Sadržaj

Osobne zamjenice

Singular Plural
 • ich (= ja)
 • wir (= mi)
 • du (= ti)
 • ihr (= vi)
 • er (= on)
 • sie (= ona)
 • es (= ono)
 • sie (= oni)
 • Sie (= Vi)

Zamjenica „sie“ (ona, oni) postoji i u jednini i u množini, a na značenje nas upućuju konjugirani glagol i kontekst.

Sie ist Journalistin.
= Ona je novinarka-
Sie ist heute krank.
= Danas je bolesna.
Sie waren im Urlaub in Deutschland.
= Bijahu na odmoru u Njemačkoj.

Zamjenica „Sie“ (u hrv. Vi) piše se uvijek velikim slovom i oblik je koji se koristi kao znak pristojnosti prema stranim, odraslim osobama u formalnim kontaktima. „Sie“ (Vi) se može odnositi na jednu ili više osoba.

Sind Sie Herr Meyer?
= Jeste li Vi gospodin Meyer?
Setzen Sie sich bitte!
= Sjednite molim!
Wie heißen Sie?
= Kako se zovete?

Osobne zamjenice u rečenici zamjenjuju imenice. Na taj se način skraćuju rečenice i izbjegava ponavljanje imenica. Zamjenica mora biti u skladu s rodom imenice koju zamjenjuje.

Die Katze ist sehr schön. Sie heißt Clara.
= Mačka jer vrlo lijepa. Zove se Clara.
Der Schrank ist sehr modern. Er kostet 250 EUR.
= Ormar je vrlo moderan. Stoji 250 eura.

Osobne zamjenice dekliniraju se u dativu i akuzativu.

Nominativ
ich
ja
du
ti
er
on
sie
ona
es
ono
wir
mi
ihr
vi
sie
oni
Sie
Vi
Dativ
mir
meni
dir
tebi
ihm
njemu
ihr
njoj, joj
ihm
njemu, mu
uns
nam(a), nas
euch
vam(a), vas
ihnen
njima, im
Ihnen
Vam(a)
Akkusativ
mich
mene, me
dich
tebe, te
ihn
Vam(a)
sie
ona
es
ono
uns
nam(a), nas
euch
vam(a)
sie
ona
Sie
Vi
Schön dich kennen zu lernen.
= Lijepo je upoznati te.
Wir haben uns nie gesehen.
= Mi se nismo nikad vidjeli. (Dosl. njem.: Mi smo nas nikad vidjeli.)
Wie geht es dir?
= Kako si? (Dosl.: Kako ide tebi?)
Mir geht es gut.
= Meni je dobro.
Mein Rücken tut mir weh.
= Bole me (moja) leđa.

Posvojne zamjenice

Posvojne zamjenice određuju kome što pripada. Oblici:

 • ich (= ja)
 • mein (= moj)
 • du (= ti)
 • dein (= tvoj)
 • er (= on)
 • sein (= njegov)
 • sie (= ona)
 • ihr (= njezin)
 • es (= ono)
 • sein (= njegovo)
 • wir (= mi)
 • unser (= naš)
 • ihr (= vi)
 • euer (= vaš)
 • sie (= oni)
 • ihr (= njihov)
 • Sie (= Vi)
 • Ihr (= Vaš)

Posvojne se zamjenice dekliniraju i dobivaju sljedeće nastavke:

maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
-e - -e
Genitiv
—es -er -es -er
Dativ
—em -er -em -en
Akkusativ
—en -e - -e

primjerice

maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
mein Tisch
moj stol
unsere Lampe
naša svjetiljka
euer Bett
vaš krevet
seine Stühle
njegove stolice
Genitiv
meines Tisches
unserer Lampe
eures Bettes
seiner Stühle
Dativ
meinem Tisch
unserer Lampe
eurem Bett
seinen Stühlen
Akkusativ
meinen Tisch
unsere Lampe
euer Bett
seine Stühle
Jolana, unsere Kinder und ich freuen uns auf das Wiedersehen.
= Jolana, naša djeca i ja veselimo se ponovnom susretu.

Zamjenica „euer“ („vaš“) gubi slovo „-e-„ u sredini ako na to dolazi nastavak.

Ihr habt Kopfschmerzen. Eure Köpfe tun euch weh.
= Imate glavobolje. Bole vas glave.

Pokazne zamjenice

Pokazne zamjenice „ovaj“, „ova“, „ovo“ odnose se na osobe ili stvari koje se nalaze u blizini. Dekliniraju se kao određeni član.

maskulin feminina neutral Plural
 • Nominativ
 • dieser Tisch
  ovaj stol
 • dieser Rock
  ova suknja
 • diese Lampe
  ova svjetiljka
 • diese Jacke
  ovaj sako / ova jakna
 • dieses Bett
  ovaj krevet
 • dieses Kleid
  ova haljina
 • diese Stühle
  ove stolice
 • diese Schuhe
  ove cipele
 • Genitiv
 • dieses Tisches
 • dieses Rockes
 • dieser Lampe
 • dieser Jacke
 • dieses Bettes
 • dieses Kleides
 • dieser Stühle
 • dieser Schuhe
 • Dativ
 • diesem Tisch
 • diesem Rock
 • dieser Lampe
 • dieser Jacke
 • diesem Bett
 • diesem Kleid
 • diesen Stühlen
 • diesen Schuhen
 • Akkusativ
 • diesen Tisch
 • diesen Rock
 • diese Lampe
 • diese Jacke
 • dieses Bett
 • dieses Kleid
 • diese Stühle
 • diese Schuhe

Zamjenica „es“

„Es“ se odnosi na imenice srednjeg roda.

Das Baby ist krank. Es schreit die ganze Nacht.
= Djetešce je bolesno. Ono se dere cijelu noć.

„Es“ se koristi i u frazama:

 • vrijeme (sat):
  Wie spät ist es?
  = Koliko je (to) sati?
  Es ist 10.50 Uhr.
  = Sati je 10.50.
 • doba dana, godišnja doba:
  Es ist Nachmittag.
  = Poslijepodne je.
  Es ist Sommer.
  = Ljeto je.
 • vremenske prilike:
  Es regnet.
  = Kiši.
  Es ist kalt.
  = Hladno je.
 • stanje:
  Wie geht es Ihnen?
  = Kako ste?
  Mir geht es heute nicht so gut.
  = Meni danas nije tako dobro.
 • ostalo:
  Was gibt es zum Abendessen?
  = Što (to) ima za večeru?
  Es ist wichtig…
  = Važno je (to) ...
  Es ist verboten…
  = Zabranjeno je (to)...

Zamjenica „man“

Zamjenica „man“ koristi se kada je subjekt neodređena osoba.
„Man“ uvijek ide s glagolom u 3. licu jednine.

Man lebt nur einmal.
= Živi se samo jednom.
Was macht man jetzt in der Türkei?
= Što se sad radi u Turskoj?

„Man“ često ide s modalnim glagolima.

Hier kann man gut essen?
= Ovdje se može dobro jesti?
Darf man hier rauchen?
= Smije li se ovdje pušiti?
Man soll das noch heute machen.
= To treba još danas napraviti.
Man muss mehr lernen.
= Mora se više učiti.
Natrag na početak