K vsebini

Števila

Datum

Pri števnikih, ki označujejo leta, sta prvi dve številki glavna števnika, potem sledi beseda „-hundert- (sto)” in potem zadnji dve številki, ki sta tudi glavna števnika.

Od leta 2000 navedemo celotno štirimestno številko kot glavni števnik.

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig
devetnajststo petinsedemdeset
2013
zweitausenddreizehn
dva tisoč trinajst

wann? (= kdaj?)

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig / im Jahre neuzehnhundertfünfundsiebzig
v letu devetnajsto petinsedemdeset
1975 – 1980
von neuzehnhundertfünfundsiebzig bis neunzehnhundertachtzig
od devetnajsto petinsedemdeset do devetnajsto osemdeset

Vrstilni števniki

Vrstilne števnike tvorimo na naslednji način:

od 1. do 19. s končnico „-te“; od 20. s končnico „-ste“.

1. – 19.
– te
20. – ...
– ste

Izjeme:

1.
der erste (= prvi)
3.
der dritte (= tretji)
7.
der siebte (= sedmi)
8.
der achte (= osmi)

Po besedah “am / vom / bis zum /seit dem / ab dem“ dodamo od 1. do 19. končnico „-ten“; po 20. končnico „-sten“.

wann? (= kdaj?)

am (= ob, pri, na) , vom (= od) , bis zum (= do) , seit dem (= odkar) , ab dem (= od)

1. – 19.
– ten
20. – ...
– sten
11.09.2002
am elften September zweitausendzwei
enajstega septembra dva tisoč dva
am 15.03.
am fünfzehnten März
petnajstega marca
11.09.2002 – 12.10.2012
vom elften September zweitausendzwei bis zum zwölften Oktober zweitausendzwölf
od enajstega septembra dva tisoč dva do dvanajstega oktobra dva tisoč dvanajst
12.10.2012
ab / seit dem zwölften Oktober zweitausendzwölf
od dvanajstega oktobra dva tisoč dvanajst
ab 30.04.
ab dem dreißigsten April
od tridesetega aprila

Krajevni podatki z vrstilnimi števniki

Za besedo „im “ vstavimo od 1. do 19. končnico „-ten“; od 20. končnico „-sten“.

wo? (= kje?)

im 7. Bezirk = im siebten Bezirk
= v sedmem okraju
im 21. Bezirk = im einundzwanzigsten Bezirk
= v enaindvajsetem okraju
im 1. Stock = im ersten Stock
= v prvem nadstropju
Na začetek