İçerik Görüntüleme

Hakkımızda

"deutsch.info" Almanca öğrenimine yönelik modern bir içerik ve ders materyalleri sunan, Almanya ile Avusturya'daki günlük yaşam ve iş yaşamı hakkında pratik bilgilere erişebileceğiniz bir internet platformudur.

deutsch.info nedir?

Kullanımı ücretsiz olan platform, sunduğu Almanca öğrenimine yönelik içeriklerin yanısıra Alman Dilinin Avrupa'da ve uluslararası çerçevede artan önemini de vurgulamaktadır. Almanya ve Avusturya'daki işgücü piyasaları diğer ülkelerle ortak girişimler için cazip olanaklar sunmakta, bu iki ülke yeni iş olanaklarıyla kapılarını kaliteli ve kalifiye çalışanlara açmaktadır. Almanca öğrenme konusundaki ilgi de bu doğrultuda giderek artmaktadır.

deutsch.info'nun başlıca hedef kitlesi dile, kültüre ve ülke insanına ilgi duyan, Almanca öğrenmeye gönül vermiş kişiler olmakla birlikte platform aynı zamanda çeşitli eğitim düzeylerinden ve mesleki formasyonlara sahip çalışanları, Almanya’ya ya da Avusturya’ya yerleşmek niyetinde olan ya da hali hazırda orada yaşayan, mesleği için Almanca öğrenmeye ihtiyacı olan kişileri, öğrencileri, turistleri vb. hedeflemektedir.

Neden Almanca öğrenmeli?

  • Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin, hem coğrafi olarak Avrupa'nın merkezinde bulunmaları hem de kültürel ve ekonomik alandaki öncü rolleri Almancaya olan ilgiyi de üst seviyeye taşımaktadır.
  • Dünya üzerinde 100 milyondan fazla insan Almanca konuşmaktadır.
  • Dünya üzerinde yaklaşık 20 milyon kişi Almanca öğrenmektedir.
  • AB’de en çok konuşulan dil Almancadır.
  • Almanca, Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre AB’de konuşulan en yaygın ikinci dildir.

Ortaklar

deutsch.info platformunun başarısındaki en önemli faktör, projede yer alan tüm kuruluşların ortak bir hedefe ulaşmak için yetkinliklerini ve deneyimlerini ortaya koyarken bunu büyük bir dayanışma içinde gerçekleştirebilmeleridir. deutsch.info’nun proje ekibi, sivil toplum örgütlerinden, özel ve kamusal eğitim kurumlarına kadar uzanan geniş bir sahada faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlardan oluşmaktadır. Bu kuruluşlar alanlarında kurabildikleri yakın ilişkilerle projenin hem hedef gruplara yönelik olarak şekilendirilmesinin hem de bu gruplara verimli şekilde tanıtılmasının ve yaygınlaştırılmasının güvencesini oluşturmaktadırlar.

Studio GAUS GmbH

Berlin, Almanya | www.studiogaus.com

New Media Agency Studio GAUS GmbH, çeşitli e-öğrenme projeleri üzerinde çalışan bir kuruluş olup slovake.eu, mluvtecesky.net, lingvo.info ve lernu.net dil öğrenim portallarını geliştirmiştir. Kuruluş, dilsel ve didaktik web içerikleri sistemlerinin, ayrıca da ücretsiz e-öğrenme internet siteleri için çok dilli, interaktif sistemlerin geliştirilmesinde uzmanlaşmıştır.

Edukácia@Internet

Partizánske, Slovakya | www.ikso.net

Uluslararası E@I organizasyonu, 250’nin üzerinde kültürlerarası öğrenme gönüllülerinin yardımıyla internet alanında destek olur. Deutsch.info bünyesinde bulunan projeleri, Esperanto dilinde (www.lernu.net) ve Slovakçada (www.slovake.eu) öğrenilebilen, çok dilli internet siteleridir. Eğitim portalının geliştirilmesinin yanında E@I, özellikle dil alanlarında ve yeni teknolojilerde farklı ileri eğitim önlemleri organize ederler

