Към съдържанието

Членове и склонение

Член

Съществителните имена в немския език са от:
мъжки род (der Mann), женски род (die Straße) или среден род (das Hotel).

Определителният член посочва рода на съществителното име.
Членът се отнася към съществителното.

Неопределителният член се използва, когато съществителното име се споменава за първи път.
Неопределителният член посочва също така и числото 1.
В множествено число не се използва неопределителен член.

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
ein Tisch
(една) маса
eine Lampe
(една) лампа
ein Bett
(едно) легло
Stühle
столове
ein Pullover
(един) пуловер
eine Jacke
(едно) яке
ein T-Shirt
(една) тениска
Schuhe
обувки
Auf der Straße läuft ein Hund.
= На улицата тича куче.
Ich kaufe heute Äpfel.
= Днес купувам ябълки.

Определителният член се използва, когато съществителното е познато или е описано по-точно.

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
der Käse
сиренето
die Schokolade
шоколадът
das Brot
хлябът
die Lebensmittel
хранителни стоки
der Tisch
масата
die Lampe
лампата
das Bett
леглото
die Stühle
столовете
der Pullover
пуловерът
die Jacke
якето
das T-Shirt
тениската
die Schuhe
обувките
Der Schrank in der Ecke kostet 240 EUR.
= Шкафът в ъгъла струва 240 евро.

Отрицанието „kein“ ('никакъв') се използва преди съществителното при отрицание.

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
kein Käse
никакво сирене
keine Schokolade
никакъв шоколад
kein Brot
никакъв хляб
keine Lebensmittel
никакви хранителни стоки
kein Tisch
никаква маса
keine Lampe
никаква лампа
kein Bett
никакво легло
keine Stühle
никакви столове
kein Salat
никаква салата
keine Idee
никаква идея
kein Wetter
никакво време
keine Schuhe
никакво училище
Wir haben leider keine Orangen mehr.
= За съжаление нямаме повече портокали.

Склонение

Съществителните се скланят посредством промяна на граматическия член, а понякога и с прибавяне на окончание към съществителното.

Падеж:

 • Nominativ (wer? was?) Именителен (кой? какво?)
 • Genitiv (wessen?) Родителен (чий?)
 • Dativ (wem?) Дателен (на кого? кому?)
 • Akkusativ (wen? was?) Винителен (кого? какво?)

Повечето съществителни от мъжки и среден род получават в родителен падеж окончание „-s” или „-es”. Окончанието „-es” се поставя при едносрични съществителни или при съществителни, завършващи на „-s”, „-ss”, „-ß”, „-sch”, „-z”, „tz”, „-x”.

Повечето съществителни имена в множествено число на дателен падеж имат окончание -n или -en.

Неопределителен член

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
Nominativ
 • ein Tisch
  (една) маса
 • ein Pullover
  (един) пуловер
 • ein Wohnwagen
  (една) каравана
 • eine Lampe
  (една) лампа
 • eine Jacke
  (едно) яке
 • eine Altbauwohnung
  жилище старо строителство
 • ein Bett
  (едно) легло
 • ein T-Shirt
  (една) тениска
 • ein Bauernhaus
  селска къща
 • Stühle
  столове
 • Schuhe
  обувки
 • Häuser
  къщи
Genitiv
 • eines Tisches
 • eines Pullovers
 • eines Wohnwagens
 • einer Lampe
 • einer Jacke
 • einer Altbauwohnung
 • eines Bettes
 • eines T-Shirts
 • eines Bauernhauses
 • Stühle
 • Schuhe
 • Häuser
Dativ
 • einem Tisch
 • einem Pullover
 • einem Wohnwagen
 • einer Lampe
 • einer Jacke
 • einer Altbauwohnung
 • einem Bett
 • einem T-Shirt
 • einem Bauernhaus
 • Stühlen
 • Schuhen
 • Häusern
Akkusativ
 • einen Tisch
 • einen Pullover
 • einen Wohnwagen
 • eine Lampe
 • eine Jacke
 • eine Altbauwohnung
 • ein Bett
 • ein T-Shirt
 • ein Bauernhaus
 • Stühle
 • Schuhe
 • Häuser

Определителен член

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
Nominativ
 • der Tisch
  масата
 • der Pullover
  пуловерът
 • die Lampe
  лампата
 • die Jacke
  якето
 • das Bett
  леглото
 • das T-Shirt
  тениската
 • die Stühle
  столовете
 • die Schuhe
  обувките
Genitiv
 • des Tisches
 • des Pullovers
 • der Lampe
 • der Jacke
 • des Bettes
 • des T-Shirts
 • der Stühle
 • der Schuhe
Dativ
 • dem Tisch
 • dem Pullover
 • der Lampe
 • der Jacke
 • dem Bett
 • dem T-Shirt
 • den Stühlen
 • den Schuhen
Akkusativ
 • den Tisch
 • den Pullover
 • die Lampe
 • die Jacke
 • das Bett
 • das T-Shirt
 • die Stühle
 • die Schuhe

