Sadržaj

Redoslijed riječi u glavnoj rečenici

Rečenica se sastoji od subjekta (stvari ili osobe koja vrši radnju), predikata (konjugiranog glagola) te eventualno i drugih dijelova rečenice.

U glavnoj rečenici (s točkom na kraju) predikat se nalazi uvijek na drugom mjestu.

I II III
Ich gehe heute ins Kino.
Unser Vater spielt gern Tennis.
Natalie faulenzt nicht gern.
Ich gehe heute ins Kino.
= Danas idem u kino.
Unser Vater spielt gern Tennis.
= Naš otac igra rado tenis.
Natalie faulenzt nicht gern.
= Natalie nerado ljenčari.

Ako neki drugi dio rečenice u glavnoj rečenici stoji na prvom mjestu, subjekt dolazi odmah iza predikata.

I II III
Heute gehe ich ins Kino.
Heute gehe ich ins Kino.
= Danas idem u kino.

Upitna rečenica

Alternativno pitanje – bez upitne zamjenice: predikat na prvom mjestu, odmah iza njega subjekt.

I II III
Gehst du heute ins Kino?
Gibt es etwas über Architektur?
Gehst du heute ins Kino?
= Ideš li danas u kino?
Gibt es etwas über Architektur?
= Ima li što o arhitekturi?

Na takva alternativna pitanja odgovara se „Da.“ ili „Ne.“

Pitanje na koje se ne može odgovoriti „Da.“ ili „Ne.“ – s upitnom zamjenicom: na prvom mjestu upitna zamjenica, na drugom mjestu predikat, odmah nakon njega subjekt.

I II III
Wohin gehst du heute?
Wie ist Ihr Name?
Wo ist die Ausstellung?
Wohin gehst du heute?
= Kamo ideš danas?
Wie ist Ihr Name?
= Kako je Vaše ime?
Wo ist die Ausstellung?
= Gdje je izložba?

Upitne zamjenice

Upitne zamjenice u njemačkom jeziku počinju slovom „w“.

wer? (= tko?)
 • Wer ist das?
  Tko je to?
was? (= što?)
 • Was möchtest du trinken?
  Što bi želio (po)piti?
 • Was machen wir heute?
  Što radimo danas?
wessen? (= čiji/čija/čije?)
 • Wessen Katze ist das?
  Čija je to mačka?
wem? (= Kome?)
 • Wem soll ich helfen?
  Kome trebam pomoći?
wen? (= Koga?)
 • Wen besuchen wir heute?
  Koga danas posjećujemo?
warum? (= Zašto?)
 • Warum warst du nicht in der Schule?
  Zašto nisi bio u školi?
wann? (= Kada?)
 • Wann kommst du zu uns?
  Kada dolaziš k nama?
wo? (= Gdje?)
 • Wo wohnst du?
  Gdje stanuješ?
 • Wo ist die Ausstellung?
  Gdje je izložba?
wohin? (= Kamo?)
 • Wohin fahrt ihr im Urlaub?
  Kamo idete na (godišnji) odmor?
woher? (= Odakle?)
 • Woher kommst du?
  Odakle dolazi? (Odakle si?)

Redoslijed objekata u rečenici

Kada su u rečenici dva objekta kao imenice, objekt u dativu stoji ispred objekta u akuzativu.

Ich gebe meinem Freund das Buch.
= Dajem svome prijatelju knjigu.

Ako je objekt osobna zamjenica - uvijek stoji ispred objekta imenice.

Ich gebe ihm das Buch.
= Dajem mu knjigu.
Ich gebe es ihm.
= Dajem mu je.

Ako su u rečenici dva objekta kao osobne zamjenice, objekt u akuzativu stoji ispred objekta u dativu.

Ich gebe meinem Freund das Buch.
Ich gebe es ihm.

Negacija „nicht“

Negaciju "nicht" (ne) koristimo kako bismo negirali čitavu rečenicu ili dio rečenice.

Kod negiranja čitave rečenice "nicht" (ne) je na kraju rečenice, ali ispred drugog glagola.

Ich liebe dich nicht.
= Ne volim te.
Ich kann leider nicht schwimmen.
= Nažalost ne znam plivati.

