więcej

Liczebniki

Data

Podając datę roczną, podaje się dwie pierwsze cyfry jako liczebnik główny, dodaje się słowo „hundert“ i na końcu – dwie ostatnie cyfry jako liczebnik główny.

Od roku 2000 podaje się wszystkie cztery cyfry jako jeden liczebnik główny.

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig
tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć
2013
zweitausenddreizehn
dwutysięczny trzynasty

wann? (= kiedy?)

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig / im Jahre neuzehnhundertfünfundsiebzig
w roku tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym piątym
1975 – 1980
von neuzehnhundertfünfundsiebzig bis neunzehnhundertachtzig
od tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego piątego do tysiąc dziewięćset osiemdziesiatego

Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe tworzy się, dodając

od 1. do 19. końcówkę „-te“; od 20. końcówkę „-ste“.

1. – 19.
– te
20. – ...
– ste

Wyjątki:

1.
der erste (= pierwszy)
3.
der dritte (= trzeci)
7.
der siebte (= siódmy)
8.
der achte (= ósmy)

Po słowach „am / vom / bis zum /seit dem / ab dem“ dodaje się od 1. do 19. końcówkę „-ten“; od 20. końcówkę „-sten“.

wann? (= kiedy?)

am (= podając datę dzienną lub dzień tygodnia) , vom (= od) , bis zum (= do) , seit dem (= od w przeszłości) , ab dem (= od w przyszłości)

1. – 19.
– ten
20. – ...
– sten
11.09.2002
am elften September zweitausendzwei
jedenastego września dwutysięcznego drugiego roku
am 15.03.
am fünfzehnten März
piętnastego marca
11.09.2002 – 12.10.2012
vom elften September zweitausendzwei bis zum zwölften Oktober zweitausendzwölf
od jedenastego września dwutysięcznego drugiego roku do dwunastego października dwutysięcznego dwunastego roku
12.10.2012
ab / seit dem zwölften Oktober zweitausendzwölf
od dwunastego października dwutysięcznego dwunastego roku
ab 30.04.
ab dem dreißigsten April
od trzydziestego kwietnia

Określenie miejsca z liczebnikami porządkowymi

Po słowie „im “ dodaje się od 1. do 19. końcówkę „-ten“; od 20. końcówkę „-sten“.

wo? (= gdzie?)

im 7. Bezirk = im siebten Bezirk
= w siódmym okręgu
im 21. Bezirk = im einundzwanzigsten Bezirk
= w dwudziestym pierwszym okręgu
im 1. Stock = im ersten Stock
= na pierwszym piętrze
wróć do początku