Österreich Institut GmbH

Viyana, Avusturya | www.oei.org

Avusturya Enstitüsü, 1997’den beri, yurt dışında resmi olarak Almanca kursları sunuyor. "Avusturya ayrıcalığıyla Almanca" sloganıyla, her yıl yaklaşık 10.500 kişi Belgrad, Bratislava, Brünn, Budapeşte, Krakau, Roma, Varşova ve Wroclaw’da Almanca öğreniyor. Ayrıca her yıl yaklaşık 2.500 öğrenci, uluslararası tanınırlığı olan Almanca Dil Sertifikası (ÖSD) sınavına giriyor. Avusturya Enstitüleri bulundukları ülkelerde yabancı dil olarak Almanca öğretimini destekliyor ve Avusturyalı ve uluslararası kurumlarla birlikte çalışıyor. 2002 yılında Avusturya Enstitüsü, yenilikçi dil projeleri için verilen Avrupa Dil Etiketi (Europasiegel) ile ödüllendirildi.

WBS TRAINING AG

Berlin, Almanya | www.wbstraining.de

WBS TRAINING AG, hizmet içi eğitim gibi, mesleki eğitimi destekleyen 30 yılı aşkın deneyime sahiptir ve iş piyasasıyla ilgili 20 konuda sertifika imkanı sunar. EDV ve SAP gibi otomasyon tekniklerinden dile kadar birçok alanda işe başlama garantili kursları mevcuttur. Almanya genelinde,özel ve firma müşterileri ağına, yaklaşık 450 çalışanıyla, 80 temsilcilikte hizmet verilmektedir.

Inter-kulturo d.o.o.

Maribor, Slovenya | www.interkulturo.si

Slovenyalı şirket Inter-kulturo,eğitim, kültür ve özellikle dil alanında birçok uluslar arası projeye ve işbirliğine katılmıştır. Bir diğer faaliyet alanı da tercüme projeleridir: Inter-kulturo hem Sloven edebiyatından eserleri diğer dillerde hem de dünya edebiyatının pek tanınmayana eserlerini Slovencede yayımlar.

Mediaost Public Relations & Marketing

Berlin, Almanya | www.mediaost.de

Berlin, PR- und Marketing-Agentur (Halkla İlişkiler ve Pazarlama) Mediaost, Alman- Rus ve Alman – Doğu Avrupa kapsamında iletişim, halkla ilişkiler ve kamu ilişkileri alanlarında faaliyet gösterir. Mediaost, Berlin senatosu, Rusya Kültür Bakanlığı ve diğer devlet enstitülerinin uluslar arası projelerine halkla ilişkiler ve organizasyon desteği vermektedir. Ajans, bunların da ötesinde Doğu Avrupa ülkelerinde, internet platformunda yapılan film prodüksiyonları ve promosyonlarda yetkili ortak olarak görev almaktadır.

Fundacja Novinka

Krakau, Polonya | www.novinka.pl

Fundacja Novinka toplumların geniş bir çerçevede gelişimi çerçevesinde, ülkeler arası yakınlaşmaları harekete geçirmeyi, bu yöndeki çalışmaları desteklemeyi amaçlayan bağımsız bir kuruluştur. Fundacja Novinka kültürlerarası diyalog, uluslararası işbirliği, dijital ağların geliştirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal, Avrupa bazında ve küresel bazda inovativ bir işbirliğini odak noktasına yerleştirmek suretiyle öncelikli olarak Orta ve Doğu Avrupa da yürütülen projeleri desteklemektedir.Kuruluş, bunların yanısıra çek ve slovak kültürüne yönelik olarak geliştirilen ‘novinka.pl’ adlı internet portalini yayınlamaktadır.

Spektrum Educational Center

Miercurea Ciuc, Romanya | www.sec.ro

Fundatia Centrul Miercurea Ciuc’in amacı açık toplumun gelişmesini desteklemek ve Romanya’nın ekonomik açıdan geri kalmış bölgelerindeki çeşitli kesimlerden katılımcıların gelişimine çok yönlü eğitim olanakları, kurslar ve projeler geliştirmek suretiyle katkıda bulunmaktır. Fundatia Centrul Miercurea Ciuc bu doğrultuda toplum kuruluşlarının hayat boyu öğrenme yoluyla, uluslararası deneyimlerden ve karşılıklı kültürel alışverile güçlendirilmesinden hareket eden bir bakış açısında sahiptir.

