Sadržaj

Brojevi

Datum

Kod broja godine prve se dvije brojke navode kao glavni brojevi, onda slijedi riječ „-hundert-„ (sto), a potom zadnje dvije brojke, također kao glavni brojevi.

Od 2000. godine čitav se četveroznamenkasti broj izgovara kao glavni broj.

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig
tisuću devetsto sedamdeset pet
2013
zweitausenddreizehn
dvije tisuće trinaest

wann? (= kad(a))

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig / im Jahre neuzehnhundertfünfundsiebzig
u godini tisuću devetsto sedamdeset petoj
1975 – 1980
von neuzehnhundertfünfundsiebzig bis neunzehnhundertachtzig
od tisuću devetsto sedamdeset pet do tisuću devetsto osamdeset

Redni brojevi

Redni brojevi tvore se na sljedeći način:

od 1. do 19.: nastavak „-te“; od 20. nastavak „-ste“.

1. – 19.
– te
20. – ...
– ste

Iznimke:

1.
der erste (= prvi)
3.
der dritte (= treći)
7.
der siebte (= sedmi)
8.
der achte (= osmi)

Nakon riječi „am / vom / bis zum /seit dem / ab dem“ (na dan / od / do / (počevši) od / od) od 1. do 19. dodaje se nastavak „-ten“; od 20. nastavak „-sten“.

wann? (= kad(a))

am (= (njem. an dem) na, u, k) , vom (= (njem. von dem) od) , bis zum (= (njem. bis zu dem) do) , seit dem (= otada, odonda) , ab dem (= od (tog))

1. – 19.
– ten
20. – ...
– sten
11.09.2002
am elften September zweitausendzwei
jedanaestog rujna dvije tisuće drug
am 15.03.
am fünfzehnten März
petnaestog ožujka
11.09.2002 – 12.10.2012
vom elften September zweitausendzwei bis zum zwölften Oktober zweitausendzwölf
od jedanaestog rujna dvije tisuće druge do dvanaestog listopada dvije tisuće dvanaeste.
12.10.2012
ab / seit dem zwölften Oktober zweitausendzwölf
od dvanaestog listopada dvije tisuće dvanaeste.
ab 30.04.
ab dem dreißigsten April
od tridesetog travnja

Navesti mjesta s rednim brojevima

Nakon riječi „im“ dodaje se od 1. do 19. nastavak „-ten“; od 20. nastavak „-sten“.

wo? (= gdje?)

im 7. Bezirk = im siebten Bezirk
= u sedmom okrugu
im 21. Bezirk = im einundzwanzigsten Bezirk
= u dvadeset prvom okrugu
im 1. Stock = im ersten Stock
= u prvom katu
Natrag na početak