Į turinį

Skaitvardžiai

Data

Nurodant metus naudojami pirmi du skaitmenys kaip kiekinis skaitvardis, po to žodis "-hundert" (šimtas) ir tada paskutiniai du skaitmenys kaip kiekinis skaitvardis.

Metai nuo 2000-ųjų nurodomi visi keturi skaitmenys kaip kiekinis skaitvardis.

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig
tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt penki
2013
zweitausenddreizehn
du tūkstančiai trylika

wann? (= kada?)

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig / im Jahre neuzehnhundertfünfundsiebzig
tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt penktais metais
1975 – 1980
von neuzehnhundertfünfundsiebzig bis neunzehnhundertachtzig
nuo tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt penktųjų iki tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimtųjų

Kelintiniai skaitvardžiai

Kelintiniai skaitvardžiai sudaromi:

nuo 1 iki 19: pridedant galūnę "-te"; nuo 20 - pridedant galūnę "-ste".

1. – 19.
– te
20. – ...
– ste

Išimtys:

1.
der erste (= pirmas)
3.
der dritte (= trečias)
7.
der siebte (= septintas)
8.
der achte (= aštuntas)

Po prielinksnių "am / vom / bis zum / seit dem / ab dem", žyminčių laiką, skaitvardžiams nuo 1 iki 19 pridedama galūnė "-ten"; skaitvardžiams nuo 20 - galūnė "-sten".

wann? (= kada?)

am (= prielinksnis, vartojamas nurodant dieną ar datą) , vom (= nuo) , bis zum (= iki) , seit dem (= nuo) , ab dem (= nuo)

1. – 19.
– ten
20. – ...
– sten
11.09.2002
am elften September zweitausendzwei
du tūkstančiai antrųjų rugsėjo vienuoliktą
am 15.03.
am fünfzehnten März
kovo penkioliktą
11.09.2002 – 12.10.2012
vom elften September zweitausendzwei bis zum zwölften Oktober zweitausendzwölf
nuo du tūkstančiai antrųjų kovo vienuoliktos iki du tūkstančiai dvyliktųjų spalio dvyliktos
12.10.2012
ab / seit dem zwölften Oktober zweitausendzwölf
nuo du tūkstančiai dvyliktųjų spalio dvyliktos
ab 30.04.
ab dem dreißigsten April
nuo balandžio trisdešimtos

Vietos nurodymas kelintiniais skaitvardžiais

Sudarant kelintinius skaitvardžius po prielinksnio "im" (žymi vietą), skaitvardžiams nuo 1 iki 19 pridedama galūnė "-ten"; skaitvardžiams nuo 20 - galūnė "-sten".

wo? (= kur?)

im 7. Bezirk = im siebten Bezirk
= septintoje apskrityje
im 21. Bezirk = im einundzwanzigsten Bezirk
= dvidešimt pirmoje apskrityje
im 1. Stock = im ersten Stock
= pirmame aukšte
Atgal į pradžią