Tartalom

Szórend a főmondatban

Egy mondat alkotórészei az alany (személy vagy tárgy, amely véghez viszi a cselekvést), az állítmány és esetleg más mondatrészek.

Egy főmondatban (amelynek pont van a végén) az állítmány a második helyen áll.

I II III
Ich gehe heute ins Kino.
Unser Vater spielt gern Tennis.
Natalie faulenzt nicht gern.
Ich gehe heute ins Kino.
= Ma moziba megyek.
Unser Vater spielt gern Tennis.
= Édesapánk szívesen teniszezik.
Natalie faulenzt nicht gern.
= Natalie nem szívesen lustálkodik.

Ha a főmondatban egy másik mondatrész áll az első helyen, akkor az alany rögtön az állítmány után áll.

I II III
Heute gehe ich ins Kino.
Heute gehe ich ins Kino.
= Ma moziba megyek.

Kérdőmondat

Eldöntendő kérdés - kérdőszó nélkül: első helyen áll az állítmány, rögtön utána az alany

I II III
Gehst du heute ins Kino?
Gibt es etwas über Architektur?
Gehst du heute ins Kino?
= Mész ma moziba?
Gibt es etwas über Architektur?
= Van valami az építészetről?

Az eldöntendő kérdésekre "igen"-nel vagy "nem"-mel válaszolunk.

Kiegészítendő kérdés - az első helyen a kérdőszó áll, második helyen az állítmány, rögtön utána pedig az alany.

I II III
Wohin gehst du heute?
Wie ist Ihr Name?
Wo ist die Ausstellung?
Wohin gehst du heute?
= Hová mész ma?
Wie ist Ihr Name?
= Mi az ön neve?
Wo ist die Ausstellung?
= Hol van a kiállítás?

Kérdőszavak

A kérdőszavak „w-” betűvel kezdődnek.

wer? (= Ki?)
 • Wer ist das?
  Ki ez?
was? (= Mi?)
 • Was möchtest du trinken?
  Mit szeretnél inni?
 • Was machen wir heute?
  Mit csinálunk ma?
wessen? (= Kinek a...? Minek a...?)
 • Wessen Katze ist das?
  Kié ez a macska?
wem? (= Kinek? Minek?)
 • Wem soll ich helfen?
  Kinek kell segítenem?
wen? (= Kit?)
 • Wen besuchen wir heute?
  Kit látogatunk meg ma?
warum? (= Miért?)
 • Warum warst du nicht in der Schule?
  Miért nem voltál iskolában?
wann? (= Mikor?)
 • Wann kommst du zu uns?
  Mikor jössz hozzánk?
wo? (= Hol?)
 • Wo wohnst du?
  Hol laksz?
 • Wo ist die Ausstellung?
  Hol van a kiállítás?
wohin? (= Hová?)
 • Wohin fahrt ihr im Urlaub?
  Hová mentek szabadságra?
woher? (= Honnan?)
 • Woher kommst du?
  Honnan jössz?

Mondatrészek sorrendje

Ha a mondatban két mondatrészt főnév fejez ki, akkor a részes esetben álló mondatrész megelőzi a tárgyesetben álló mondatrészt.

Ich gebe meinem Freund das Buch.
= Odaadom a barátomnak a könyvet.

Ha a mondatrészt személyes névmás fejezi ki, akkor az megelőzi azt a mondatrészt, amelyet főnév fejez ki.

Ich gebe ihm das Buch.
= Odaadom neki a könyvet.
Ich gebe es ihm.
= Odaadom neki azt.

Ha a mondatban két mondatrészt névmás fejez ki, akkor a tárgyesetben álló mondatrész megelőzi a részes esetben álló mondatrészt.

Ich gebe meinem Freund das Buch.
Ich gebe es ihm.

Tagadás „nicht“-tel

A „nicht” tagadószót egy teljes mondat vagy egy mondatrész tagadásakor használjuk.

Egy teljes mondat tagadása:a „nicht” a mondat végén áll, de a második ige előtt.

Ich liebe dich nicht.
= Nem szeretlek.
Ich kann leider nicht schwimmen.
= Sajnos nem tudok úszni.

