więcej

Alfabet

Alfabet niemiecki składa się z 26 podstawowych liter, trzech umlautów Ä, Ö, Ü i Eszett / scharfes S (ß). Litery dzielimy na samogłoski (A, E, I, O, U) i spółgłoski (B, C, D, F ...). W języku niemieckim wszystkie rzeczowniki, nazwy i nazwy krajów są pisane wielkimi literami, podobnie jak wszystkie słowa na początku zdania i po kropce. Czasowniki, zaimki i przymiotniki są zwykle pisane małymi literami.

Litery

 • Aa Affe małpa
 • Bb Ball piłka
 • Cc Computer komputer
 • Dd Dach dach
 • Ee Elefant słoń
 • Ff Fahrrad rower
 • Gg Gehirn mózg
 • Hh Hafen port
 • Ii Igel jeż
 • Jj Jacke kurtka
 • Kk Kleid sukienka
 • Ll Leiter drabina
 • Mm Maus mysz
 • Nn Nase nos
 • Oo Orgel organy
 • Pp Papier papier
 • Qq Quark twaróg
 • Rr Radio radio
 • Ss Sauna sauna
 • Tt Tiger tygrys
 • Uu Uhr zegar
 • Vv Vater ojciec
 • Ww Wasser woda
 • Xx Xylofon ksylofon
 • Yy Yacht jacht
 • Zz Zahn ząb

przegłosy i ß

 • Ää Äpfel jabłka
 • Öö Öl olej
 • Üü Überfall napad
 • ẞß Straße ulica

Zapamiętaj! Jeśli nie masz umlautów ä, ö, ü i eszett / scharfes S (ß) na klawiaturze, zawsze możesz użyć ae, oe, ue i ss.

literowanie

Literowanie przypisuje słowo do każdej litery. Ma to na celu ułatwienie komunikacji, np. przez telefon, ponieważ niektóre litery często brzmią podobnie i nie zawsze wszystko można rozumieć. Nazwisko "Maier" literujemy:

 • M wie Martha, A wie Anton, I wie Ida, E wie Emil, R wie Richard. (= M jak Martha, A jak Anton, I jak Ida, E jak Emil, R jak Richard.)

Alfabet literowania oficjalnie określa, które słowo odpowiada której literze. Istnieją różnice w Niemczech, Austrii i Szwajcarii:

litera Niemcy
(DIN 5009)
Austria
(ÖNORM A 1081)
Szwajcaria
A Anton Anton Anna
Ä Ärger Ärger Äsch (Aesch)
B Berta Berta Berta
C Cäsar Cäsar Cäsar / Charly
Ch Charlotte - -
D Dora Dora Daniel
E Emil Emil Emil
F Friedrich Friedrich Friedrich
G Gustav Gustav Gustav
H Heinrich Heinrich Heinrich
I Ida Ida Ida
J Julius Julius Jakob
K Kaufmann Konrad Kaiser
L Ludwig Ludwig Leopold
M Martha Martha Marie
N Nordpol Nordpol Niklaus
O Otto Otto Otto
Ö Ökonom Österreich Örlikon (Oerlikon)
P Paula Paula Peter
Q Quelle Quelle Quasi
R Richard Richard Rosa
S Samuel Siegfried Sophie
Sch Schule Schule -
Eszett scharfes S -
T Theodor Theodor Theodor
U Ulrich Ulrich Ulrich
Ü Übermut Übel Übermut
V Viktor Viktor Viktor
W Wilhelm Wilhelm Wilhelm
X Xanthippe Xaver Xaver
Y Ypsilon Ypsilon Yverdon
Z Zacharias Zürich Zürich

W odróżnieniu od oficjalnego literowania w Niemczech, imię Siegfried jest często używane dla litery S a nazwa Zeppelin dla litery Z. W Austrii Christine jest często używana dla Ch, Johanna dla J, Norbert dla N i Zeppelin dla Z.

dyftongi

W języku niemieckim często stosuje się podwójne głoski. Są to dwie następujące po sobie samogłoski, takie jak "ei", "ie", "ai", "eu", "äu" i "au". Są one traktowane jako jedna głoska

 • ei: Eis (= lody) , Eisenbahn (= kolej) , Eimer (= wiadro)
 • ai: Mai (= maj) , Hai (= rekin) , Kaiser (= cesarz)
 • ie: Liebe (= miłość) , Dieb (= złodziej) , Miete (= czynsz) (w tych przypadkach "e" nie jest wypowiadane, ale "i" jest wymawiane długo)
 • eu: Eule (= sowa) , Euter (= wymię) , Europa (= Europa)
 • äu: Häuser (= domy) , Läuse (= wszy) , Mäuse (= myszy)
 • au: Haus (= dom) , Laus (= wsza) , Maus (= mysz)

Dyftongi äu i eu brzmią tak samo. Aby dowiedzieć się, jak je poprawnie napisać, zastanów się, od czego pochodzi dane sowo. Liczba mnoga słowa “Haus” to “Häuser”, a nie "Heuser", nawet jeśli brzmi tak samo. Dalsze przykłady:

 • Maus (= mysz) Mäuse (= myszy)
 • Laus (= wesz) Läuse (= wszy)
 • Baum (= drzewo) Bäume (= drzewa)

Również dyftongi ei i ai brzmią tak samo i są wymawiane tak samo ("aj"). Nie ma reguły dla pisowni, a kilku słów z ai (mówionych jak -ei) trzeba się nauczyć:

