K vsebini

O nas

deutsch.info je spletna platforma za učenje nemškega jezika. Uporablja moderne didaktične metode ter hkrati ponuja zanimive in praktične informacije o življenju in delu v Nemčiji in Avstriji.

Kaj je deutsch.info?

Brezplačna spletna platforma je namenjena nemškemu jeziku in njegovemu rastočemu pomenu v evropskem in mednarodnem kontekstu. Avstrijski in nemški delovni trgi sta zanimiva za poslovne partnerje iz drugih držav in odprta za novo kvalificirano delovno silo, zaradi česar raste tudi zanimanje za nemški jezik.

Glavna ciljna skupina deutsch.info so motivirani učenci nemščine, ki kažejo veliko zanimanje za jezik, kulturo in ljudi. Spletna platforma pa je namenjena tudi delojemalcem z najrazličnejšimi kvalifikacijami ali študentom, ki se nameravajo preseliti v Nemčijo oziroma Avstrijo ali pa tam že živijo.Deutsch.info je namenjen tudi vsem drugim, ki potrebujejo nemški jezik v službi kot tudi šolarjem, turistom in prebivalcem obmejnih regij.

Zakaj učenje nemškega jezika?

  • Geografska lega Nemčije, Avstrije in Švice v središču Evrope ter njihov kulturni in gospodarski pomen močno vplivajo na veliko atraktivnost nemškega jezika.
  • Več kot 100 milijonov ljudi govori nemško.
  • Skoraj 20 milijonov ljudi po vsem svetu se uči nemško.
  • Nemščina je največji jezik v Evropski uniji.
  • „Eurostat“ navaja, da je nemščina drugi tuj jezik, ki se ga v Evropski uniji najpogosteje učijo.

Partnerji

Za uspeh projekta deutsch.info je odločilnega pomena sodelovanje različnih partnerjev, ki v delo vnašajo raznolike kvalitete in izkušnje. Projektna skupina je sestavljena iz sodelavcev iz najrazličnejših sektorjev, v njem so prisotne tako nevladne organizacije kot tudi javne izobraževalne ustanove. Ta posrečena mešanica izkušenj zato zagotavlja uspešnost projekta in njegovo širitev med vsemi ciljnimi skupinami.

Studio GAUS GmbH

Berlin, Nemčija | www.studiogaus.com

New Media Agency Studio Gaus sodeluje z organizacijo E@I pri izdelavi različnih projektov za spletno učenje vključno z jezikovnimi portali slovake.eu in mluvtecesky.net. Pri tem se je je agencija specializirala za razvijanje sistemov za lingvistične in didaktične spletne vsebine ter večjezične in interaktivne sisteme za brezplačno spletno učenje.

Edukácia@Internet

Partizánske, Slovaška | www.ikso.net

Mednarodna organizacija E@I podpira s svojimi dvestopetdesetimi prostovoljnimi sodelavci medkulturno učenje na spletu. Njihovi projekti, ki nudijo podlago za nastanek deutsch.info, se ukvarjajo z vzpostavitvijo večjezičnih spletnih strani za učenje esperanta (www.lernu.net) in slovaškega jezika (www.slovake.eu). Poleg razvoja spletnih portalov obsega delovno področje E@I tudi izobraževanja, predvsem na področju jezikov in novih tehnologij.

Österreich Institut GmbH

Dunaj, Avstrija | www.oei.org

Österreich Institut je že od leta 1997 uradni avstrijski ponudnik tečajev nemškega jezika v tujini. Vsako leto v njihovih tečajih nemščine z avstrijskim pridihom, ki jih organizirajo v Beogradu, Bratislavi, Brnu, Budimpešti, Krakovu, Rimu, Varšavi in Wroclawu sodeluje okrog 10.000 udeležencev. Leta 2011 je skoraj 2400 udeležencev opravilo Avstrijsko jezikovno diplomo (ÖSD). Posamezni Österreich Instituti podpirajo v svojih državah pouk nemščine kot tujega jezika in sodelujejo z avstrijskimi ter mednarodnimi institucijami. V letu 2002 so Österreich Institut nagradili z Evropskim pečatom za inovativne jezikovne projekte.

