więcej

Zaimki osobowe

Singular Plural
 • ich (= ja)
 • wir (= my)
 • du (= ty)
 • ihr (= wy)
 • er (= on)
 • sie (= ona)
 • es (= ono)
 • sie (= oni, Państwo)
 • Sie (= Pan/i )

Zaimek „sie” występuje w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej. Jego znaczenie sugeruje końcówka czasownika i kontekst.

Sie ist Journalistin.
= Ona jest dziennikarką.
Sie ist heute krank.
= Ona jest dziś chora.
Sie waren im Urlaub in Deutschland.
= Oni byli na urlopie w Niemczech.

Zaimek „Sie” jest pisany zawsze wielką literą i pełni rolę formy grzecznościowej, przy zwracaniu się do osób obcych, dorosłych, w kontaktach formalnych. Może oznaczać jedną osobę, lub kilka.

Sind Sie Herr Meyer?
= Czy Pan jest Panem Meyer?
Setzen Sie sich bitte!
= Proszę usiąść!
Wie heißen Sie?
= Jak się Pan/i nazywa?

Zaimki osobowe zastępują w zdaniu rzeczowniki. Pozwala to skracać zdania i unikać powtarzania rzeczowników. O zaimku decyduje rodzaj zastępowanego rzeczownika.

Die Katze ist sehr schön. Sie heißt Clara.
= Ten kot jest bardzo ładny. On nazywa się Klara. (po niemiecku "kot" ma rodzaj żeński - die Katze)
Der Schrank ist sehr modern. Er kostet 250 EUR.
= Ta szafa jest bardzo nowoczesna. Ona kosztuje 250 EUR. (po niemiecku "szafa" ma rodzaj męski - der Schrank)

Zaimki osobowe odmieniają się przez przypadki w celowniku i bierniku.

Nominativ
ich
ja
du
ty
er
on
sie
ona
es
ono
wir
my
ihr
wy
sie
oni, Państwo
Sie
Pan/i
Dativ
mir
mi
dir
tobie
ihm
jemu
ihr
jej
ihm
jemu
uns
nam
euch
wam
ihnen
im
Ihnen
Panu, Pani, Państwu
Akkusativ
mich
mnie
dich
ciebie
ihn
Pana, Panią, Państwa
sie
es
ono
uns
nas
euch
was
sie
ich
Sie
Pana/Panią/Państwa
Schön dich kennen zu lernen.
= Miło cię poznać.
Wir haben uns nie gesehen.
= Nigdy się nie widzieliśmy.
Wie geht es dir?
= Co u ciebie? / Jak się masz?
Mir geht es gut.
= Dobrze.
Mein Rücken tut mir weh.
= Bolą mnie plecy.

Zaimki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze określają stosunek przenależności. Formy zaimków dzierżawczych:

 • ich (= ja)
 • mein (= mój)
 • du (= ty)
 • dein (= twój)
 • er (= on)
 • sein (= jego)
 • sie (= ona)
 • ihr (= jej)
 • es (= ono)
 • sein (= jego)
 • wir (= my)
 • unser (= nasz)
 • ihr (= wy)
 • euer (= wasz)
 • sie (= oni, Państwo)
 • ihr (= ich)
 • Sie (= Pan/i )
 • Ihr (= Pana/i, Państwa)

Zaimki dzierżawcze odmieniają się przez przypadki i otrzymują końcówki wg schematu:

maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
-e - -e
Genitiv
—es -er -es -er
Dativ
—em -er -em -en
Akkusativ
—en -e - -e

n.p.

maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
mein Tisch
mój stół
unsere Lampe
nasza lampa
euer Bett
wasze łóżko
seine Stühle
jego krzesła
Genitiv
meines Tisches
unserer Lampe
eures Bettes
seiner Stühle
Dativ
meinem Tisch
unserer Lampe
eurem Bett
seinen Stühlen
Akkusativ
meinen Tisch
unsere Lampe
euer Bett
seine Stühle
Jolana, unsere Kinder und ich freuen uns auf das Wiedersehen.
= Jolana, nasze dzieci i ja cieszymy się na ponowne spotkanie.

Jeśli do zaimka „euer” dochodzi końcówka, znika „-e-” z formy podstawowej zaimka.

Ihr habt Kopfschmerzen. Eure Köpfe tun euch weh.
= Macie bóle głowy. Bolą was głowy.

Zaimki wskazujące

Zaimki wskazujące „dieser”, „diese”, „dieses” odnoszą się do osoby lub rzeczy, która jest w pobliżu. Odmieniają się one jak rodzajnik określony.

maskulin feminina neutral Plural
 • Nominativ
 • dieser Tisch
  ten stół
 • dieser Rock
  ta spódnica
 • diese Lampe
  ta lampa
 • diese Jacke
  ta kurtka
 • dieses Bett
  to łóżko
 • dieses Kleid
  ta sukienka
 • diese Stühle
  te krzesła
 • diese Schuhe
  te buty
 • Genitiv
 • dieses Tisches
 • dieses Rockes
 • dieser Lampe
 • dieser Jacke
 • dieses Bettes
 • dieses Kleides
 • dieser Stühle
 • dieser Schuhe
 • Dativ
 • diesem Tisch
 • diesem Rock
 • dieser Lampe
 • dieser Jacke
 • diesem Bett
 • diesem Kleid
 • diesen Stühlen
 • diesen Schuhen
 • Akkusativ
 • diesen Tisch
 • diesen Rock
 • diese Lampe
 • diese Jacke
 • dieses Bett
 • dieses Kleid
 • diese Stühle
 • diese Schuhe

Zaimek "es"

Zaimek nieokreślony „es” używany jest do określenia rzeczy rodzaju nijakiego.

Das Baby ist krank. Es schreit die ganze Nacht.
= Niemowlę jest chore. Ono krzyczy przez całą noc.

Zaimek nieokreślony „es” używany jest w zwrotach:

 • czas zegarowy:
  Wie spät ist es?
  = Która godzina?
  Es ist 10.50 Uhr.
  = Jest 10.50.
 • pory dnia i roku:
  Es ist Nachmittag.
  = Jest popołudnie.
  Es ist Sommer.
  = Jest lato.
 • pogoda:
  Es regnet.
  = Pada deszcz.
  Es ist kalt.
  = Jest zimno.
 • samopoczucie:
  Wie geht es Ihnen?
  = Jak się Pani ma?
  Mir geht es heute nicht so gut.
  = Nie czuję się dziś zbyt dobrze.
 • inne zwroty:
  Was gibt es zum Abendessen?
  = Co jest na kolację?
  Es ist wichtig…
  = Jest ważne ...
  Es ist verboten…
  = Jest zabronione ...

Zaimek "man"

Zaimek nieokreślony „man” używany jest do określenia podmiotu oznaczającego osobę bliżej nieznaną.
Zaimek nieokreślony „man” łączy się zawsze z 3. os. lp. W języku polskim często tłumaczy się go przez słowo „się”.

Man lebt nur einmal.
= Żyje się tylko raz.
Was macht man jetzt in der Türkei?
= Co się teraz robi w Turcji?

Zaimek nieokreślony „man“ łączy się często z czasownikami modalnymi.

Hier kann man gut essen?
= Tu można dobrze zjeść.
Darf man hier rauchen?
= Czy tu wolno palić?
Man soll das noch heute machen.
= Należy to zrobić jeszcze dziś.
Man muss mehr lernen.
= Trzeba się więcej uczyć.
wróć do początku