Отрицанието „kein“

maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen
Nominativ
 • kein Tisch
  никаква маса
 • kein Salat
  никаква салата
 • keine Lampe
  никаква лампа
 • keine Idee
  никаква идея
 • kein Bett
  никакво легло
 • kein Wetter
  никакво време
 • keine Stühle
  никакви столове
 • keine Schuhe
  никакво училище
Genitiv
 • keines Tisches
 • keines Salates
 • keiner Lampe
 • keiner Idee
 • keines Bettes
 • keines Wetters
 • keiner Stühle
 • keiner Schuhe
Dativ
 • keinem Tisch
 • keinem Salat
 • keiner Lampe
 • keiner Idee
 • keinem Bett
 • keinem Wetter
 • keinen Stühlen
 • keinen Schuhen
Akkusativ
 • keinen Tisch
 • keinen Salat
 • keine Lampe
 • keine Idee
 • kein Bett
 • kein Wetter
 • keine Stühle
 • keine Schuhe

Родителен падеж

Родителен падеж и описание с "von"

Родителният падеж е вторият от падежите в немския език. Той указва, какво на кого принадлежи, така че представлява отговор на въпроса "чий".

Wessen Auto ist das? (= Чия кола е това?)
Das ist das Auto des Vaters.
Това е колата на бащата.
Wessen Tasche ist das?
Чия чанта е това?
Das ist die Tasche der Mutter.
Това е чантата на майката.
Wessen Ball ist das?
Чия топка е това?
Das ist der Ball des Mädchens.
Това е топката на момичето.
Wessen Bücher sind das?
Чии книги са това?
Das sind die Bücher der Kinder.
Това са книгите на децата.
Именителен падеж Родителен падеж
der Vater (= бащата) des Vaters (= на бащата)
die Mutter (= майката) der Mutter (= на майката)
das Mädchen (= момичето) des Mädchens (= на момичето)
die Kinder (= децата) der Kinder (= на децата)

Съществителните с граматически член "der" и "das" получават в родителен падеж окончание -s или -es. -es се поставя при едносрични думи (der Mann → des Mannes, das Haus → des Hauses), както и след думи, завършващи на -d, -t, -s, sch, -tz.

Родителен падеж при собствени имена.

Имената на хора без граматически член получават в родителен падеж окончание -s.

Marias Vater ist Arzt.
= Бащата на Мария е лекар.
Italiens Dörfer sind schön.
= Италианските села са красиви.

В ежедневието родителният падеж обикновено се замества с "von" + дателен падеж. "Von" е предлог, изискващ дателен падеж.

Wessen Auto ist das? (= Чия кола е това?) Das ist das Auto des Vaters. (= Това е колата на бащата.) / Das ist das Auto von dem Vater. (= Това е колата на бащата.)
Wessen Tasche ist das? (= Чия чанта е това?) Das ist die Tasche der Mutter. (= Това е чантата на майката.) / Das ist die Tasche von der Mutter. (= Това е чантата на майката.)
Wessen Ball ist das? (= Чия топка е това?) Das ist der Ball des Mädchens. (= Това е топката на момичето.) / Das ist der Ball von dem Kind. (= Това е топката на детето.)
Wessen Bücher sind das? (= Чии книги са това?) Das sind die Bücher der Kinder. (= Това са книгите на децата.) / Das sind die Bücher von den Kindern. (= Това са книгите на децата.)

Форми за множествено число

Съществуват множество форми за множествено число. Посочват се в речниците.