Egy mondatrész tagadása: a „nicht” a tagadott mondatrész előtt áll.

Ich will nicht jetzt schwimmen (sondern in einer Stunde).
= Nem most akarok úszni (hanem egy óra múlva).
Sie geht nicht mit Florian (sondern mit Markus).
= Nem Floriánnal megy (hanem Markusszal).

„Welch-“ kérdőszó

A „welch-” kérdőszóval kezdődő kérdést egy bizonyos személy vagy tárgy kiválasztásánál használjuk.

A „welch-” kérdőszó mindig a főnév előtt áll a névelő helyett.

A „welch-” kérdőszót ugyanúgy ragozzuk mint a határozott névelőt.

1. táblázat - Ragozási végződések
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
 • welcher Tisch?
  Melyik asztal?
 • welcher Rock?
  Melyik szoknya?
 • welche Lampe?
  Melyik lámpa?
 • welche Jacke?
  Melyik dzseki?
 • welches Bett?
  Melyik ágy?
 • welches Kleid?
  Melyik ruha?
 • welche Stühle?
  Melyik székek?

 • Melyik cipők?
Genitiv
 • welches Tisches?
 • welches Rockes?
 • welcher Lampe?
 • welcher Jacke?
 • welches Bettes?
 • welches Kleides?
 • welcher Stühle?
 • welcher Schuhe?
Dativ
 • welchem Tisch?
 • welchem Rock?
 • welcher Lampe?
 • welcher Jacke?
 • welchem Bett?
 • welchem Kleid?
 • welchen Stühlen?
 • welchen Schuhen?
Akkusativ
 • welchen Tisch?
 • welchen Rock?
 • welche Lampe?
 • welche Jacke?
 • welches Bett?
 • welches Kleid?
 • welche Stühle?
 • welche Schuhe?

Okhatározói mellékmondatok „weil“ kötőszóval

A „weil” kötőszó egy okot jelöl. A kötős után alárendelő mellékmondat következik (alany + többi mondatrész + a mondat végén az állítmány). Ha a „weil” kötőszóval bevezetett mondat áll elöl, akkor a főmondat az állítmánnyal kezdődik.

Ich bleibe heute zu Hause, weil ich sehr krank bin.
= Ma itthon maradok, mert beteg vagyok.
Weil ich sehr krank bin, bleibe ich heute zu Hause.
= Mivel beteg vagyok, ma itthon maradok.
Wir kommen schon am Freitag, weil wir einen langen Weg haben.
= Már pénteken jövünk, mert hosszú az út.
Ich bin sauer, weil ich Hunger habe.
= Mérges vagyok, mert éhes vagyok.

Tárgyi mellékmondatok „dass“ kötőszóval

Tárgyi mellékmondatok "dass" kötőszóval

A tárgyi mellékmondatokat a „dass” kötőszóval vezetjük be. A kötőszó után következik a mellékmondat (alany + más mondatrészek + a mondat végén az állítmány).

Er hat gesagt, dass sie nicht kommen können.
= Azt mondta, hogy nem tudnak jönni.
Wahrscheinlich haben Sie schon erfahren, dass es neue Lehrerinnen und Lehrer gibt.
= Talán már tudomást szereztek róla, hogy új tanárnők és tanárok vannak.
Bist du sicher, dass Ömer in der Schule isst?
= Biztos vagy benne, hogy Omar az iskolában eszik?

Egyes mondatrészek egy mondatrészt helyettesítenek. Ezért mellékmondatoknak is nevezzük őket.

Ha, mint ebben az esetben is, a mellékmondat a tárgy helyén áll, akkor a tárgyi mellékmondatnak nevezzük. Így a mellékmondat ugyanazt a szerepet tölti be mint a tárgy a főmondatban.

A tárgyi mellékmondat kérdése ugyanaz mint a tárgyé.