Kod negiranja dijela rečenice "nicht" (ne) se nalazi ispred tog dijela rečenice.

Ich will nicht jetzt schwimmen (sondern in einer Stunde).
= Ne želim sada plivati (već za sat vremena).
Sie geht nicht mit Florian (sondern mit Markus).
= Ne ide s Florianom (već s Markusom).

Pitanje „welch-„ (koji, koja, koje)

Pitanje koje počinje riječju „welch-“ (koji, koja, koje) upotrebljava se kada odabiremo određenu osobu ili stvar među drugima.

Pitanje „welch-“ dolazi ispred imenice umjesto člana.

Pitanje „welch-“ deklinira se kao određeni član.

Tablica 1. – Nastavci po padežima
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
 • welcher Tisch?
  koji stol?
 • welcher Rock?
  koja suknja?
 • welche Lampe?
  koja svjetiljka
 • welche Jacke?
  koja jakna?
 • welches Bett?
  koji krevet?
 • welches Kleid?
  Koja haljina?
 • welche Stühle?
  koje stolice?

 • koje cipele?
Genitiv
 • welches Tisches?
 • welches Rockes?
 • welcher Lampe?
 • welcher Jacke?
 • welches Bettes?
 • welches Kleides?
 • welcher Stühle?
 • welcher Schuhe?
Dativ
 • welchem Tisch?
 • welchem Rock?
 • welcher Lampe?
 • welcher Jacke?
 • welchem Bett?
 • welchem Kleid?
 • welchen Stühlen?
 • welchen Schuhen?
Akkusativ
 • welchen Tisch?
 • welchen Rock?
 • welche Lampe?
 • welche Jacke?
 • welches Bett?
 • welches Kleid?
 • welche Stühle?
 • welche Schuhe?

Uzročne rečenice s „weil“ (zato što, zbog toga što)

Veznik „weil“ označava uzrok. Nakon veznika slijedi sporedna rečenica (subjekt + drugi dijelovi rečenice + predikat na kraju). Kada rečenica s veznikom „weil“ dolazi na prvom mjestu, glavna rečenica mora početi predikatom.

Ich bleibe heute zu Hause, weil ich sehr krank bin.
= Danas ostajem kod kuće, jer sam vrlo bolestan.
Weil ich sehr krank bin, bleibe ich heute zu Hause.
= Zato što sam vrlo bolestan, ostajem danas kod kuće.
Wir kommen schon am Freitag, weil wir einen langen Weg haben.
= Dolazimo već u petak, jer imamo dugi put.
Ich bin sauer, weil ich Hunger habe.
= Zlovoljan sam zato što sam gladan.

Rečenice s „dass“ („da“)

Objektne rečenice s "dass" (da)

Objektne rečenice počinju veznikom „dass“ („da“). Nakon veznika slijedi zavisna rečenica (subjekt + drugi dijelovi rečenice + na kraju predikat).

Er hat gesagt, dass sie nicht kommen können.
= Rekao je da ona ne može doći.
Wahrscheinlich haben Sie schon erfahren, dass es neue Lehrerinnen und Lehrer gibt.
= Vjerojatno ste već saznali da su učiteljica i učitelj novi.
Bist du sicher, dass Ömer in der Schule isst?
= Jesi li siguran / sigurna da Ömer jede u školi?

Poneke zavisne rečenice zamjenjuju rečenični dio. Stoga se zovu i zavisno složene rečenice.

Ako, kao u ovom slučaju, neka zavisna rečenica stoji na mjestu objekta, zovemo je objektna rečenica. Zavisna rečenica ima time funkciju akuzativnog objekta glavne rečenice.

Pitanje za neku objektnu rečenicu je isto kao kod nekog objekta.

