Idee
 • keines Bettes
 • keines Wetters
 • keiner Stühle
 • keiner Schuhe
Dativ
 • keinem Tisch
 • keinem Salat
 • keiner Lampe
 • keiner Idee
 • keinem Bett
 • keinem Wetter
 • keinen Stühlen
 • keinen Schuhen
Akkusativ
 • keinen Tisch
 • keinen Salat
 • keine Lampe
 • keine Idee
 • kein Bett
 • kein Wetter
 • keine Stühle
 • keine Schuhe

Birtokos eset

A birtokos eset és körülírás von -vel

Ab birtokos eset a német nyelv második esete. A birtokos eset azt mutatja meg, hogy kinek a birtokában van valami és így a wessen? kérdésre válaszol.

Wessen Auto ist das? (= Kinek az autója ez?)
Das ist das Auto des Vaters.
Ez az édesapám autója.
Wessen Tasche ist das?
Kié ez a táska?
Das ist die Tasche der Mutter.
Ez az édesanyám táskája.
Wessen Ball ist das?
Kié ez a labda?
Das ist der Ball des Mädchens.
Ez a kislány labdája.
Wessen Bücher sind das?
Kié ezek a könyvek?
Das sind die Bücher der Kinder.
Ezek a gyerekek könyvei.
Alanyeset Birtokos eset
der Vater (= az apa) des Vaters (= az apáé)
die Mutter (= az anya) der Mutter (= az anyáé)
das Mädchen (= a kislány) des Mädchens (= a kislányé)
die Kinder (= a gyerekek) der Kinder (= a gyerekeké)

A der és das névelőjű főnevek birtokos esetben -s vagy -es végződést kapnak. -es az egy szótagos szavak ( der Mann → des Mannes , das Haus → des Hauses ), valamint a -d, -t, -s, sch, -tz szavak után következik.

A személy- és tulajdonnevek birtokos esete

A névelő nélküli személynevek birtokos esetben rendszerint -s végződést kapnak.

Marias Vater ist Arzt.
= Maria édesapja orvos.
Italiens Dörfer sind schön.
= Olaszország falvai szépek.

A hétköznapi használatban a birtokos esetet rendszerint a von+részeshatározó eset helyettesíti. A von egy részeshatározó esettel járó elöljárószó.

Wessen Auto ist das? (= Kinek az autója ez?) Das ist das Auto des Vaters. (= Ez az édesapám autója.) / Das ist das Auto von dem Vater. (= Ez az édesapám autója.)
Wessen Tasche ist das? (= Kié ez a táska?) Das ist die Tasche der Mutter. (= Ez az édesanyám táskája.) / Das ist die Tasche von der Mutter. (= Ez az édesanyám táskája.)
Wessen Ball ist das? (= Kié ez a labda?) Das ist der Ball des Mädchens. (= Ez a kislány labdája.) / Das ist der Ball von dem Kind. (= Ez a gyerek táskája.)
Wessen Bücher sind das? (= Kié ezek a könyvek?) Das sind die Bücher der Kinder. (= Ezek a gyerekek könyvei.) / Das sind die Bücher von den Kindern. (= Ezek a gyerekek labdái.)

Többesszám

Többfajta többes szám létezik. A megfelelő végződést a szótárban találjuk meg.