Was weißt du? – Ich weiß, dass du in deinem Architektenbüro viel zu tun hast.
= Mit tudsz? – Tudom, hogy sok munkád van a tervezőirodában.
Was hast du erfahren? – Ich habe erfahren, dass der Bus nicht fährt.
= Mit tudtál meg? – Megtudtam, hogy a busz nem jár.
Nur knapp 18 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie absolut vertraut im Umgang mit komplexen Fahrzeugtechniken sind.Was gaben 18 Prozent der Umfrageteilnehmer an? Dass sie absolut vertraut im Umgang mit komplexen Fahrzeugtechniken sind.
= A megkérdezettek csak 18 százaléka válaszolta azt, hogy teljesen jártas a komplex járműtechnológia kezelésében. – Mit válaszolt a megkérdezettek 18 százaléka? Azt, hogy teljesen jártas a komplex járműtechnológia kezelésében.

Alanyi mellékmondatok "dass" kötőszóval

Ha egy mellékmondat az alany helyett áll, akkor ezt alanyi mellékmondatnak nevezzük. Az alanyi mellékmondat információt ad egy mondat alanyáról és a {1} vagy {2} kérdéssel kérdezünk rá.

Mein größter Wunsch ist, dass meine Freundin mich zu Weihnachten besucht. - Was ist mein größter Wunsch? - Dass meine Freundin mich zu Weihnachten besucht.
= AZ a legnagyobb kívánságom, hogy a barátnőm meglátogasson karácsonykor. - Mi az én legnagyobb kívánságom? - Hogy a barátnőm meglátogasson karácsonykor.
Dass es nicht schneit, ist sehr schade. - Was ist sehr schade? - Dass es nicht schneit.
= Nagy kár, hogy nem hull a hó. - Mi nagy kár? - Hogy nem hull a hó.

Közvetett kérdőmondatok

Összetett mondatokban a kérdések mellékmondatokként jelenhetnek meg.

A kiegészítendő kérdőmondatból (kérdőszóval kezdődik) képzett mellékmondatban az állítmány a mondat végén áll.

Was hast du heute gekauft?
= Mit vásároltál ma?
Ich habe gefragt, was du heute gekauft hast.
= Azt kérdeztem, hogy mit vásároltál ma?
Ich würde auch gerne wissen, wann das Kinocafé aufmacht.
= Szeretném tudni, hogy mikor nyit a kávézó mozi?

A eldöntendő kérdésből képzett mellékmondat „ob“ kötőszóval kezdődik és az állítmány a mondat végén áll.

Kommst du heute zu mir?
Eljössz ma hozzám?
Ich habe gefragt, ob du heute zu mir kommst.
Azt kérdeztem, hogy eljössz-e ma hozzám?
Ist die E-Mail-Adresse richtig?
Helyes az e-mail cím?
Ich bin nicht sicher, ob die E-Mail-Adresse richtig ist.
Nem vagyok biztos benne, hogy helyes az e-mail cím.
Könnten Sie mich bitte zurückrufen und mir sagen, ob die Reservierung in Ordnung geht?
= Vissza tudna hívni és megmondani, hogy rendben van-e a foglalás?

Feltételes mellékmondatok „wenn“kötőszóval

A „wenn” (ha) kötőszó egy feltételt fejez ki. A kötőszó után alárendelő mellékmondat következik (alany + többi mondatrész + a mondat végén az állítmány)

Wenn das Wetter heute schön ist, gehen wir in den Park.
= Ha ma szép az idő, elmegyünk a parkba.
Wir gehen in den Park, wenn das Wetter heute schön ist.
= Elmegyünk a parkba, ha ma szép lesz az idő.
Wenn es mit der Karriere als Fußballspieler nichts wird, habe ich schon einen Plan B.
= Ha a focikarrierből semmi sem lesz, akkor már van egy B tervem.
Wenn Sie sofort übersiedeln möchten, können Sie bei einer älteren Dame im Stadtzentrum wohnen.
= Ha azonnal át szeretnének költözni, lakhatnak az idős hölgynél a városközpontban.

Az (irreális) feltételes mellékmondat gyakran feltételes módban áll.