Was weißt du? – Ich weiß, dass du in deinem Architektenbüro viel zu tun hast.
= Što znaš? – Znam da imaš puno posla u svom arhitektonskom birou.
Was hast du erfahren? – Ich habe erfahren, dass der Bus nicht fährt.
= Što si saznao /saznala? – Saznao sam / saznala sam, da bus ne vozi.
Nur knapp 18 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie absolut vertraut im Umgang mit komplexen Fahrzeugtechniken sind.Was gaben 18 Prozent der Umfrageteilnehmer an? Dass sie absolut vertraut im Umgang mit komplexen Fahrzeugtechniken sind.
= Samo jedva 18 posto sudionika ankete navelo je da se apsolutno dobro snalazi u ophođenju sa složenom automobilskom tehnikom. – Što je navelo 18% sudionika ankete? Da se apsolutno dobro snalazi u ophođenju sa složenom automobilskom tehnikom.

Subjektne rečenice s "dass" (da, što)

Ako neka zavisna rečenica stoji na mjestu subjekta, naziva se subjektna rečenica. Subjektna rečenica daje informaciju o subjektu neke rečenice, o čemu se propitujemo s "tko" ili "što".

Mein größter Wunsch ist, dass meine Freundin mich zu Weihnachten besucht. - Was ist mein größter Wunsch? - Dass meine Freundin mich zu Weihnachten besucht.
= Moja je najveća želja da me za Božić posjeti moja prijateljica. - Što je moja najveća želja? - Da me za Božić posjeti moja prijateljica.
Dass es nicht schneit, ist sehr schade. - Was ist sehr schade? - Dass es nicht schneit.
= Da ne pada snijeg, velika je šteta. - Što je velika šteta? - Da ne pada snijeg.

Indirektne upitne rečenice

Pitanja se u složenim rečenicama mogu pojaviti kao zavisne rečenice.

U zavisnoj rečenici, koja je nastala od pitanja koje počinje upitnom riječju, predikat se nalazi na kraju rečenice.

Was hast du heute gekauft?
= Što si danas kupio?
Ich habe gefragt, was du heute gekauft hast.
= Pita/o/la sam, što si danas kupi/o/la?
Ich würde auch gerne wissen, wann das Kinocafé aufmacht.
= Rado bih i zna/o/la kad se otvara kafić u kinu.

Zavisna rečenica iz alternativnog pitanja počinje veznikom „ob“; predikat se nalazi na kraju rečenice.

Kommst du heute zu mir?
Dolaziš li danas k meni?
Ich habe gefragt, ob du heute zu mir kommst.
Pita/o/la sam, hoćeš li danas doći k meni (...dolaziš li danas k meni.)
Ist die E-Mail-Adresse richtig?
Ta email adresa je točna?
Ich bin nicht sicher, ob die E-Mail-Adresse richtig ist.
Nisam siguran/sigurna je li ta email adrese točna.
Könnten Sie mich bitte zurückrufen und mir sagen, ob die Reservierung in Ordnung geht?
= Možete li me molim Vas pozvati natrag i reći mi je li rezervacija u redu?

Pogodbene rečenice s „wenn“ (ako)

Veznik „wenn“ (ako) označava uvjet. Nakon veznika slijedi zavisna rečenica (subjekt + ostali dijelovi rečenice + na kraju predikat).

Wenn das Wetter heute schön ist, gehen wir in den Park.
= Ako je vrijeme danas lijepo, idemo u park.
Wir gehen in den Park, wenn das Wetter heute schön ist.
= Idemo u park, u slučaju da je vrijeme lijepo.
Wenn es mit der Karriere als Fußballspieler nichts wird, habe ich schon einen Plan B.
= U slučaju da ne bude ništa od karijere nogometaša, imam već plan B.
Wenn Sie sofort übersiedeln möchten, können Sie bei einer älteren Dame im Stadtzentrum wohnen.
= Ako biste se željeli odmah preseliti, možete stanovati kod jedne starije gospođe u centru grada.

Kondicionalne (iracionalne) rečenice često su u konjunktivu.

Wenn das Wetter heute schön wäre, würden wir in den Park gehen.
= Ako bi danas bilo lijepo vrijeme, išli bismo u park.
Wir würden in den Park gehen, wenn das Wetter heute schön wäre.
= Išli bismo u park kad bi vrijeme danas bilo lijepo.
Zum Schluss möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass es im Stiegenhaus viel gemütlicher wäre, wenn die Heizung funktionieren würde.
= Na kraju bih vas još želio upozoriti na to da bi na stubištu bilo mnogo ugodnije kad bi radilo grijanje.
Es wäre schön, wenn Sie sich bis Montag nächster Woche melden könnten.
= Bilo bi lijepo kad biste se mogli javiti do ponedjeljka sljedećeg tjedna.
Wenn Sie noch ein bisschen warten könnten, hätte ich ein sehr günstiges Angebot.
= Kad biste mogi još malo pričekati, imao bih jednu vrlo povoljnu ponudu.