-, ¨-
általában az „-er”, „-el”, „-en” végződésű főneveknél,
mindig a „-chen”, „-lein” végződésű főneveknél.
 • der Mantel (= a kabát) die Mäntel (= a kabátok)
 • der Pullover (= a pulóver) die Pullover (= a pulóverek)
 • der Fehler (= a hiba) die Fehler (= a hibák)
 • der Sessel (= a fotel) die Sessel (= a fotelek)
 • der Wagen (= a kocsi) die Wagen (= a kocsik)
 • das Märchen (= a mese) die Märchen (= a mesék)
 • das Fräulein (= a kisasszony) die Fräulein (= a kisasszonyok)
 • der Körper (= a test) die Körper (= a testek)
 • der Rücken (= a hát) die Rücken (= a hátak)
 • der Finger (= az ujj) die Finger (= az ujjak)
 • der Magen (= a gyomor) die Mägen (= a gyomrok)
-e, -¨e
gyakran egy szótagú főneveknél
 • der Rock (= a szoknya) die Röcke (= a szoknyák)
 • der Anzug (= az öltöny) die Anzüge (= az öltönyök)
 • der Tisch (= az asztal) die Tische (= az asztalok)
 • der Stuhl (= a szék) die Stühle (= a székek)
 • der Kopf (= a fej) die Köpfe (= a fejek)
 • die Hand (= a kéz) die Hände (= a kezek)
 • der Arm (= a kar) die Arme (= a karok)
 • das Bein (= a láb) die Beine (= a láb)
 • der Zahn (= a fog) die Zähne (= a fogak)
 • die Brust (= a mell) die Brüste (= a mellek)
 • der Hals (= a nyak, a torok) die Hälse (= a nyakak, a torkok)
-er, -¨er
gyakran egy szótagú, semleges főneveknél,
„-tum“ végződésű főneveknél.
 • das Kleid (= a ruha) die Kleider (= a ruhák)
 • das Bild (= a kép) die Bilder (= képek)
 • das Buch (= a könyv) die Bücher (= a könyvek)
 • das Eigentum (= a tulajdon) die Eigentümer (= a tulajdonok, a tulajdonosok)
 • der Mund (= a száj) die Münder (= a szájak)
-n, -en
gyakran nőnemű főneveknél,
„-e”, „-ei”, „-ung”, „-heit”, „-keit”, „-schaft” végződésű főneveknél
 • die Krawatte (= a nyakkendő) die Krawatten (= a nyakkendők)
 • die Hose (= a nadrág) die Hosen (= a nadrágok)
 • die Bluse (= a blúz) die Blusen (= a blúzok)
 • die Jacke (= a dzseki) die Jacken (= a dzsekik)
 • die Uhr (= az óra) die Uhren (= az órák)
 • die Frau (= a nő) die Frauen (= a nők)
 • die Bäckerei (= a pékség) die Bäckereien (= a pékségek)
 • die Zeitung (= az újság) die Zeitungen (= az újságok)
 • die Krankheit (= az újságok) die Krankheiten (= a betegségek)
 • die Möglichkeit (= a lehetőség) die Möglichkeiten (= a lehetőségek)
 • die Freundschaft (= a barátság) die Freundschaften (= a barátságok)
 • die Schulter (= a váll) die Schultern (= a vállak)
 • die Zehe (= a lábujj) die Zehen (= a lábujjak)
 • das Auge (= a szem) die Augen (= a szemek)
 • die Nase (= az orr) die Nasen (= az orrok)
 • der Junge (= a fiú) die Jungen (= a fiúk)
-nen
„-in” végződésű nőnemű főneveknél
 • die Freundin (= a barátnő) die Freundinnen (= a barátnők)
-s
idegen eredetű szavak, „-a”, „-o”, „-i”, „-u” végződésű főnevek
 • das T-Shirt (= a póló) die T-Shirts (= a pólók)
 • der Cousin (= az unokatestvér) die Cousins (= az unokatestvérek)
 • das Auto (= az autó) die Autos (= az autók)

Összetett főnevek

Összetett főneveket úgy képezünk, hogy összekötünk két vagy több szót.

 • két főnév:
  • die Kinder + das Zimmer = das Kinderzimmer
   a gyerekek + a szoba = a gyerekszoba
  • der Tisch + das Tennis = das Tischtennis
   az asztal + a gyerekszoba = az asztali tenisz
 • egy ige és egy főnév:
  • wohnen + das Zimmer = das Wohnzimmer
   lakni + a szoba = a nappali
  • schlafen + das Zimmer = das Schlafzimmer
   aludni + a szoba = a hálószoba
  • baden + die Wanne = die Badewanne
   fürödni + a kád = a fürdőkád
 • egy melléknév és egy főnév:
  • weiß + der Wein = der Weißwein
   fehér + a bor = a fehérbor
 • egy határozószó és egy főnév:
  • zusammen + die Arbeit = die Zusammenarbeit
   együtt + a munka = az együttműködés
 • Az összetett főnév nemét és a többes szám végződését az összetétel második tagja határozza meg.
  • die Post (-en) + die Karte (-n) = die Postkarte (-n)
   a posta + a lap, a kártya = az üdvözlőlap
  • das Land (-¨er) + die Karte (-n) = die Landkarte (-n)
   az ország + a lap, a kártya = a térkép
  • der Flug (-¨e) + die Karte (-n) = die Flugkarte (-n)
   a repülés + a lap, a kártya = a repjegy

Nőnemű főnevek „-in” végződéssel

A legtöbb nőnemű foglalkozás és személymegnevezés „-in” végződést kap.

 • der Architekt (= az építész) die Architektin (= az építésznő)
 • der Journalist (= az újságíró) die Journalistin (= az újságírónő)
 • der Lehrer (= a tanár) die Lehrerin (= a tanárnő)
 • der Professor (= a professzor) die Professorin (= a professzornő)

Néha a magánhangzók ékezetet (Umlaut) kapnak.

 • der Arzt (= az orvos) die Ärztin (= az orvosnő)
 • der Tierarzt (= az állatorvosi) die Tierärztin (= az állatorvosnő)
 • der Koch (= a szakácsnő) die Köchin (= a szakácsnő)

Az „-in” végződésű nőnemű főnevek többes számban „-nen“ végződést kapnak.

 • die Freundin (= a barátnő) die Freundinnen (= a barátnők)
 • die Studentin (= az egyetemista lány) die Studentinnen (= az egyetemista lányok)

Néhány hímnemű és nőnemű foglalkozás a „-mann”, illetve „-frau” végződést kapja.

