İçerik Görüntüleme

Sayılar

Tarih

Yıl söylemek için kullanılan sayılarda önce iki sayı kardinal sayı olarak alınır ve daha sonra “hundert” kelimesi getirilir ve sonra son iki sayı da kardinal sayı olarak söylenir.

2000 yılından sonra dört basamaklı kardinal sayı olarak söylenir.

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig
Bin dokuz yüz yetmiş beş
2013
zweitausenddreizehn
İki bin on üç

wann? (= Ne zaman?)

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig / im Jahre neuzehnhundertfünfundsiebzig
Bin dokuz yüz yetmiş beş yılında
1975 – 1980
von neuzehnhundertfünfundsiebzig bis neunzehnhundertachtzig
Bin dokuz yüz yetmiş beş yılından bin dokuz yüz seksen yılına kadar

Sıra Sayıları

Sıra sayıları aşağıdaki gibi yapılır:

1’den 19’a kadar sayıların sonuna “-te” son eki, 20’den itibaren sayıların sonuna “-ste” getirilir.

1. – 19.
– te
20. – ...
– ste

Özel Durumlar:

1.
der erste (= birinci)
3.
der dritte (= üçüncü)
7.
der siebte (= yedinci)
8.
der achte (= sekizinci)

“am(de, da) / vom (-den, -dan) / bis (kadar) / bis zum (-e kadar) / seit dem (-den beri) / ab dem (-den itibaren) ”kelimelerinden sonra 1.’den 19.’ya kadar “-ten” son eki, 20’den itibaren “- sten” son eki eklenir.

wann? (= Ne zaman?)

am (= ... tarihinde) , vom (= .... tarihinden) , bis zum (= ---- tarihine kadar) , seit dem (= .... tarihinden itibaren) , ab dem (= .... itibarıyla)

1. – 19.
– ten
20. – ...
– sten
11.09.2002
am elften September zweitausendzwei
on bir Eylül iki bin iki'de
am 15.03.
am fünfzehnten März
beş Mart'ta
11.09.2002 – 12.10.2012
vom elften September zweitausendzwei bis zum zwölften Oktober zweitausendzwölf
on bir Eylül iki bin iki'den on iki Ekim iki bin on iki'ye kadar
12.10.2012
ab / seit dem zwölften Oktober zweitausendzwölf
on iki Ekim iki bin on iki'den itibaren
ab 30.04.
ab dem dreißigsten April
otuz Nisan'dan itibaren

Sıra sayılarıyla yer belirtme

“im” kelimesinden sonra 1.’den 19.’ya kadar “-ten” son eki, 20.’den itibaren “-sten son eki koyulur.

wo? (= Nerede?)

im 7. Bezirk = im siebten Bezirk
= yedinci bölgede
im 21. Bezirk = im einundzwanzigsten Bezirk
= yirmi birinci bölgede
im 1. Stock = im ersten Stock
= birinci katta
Başa Dön