Dopusne rečenice s „iako” i „unatoč”

Dopusne rečenice odgovaraju na pitanje „usprkos kojim razlozima?“.

Dopusna rečenica može započeti veznikom „obwohl“ (iako). Nakon veznika slijedi zavisna rečenica (subjekt + drugi dijelovi rečenice + na kraju predikat).

Obwohl es sehr stark regnet, gehen wir mit dem Hund spazieren.
= Iako jako pada kiša, idemo šetati s psom.
Gehen wir mit dem Hund spazieren, obwohl es sehr stark regnet.
= Pođimo šetati s psom, iako jako pada kiša.
Muss ich auch zahlen, obwohl er kein Mittagessen hat?
= Moram li također platiti, premda nije imao ručak?
Obwohl das nicht der Hausordnung widerspricht, stört es mich sehr bei meiner Arbeit.
= Iako to nije protivno kućnome redu, jako me smeta pri mome poslu.

Dopusna rečenica može započeti veznikom „trotzdem“ (unatoč). Veznik zahtijeva inverziju (predikat + subjekt + ostali rečenični dijelovi).

Es regnet sehr stark, trotzdem gehen wir mit dem Hund spazieren.
= Pada vrlo jako kiša, unatoč tomu idemo šetati s psom.
Ich habe die Mieter schon mehrmals auf diese Probleme hingewiesen, trotzdem hat sich bisher leider gar nichts geändert.
= Upozoravao sam stanara već više puta na ovaj problem, no usprkos tomu nije se nažalost dosad uopće ništa promijenilo.

Posljedične rečenice s „deshalb“ (zato, zbog toga)

Veznik „deshalb“ (zato, zbog toga) označava posljedicu. Veznik iziskuje inverziju (predikat + subjekt + ostali dijelovi rečenice).

Ich bin sehr krank, deshalb bleibe heute zu Hause.
= Jako sam bolestan, stoga ostajem danas kod kuće.
Sie hatten weniger zu tun, deshalb hatten sie bestimmt weniger Stress.
= Imali su manje posla, zato su zasigurno imali manje stresa.

Namjerne rečenice sa „um…zu” i „damit”

Namjerne rečenice odgovaraju na pitanje „zašto/čemu?” i „u koju svrhu/radi čega?”

Kada su subjekti u oba dijela rečenice jednaki, namjerna se rečenica povezuje s glavnom pomoću veznika „um“, nakon kojeg slijede svi ostali rečenični dijelovi, a na kraju rečenice stoji infinitiv sa „zu“.

ich (= ja) = ich (= ja)

 • Ich lerne fleißig Deutsch. Ich will in Deutschland studieren.
  Marljivo učim njemački. Želim studirati u Njemačkoj.
 • Ich lerne fleißig Deutsch, um in Deutschland zu studieren.
  Učim marljivo njemački da studiram u Njemačkoj.
 • Zwei Škoda-Automechaniker fahren in ein einsames, österreichisches Alpendorf, um Ski zu fahren.
  Dva automehaničara Škode putuju u neko osamljeno austrijsko alpsko selo kako bi skijali.

Modalni glagol „wollen“ (htjeti) se ne pojavljuje u „um…zu-rečenici“.

 • Laura sieht sich oft Filme an. Sie will mit den Freunden darüber reden.
  Laura često gleda filmove. Želi s prijateljima pričati o tome.
 • Laura sieht sich oft Filme an, um will mit den Freunden darüber zu reden.
  Laura često gleda filmove kako bi s prijateljima pričala o tome.

Kada su subjekti u oba dijela rečenice različiti, namjerna se rečenica povezuje s glavnom pomoću veznika „damit“ ( da bi / kako bi). Nakon veznika slijedi zavisna rečenica ( subjekt + ostali rečenični dijelovi + predikat na kraju).

ich (= ja) mein Chef (= Moj šef.)

