Tartalom

Az ábécé

A német ábécének 26 alapbetűje van, valamint a három ékezetes magánhangzója Ä, Ö, Ü és az ß betű. Az alapbetűket magánhangzókra (A, E, I, O, U) és mássalhangzókra (B, C, D, F...) osztjuk. A német nyelvben minden főnevet, nevet és országnevet nagy kezdőbetűvel írunk, ugyanúgy mint minden mondat első szavát és minden szót, ami egy pont után következik. Az igéket, a névmásokat és a mellékneveket rendszerint kicsi betűvel írjuk.

A betűk

 • Aa Affe majom
 • Bb Ball labda
 • Cc Computer számítógép
 • Dd Dach tető
 • Ee Elefant elefánt
 • Ff Fahrrad bicikli
 • Gg Gehirn agy
 • Hh Hafen kikötő
 • Ii Igel sündisznó
 • Jj Jacke dzseki
 • Kk Kleid ruha
 • Ll Leiter létra
 • Mm Maus egér
 • Nn Nase orr
 • Oo Orgel orgona
 • Pp Papier papír
 • Qq Quark túró
 • Rr Radio rádió
 • Ss Sauna szauna
 • Tt Tiger tigris
 • Uu Uhr óra
 • Vv Vater apa
 • Ww Wasser víz
 • Xx Xylofon xilofon
 • Yy Yacht jacht
 • Zz Zahn fog

Az ékezetes magánhangzók és az ß

 • Ää Äpfel almák
 • Öö Öl olaj
 • Üü Überfall rajtaütés, támadás
 • ẞß Straße utca

Jegyezze meg: Ha a billentyűzetén nincsen ä, ö, ü és ß, akkor használhatja helyette a ae, oe, uo és ss betűkombinációkat.

A betűzés

A betűző ábécé minden betű mellé rendel egy szót. Ez megkönnyíti a kommunikáció, például a telefonon, mert egyes betűk kiejtése nagyon hasonló és nem mindig lehet mindent rendesen hallani. A "Maier" családnév a betűző ábécé segítségével így hangozna:

 • M wie Martha, A wie Anton, I wie Ida, E wie Emil, R wie Richard. (= M mint Márta, A mint Anton, I mint Ida, E mint Emil, R mint Richárd)

A betűző ábécé hivatalosan megállapítja, hogy melyik betűhöz melyik szó talál. Különbségek vannak Németország, Ausztria és Svájc között:

Betű Németország
(DIN 5009)
Ausztria
(ÖNORM A 1081)
Svájc
A Anton Anton Anna
Ä Ärger Ärger Äsch (Aesch)
B Berta Berta Berta
C Cäsar Cäsar Cäsar / Charly
Ch Charlotte - -
D Dora Dora Daniel
E Emil Emil Emil
F Friedrich Friedrich Friedrich
G Gustav Gustav Gustav
H Heinrich Heinrich Heinrich
I Ida Ida Ida
J Julius Julius Jakob
K Kaufmann Konrad Kaiser
L Ludwig Ludwig Leopold
M Martha Martha Marie
N Nordpol Nordpol Niklaus
O Otto Otto Otto
Ö Ökonom Österreich Örlikon (Oerlikon)
P Paula Paula Peter
Q Quelle Quelle Quasi
R Richard Richard Rosa
S Samuel Siegfried Sophie
Sch Schule Schule -
Eszett scharfes S -
T Theodor Theodor Theodor
U Ulrich Ulrich Ulrich
Ü Übermut Übel Übermut
V Viktor Viktor Viktor
W Wilhelm Wilhelm Wilhelm
X Xanthippe Xaver Xaver
Y Ypsilon Ypsilon Yverdon
Z Zacharias Zürich Zürich

A hivatalos betűző ábécétől eltérően Németországban az S betű esetében gyakran használják a Siegfried nevet és a Z betű esetében a Zeppelin fogalmat. Ausztriában szintén gyakran használják a Christine nevet a Ch betű esetében, a Johann nevet a J betűnél, a{ 1}Norbert nevet az N betűnél és a Zeppelin a Z betűnél.

Kettőshangzók

A német nyelvben gyakran használunk kettőshangzókat. A kettőshangzó két egymás után következő magánhangzóból áll, mint például: "ei”, “ie”, “ai”, “eu”, “äu” und “au”. Egy hangként kezeljük őket.

 • ei: Eis (= fagylalt, jég) , Eisenbahn (= vasút) , Eimer (= vödör)
 • ai: Mai (= május) , Hai (= cápa) , Kaiser (= császár)
 • ie: Liebe (= szeretet, szerelem) , Dieb (= tolvaj) , Miete (= bér) (itt az e betűt nem ejtjük ki, hanem az i betűt hosszan ejtjük)
 • eu: Eule (= bagoly) , Euter (= tőgy) , Europa (= Európa)
 • äu: Häuser (= háazak) , Läuse (= tetvek) , Mäuse (= egerek)
 • au: Haus (= ház) , Laus (= tetű) , Maus (= egér)

Az äu és eu kettőshangzókat ugyanúgy ejtjük ki. Ahhoz, hogy helyesen tudjuk leírni őket meg kell néznünk a szótőt. A "Haus" szó többesszáma "Häuser" és soha nem "Heuser", annak ellenére, hogy a két szó ugyanúgy hangzik. További példák:

 • Maus (= egér) Mäuse (= egerek)
 • Laus (= tetű) Läuse (= tetvek)
 • Baum (= fa) Bäume (= fák)

Az ei és ai kettőshangzók kiejtése is megegyezik ("áj"). Ebben az esetben nincs a helyesírásra vonatkozó szabály és azt a néhány szót, amelyet ai kettőshangzóval írunk, meg kell tanulni:

Detail (= részlet) , Saite (= húr) , Hain (= liget) , Mais (= kukorica) , Laie (= laikus, nem szakember) , Waise (= árva) , Kai (= rakpart) , Laib (= vekni, cipó) , Taille (= derék) , Laich (= pete) , Mailand (= Milánó) , Mainz (= Mainz) , Main (= Majna)

Jegyezze meg: Az ai és eu kettőshangzók esetében sok olyan szó van, amelyeket ugyanúgy ejtünk ki, de a jelentésük más:

 • Saite (bei der Gitarre) (= húr (gitár)) Seite (im Buch) (= oldal (könyv))
 • Waise (Kind ohne Eltern) (= árva gyerek) weise (klug sein) (= bölcs ember)
 • Laib (ein Laib Brot, Käse) (= cipó, vekni) der Leib (Körper) (= test)
 • Laiche (Fischeier) (= peték) Leiche (toter Körper) (= hulla)
 • Main (Fluss in Deutschland) (= Majna (németországi folyó)) mein (mir gehörend) (= az enyém)

A “h” betű és a “ch” és “sch” hangok

A kettőshangzók mellett létezik az "sch" és a "ch" betűkombináció valamint a hangtalan "h", amelyet írunk, de nem ejtünk ki.

A h betűt kétféle módon ejthetjük ki:

 • A mondat elején egy kemény [h]:

  Hund (= kutya) , Haare (= haj) , Haus (= ház)
 • Néha h betűként az l, m, n, r mássalhangzók előtt, valamint magánhangzók előtt és után. Ilyen esetben a h betű előtt álló magánhangzót hosszan ejtjük ki.

  fehlen (= hiányozni) , nehmen (= venni) , Zahn (= fog) , Lehrer (= tanár) , sehen (= látni) , gehen (= menni) , Rehe (= őz)

Jegyezze meg: Azokban a szavakban, amelyek q, sch, sp vagy t betűvel kezdődnek soha nincs néma h.

Qual (= kín) , Schal (= sál) , spät (= késő) , Tal (= vőlgy)

A -ch és az -sch hangok kiejtése nagyon fontos, amint azt a Kirche (= templom) és Kirsche (= cseresznye) példa is mutatja. Az két szó írásképe hasonlít egymásra, de a jelentésük eltér és össze lehet téveszteni őket, ha a -ch, illetve az -sch betűkombinációkat nem ejtjük helyesen.

A ch-t két különböző módon ejtjük:

 • Mély magánhangzók után (a,o,u,au) után torokhangnak [x]:

  Ach (= ah) , Buch (= könyv) , Loch (= lyuk) , Fach (= szak) , Dach (= tető) , doch (= mégis)
 • Minden más magánhangzó után, valamint l, n, r után és a -chen végződésben puha ch [ç]:

  ich (= én) , Milch (= tej) , Kirche (= templom) , manchmal (= néha) , Mädchen (= kislány)
 • A, o, u, l, r, s előtt:

  Chaos (= káosz) , Chor (= kórus) , sechs (= hat) , wachsen (= nőni) , Fuchs (= róka)

Az sch hangot kiejtjük:

 • Az "sch" betűkombinációt mindig [⁠ʃ⁠] hangnak ejtjük:

  Fisch (= hal) , Kirsche (= cseresznye) , Mensch (= ember) , falsch (= hamis)
 • Az "st" és az "sp" betűkombinációkat is mindig [⁠ʃ⁠] hangnak ejtjük.

  Strafe (= büntetés) , Stimme (= hang) , steil (= meredek) , spät (= késő) , Spaß (= jókedv) , Sport (= sport)

Jegyezze meg: A bisschen (= egy kicsit) szóban nem "sch" -t ejtünk, hanem "ch"-t.

A magánhangzók és mássalhangzók megkettőzése

Néhány szó esetében ugyanazt a magánhangzót kétszer írjuk és ezért hosszan is ejtjük:

Saal (= terem) , Meer (= tenger) , leer (= üres) , Fee (= tündér)

A magánhangzók megkettőzésével ellentétben a mássalhangzók megkettőzése után a előző magánhangzót röviden ejtjük ki:

Mann (= férfi) , dann (= akkor) , komm (= gyere) , Bann (= varázs, tiltás, átok)

Az “s, ß” és “ss” betűk

Az s betűt különböző módon ejthetjük ki. A rendes s mellett, a s kettőshangzóként is létezik és ezenkívül van az ß betű is.

A puhánk kiejtett zöngés s-et rendszerint egyszerű s-sel jelöljük.

singen (= énekelni) , Segel (= vitorla) , Rasen (= gyep) , lesen (= olvasni)
A puhán kiejtet, zöngétlen s-et vagy ss-el vagy ß-el jelöljük. Ebben az esetben a következő szabály az érvényes:
 • A rövid magánhangzók után ss-et írunk:

  Fass (= hordó) , Pass (= útlevél) , Tasse (= csésze) , fressen (= enni, falni) , Kuss (= csók) , Fluss (= folyó)
 • Ezenkívül az ss-t mindig használjuk a miss- szótagban:

  Missverständnis (= félreértés) , missachten (= lenézni, megvetni)
 • Az ß-et hosszú magánhangzók vagy kettőshangzók után írjuk:

  Maß (= mérték) , Soße (= szósz) , außen (= kívül) , Straße (= utca) , süß (= édes) , fließen (= folyni) , heiß (= forró)

Jegyezze meg: Svájcban nem használják az ß-et, ott mindig ss-et írnak.

Vissza az elejére