K vsebini

Osebni zaimek

Singular Plural
 • ich (= jaz)
 • wir (= mi)
 • du (= ti)
 • ihr (= vi)
 • er (= on)
 • sie (= ona)
 • es (= ono)
 • sie (= oni)
 • Sie (= Vi)

Zaimek „sie" - "ona, oni” se uporablja v ednini in množini, na pomen pa nas opozori spregani glagol in kontekst.

Sie ist Journalistin.
= Ona je novinarka.
Sie ist heute krank.
= Danes je bolna.
Sie waren im Urlaub in Deutschland.
= Bili so na dopustu v Nemčiji.

Zaimek „Sie" - "Vi” pišemo vedno z veliko začetnico in je vljudnostna oblika za tuje odrasle osebe v formalnih kontaktih. „Sie - Vi“ se lahko nanaša na eno ali več oseb.

Sind Sie Herr Meyer?
= Ali ste Vi gospod Meyer?
Setzen Sie sich bitte!
= Vsedite se, prosim!
Wie heißen Sie?
= Kako Vam je ime?

Osebni zaimki v stavku nadomeščajo samostalnike. Na ta način je stavek krajši in izognemo se ponavljanju samostalnika. Zaimek se mora ujemati s spolom samostalnika, ki smo ga nadomestili.

Die Katze ist sehr schön. Sie heißt Clara.
= Mačka je zelo lepa. Imenuje se Clara.
Der Schrank ist sehr modern. Er kostet 250 EUR.
= Omara je zelo moderna. Stane 250 evrov.

Osebne zaimke sklanjamo v dajalniku in tožilniku.

Nominativ
ich
jaz
du
ti
er
on
sie
ona
es
ono
wir
mi
ihr
vi
sie
oni
Sie
Vi
Dativ
mir
meni
dir
tebi
ihm
njemu
ihr
njej
ihm
njemu
uns
nam
euch
vam
ihnen
njim
Ihnen
Vam
Akkusativ
mich
mene
dich
tebe
ihn
njega
sie
njo
es
njega
uns
nas
euch
vas
sie
njih
Sie
Vas
Schön dich kennen zu lernen.
= Lepo, da sem te spoznal/a.
Wir haben uns nie gesehen.
= Nkoli se nismo videli.
Wie geht es dir?
= Kako se imaš? Kako ti gre?
Mir geht es gut.
= Meni gre dobro.
Mein Rücken tut mir weh.
= Hrbet me boli.

Svojilni zaimek

Svojilni zaimki določajo lastniške odnose. Oblike:

 • ich (= jaz)
 • mein (= moj)
 • du (= ti)
 • dein (= tvoj)
 • er (= on)
 • sein (= njegov)
 • sie (= ona)
 • ihr (= njen)
 • es (= ono)
 • sein (= njegov)
 • wir (= mi)
 • unser (= naš)
 • ihr (= vi)
 • euer (= vaš)
 • sie (= oni)
 • ihr (= njihov)
 • Sie (= Vi)
 • Ihr (= Vaš)

Svojilne zaimke sklanjamo in dodajamo naslednja obrazila:

maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
-e - -e
Genitiv
—es -er -es -er
Dativ
—em -er -em -en
Akkusativ
—en -e - -e

npr. (na primer)

maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
mein Tisch
moja miza
unsere Lampe
naša svetilka
euer Bett
vaša postelja
seine Stühle
njegovi stoli
Genitiv
meines Tisches
unserer Lampe
eures Bettes
seiner Stühle
Dativ
meinem Tisch
unserer Lampe
eurem Bett
seinen Stühlen
Akkusativ
meinen Tisch
unsere Lampe
euer Bett
seine Stühle
Jolana, unsere Kinder und ich freuen uns auf das Wiedersehen.
= Jolana, naši otroci in jaz se našega ponovnega srečanja veselimo.

Če ima zaimek „euer” (vaš) neko obrazilo, izgubi iz sredine besede črko „-e-”:

Ihr habt Kopfschmerzen. Eure Köpfe tun euch weh.
= Imate glavobol. Vaše glave vas bolijo.

Kazalni zaimek

Kazalni zaimki „dieser” (ta), „diese” (ta), „dieses” (to) se nanašajo na osebe ali stvari, ki so v bližini. Sklanjamo jih kot določne člene.

maskulin feminina neutral Plural
 • Nominativ
 • dieser Tisch
  ta miza
 • dieser Rock
  to krilo
 • diese Lampe
  ta svetilka
 • diese Jacke
  ta jakna
 • dieses Bett
  ta postelja
 • dieses Kleid
  ta obleka
 • diese Stühle
  ti stoli
 • diese Schuhe
  ti čevlji
 • Genitiv
 • dieses Tisches
 • dieses Rockes
 • dieser Lampe
 • dieser Jacke
 • dieses Bettes
 • dieses Kleides
 • dieser Stühle
 • dieser Schuhe
 • Dativ
 • diesem Tisch
 • diesem Rock
 • dieser Lampe
 • dieser Jacke
 • diesem Bett
 • diesem Kleid
 • diesen Stühlen
 • diesen Schuhen
 • Akkusativ
 • diesen Tisch
 • diesen Rock
 • diese Lampe
 • diese Jacke
 • dieses Bett
 • dieses Kleid
 • diese Stühle
 • diese Schuhe

Zaimek „es“

„Es” (ono) se uporablja za samostalnike srednjega spola.

Das Baby ist krank. Es schreit die ganze Nacht.
= Dojenček je bolan. Vso noč joka.

„Es” uporabljamo tudi pri frazah o:

 • času po urah:
  Wie spät ist es?
  = Koliko je ura?
  Es ist 10.50 Uhr.
  = Ura je 10.50
 • časih dneva, letnih časih:
  Es ist Nachmittag.
  = Popoldne je.
  Es ist Sommer.
  = Poletje je.
 • vremenu:
  Es regnet.
  = Dežuje.
  Es ist kalt.
  = Hladno je.
 • počutju:
  Wie geht es Ihnen?
  = Kako se imate?
  Mir geht es heute nicht so gut.
  = Danes mi ne gre preveč dobro.
 • drugem:
  Was gibt es zum Abendessen?
  = Kaj je za večerjo?
  Es ist wichtig…
  = Pomembno je.....
  Es ist verboten…
  = Prepovedano je......

Zaimek „man“

Zaimek „man” ( nedoločni zaimek) uporabljamo takrat, ko osebek ni določen, ker izražamo nekaj splošnega, nedoločnega. „Man” stoji vedno z glagolom, ki je v 3. osebi ednine.

Man lebt nur einmal.
= Samo enkrat se živi.
Was macht man jetzt in der Türkei?
= Kaj sedaj počnejo v Turčiji?

„Man“ pogosto stoji ob modalnih glagolih/ pomožnikih načina.

Hier kann man gut essen?
= Tukaj se lahko dobro je?
Darf man hier rauchen?
= Ali se tu sme kaditi?
Man soll das noch heute machen.
= To naj bi se naredilo še danes.
Man muss mehr lernen.
= Več se je treba učiti.
Na začetek