Wenn das Wetter heute schön wäre, würden wir in den Park gehen.
= Ha ma szép lenne az idő, elmennénk a parkba.
Wir würden in den Park gehen, wenn das Wetter heute schön wäre.
= Elmennénk a parkba, ha ma szép lenne az idő.
Zum Schluss möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass es im Stiegenhaus viel gemütlicher wäre, wenn die Heizung funktionieren würde.
= Végül szeretnék rámutatni arra, hogy a lépcsőház sokkal kellemesebb lenne, ha működne a fűtés.
Es wäre schön, wenn Sie sich bis Montag nächster Woche melden könnten.
= Jó lenne, ha jövő hét hétfőig jelentkezne.
Wenn Sie noch ein bisschen warten könnten, hätte ich ein sehr günstiges Angebot.
= Ha tudna várni még egy kis ideig, lenne egy nagyon előnyös ajánlatom.

Megengedő mellékmondatok „obwohl“ és „trotzdem“ kötőszavakkal

A megengedő mellékmondat a „Milyen érvek ellenére?“ kérdésre felel.

A megengedő mellékmondatot az „obwohl“ (habár, noha) kötőszó vezeti be. A kötőszó után következik a mellékmondat (alany + többi mondatrész + a mondat végén az állítmány).

Obwohl es sehr stark regnet, gehen wir mit dem Hund spazieren.
= Habár nagyon esik az eső, megyünk sétálni a kutyával.
Gehen wir mit dem Hund spazieren, obwohl es sehr stark regnet.
= Megyünk sétálni a kutyával, habár nagyon esik az eső.
Muss ich auch zahlen, obwohl er kein Mittagessen hat?
= Nekem is kell fizetnem, habár ő nem ebédelt?
Obwohl das nicht der Hausordnung widerspricht, stört es mich sehr bei meiner Arbeit.
= Habár nem mond ellen a házirendnek, zavar a munkámban.

A megengedő mellékmondat kezdődhet a „trotzdem“ (ennek ellenére, mégis) kötőszóval is. Ez a kötőszó inverziót kér maga után (állítmány + alany + a többi mondatrész)

Es regnet sehr stark, trotzdem gehen wir mit dem Hund spazieren.
= Erősen esik az eső, ennek ellenére megyünk sétálni a kutyával.
Ich habe die Mieter schon mehrmals auf diese Probleme hingewiesen, trotzdem hat sich bisher leider gar nichts geändert.
= Többször felhívtam a bérlő figyelmét ezekre a problémákra, ennek ellenére semmi sem változott.

Következményes mellékmondatok „deshalb“ kötőszóval

A „deshalb” kotőszó egy következményt jelöl. Ez a kötőszó inverziót kér maga után (állítmány + alany + más mondatrészek).

Ich bin sehr krank, deshalb bleibe heute zu Hause.
= Nagyon beteg vagyok, ezért itthon maradok.
Sie hatten weniger zu tun, deshalb hatten sie bestimmt weniger Stress.
= Kevesebb dolguk volt, ezért biztos a stressz is kevesebb volt.

Célhatározói mellékmondatok „um ... zu“ és „damit“ kötőszavakkal

A célhatározói mellékmondatok a „Miért?” és „Mi célból?“ kérdésekre felelnek.

A mindkét mondatban azonos az alany, akkor az „um“kötőszó köti össze a célhatározói mellékmondatot a főmondattal, amely után áll a többi mondatrész, majd a mondat végén megjelenik a „zu“ a főnévi igenévvel.

ich (= én) = ich (= én)

 • Ich lerne fleißig Deutsch. Ich will in Deutschland studieren.
  Szorgalmasan tanulok németül. Németországban akarok tanulni.
 • Ich lerne fleißig Deutsch, um in Deutschland zu studieren.
  Szorgalmasan tanulok németül, hogy Németországban tanuljak.
 • Zwei Škoda-Automechaniker fahren in ein einsames, österreichisches Alpendorf, um Ski zu fahren.
  Két Skoda-autószerelő egy magányos alpesi faluba utazik, hogy sízzen.

Egy „um…zu“-mondatban nem használjuk a „wollen“ (akar) módbeli segédigét.

 • Laura sieht sich oft Filme an. Sie will mit den Freunden darüber reden.
  Laura gyakran néz filmeket. Szeretne a barátaival beszélni rólunk.
 • Laura sieht sich oft Filme an, um will mit den Freunden darüber zu reden.
  Laura gyakran néz filmeket, hogy beszélhessen rólunk a barátaival.

