Tartalom

Számnevek

Keltezés

Évszámoknál megadjuk az első két számot tőszámnévként, azután a „-hundert” (száz) szót, s végül az utolsó két számot szintén tőszámnévként.

2000-től a teljes négy számjegyű számot tőszámnévként mondjuk.

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig
ezerkilencszázhetvenöt
2013
zweitausenddreizehn
kétezertizenhárom

wann? (= Mikor?)

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig / im Jahre neuzehnhundertfünfundsiebzig
az ezerkilencszázhetvenötös évben
1975 – 1980
von neuzehnhundertfünfundsiebzig bis neunzehnhundertachtzig
ezerkilencszázhetvenöttől ezerkilincszáznyolcvanig

Sorszámnevek

A sorszámnevek képzése:

1-től 19-ig a „-te“ végződés; 20-tól a „-ste“ végződés.

1. – 19.
– te
20. – ...
– ste

Kivételek:

1.
der erste (= az első)
3.
der dritte (= a harmadik)
7.
der siebte (= a hetedik)
8.
der achte (= a nyolcadik)

A „am / vom / bis zum /seit dem / ab dem“ szavak után 1-től 19-ig a „-ten“ végződést, 20-tól pedig a „-sten“ végződést kapcsoljuk a számhoz.

wann? (= Mikor?)

am (= -án) , vom (= -tól, -től) , bis zum (= -ig) , seit dem (= óta) , ab dem (= -tól, -től)

1. – 19.
– ten
20. – ...
– sten
11.09.2002
am elften September zweitausendzwei
kétezerkettő szeptember tizenegyedikén
am 15.03.
am fünfzehnten März
március tizenötödikén
11.09.2002 – 12.10.2012
vom elften September zweitausendzwei bis zum zwölften Oktober zweitausendzwölf
kétezerkettő szeptember tizenegyedikétől kétezertizenkettő október tizenkettedikéig
12.10.2012
ab / seit dem zwölften Oktober zweitausendzwölf
kétezerkettő október tizenkettedike óta / tizenkettedikétől
ab 30.04.
ab dem dreißigsten April
április harmincadikától

Hely meghatározása sorszámnévvel:

Az „im “ szó után 1-től 19-ig a „-ten“ végződést, 20-tól pedig a „-sten“ végződést kapcsoljuk a számhoz.

wo? (= Hol?)

im 7. Bezirk = im siebten Bezirk
= a hetedik kerületben
im 21. Bezirk = im einundzwanzigsten Bezirk
= a huszonegyedik kerületben
im 1. Stock = im ersten Stock
= az első emeleten
Vissza az elejére