Sınırlı Sorumlu Bilimsel Araştırmalar ve Uygulama Eğitim Kooperatifi

İstanbul, Türkiye | www.bilark.org

Bilimsel Araştırma ve Uygulama Eğitim Kooperatifi BİLARK, araştırmalar ve projeler yoluyla bilimsel bilgi ağını artırmayı, varolan bilimsel bilgi ve yöntemleri uygulama alanlarına yansıtmayı ve aynı zamanda genç araştırmacılara destek vermeyi amaçlayan, kooperatif yapısında bir kuruluştur. BİLARK’ın uzmanlığı çeviribilim, uygulamalı dilbilim, edebiyatbilim, yabancı dil öğretimi ve kültür araştırmaları alanlarını kapsamaktadır. Kuruluş ayrıca akademik çevrenin dışındaki aktörlerle de etkileşimde bulunarak disiplinler arası çalışmaları geniş bir çerçevede yürütmeyi hedeflemektedir.

Milos Educational Womens Collaboration for Activities in Tourism

Milos, Yunanistan | www.mewcat.gr

Mewcat kültürlerarası diyaloğu Yunan adaları gibi turizmin yoğun olduğu bölgelerde de geliştirmeyi hedeflemektedir. Mewcat karşılıklı etkileşime dayalı bu tür süreçlerin çok uluslu ve çok dilli potansiyelinden faydalanmak suretiyle turizm alanında faaliyet gösteren aktörleri profesyonel anlamda ve eğitim düzleminde desteklemeyi amaçlamaktadır. Mewcat bu doğrultuda, dahil olduğu projelerde okullarda çalışan öğretmenlerle, yabancı dil öğretmenleriyle, bilgi işlem çalışanlarıyla ve turizm endüstrisinin aktörleriyle işbirliği yapmaktadır.

Ortaklar

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity

Brno, Çek Cumhuriyeti | www.lingua.muni.cz

Masaryk Üniversitesi Dil Merkezi CJV MU, fakülte içerisinde çalışan ve kendi fakültelerinde, filoloji dersleri almayan öğrencilerine, yabancı dil eğitimi sunar. 8 bölümde yaklaşık 60 yerli ve yabancı okutmanı, kendi uzmanlık dillerinde, dil öğrenimine aracılık eder ve öğrencilerin akademik becerilerini derinleştirirler. Her kurs, kendi öğretmenleri tarafından hazırlanan internet tabanlı, destekleyici materyallere sahiptir. Ayrıca merkez, dil seviyelerini belirlemek amacıyla elektronik testler ve sanal dil çalışma alanları geliştirir.

English Unlimited Sp. z o. o.

Sopot, Polonya | www.eu.com.pl

Kuzey Polonya’da büyük bir dil okulu olarak hizmet veren English Unlimited (EU), farklı Avrupa dillerinde 3000’den fazla öğrencisiyle ve öğretmeniyle hizmet vermektedir. Almanca öğretmenleri için de ileri eğitim hizmetinin bulunduğu Almanca, ikinci popüler dildir. English Unlimited’in iki tane yetkili sınav merkezi bulunmaktadır: Goethe Institut sınav merkezi ve Cambridge ESOL PL 080 sınav merkezi. Deutsch.info’nun yanı sıra, English Unlimited, birçok Avrupa projesinde aktif olarak yer alır.

Look in MENA

www.lookinmena.com

Look in MENA dünya çapında yüksek öğrenim konusunda tüm gerekli bilgileri erişime sunan bir platform. Platform aynı zamanda Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi hakkında eğitim ve kültürden eğlence olanaklarına uzanan geniş bir çerçevede genel bir bakış da sunmakta.

Österreichischer Integrationsfonds

www.integrationsfonds.at

Avusturya Entegrasyon Fonu (ÖIF), Avusturya Cumhuriyeti'nin bir fonu ve Avrupa Entegrasyon ve Dışişleri Bakanlığı'nın bir paydaşıdır, aynı zamanda Avusturya'da entegrasyon ve göç konularında çok sayıda sorumluluğu olan bir fondur.

Ortaklığa dayalı projeler

Çalışmalarımıza katılmak ister misin?

Bizimle iletişime geç

Başa Dön