Ha a két mondatban különböző alanyok állnak, akkor a „damit“ kötőszó köti össze a célhatározói mellékmondatot a főmondattal. A kötőszó után áll az alárendelő mellékmondat (alany + többi mondatrész + a mondat végén az állítmány)

ich (= én) mein Chef (= főnököm)

 • Ich lerne fleißig Deutsch. Mein Chef soll zufrieden sein.
  Szorgalmasan tanulok németül. A főnökön elégedett kell legyen.
 • Ich lerne fleißig Deutsch, damit mein Chef zufrieden ist.
  Én szorgalmasan tanulok németül, hogy a főnököm elégedett legyen.

Többrészes kötőszavak „vagy ... vagy”

A többrészes kötőszavak két részből állnak. Mondatrészeket vagy akár egész mondatokat kötnek össze. Az első rész az első mondatrész előtt áll, a másik rész az összekötött mondat részei között.

Junge Männer ab 18 Jahren müssen entweder 6 Monate zum Bundesheer gehen oder einen 9-monatigen Zivildienst bei einer sozialen Organisation machen.
= A 18 éves fiatal férfiak vagy 6 hónap katonai szolgálatot kell teljesítsenek vagy egy 9 hónapos civil szolgálatot egy szociális szervezetnél.
Im Sommer wollen Markus und Stefanie entweder nach Holland oder nach Frankreich fahren.
= Nyáron Markus és Stefanie vagy Hollandiába vagy Franciaországba szeretnének elutazni.
Hans hat immer Glück im Leben. Entweder gewinnt er im Lotto, oder er findet Geld auf der Straße.
= Hansnak mindig szerencséje van az életben. Vagy a lottón nyer, vagy pénzt talál az utcán.
Entweder sagst du endlich die Wahrheit, oder ich rufe die Polizei.
= Vagy megmondod végre az igazat, vagy hívom a rendőrséget.

Vonatkozói mellékmondatok

A vonatkozó mellékmondat alaposabban kifejti a főmondatban lévő főnevet. A vonatkozó mellékmondat elején egy vonatkozó névmás áll. Ennek ugyanaz a formája mint a határozott névelőnek (kivéve a részes eset, többes szám). A vonatkozó névmás után következik a mellékmondat (alany + többi mondatrész + végén az állítmány).

1. táblázat - Ragozási végződések
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
der
die
das
die
Genitiv
des
der
des
der
Dativ
dem
der
dem
denen
Akkusativ
den
die
das
die
Nominativ
Das ist der Mann, der meine Schwester heiraten will.
Ez az a férfi, aki feleségül akarja venni a lánytestvéremet.
(Wer will meine Schwester heiraten?)
Ki akarja feleségül venni a testvéremet?
Genitiv
Das ist der Mann, dessen Haare grau sind.
Ez az a férfi, akinek ősz a haja.
(Wessen Haare sind grau?)
Kinek ősz a haja?
Dativ
Das ist der Mann, dem ich gestern begegnet bin.
Ez az a férfi, akivel a tegnap találkoztam.
(Wem bin ich gestern begegnet?)
Kivel találkoztam a tegnap?
Akkusativ
Das ist der Mann, den meine Schwester liebt.
Ez az a férfi, akit a testvérem szeret.
(Wen liebt meine Schwester?)
Kit szeret a testvérem?

A vonatkozó névmás számát és nemét a főmondatbeli főnév dönti el, az esetét a mellékmondatbeli ige.

A vonatkozó névmáshoz kapcsolódhat elöljárószó is, aszerint ahogy a mellékmondatbeli ige kéri.

