Přejít k obsahu

Číslovky

Datum

V letopočtu uvádíme první dvě číslice jako základní číslovku, pak slovo „-hundert-“ a nakonec poslední dvě číslice jako základní číslovku.

Od roku 2000 vyslovujeme celé čtyřmístné číslo jako základní číslovku.

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig
tisíc devět set sedmdesát pět
2013
zweitausenddreizehn
dva tisíce třináct

wann? (= kdy?)

1975
neuzehnhundertfünfundsiebzig / im Jahre neuzehnhundertfünfundsiebzig
v roce 1975
1975 – 1980
von neuzehnhundertfünfundsiebzig bis neunzehnhundertachtzig
od roku 1975 do roku 1980

Řadové číslovky

Řadové číslovky se tvoří takto:

od 1. do 19.: koncovkou „-te“; od 20. koncovkou „-ste“.

1. – 19.
– te
20. – ...
– ste

Výjimky:

1.
der erste (= první)
3.
der dritte (= třetí)
7.
der siebte (= sedmý)
8.
der achte (= osmý)

Po slovech „am / vom / bis zum / seit dem / ab dem“ se k číslovkám od 1. do 19. doplňuje koncovka „-ten“; od 20. koncovka „-sten“.

wann? (= kdy?)

am (= v určitý den, datum) , vom (= od) , bis zum (= až do) , seit dem (= od (určitého okamžiku)) , ab dem (= od (určitého okamžiku v budoucnosti))

1. – 19.
– ten
20. – ...
– sten
11.09.2002
am elften September zweitausendzwei
jedenáctého září dva tisíce dva
am 15.03.
am fünfzehnten März
patnáctého března
11.09.2002 – 12.10.2012
vom elften September zweitausendzwei bis zum zwölften Oktober zweitausendzwölf
od jedenáctého září dva tisíce dva do dvanáctého října dva tisíce dvanáct
12.10.2012
ab / seit dem zwölften Oktober zweitausendzwölf
od dvanáctého října dva tisíce dvanáct
ab 30.04.
ab dem dreißigsten April
od třicátého dubna

Místní údaje s řadovými číslovkami

Po slově „im“ se k číslovkám od 1. do 19. doplňuje koncovka „-ten“; od 20. koncovka „-sten“.

wo? (= kde?)

im 7. Bezirk = im siebten Bezirk
= v sedmém okrese
im 21. Bezirk = im einundzwanzigsten Bezirk
= ve dvacátém prvním okresu
im 1. Stock = im ersten Stock
= na prvním poschodí
Zpět na začátek