Späť na obsah

Osobné zámená

Singular Plural
 • ich (= ja)
 • wir (= my)
 • du (= ty)
 • ihr (= vy)
 • er (= on)
 • sie (= ona)
 • es (= ono)
 • sie (= oni, ony)
 • Sie (= vy (vykanie))

Zámeno „sie” sa používa v jednotnom aj množnom čísle (ona – oni/ony). O ktorý význam ide, zistíme podľa časovaného slovesa a z kontextu.

Sie ist Journalistin.
= Ona je novinárka.
Sie ist heute krank.
= Ona je dnes chorá.
Sie waren im Urlaub in Deutschland.
= Oni boli na dovolenke v Nemecku.

Zámeno „Sie” s veľkým „S“ sa používa ako zdvorilostná forma pre cudziu dospelú osobu vo formálnych kontaktoch. „Sie“ môže označovať jednu alebo viacero osôb.

Sind Sie Herr Meyer?
= Vy ste pán Meyer?
Setzen Sie sich bitte!
= Posaďte sa, prosím!
Wie heißen Sie?
= Ako sa voláte?

Osobné zámená zastupujú vo vete substantíva. Veta sa tak skráti a zabráni sa opakovaniu substantív. Zámeno sa so zastupovaným substantívom musí zhodovať v rode.

Die Katze ist sehr schön. Sie heißt Clara.
= Mačka je veľmi pekná. Volá sa Clara.
Der Schrank ist sehr modern. Er kostet 250 EUR.
= Skriňa je veľmi moderná. Stojí 250 eur.

Osobné zámená skloňujeme v datíve a akuzatíve.

Nominativ
ich
ja
du
ty
er
on
sie
ona
es
ono
wir
my
ihr
vy
sie
oni, ony
Sie
vy (vykanie)
Dativ
mir
mne, mi
dir
tebe, ti
ihm
jemu, mu
ihr
jej
ihm
jemu, mu
uns
nám
euch
vám
ihnen
im
Ihnen
vám (vykanie)
Akkusativ
mich
mňa, ma
dich
teba, ťa
ihn
vás (vykanie)
sie
ju
es
ho
uns
nás
euch
vás
sie
ich
Sie
vás (vykanie)
Schön dich kennen zu lernen.
= Rád/rada ťa poznávam.
Wir haben uns nie gesehen.
= Nikdy sme sa nevideli.
Wie geht es dir?
= Ako sa máš?
Mir geht es gut.
= Ja sa mám dobre.
Mein Rücken tut mir weh.
= Bolí ma chrbát.

Privlastňovacie zámená

Privlastňovacie zámená určujú vlastnícke vzťahy. Tvary:

 • ich (= ja)
 • mein (= môj)
 • du (= ty)
 • dein (= tvoj)
 • er (= on)
 • sein (= jeho)
 • sie (= ona)
 • ihr (= jej)
 • es (= ono)
 • sein (= jeho)
 • wir (= my)
 • unser (= náš)
 • ihr (= vy)
 • euer (= váš)
 • sie (= oni, ony)
 • ihr (= ich)
 • Sie (= vy (vykanie))
 • Ihr (= váš (vykanie))

Privlastňovacie zámená sa skloňujú a pri skloňovaní k nim pridávame nasledovné koncovky:

maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
-e - -e
Genitiv
—es -er -es -er
Dativ
—em -er -em -en
Akkusativ
—en -e - -e

napr.

maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
mein Tisch
môj stôl
unsere Lampe
naša lampa
euer Bett
vaša posteľ
seine Stühle
jeho stoličky
Genitiv
meines Tisches
unserer Lampe
eures Bettes
seiner Stühle
Dativ
meinem Tisch
unserer Lampe
eurem Bett
seinen Stühlen
Akkusativ
meinen Tisch
unsere Lampe
euer Bett
seine Stühle
Jolana, unsere Kinder und ich freuen uns auf das Wiedersehen.
= Jolana, naše deti a ja sa tešíme, až sa opäť uvidíme.

Ak k zámenu „euer” (váš) pridáme koncovku, vypadáva zo stredu slova hláska „-e-”.

Ihr habt Kopfschmerzen. Eure Köpfe tun euch weh.
= Máte bolesti hlavy. Bolia vás hlavy.

Ukazovacie zámená

Ukazovacími zámenami „dieser“, „diese“, „dieses“ poukazujeme na osoby alebo veci v blízkosti. Skloňujeme ich ako určitý člen.

maskulin feminina neutral Plural
 • Nominativ
 • dieser Tisch
  tento stôl
 • dieser Rock
  táto sukňa
 • diese Lampe
  táto lampa
 • diese Jacke
  táto bunda
 • dieses Bett
  táto posteľ
 • dieses Kleid
  tieto šaty
 • diese Stühle
  tieto stoličky
 • diese Schuhe
  tieto topánky
 • Genitiv
 • dieses Tisches
 • dieses Rockes
 • dieser Lampe
 • dieser Jacke
 • dieses Bettes
 • dieses Kleides
 • dieser Stühle
 • dieser Schuhe
 • Dativ
 • diesem Tisch
 • diesem Rock
 • dieser Lampe
 • dieser Jacke
 • diesem Bett
 • diesem Kleid
 • diesen Stühlen
 • diesen Schuhen
 • Akkusativ
 • diesen Tisch
 • diesen Rock
 • diese Lampe
 • diese Jacke
 • dieses Bett
 • dieses Kleid
 • diese Stühle
 • diese Schuhe

Zámeno "es"

„Es” zastupuje substantíva stredného rodu.

Das Baby ist krank. Es schreit die ganze Nacht.
= Bábätko je choré. Celú noc kričí.

„Es” používame aj pri:

 • hodina:
  Wie spät ist es?
  = Koľko je hodín?
  Es ist 10.50 Uhr.
  = Je 10.50 hod.
 • časti dňa, ročné obdobia:
  Es ist Nachmittag.
  = Je poobede.
  Es ist Sommer.
  = Je leto.
 • počasie:
  Es regnet.
  = Prší.
  Es ist kalt.
  = Je zima.
 • miesto:
  Wie geht es Ihnen?
  = Ako sa máte?
  Mir geht es heute nicht so gut.
  = Ja sa dnes nemám veľmi dobre.
 • iné:
  Was gibt es zum Abendessen?
  = Čo je na večeru?
  Es ist wichtig…
  = Je dôležité...
  Es ist verboten…
  = Je zakázané...

Zámeno "man"

Neosobné zámeno „man“ používame vtedy, keď je podmet neurčitá osoba.
„Man“ sa spája vždy so slovesom v 3. osobe singuláru.

Man lebt nur einmal.
= Žijeme len raz.
Was macht man jetzt in der Türkei?
= Čo sa teraz robí v Turecku?

„Man“ sa často vyskytuje v spojení s modálnymi slovesami.

Hier kann man gut essen?
= Tu sa dá dobre najesť.
Darf man hier rauchen?
= Smie sa tu fajčiť?
Man soll das noch heute machen.
= Má sa to urobiť ešte dnes.
Man muss mehr lernen.
= Treba sa viac učiť.
Späť na začiatok