A vonatkozó mellékmondat beékelődhet a főmondatba (ilyenkor vesszők közzé tesszük)

Das ist das Mädchen, das ich gut kenne.
= Ez az a lány, akit jól ismerek.
Dafür ist der Mieter in der Wohnung Nr. 4 verantwortlich, der auch gestern wieder seinen Kampfhund ohne Beißkorb und Leine frei im Haus herumlaufen ließ.
= Ezért a lakó a 4-es lakrészből felelős, aki a tegnap újra szájkosár és póráz nélkül hagyta szaladgálni a harci kutyáját.
Die Nachbarn, denen ich Geld geliehen habe, sind sehr nett.
= A szomszédok, akiknek pénzt adtam kölcsön, nagyon kedvesek.
Weiters möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Frau, die in der Wohnung Nr. 7 wohnt, in der Früh beim Duschen regelmäßig laut und falsch singt.
= Továbbá fel szeretném hívni a figyelmét, hogy az a nő, aki a 7-es lakrészben lakik, korán reggel zuhanyozás közben rendszeresen hangosan és hamisan énekel.
Die Straßenbahn, auf die ich warte, kommt endlich.
= A villamos, amelyre várok, végre megérkezett.

Ha a vonatkozói mellékmondatban elöljárószóval járó ige van, akkor az elöljárószó a vonatkozó névmás előtt áll.

Die Narrenrufe sind Teil der Karnevalskultur, zu der auch die Karnevalsumzüge gehören.
= A bolond kiáltások a karneváli kultúra részei, amelyekhez a karneváli felvonulások is odatartoznak.

Ha a vonatkozó névmás egy helyre vonatkozik, akkor a {1} határozószó helyettesítheti az elöljárószót és a vonatkozó névmást.

Das ist die Stadt, in der Einstein geboren wurde.
= Ez az a város, amelyben Einstein született.
oder
= vagy
Das ist die Stadt, wo Einstein geboren wurde.
= Ez az a város, ahol Einstein született.

Időhatározói mellékmondatok

Az időhatározó kötőszavak után alárendelő mellékmondat következik (alany + többi mondatrész + az ige a mondat végén)

Az „als” és „wenn” (amikor) kötőszavak

A „wenn” kötőszót jelenidejű és jövőbeli történéseknél, illetve ismétlődő múltbeli történéseknél használjuk.
(Az ismétlődést ki lehet hangsúlyozni az „immer” (mindig), „jedesmal”(minden alkalommal) határozószavakkal.)

Wenn er mich besucht, bringt er immer eine Flasche Wein mit.
= Amikor meglátogat, mindig hoz egy üveg bort.
Wenn er mich besuchte, brachte er immer eine Flasche Wein mit.
= Amikor meglátogatott, mindig hozott egy üveg bort.
Immer wenn in ihrem Leben etwas Besonderes passiert ist, hat sie ein Buch geschrieben.
= Mindig amikor valami különleges történt az életében, írt egy könyvet.

A wenn-mellékmondatok időhatározói szerepe

A wenn-mellékmondatok lehetnek feltételesek vagy időhatározók.

Egy ismétlődő cselekvés: A wenn-mellékmondat ebben az esetben a {1} kérdésre válaszol.

Sie freuen sich, wenn ich zu ihnen komme und erzählen mir aus ihrem Leben.
= Nagyon örülnek, amikor elmegyek hozzájuk és mesélnek az életükről.
Es ist Winter. Wenn ich morgens aufstehe, ist es draußen noch dunkel.
= Tél van. Amikor reggel felkelek, kint még sötét van.
Wenn ich abends zu viel Kaffee getrunken habe, kann ich nachts nicht einschlafen.
= Amikor este túl sok kávét iszok, nem tudok éjszaka elaludni.
Wenn ich mittags Pause mache, klingelt oft mein Telefon und ich werde gestört.
= Amikor délben szünetet tartok, gyakran csenget a telefonom és megzavarnak.

Előidejűség és feltétel:
Az időhatározói mellékmondat {1}-val azt fejezi ki, hogy a mellékmondat tartalma időben a főmondat előtt áll. A feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy a főmondat tartalma megvalósulhasson.

Wenn ich mein soziales Jahr abgeschlossen habe, möchte ich mit dem Studium beginnen.
= Amikor befejeztem a szociális évemet. szeretném elkezdeni az egyetemi tanulmányaimat.
Wenn die Kinder ihre Hausaufgaben gemacht haben, können sie fernsehen.
= Amikor a gyerekek befejezték a házi feladatot, tévézhetnek.
Wenn ich gut Deutsch gelernt habe, möchte ich in Deutschland studieren.
= Amikor jól megtanulok németül, szeretnék Németországban tanulni.