 • Ich lerne fleißig Deutsch. Mein Chef soll zufrieden sein.
  Učim marljivo njemački. Moj šef treba biti zadovoljan.
 • Ich lerne fleißig Deutsch, damit mein Chef zufrieden ist.
  Učim marljivo njemački, time je moj šef zadovljan.

Višedijelni veznici "ili... ili"

Višedijelni veznici se sastoje od dva dijela. Mogu povezivati međusobno rečenične dijelove ili i cijele rečenice. Prvi dio tad stoji ispred prvog povezujućeg rečeničnog dijela, drugi dio stoji između tih povezujućih dijelova rečenice.

Junge Männer ab 18 Jahren müssen entweder 6 Monate zum Bundesheer gehen oder einen 9-monatigen Zivildienst bei einer sozialen Organisation machen.
= Mladići iznad 18 godina moraju ići ili 6 mjeseci u saveznu vojsku ili služiti 9-mjesečnu civilnu službu u nekoj socijalnoj udruzi.
Im Sommer wollen Markus und Stefanie entweder nach Holland oder nach Frankreich fahren.
= Markus i Stefanie žele na ljeto putovati ili u Nizozemsku ili u Francusku.
Hans hat immer Glück im Leben. Entweder gewinnt er im Lotto, oder er findet Geld auf der Straße.
= Hans ima uvijek sreće u životu. Ili dobije na lotu ili nađe novac na cesti.
Entweder sagst du endlich die Wahrheit, oder ich rufe die Polizei.
= Ili mi reci konačno istinu ili zovem policiju.

Odnosne rečenice

Odnosne rečenice su zavisne rečenice koje pobliže opisuju imenicu iz glavne rečenice. Uglavnom se nalaze direktno iza riječi na koju se odnose. Na početku odnosne rečenice stoji odnosna zamjenica. Odnosna zamjenica pritom mora biti u padežu kojeg zahtjeva glagol u sporednoj rečenici. Odnosne zamjenice imaju isti oblik kao određeni član (osim zamjenica u dativu množine). Nakon odnosne zamjenice slijedi zavisna rečenica (subjekt + ostali rečenični dijelovi + predikat na kraju).

Tablica 1. – Nastavci po padežima
maskulin feminina neutral Plural
Nominativ
der
die
das
die
Genitiv
des
der
des
der
Dativ
dem
der
dem
denen
Akkusativ
den
die
das
die
Nominativ
Das ist der Mann, der meine Schwester heiraten will.
To je muškarac, koji želi oženiti moju sestru.
(Wer will meine Schwester heiraten?)
Tko želi oženiti moju sestru?
Genitiv
Das ist der Mann, dessen Haare grau sind.
To je muškarac, kojeg su kose sijede.
(Wessen Haare sind grau?)
Čije kose su sijede?
Dativ
Das ist der Mann, dem ich gestern begegnet bin.
To je muškarac kojeg sam jučer sreo/srela. (Njem. orig. u dativu: kojem)
(Wem bin ich gestern begegnet?)
Koga sam jučer srela. (Njem. orig. u dativu: kome)
Akkusativ
Das ist der Mann, den meine Schwester liebt.
To je muškarac, kojega voli moja sestra.
(Wen liebt meine Schwester?)
Koga voli moja sestra?

Broj i rod odnosne zamjenice se određuje prema imenici iz glavne rečenice, a njezin padež prema glagolu iz zavisne rečenice.

Odnosne zamjenice mogu biti povezane s prijedlozima ako to zahtijeva glagol u zavisnoj rečenici.

Odnosne rečenice se mogu umetnuti (odvojene zarezima) u glavnu rečenicu.