 • der Bankkaufmann (= banktisztviselő) die Bankkauffrau (= banktisztviselőnő)
 • der Geschäftsmann (= az üzletember) die Geschäftsfrau (= az üzletasszony)
 • der Putzmann (= a takarító) die Putzfrau (= a takarítónő)

Ezek a főnevek a többes számot a „-leute” végződéssel képzik (a teljes szakmára vonatkozik).

 • der Geschäftsmann, die Geschäftsfrau die Geschäftsleute (= az üzletemberek)

Főnévképzők

-heit, -keit, -schaft, -ung végződésű főnevek

A főneveknek különböző végződéseik vannak.

 • Azok a szavak, amelyek -heit vagy -keit végződésűek olyan főnevek, amelyeket főnévből vezetünk le. Mindig nagybetűvel írjuk őket és die névelővel járnak.
 • Azok a szavak, amelyek -ung végződésűek olyan főnevek, amelyeket igékből vezetünk le. Mindig nagybetűvel írjuk és mindig die névelővel járnak.
 • Azok a szavak, amelyek -schaft végződésűek olyan főnevek, amelyeket igékből, melléknevekből vagy főnevekből vezetünk le. Mindig nagybetűvel kell írni őket és mindig die névelővel járnak.

-heit végződésű főnevek

 • zerstreut (= szétszórt) die Zerstreutheit (= a szétszórtság)
 • unsicher (= bizonytalan) die Unsicherheit (= a bizonytalanság)

-keit végződésű főnevek

 • wichtig (= fontos) die Wichtigkeit (= a fontosság)
  Sie haben die Wichtigkeit eines Lebenslaufs eingesehen und festgestellt, dass das Anschreiben ihre Visitenkarte ist. (= Belátták az önéletrajz fontosságát és megállapították, hogy a motivációs levél a névjegykártyájuk.)
 • fähig (= képes) die Teamfähigkeit (= csoportmunkára való képesség)
 • selbstständig (= önálló) die Selbstständigkeit (= az önállóság)

-schaft végződésű főnevek

 • hilfsbereit (= segítőkész) die Hilfsbereitschaft (= a segítőkészség)
 • der Gesell (= a társ) die Gesellschaft (= a társaság)
 • eigen (= saját) die Eigenschaft (= sajátosság)
 • lernbereit (= tanulásra kész) die Lernbereitschaft (= tanulási készség)

-ung végződésű főnevek

 • sich bewerben (= pályázni) die Bewerbung (= a pályázat)
  Wenn man in Deutschland eine Arbeit sucht, sind gute Bewerbungsunterlagen schon die halbe Sache. (= Ha valaki Németországban munkát keres, a megfelelő pályázati mappa már fél siker.)
 • vereinigen (= egyesülni) die Vereinigung (= az egyesülés)
  Damals nach 8 Jahren der Wiedervereinigung zweier Deutschlands, hat die Agentur für Arbeit in Ludwigslust, das ist nur 35 km weg von Schwerin, ein Institut beauftragt ganz viele Menschen, die nach der sogenannten „Wende“ keine Arbeit mehr hatten, in einem Seminar zu schulen. (= Akkoriban, 8 évvel a két Németország újraegyesülése után, a ludwiglusti Munkaügyi Hivatal, ami 30 kilométerre van Schwerintől, megbízott egy intézményt, hogy tartson szemináriumot annak a sok embernek, akiknek az úgynevezett „fordulat" után nem volt munkahelyük.)
 • finden (= találni) die Findung (= a találat)
 • offenbaren (= nyilatkozni) die Offenbarung (= a kinyilatkozás)
  Für einige waren die neuen Wege der Jobfindung fast wie eine Offenbarung. (= Egyesek számára a munkakeresés új módjai szinte kinyilatkozások voltak. )
 • bezahlen (= fizetni) die Bezahlung (= a fizetés)
  Man hat ganz vieles per Handschlag geregelt: die Arbeitszeiten, die Bezahlung, den Urlaub. (= Sok mindent kézfogással pecsételtek meg: a munkaidőt, a fizetést, a szabadságot.)
 • vorstellen (= bemutatkozni) die Vorstellung (= a bemutatkozás)
  Mit Hilfe von Rollenspielen konnten sie für ein zukünftiges Vorstellungsgespräch üben, sich in die Rolle eines Arbeitgebers und Arbeitnehmers hineinversetzen und gestärkt ihrer Bewerbungsphase entgegen treten. (= Szerepjátékok segítségével ki tudták próbálni az állásinterjút, a kipróbálhatták a munkáltató és a munkavállaló szerepét, hogy megerősödve nézhessenek szembe az álláskereséssel.)
 • genugtun (= eleget tesz) die Genugtuung (= az elégtétel)
  Das Gefühl den Menschen geholfen zu haben, war eine große Genugtuung und ein Lob, wie kein anderes. (= Az érzés, hogy embereknek segítség olyan elégtétel és dicséret volt, mint semmi más.)
Vissza az elejére