Az „als” kötőszót egyszeri múltbeli történéseknél használjuk.

Als ich den Brief gelesen habe, habe ich mich an die Ferien erinnert.
= Amikor elolvastam a levelet, eszembe jutott a vakáció.
Als ich Kind war, las ich sehr gern Märchen.
= Amikor gyerek voltam, szívesen olvastam meséket.
Als sie 16 war, wollte sie groß sein und siegen.
= Amikor 16 éves voltam, nagy és győztes akartam lenni.
Múlt Jelen, jövő
egyszeri als wenn
többszöri wenn wenn

„Bevor“ (mielőtt) kötőszó

Bevor ich zu Abend esse, mache ich noch Ordnung in der Küche.
= Mielőtt vacsorázok, rendet csinálok a konyhában.
Bevor sie ihren dritten Mann geheiratet hat, war ihre Autobiographie schon fertig.
= Mielőtt feleségül ment a harmadik férjéhez, már kész volt az önéletrajza.

„Seit“ / „seitdem“ (mióta, amióta) kötőszó

Seitdem ich sie kennen gelernt habe, geht es mir viel besser.
= Mióta megismertem, sokkal jobban vagyok.
Seitdem ich dieses Lied singe, kommt die Knef in meine Träume.
= Amióta ezt a dalt éneklem, Kneffel álmodok.

„Bis“ (-ig) kötőszó

Wir bleiben hier, bis eure Eltern kommen.
= Itt maradunk,amíg jönnek a szüleitek.

„Während“ (mialatt) kötőszó

Während in Europa noch Krieg herrschte, drehte sie bereits die ersten Filme.
= Miközben Európában dúlt a háború, ő már az első filmjét forgatta.

Mondat értékű főnévi igeneves szerkezetek

A főnévi igenév mindig a mondat végén áll.

A főnévi igenév előtt állhat a „zu”, de ennek nincsen külön jelentése.

Az főnévi igenév a következő esetekben áll „zu” nélkül:

 • Módbeli segédigék:

  Ich kann sehr gut schwimmen.
  = Nagyon jól tudok úszni.
  Können Sie mich bitte beraten?
  = Tudna tanácsot adni nekem?
 • feltételes módban a „würde” után:

  Ich würde gern nach Australien reisen.
  = Szívesen elutaznék Ausztráliába.
 • jelen időben:

  In 20 Jahren werden die Menschen auf dem Mond leben.
  = Húsz év múlva az emberek a Holdon fognak élni.
 • a mozgást kifejező igék után:

  Wir gehen schwimmen.
  = Úszni megyünk.
  Wann kommst du essen?
  = Mikor jössz enni?
 • az érzékelést kifejező igék után.

  Ich sehe die Kinder spielen.
  = Látom a gyerekeket játszani.
  Ich höre die Nachbarin singen.
  = Hallom a szomszédasszonyt énekelni.
 • a „lernen“(tanulni), „lehren“(tanítani), „helfen“(segíteni) igék után:

  Wir lernen Deutsch sprechen.
  = Tanulunk németül beszélni.
  Ich helfe dir die Hausaufgaben machen.
  = Segítek neked házi feladatot írni.
 • a „lassen” ige után:

  Ich lasse das Fahrrad reparieren.
  = Megjavíttatom a biciklimet.

Más esetekben a „zu“ a főnévi igenév előtt áll a mondat végén. A főmondat és „zu“-val bevezetett mellékmondat értékű főnévi igenév között állhat vessző.

Es fängt an zu regnen.
= Elkezd esni az eső.
Hör auf zu rauchen.
= Hagyd abba a cigizést.
Ich habe vor, ein Konto zu eröffnen.
= Szándékomban áll számlát nyitni.
Ich bitte Sie, hier noch zu unterschreiben.
= Kérem, itt még írja alá.

Mellékmondatértékű főnévi igenevek

Szerkezetek, amelyekben „zu“ áll a főnévi igenév előtt:

 • es ist (van) + melléknév:

  Es ist gesund viel Obst zu essen.
  = Egészséges dolog sok gyümölcsöt enni.
 • haben (birtoklást kifejező ige) + főnév:

  Ich habe jetzt keine Zeit mit dir zu sprechen.
  = Most nincs időm veled beszélni.
  Wir haben die Absicht, die Sache noch einmal zu besprechen.
  = Szándékunkban áll még egyszer beszélni a dologról.