-, ¨-
главно при съществителни на -er, -el, -en,
винаги при съществителни на -chen, -lein
 • der Mantel (= палтото) die Mäntel (= палтата)
 • der Pullover (= пуловерът) die Pullover (= пуловерите)
 • der Fehler (= грешката) die Fehler (= грешките)
 • der Sessel (= фотьойлът) die Sessel (= фотьойлите)
 • der Wagen (= колата) die Wagen (= колите)
 • das Märchen (= приказката) die Märchen (= приказките)
 • das Fräulein (= госпожицата) die Fräulein (= госпожиците)
 • der Körper (= тялото) die Körper (= телата)
 • der Rücken (= гърбът) die Rücken (= гърбовете)
 • der Finger (= пръстът) die Finger (= пръстите)
 • der Magen (= стомах) die Mägen (= стомасите)
-e, -¨e
често при едносрични съществителни
 • der Rock (= полата) die Röcke (= полите)
 • der Anzug (= костюмът) die Anzüge (= костюмите)
 • der Tisch (= масата) die Tische (= масите)
 • der Stuhl (= столът) die Stühle (= столовете)
 • der Kopf (= главата) die Köpfe (= главите)
 • die Hand (= ръката) die Hände (= ръцете)
 • der Arm (= ръката) die Arme (= ръцете)
 • das Bein (= кракът) die Beine (= краката)
 • der Zahn (= зъбът) die Zähne (= зъбите)
 • die Brust (= гръдният кош) die Brüste (= гръдните кошове)
 • der Hals (= гърлото) die Hälse (= гърлата)
-er, -¨er
често при едносрични съществителни от среден род,
съществителни на -tum
 • das Kleid (= роклята, дрехата) die Kleider (= роклите, дрехите)
 • das Bild (= картината) die Bilder (= картините)
 • das Buch (= книгата) die Bücher (= книгите)
 • das Eigentum (= имотът) die Eigentümer (= имотите)
 • der Mund (= устата) die Münder (= устите)
-n, -en
често при съществителни от женски род,
съществителни на -e, -ei, -ung, -heit, -keit, -schaft
 • die Krawatte (= вратовръзката) die Krawatten (= вратовръзките)
 • die Hose (= панталонът) die Hosen (= панталоните)
 • die Bluse (= блузата) die Blusen (= блузите)
 • die Jacke (= якето) die Jacken (= якетата)
 • die Uhr (= часът, часовникът) die Uhren (= часовете, часовниците)
 • die Frau (= жената) die Frauen (= жените)
 • die Bäckerei (= пекарната) die Bäckereien (= пекарните)
 • die Zeitung (= вестникът) die Zeitungen (= вестниците)
 • die Krankheit (= болестта) die Krankheiten (= болестите)
 • die Möglichkeit (= възможността) die Möglichkeiten (= възможностите)
 • die Freundschaft (= приятелството) die Freundschaften (= приятелствата)
 • die Schulter (= рамото) die Schultern (= раменете, рамената)
 • die Zehe (= пръстът) die Zehen (= пръстите)
 • das Auge (= окото) die Augen (= очите)
 • die Nase (= носът) die Nasen (= носовете)
 • der Junge (= момчето) die Jungen (= момчетата)
-nen
съществителни от женски род на -in
 • die Freundin (= приятелката) die Freundinnen (= приятелките)
-s
чужди думи,
съществителни на -a, -o, -i, -u
 • das T-Shirt (= тениската) die T-Shirts (= тениските)
 • der Cousin (= братовчедът) die Cousins (= братовчедите)
 • das Auto (= колата) die Autos (= колите)

Съставни съществителни

Съставните съществителни имена се образуват чрез свързване на две или повече думи в една.

 • Две съществителни имена:
  • die Kinder + das Zimmer = das Kinderzimmer
   деца + стая = детска стая
  • der Tisch + das Tennis = das Tischtennis
   маса + тенис = тенис маса, маса за тенис
 • Глагол и съществително име:
  • wohnen + das Zimmer = das Wohnzimmer
   живея + стая = (всеки)дневна, хол
  • schlafen + das Zimmer = das Schlafzimmer
   спя + стая = спалня
  • baden + die Wanne = die Badewanne
   къпя + вана = вана (за къпане)
 • Прилагателно и съществително име:
  • weiß + der Wein = der Weißwein
   бял + вино = бяло вино
 • Наречие и съществително име:
  • zusammen + die Arbeit = die Zusammenarbeit
   заедно + работа = сътрудничество
 • Родът и окончанието за множествено число на цялата дума се определят от последната ѝ съставна част:
  • die Post (-en) + die Karte (-n) = die Postkarte (-n)
   поща + карта = пощенска картичка
  • das Land (-¨er) + die Karte (-n) = die Landkarte (-n)
   страна, земя + карта = карта на страна
  • der Flug (-¨e) + die Karte (-n) = die Flugkarte (-n)
   полет + карта = самолетен билет

Женсколични форми на -in

Повечето женсколични названия приемат окончанието -in.

 • der Architekt (= архитект) die Architektin (= архитектка)
 • der Journalist (= журналист) die Journalistin (= журналистка)
 • der Lehrer (= учител) die Lehrerin (= учителка)
 • der Professor (= професор) die Professorin (= професорка)

Понякога се появява и умлаут.

 • der Arzt (= лекар) die Ärztin (= лекарка)
 • der Tierarzt (= ветеринар) die Tierärztin (= ветеринарка)
 • der Koch (= готвач) die Köchin (= готвачка)

Съществителните имена от женски род, завършващи на -in, в множествено число приемат наставката -nen.

 • die Freundin (= приятелка) die Freundinnen (= приятелки)
 • die Studentin (= студентка) die Studentinnen (= студентки)

Някои названия на професии от мъжки род на -mann завършват на -frau в женски род.