Das ist das Mädchen, das ich gut kenne.
= To je djevojka koju dobro poznam.
Dafür ist der Mieter in der Wohnung Nr. 4 verantwortlich, der auch gestern wieder seinen Kampfhund ohne Beißkorb und Leine frei im Haus herumlaufen ließ.
= Za to je odgovoran stanar u stanu br. 4, koji je i jučer opet pustio svog oštro psa da uokolo trči kućom bez brnjice.
Die Nachbarn, denen ich Geld geliehen habe, sind sehr nett.
= Susjedi, kojima sam posudio novac, su vrlo dragi.
Weiters möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Frau, die in der Wohnung Nr. 7 wohnt, in der Früh beim Duschen regelmäßig laut und falsch singt.
= Želio bih Vam zatim skrenuti pažnju na to, da gospođa koja stanuje u stanu br. 7 redovito pri tuširanju ujutro pjeva glasno i krivo.
Die Straßenbahn, auf die ich warte, kommt endlich.
= Tramvaj, na koji čekam, napokon stiže,

Ako odnosna rečenica sadrži glagol s prijedlogom, mora prijedlog biti stavljen ispred odnosne zamjenice.

Die Narrenrufe sind Teil der Karnevalskultur, zu der auch die Karnevalsumzüge gehören.
= Pozivi lude su dio karnevalske kulture, u koju također spadaju karnevalske povorke.

Odnosi li se odnosna zamjenica na neko mjesto, može prilog "wo" (gdje) nadomijestiti prijedlog i odnosnu zamjenicu.

Das ist die Stadt, in der Einstein geboren wurde.
= To je grad u kojem je bio rođen Einstein.
oder
= ili
Das ist die Stadt, wo Einstein geboren wurde.
= To je grad, gdje je bio rođen Einstein.

Vremenske rečenice

Nakon vremenskih veznika slijedi zavisna rečenica ( subjekt + ostali rečenični dijelovi + predikat na kraju).

Veznici "als" (kada) i "wenn" (kada)

Veznik "wenn" koristi se u sadašnjim i budućim događajima ili kod opetovanih prošlih događaja. .
(Ponavljanje se može naglasiti prilozima „immer”(uvijek), „jedesmal” (svaki put).

Wenn er mich besucht, bringt er immer eine Flasche Wein mit.
= Kad god me posjeti, uvijek donese sa sobom jednu bocu vina.
Wenn er mich besuchte, brachte er immer eine Flasche Wein mit.
= Kad god me posjetio, uvijek je donio sa sobom jednu bocu vina.
Immer wenn in ihrem Leben etwas Besonderes passiert ist, hat sie ein Buch geschrieben.
= Uvijek kad se u njenom životu dogodilo nešto posebno, napisala je jednu knjigu.

temporalna funkcija kod wenn-rečenica

Wenn-rečenice mogu biti pogodbene ili vremenske (temporalne).

Radnja koja je ponavljajuća: U tom slučaju "wenn-rečenica" odgovara na pitanje "wann" (kad).

Sie freuen sich, wenn ich zu ihnen komme und erzählen mir aus ihrem Leben.
= Oni/one se vesele kad im dođem i pričaju mi o svome životu.
Es ist Winter. Wenn ich morgens aufstehe, ist es draußen noch dunkel.
= Zima je. Kad se ujutro ustanem, vani je još mračno.
Wenn ich abends zu viel Kaffee getrunken habe, kann ich nachts nicht einschlafen.
= Kad sam navečer popio previše kave, noću ne mogu zaspati.
Wenn ich mittags Pause mache, klingelt oft mein Telefon und ich werde gestört.
= Kad imam (radim) podnevnu pauzu, često zvoni moj telefon i ometan sam.

Prijevremenost i uvjet:
Vremenska rečenica s "wenn" izriče da činjenično stanje u zavisnoj rečenici vremenski stoji prije onog glavne rečenice. Taj uvjet mora biti ispunjen, da se time može ostvariti činjenično stanje u glavnoj rečenici.

Wenn ich mein soziales Jahr abgeschlossen habe, möchte ich mit dem Studium beginnen.
= Ako sam zaključio svoju godinu socijalnog rada, mogao bih započeti sa studijem.
Wenn die Kinder ihre Hausaufgaben gemacht haben, können sie fernsehen.
= Ako su djeca napravila svoje domaće zadaće, mogu gledati televiziju.
Wenn ich gut Deutsch gelernt habe, möchte ich in Deutschland studieren.
= Ako sam dobro naučio njemački, želio bih studirati u Njemačkoj

Veznik "als" (kada) koristi se kod događaja koji su se jednokratno dogodili u prošlosti.