Detail (= detal) , Saite (= struna) , Hain (= gaj) , Mais (= kukurydza) , Laie (= laik) , Waise (= sierota) , Kai (= przystań, bulwar, nabrzeże) , Laib (= bochenek) , Taille (= pas, talia) , Laich (= ikra) , Mailand (= Mediolan) , Mainz (= Moguncja) , Main (= Men)

Zapamiętaj: W przypadku dyftongów ai i eu jest wielu "fałszywych przyjaciół", głosek które brzmią tak samo, ale zapisuje się je inaczej:

 • Saite (bei der Gitarre) (= struna (gitary)) Seite (im Buch) (= strona (w książce) )
 • Waise (Kind ohne Eltern) (= sierota (dziecko bez rodziców)) weise (klug sein) (= mądry)
 • Laib (ein Laib Brot, Käse) (= bochenek (chleba)) der Leib (Körper) (= ciało)
 • Laiche (Fischeier) (= ikra (ryby)) Leiche (toter Körper) (= zwłoki)
 • Main (Fluss in Deutschland) (= Men (rzeka w Niemczech)) mein (mir gehörend) (= mój (należący do mnie))

Litera "h" i dźwięki "ch" i "sch"

Oprócz dwugłosek istnieją kombinacje liter „sch” i „ch”, a także nieme „h”, które jest pisane, ale niewymawiane.

h można wymawiać na dwa sposoby:

 • Na początku zdania jako twarde [h]:

  Hund (= pies) , Haare (= włosy) , Haus (= dom)
 • Jako nieme h, najczęściej przed samogłoskami l, m, n, r jak również przed/po samogłoskach. Samogłoska przed niemym h jest wypowiadana długo:

  fehlen (= brakować) , nehmen (= brać) , Zahn (= ząb) , Lehrer (= nauczyciel) , sehen (= widzieć ) , gehen (= isć) , Rehe (= jelenie)

Zapamiętaj: Słowa, które zaczynają się od q, sch, sp, lub t, nigdy nie mają niemiego h:

Qual (= męka) , Schal (= szal) , spät (= późno) , Tal (= dolina)

Poprawna wymowa dźwięków -ch i -sch jest ważna, jak widać na przykładach Kirche (= kościół) i Kirsche (= czereśnia) . Te dwa słowa wyglądają podobnie, ale mają różne znaczenie i można je łatwo pomylić, jeśli -ch- lub -sch- nie jest wymawiane poprawnie.

ch wymawia się na dwa sposoby:

 • Po napiętych samogłoskach (a, o, u, au) jako gardłowe [x]:

  Ach (= Ach) , Buch (= książka ) , Loch (= dziura) , Fach (= dział) , Dach (= dach) , doch (= jednak)
 • Po wszystkich pozostałych samogłoskach, po l, n, r i w końcówce -chen jako miękkie ch [ç]:

  ich (= ja) , Milch (= mleko) , Kirche (= kościół) , manchmal (= czasem) , Mädchen (= dziewczyna)
 • Przed a, o, u, l, r, s jako [k]:

  Chaos (= chaos) , Chor (= chór) , sechs (= sześć) , wachsen (= rosnąć) , Fuchs (= lis)

sch wymawia się:

 • Kombinacja "sch" jest zawsze wymawiana jak dźwięk [⁠ʃ⁠]:

  Fisch (= ryba) , Kirsche (= czereśnia) , Mensch (= człowiek) , falsch (= źle)
 • Kombinacje liter "St" i "Sp" również wymawia się jako [⁠ʃ⁠]:

  Strafe (= kara) , Stimme (= głos) , steil (= stromo) , spät (= późno) , Spaß (= zabawa) , Sport (= sport)

Zapamiętaj: W słowie bisschen (= troszkę) nie mówi "sch", ale "ch".

Podwajanie samogłosek i spółgłosek

Dla niektórych słów ta sama samogłoska jest zapisywana podwójnie i przed to wymawiana długo:

Saal (= sala) , Meer (= morze) , leer (= pusty) , Fee (= wróżka)

W przeciwieństwie do podwojenia samogłosek, podwojenie spółgłoski sprawia, że stojąca przed nimi samogłoska wymawiana jest krótko:

Mann (= mężczyzna ) , dann (= potem, więc) , komm (= chodź) , Bann (= banicja)

Litery "s, ß" i "ss"

Litera s może być wymawiana na różne sposoby. Oprócz normalnego s występuje również podwójna spółgłoska ss, jak również litera ß.

Wymawiane miękko, dźwięczne "s" jest zwykle zawsze pisane jako -s:

singen (= śpiewać) , Segel (= żagiel ) , Rasen (= trawnik) , lesen (= czytać )
Twarde, bezdźwięczne s można zapisać jako -ss lub -ß-. Obowiązują tu następujące zasady:
 • Za pojedynczymi krótkimi samogłoskami zawsze piszemy -ss-:

  Fass (= beczka) , Pass (= paszport) , Tasse (= filiżanka ) , fressen (= żreć) , Kuss (= pocałunek) , Fluss (= rzeka)
 • Ponadto ss zapisujemy zawsze w przedrostku miss- :

  Missverständnis (= nieporozumienie) , missachten (= lekceważyć)
 • -ß- piszemy długiej samogłosce / długim umlaucie lub podwójnej samogłosce:

  Maß (= miara) , Soße (= sos) , außen (= na zewnątrz) , Straße (= ulica) , süß (= słodki) , fließen (= płynąć) , heiß (= gorący)

Zapamiętaj: W Szwajcarii nie używa się ß, zawsze pisze się ss.

wróć do początku