 • der Bankkaufmann (= банков служител) die Bankkauffrau (= банкова служителка)
 • der Geschäftsmann (= бизнесмен) die Geschäftsfrau (= бизнесдама)
 • der Putzmann (= чистач) die Putzfrau (= чистачка)

В множествено число тези съществителни приемат окончанието -leute (за всички – независимо от пола).

 • der Geschäftsmann, die Geschäftsfrau die Geschäftsleute (= бизнесмени)

Наставки при съществителните имена

Съществителни имена с наставките -heit, -keit, -schaft, -ung

Съществителните имена могат да завършват на различни наставки.

 • Думите, имащи окончания като -heit или -keit са съществителни имена, образувани от прилагателни. Те се пишат винаги с главна буква, а граматическият им член е die.
 • Завършващите на -ung думи са съществителни имена, образувани от глаголи. Те се пишат винаги с главна буква, а граматическият им член е die.
 • Завършващи на -schaft думи са съществителни имена, образувани от глаголи, прилагателни или съществителни. Те се пишат винаги с главна буква, а граматическият им член е die.

Съществителни имена с наставка -heit

 • zerstreut (= разпръснат, разпилян; разсеян) die Zerstreutheit (= разпръснатост, разпиляност; разсеяност)
 • unsicher (= неуверен, несигурен) die Unsicherheit (= неувереност, несигурност)

Съществителни имена с наставка -keit

 • wichtig (= важен) die Wichtigkeit (= важност, значимост, значение)
  Sie haben die Wichtigkeit eines Lebenslaufs eingesehen und festgestellt, dass das Anschreiben ihre Visitenkarte ist. (= Осъзнахте важността на автобиографията и установихте, че мотивационното писмо е Вашата визитна картичка.)
 • fähig (= способен) die Teamfähigkeit (= способност за работа в екип)
 • selbstständig (= самостоятелен, независим) die Selbstständigkeit (= самостоятелност, независимост)

Съществителни имена с наставка -schaft

 • hilfsbereit (= отзивчив) die Hilfsbereitschaft (= отзивчивост)
 • der Gesell (= другар, приятел) die Gesellschaft (= общество)
 • eigen (= присъщ) die Eigenschaft (= свойство)
 • lernbereit (= готов да учи) die Lernbereitschaft (= готовност за учене)

Съществителни имена с наставка -ung

 • sich bewerben (= кандидатствам) die Bewerbung (= кандидатстване, кандидатура)
  Wenn man in Deutschland eine Arbeit sucht, sind gute Bewerbungsunterlagen schon die halbe Sache. (= Когато търсиш работа в Германия, добрите документи за кандидатстване са наполовина свършена работа.)
 • vereinigen (= обединявам, съединявам) die Vereinigung (= обединение, съединение)
  Damals nach 8 Jahren der Wiedervereinigung zweier Deutschlands, hat die Agentur für Arbeit in Ludwigslust, das ist nur 35 km weg von Schwerin, ein Institut beauftragt ganz viele Menschen, die nach der sogenannten „Wende“ keine Arbeit mehr hatten, in einem Seminar zu schulen. (= По онова време след 8 години от съединението на двете Германии, Агенцията по труда в Лудвигслуст, само на 35 км от Шверин, възложи на един институт да обучи в семинар много хора, които вече нямаха работа след така наречената "промяна".)
 • finden (= намирам) die Findung (= находка)
 • offenbaren (= разкривам) die Offenbarung (= откровение)
  Für einige waren die neuen Wege der Jobfindung fast wie eine Offenbarung. (= За някои новите начини на търсене на работа бяха почти като откровение.)
 • bezahlen (= плащам) die Bezahlung (= плащане, платеж, заплащане, възнаграждение)
  Man hat ganz vieles per Handschlag geregelt: die Arbeitszeiten, die Bezahlung, den Urlaub. (= Много неща бяха уреждани с ръкостискане: работното време, заплащането, отпускът.)
 • vorstellen (= представям) die Vorstellung (= представяне; представление)
  Mit Hilfe von Rollenspielen konnten sie für ein zukünftiges Vorstellungsgespräch üben, sich in die Rolle eines Arbeitgebers und Arbeitnehmers hineinversetzen und gestärkt ihrer Bewerbungsphase entgegen treten. (= С помощта на ролеви игри те можаха да се упражнят за бъдещо явяване на събеседване, да влязат в ролята на работодател и работник и да се представят засилено във фазата на кандидатстване.)
 • genugtun (= удовлетворявам) die Genugtuung (= удовлетворение)
  Das Gefühl den Menschen geholfen zu haben, war eine große Genugtuung und ein Lob, wie kein anderes. (= Чувството да си помогнал на човек беше голямо удовлетворение и похвала като никоя друга.)
Назад към началото