Als ich den Brief gelesen habe, habe ich mich an die Ferien erinnert.
= Kad sam pročitala pismo, prisjetila sam se školskih praznika.
Als ich Kind war, las ich sehr gern Märchen.
= Kad sam bila dijete, vrlo rado sam čitala bajke.
Als sie 16 war, wollte sie groß sein und siegen.
= Kad je imala 16, htjela je biti velika i pobjeđivati.
prošlost Sadašnjost, budućnost
jednokratno als wenn
višekratno wenn wenn

veznik "bevor" (prije)

Bevor ich zu Abend esse, mache ich noch Ordnung in der Küche.
= Prije nego večeram, napravim još reda u kuhinji.
Bevor sie ihren dritten Mann geheiratet hat, war ihre Autobiographie schon fertig.
= Prije nego se udala za trećeg muškarca, bijaše njena autobiografija već gotova.

veznik "seit" (od)/"seitdem" (od tada)

Seitdem ich sie kennen gelernt habe, geht es mir viel besser.
= Otkad sam je upoznao, mnogo mi je bolje.
Seitdem ich dieses Lied singe, kommt die Knef in meine Träume.
= Otkad pjevam ovu pjesmu, dolazi die Knef u moje snove.

veznik "bis" (do)

Wir bleiben hier, bis eure Eltern kommen.
= Ostajemo ovdje, dok vaši roditelji dođu.

veznik „während“ (za vrijeme)

Während in Europa noch Krieg herrschte, drehte sie bereits die ersten Filme.
= Dok u Europi još vladaše rat, snimali su se već prvi filmovi.

Infinitivne rečenice

Infinitiv uvijek stoji na kraju rečenice.

Ispred infinitiva može stajati riječ „zu”, koja nema vlastito značenje.

Infinitiv bez „zu” pojavljuje se:

 • uz modalne glagole

  Ich kann sehr gut schwimmen.
  = Znam plivati vrlo dobro.
  Können Sie mich bitte beraten?
  = Možete li me molim Vas savjetovati?
 • u konjunktivu nakon „würde”

  Ich würde gern nach Australien reisen.
  = Rado bih putova/o/la u Australiju.
 • u futuru I

  In 20 Jahren werden die Menschen auf dem Mond leben.
  = Za 20 godina ljudi će živjeti na Mjesecu.
 • nakon glagola kretanja

  Wir gehen schwimmen.
  = Idemo plivati.
  Wann kommst du essen?
  = Kada dolaziš jesti.
 • nakon glagola percepcije

  Ich sehe die Kinder spielen.
  = Vidim djecu kako se igraju.
  Ich höre die Nachbarin singen.
  = Čujem susjedu kako pjeva.
 • nakon glagola: „lernen“ (učiti) i „lehren“ (podučavati), "helfen" (pomagati)

  Wir lernen Deutsch sprechen.
  = Učimo govoriti njemački.
  Ich helfe dir die Hausaufgaben machen.
  = Pomažem ti (pomoći ću ti) napraviti domaću zadaću.
 • nakon glagola "lassen" (dati, dopustiti; ostaviti)

  Ich lasse das Fahrrad reparieren.
  = Ostavljam bicikl na popravak.

U drugim slučajevima „zu“ stoji ispred infinitiva na kraju rečenice. Između glavne i infinitivne rečenice sa „zu“ može stajati zarez.

Es fängt an zu regnen.
= Počinje padati kiša.
Hör auf zu rauchen.
= Prestani pušiti.
Ich habe vor, ein Konto zu eröffnen.
= Kanim otvoriti konto.
Ich bitte Sie, hier noch zu unterschreiben.
= Molim Vas ovdje još potpisati.

Infinitivne rečenice s "zu"

Strukture sa „zu“ ispred infinitiva:

 • es ist + pridjev

  Es ist gesund viel Obst zu essen.
  = Zdravo je jesti mnogo voća.
 • haben+ imenica

  Ich habe jetzt keine Zeit mit dir zu sprechen.
  = Sad nemam vremena razgovarati s tobom.
  Wir haben die Absicht, die Sache noch einmal zu besprechen.
  = Imamo namjeru raspraviti tu stvar još jednom.