Ha egy mondatban csak egy alany van, de két ige, akkor az igék összeköthetők a zu szóval. Ebben az esetben az első igét ragozzuk és a második ige szótári alakban a mondat végén áll.

Helga versucht zu schlafen.
= Helga próbál elaludni.

Ha mellékmondat értékű főnévi igenévről van szó, vesszővel választjuk el. A mellékmondat értékű főnévi igenév esetében a főmondat igéje a mellékmondat cselekményére vonatkozik. A főnévi igenév a zu szóval utolsó helyen áll.

Helga versucht, nachts früh zu schlafen.
= Helga megpróbál éjszaka korán elaludni.

A főnévi igenév és zu kapcsolatot különösen bizonyos igék esetében használjuk. Néhányat ezek az igék közül alább felsorolunk:

versuchen
= megpróbálni
Ich versuche, die Vokabeln so schnell wie möglich zu lernen.
= Megpróbálom a szavakat olyan gyorsan megtanulni, ahogy lehet.
hoffen
= remélni
Ich hoffe, dich bald wiederzusehen.
= Remélem, hogy hamarosan viszontlátlak.
vorschlagen
= javasolni
Ich schlage vor, heute Abend in einem Restaurant zu essen.
= Azt javasolom, hogy ma este étteremben együnk.
aufhören
= abbahagyni
Ich habe letzten Freitag aufgehört zu rauchen.
= A múlt pénteken abbahagytam a cigarettázást.
beginnen
= elkezdeni
Morgen beginne ich, abends eine Stunde Sport zu machen.
= Holnap elkezdek esténként egy órát sportolni.
sich freuen
= örülni
Ich freue mich, dich am Wochenende zu treffen.
= Örülök, hogy a hétvégén találkozunk.

Partikulák

A német nyelv partikulákban gazdag nyelv. A partikulák elsősorban a beszélt nyelvben fordul elő. Ezek olyan nem ragozható szavak, amelyek szándékot fejeznek ki és gyakran a beszélő érzéseit fejezik ki, és ezáltal a mondatok hatását erősítik vagy gyengítik.

„Segítségével a beszélő bizonyosságot, elfogadást, távolságtartást, érzelmi beállítottságot vagy racionális és mennyiségi értékelést jelezhet."

Sok partikulának több jelentése lehet. Legtöbbször a mondat közepén állnak az ige és a névmás mögött.

Példa néhány partikulára

aber
= de
Das war aber ein Film! Ich werde ihn Jahre lang nicht vergessen.
= Ez aztán film volt! Évekig nem fogom elfelejteni.
doch
= de
Wieso stehen Sie vor der Tür? Kommen Sie doch rein!
= Miért áll az ajtó előtt? Jöjjön inkább be!
bloß
= csak
Wo ist bloß meine Brille? Ich hatte sie doch eben noch.
= Hol is van a szemüvegem? Az előbb még megvolt.
denn
= meg
Wieder bei der Arbeit? Bist du denn wieder ganz gesund?
= Újra munkában? Tényleg újra egészséges vagy?
ja
= igen, hiszen
Horst kann mir das Rauchen nicht verbieten. Er ist ja nicht mein Vater.
= Horst nem tilthatja meg nekem a cigarettázást. Hiszen nem az apám.
wohl
= bizonyára
Mit 200 km/h auf der Landstraße! Du bist wohl lebensmüde!
= 200 km/h-val az országúton. Biztos meguntad az éledet!
eigentlich
= igazából, valóban
Du sag mal, ist Paul eigentlich verheiratet? Ich sehe ihn immer allein auf den Partys?
= Mond csak, Paul valójában nős? Mindig egyedül látom a bulikban.
schon
= már
Er hatte sowieso nicht mehr viel Geld im Spiel. Wie hoch kann der Verlust schon sein?
= Amúgy sem volt szerencséje a játékban. Milyen nagy lehet már a vesztesége?
Vissza az elejére