Tek përmbajtja

Përmrat vetorë

Singular Plural
 • ich (= unë)
 • wir (= ne)
 • du (= ti)
 • ihr (= ju)
 • er (= ai)
 • sie (= ajo)
 • es (= --)
 • sie (= ata/ato)
 • Sie (= Ju)

Përemri "sie-ajo/ata" është edhe një njejës edhe në shumë, Kuptimi veçon foljen e zgjedhuar dhe kontekstin.

Sie ist Journalistin.
= Ajo është gazetare.
Sie ist heute krank.
= Ajo është sot e sëmurë.
Sie waren im Urlaub in Deutschland.
= Ata ishin me pushime në Gjermani.

Përemri "Sie - Ju" githmonë shkruhet me shkronjë të madhe dhe është forma e mirësjellsjes për të huajt, të rriturit në kontaktet formale. "Sie" "Ju" mund të prekë një ose më shumë njerëz.

Sind Sie Herr Meyer?
= A jeni Ju zt. Meyer?
Setzen Sie sich bitte!
= Uluni Ju lutem!
Wie heißen Sie?
= Su quheni Ju?

Përemrat vetorë zëvendësojnë emrat në fjali. Kjo bën që fjalia të jetë më e shkurtër dhe të shmangen përsëritjet e emrave. Përemri duhet të përputhet me gjininë e emrit zëvendësues.

Die Katze ist sehr schön. Sie heißt Clara.
= Macja është shumë e bukur. Ajo quhet clara.
Der Schrank ist sehr modern. Er kostet 250 EUR.
= Dollapi është shumë modern. Ai kushton 250 Euro.

Përemrat vetorë lakohen në rasën dhanore dhe rasën kallëzore.

Nominativ
ich
unë
du
ti
er
ai
sie
ajo
es
--
wir
ne
ihr
ju
sie
ata/ato
Sie
Ju
Dativ
mir
mua më
dir
ty të
ihm
atij i
ihr
asaj i
ihm
--
uns
neve na
euch
juve ju
ihnen
atyre u
Ihnen
Juve ju
Akkusativ
mich
mua më
dich
ty të
ihn
ju ju
sie
ajo
es
--
uns
ne na
euch
ju ju
sie
ata i
Sie
Ju ju
Schön dich kennen zu lernen.
= Bukur të njoh ty
Wir haben uns nie gesehen.
= Ne nuk jemi parë kurë.
Wie geht es dir?
= Si je ti?
Mir geht es gut.
= Unë jam mirë.
Mein Rücken tut mir weh.
= Mua më dhemb shpina.

Përemrat pronorë

Përemrat pronorë përcaktojnë pronësinë. Format:

 • ich (= unë)
 • mein (= mein)
 • du (= ti)
 • dein (= dein)
 • er (= ai)
 • sein (= sein)
 • sie (= ajo)
 • ihr (= ihr)
 • es (= --)
 • sein (= sein)
 • wir (= ne)
 • unser (= unser)
 • ihr (= ju)
 • euer (= euer)
 • sie (= ata/ato)
 • ihr (= ihr)
 • Sie (= Ju)
 • Ihr (= Ihr)

Përemrat pronorë lakohen dhe marrin këto mbaresa:

maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
-e - -e
Genitiv
—es -er -es -er
Dativ
—em -er -em -en
Akkusativ
—en -e - -e

Për shembull. (p.sh.)

maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
mein Tisch
tavolina ime
unsere Lampe
llamba jonë
euer Bett
krevati juaj
seine Stühle
tavolinat e tij
Genitiv
meines Tisches
unserer Lampe
eures Bettes
seiner Stühle
Dativ
meinem Tisch
unserer Lampe
eurem Bett
seinen Stühlen
Akkusativ
meinen Tisch
unsere Lampe
euer Bett
seine Stühle
Jolana, unsere Kinder und ich freuen uns auf das Wiedersehen.
= Jolana, fëmijët tanë dhe unë gëzohemi të shihemi sërish.

Përemri "euer" humb shkronjën "-e-" në mes, kur merr një mbaresë.

Ihr habt Kopfschmerzen. Eure Köpfe tun euch weh.
= Ju keni kokëdhëmbje. Kokat tuaja dhëmbin.

Përemrat dëftorë

Përemrat dëftorë „dieser- ky”, „diese-kjo”, „dieses” përcaktojnë personat ose sendet që janë afër. Ato lakohen sikurse edhe nyjet.

maskulin feminina neutral Plural
 • Nominativ
 • dieser Tisch
  kjo tavolinë
 • dieser Rock
  ky gur
 • diese Lampe
  kjo llambë
 • diese Jacke
  kjo xhaketë
 • dieses Bett
  ky krevat
 • dieses Kleid
  kjo veshje
 • diese Stühle
  këta karrige
 • diese Schuhe
  këta këpucë
 • Genitiv
 • dieses Tisches
 • dieses Rockes
 • dieser Lampe
 • dieser Jacke
 • dieses Bettes
 • dieses Kleides
 • dieser Stühle
 • dieser Schuhe
 • Dativ
 • diesem Tisch
 • diesem Rock
 • dieser Lampe
 • dieser Jacke
 • diesem Bett
 • diesem Kleid
 • diesen Stühlen
 • diesen Schuhen
 • Akkusativ
 • diesen Tisch
 • diesen Rock
 • diese Lampe
 • diese Jacke
 • dieses Bett
 • dieses Kleid
 • diese Stühle
 • diese Schuhe

Përemri "es"

„Es” steht für neutrale Nomen.

Das Baby ist krank. Es schreit die ganze Nacht.
= Das Baby ist krank. Es schreit die ganze Nacht.

„Es” wird auch bei Wendungen benutzt:

 • Uhrzeit:
  Wie spät ist es?
  = Wie spät ist es?
  Es ist 10.50 Uhr.
  = Es ist 10.50 Uhr.
 • Tageszeiten, Jahreszeiten:
  Es ist Nachmittag.
  = Es ist Nachmittag.
  Es ist Sommer.
  = Es ist Sommer.
 • Wetter:
  Es regnet.
  = Es regnet.
  Es ist kalt.
  = Es ist kalt.
 • Befinden:
  Wie geht es Ihnen?
  = Wie geht es Ihnen?
  Mir geht es heute nicht so gut.
  = Mir geht es heute nicht so gut.
 • andere:
  Was gibt es zum Abendessen?
  = Was gibt es zum Abendessen?
  Es ist wichtig…
  = Es ist wichtig…
  Es ist verboten…
  = Es ist verboten…

Përemri "man"

Pronomen „man” benutzt man, wenn das Subjekt eine unbestimmte Person ist.
„Man” steht immer mit dem Verb in der 3. Person Singular.

Man lebt nur einmal.
= Man lebt nur einmal.
Was macht man jetzt in der Türkei?
= Was macht man jetzt in der Türkei?

„Man“ steht oft mit Modalverben.

Hier kann man gut essen?
= Hier kann man gut essen?
Darf man hier rauchen?
= Darf man hier rauchen?
Man soll das noch heute machen.
= Man soll das noch heute machen.
Man muss mehr lernen.
= Man muss mehr lernen.
Kthehu në fillim