Kad u nekoj rečenici postoji samo jedan subjekt, ali dva glagola, glagoli mogu biti povezani s "zu". U tom slučaju se prvi glagol konjugira, a drugi ostaje u infinitivu na kraju rečenice.

Helga versucht zu schlafen.
= Helga nastoji spavati.

Ako se radi o infinitivnoj rečenici, mora biti stavljen zarez. Kod infinitivne rečenice odnosi se glagol iz glavne rečenice na radnju zavisne rečenice. Infinitiv stoji s zu na posljednjemu mjestu.

Helga versucht, nachts früh zu schlafen.
= Helga nastoji noću rano spavati.

Infinitiv s zu posebno dolazi u upotrebu nakon određenih glagola. Neki od tih glagola su niže navedeni:

versuchen
= nastojati, pokušati
Ich versuche, die Vokabeln so schnell wie möglich zu lernen.
= Nastojim učiti riječi što je moguće brže.
hoffen
= nadati se
Ich hoffe, dich bald wiederzusehen.
= Nadam se vidjeti te uskoro ponovno.
vorschlagen
= predložiti
Ich schlage vor, heute Abend in einem Restaurant zu essen.
= Predlažem jesti danas navečer u nekom restoranu.
aufhören
= prestati
Ich habe letzten Freitag aufgehört zu rauchen.
= Prošloga petka prestao sam pušiti.
beginnen
= početi
Morgen beginne ich, abends eine Stunde Sport zu machen.
= Sutra se počinjem baviti sportom jedan sat navečer,
sich freuen
= radovati se
Ich freue mich, dich am Wochenende zu treffen.
= Radujem se sresti te na kraju tjedna.

modalna čestica

Njemački jezik je bogat modalnim česticama. Modalne čestice se prije svega pojavljuju u govornom jeziku. To su riječi koje se ne sklanjaju, koje izriču namjeru i često dovode do izražaja neku određenu emociju govornika pa time mogu pojačati ili oslabiti djelovanje izgovorene rečenice.

"Njihovom pomoći može govornik signalizirati uvjerenost, pretpostavljanje, suzdržanost, emocionalno opredjeljenje ili racionalnu i kvalitativnu procjenu" (Helbig/Helbig 1990: tekst na ovitku).

Mnoge modalne čestice mogu imati više značenja. Najčešće stoje usred rečenice iza glagola i zamjenice.

Primjeri nekih modalnih člestica:

aber
= pa, (a)ma, baš
Das war aber ein Film! Ich werde ihn Jahre lang nicht vergessen.
= Ama to je bio film! Neću ga godinama zaboraviti.
doch
= pa, ma, ta
Wieso stehen Sie vor der Tür? Kommen Sie doch rein!
= Zbog čega stojite pred vratima? Pa uđite unutra!
bloß
= ma, pa
Wo ist bloß meine Brille? Ich hatte sie doch eben noch.
= Ma gdje su mi naočale? Pa maloprije sam ih još imao.
denn
= nego, pa, onda
Wieder bei der Arbeit? Bist du denn wieder ganz gesund?
= Opet na poslu? Onda si opet posve zdrav?
ja
= pa, ma, ta
Horst kann mir das Rauchen nicht verbieten. Er ist ja nicht mein Vater.
= Horst mi ne može zabraniti pušiti. Pa nije mi on otac.
wohl
= valjda, izgleda, čini se
Mit 200 km/h auf der Landstraße! Du bist wohl lebensmüde!
= 200 km/sat na županijskoj cesti? Tebi je izgleda dozlogrdio život!
eigentlich
= baš, zapravo, u stvari
Du sag mal, ist Paul eigentlich verheiratet? Ich sehe ihn immer allein auf den Partys?
= Kaži mi već jednom, je li Paul zapravo oženjen? Uvijek ga vidim samoga na zabavama.
schon
= već, tako, već jednom
Er hatte sowieso nicht mehr viel Geld im Spiel. Wie hoch kann der Verlust schon sein?
= On ionako više nije imao mnogo novaca u igri. Koliko visok može već biti gubitak?
Natrag na početak