WBS TRAINING AG

Berlin, Nemčija | www.wbstraining.de

WBS TRAINING AG ima tridesetletne izkušnje na področju poklicnega izobraževanja in nadaljnjega izobraževanja ob poklicu in ponuja tržno pomembne poklicne kvalifikacije na dvajsetih tematskih področjih, ki obsegajo tako avtomatizacijsko tehniko in elektronsko obdelavo podatkov kot tudi jezikovno izobraževanje – pri mnogih ponujenih vsebinah pa tudi zagotavljajo začetek tečaja. Njihove stranke so tako posamezniki kot tudi podjetja po vsej Nemčiji, za katere skrbi 450 sodelavcev na več kot osemdesetih lokacijah.

Inter-kulturo d.o.o.

Maribor, Slovenija | www.interkulturo.si

Slovensko podjetje Inter-kulturo je dejavno predvsem v mednarodnih projektih in sodelovanjih na področju izobraževanja in kulture, s posebnim poudarkom na jezikih. Inter-kulturo se ukvarja tudi z založništvom in pri tem izdaja predvsem slovensko književnost v tujih jezikih ter manj znana dela svetovne književnosti v slovenščini.

Mediaost Public Relations & Marketing

Berlin, Nemčija | www.mediaost.de

Berlinska PR in marketing agencija Mediaost deluje na področjih Public Affairs, PR in komunikacije v nemško-ruskem oziroma nemško-vzhodnoevropskem kontekstu. Mediaost je soorganizator in skrbi za delo z javnostmi v okviru mednarodnih projektov Berlinskega Senata, ruskega Ministrstva za kulturo in drugih javnih institucij. Poleg tega je agencija v vzhodnoevropskih državah prisotna kot kompetentni partner pri filmskih produkcijah in promocijah spletnih platform.

Fundacja Novinka

Krakov, Poljska | www.novinka.pl

Fundacija Novinka je nevladna organizacija, ki ima za cilj razvijati in podpirati celovit razvoj družbe kot tudi zbliževanje nacionalnih držav. Organizacija podpira predvsem projekte v centralnem in vzhodnoevropskem prostoru, s težiščem na interkulturnem dialogu, mednarodnem sodelovanju, razvoju digitalnih mrež in inovativnih sodelovanj na lokalnem, regionalnem, nacionalnem, evropskem in globalnem nivoju. Ustanova se ukvarja tudi z internetnim portalom "novinka.pl", ki se posveča češki in slovaški kulturi.

Spektrum Educational Center

Miercurea, Ciuc, Romunija | www.sec.ro

Cilj fundacije Centrul Miercurea Ciuc je podpora razvoju odprte družbe in razvoju gospodarsko šibkih romunskih regij, ki jih spodbuja s pomočjo pestre izobraževalne ponudbe, tečajev in projektov za najrazličnejše ciljne skupine. Vseživljenjsko učenje, mednarodne izkušnje in transnacionalna izmenjava sodijo v ključni koncept organizacije, ki si prizadeva za okrepitev in razvoj lokalnih skupnosti.

Sınırlı Sorumlu Bilimsel Araştırmalar ve Uygulama Eğitim Kooperatifi

Carigrad, Turčija | www.bilark.org

Bilark je kooperativna raziskovalna ustanova, ki uresničuje lastne raziskovalne projekte in z različnimi prireditvami razvija in uveljavlja raziskovalna omrežja ter svetuje in podpira mlade znanstvenike. V delokrog Bilark-a spadajo tudi prevodi, lingvistika, literarne vede kot tudi poučevanje jezikov. Eden od ciljev Bilark-a je, da s pomočjo raznovrstnih sodelovanj, tudi izven akademske sfere, zbliža različne znanstvene akterje.

Milos Educational Womens Collaboration for Activities in Tourism

Milos, Grčija | www.mewcat.gr

Mewcat je bil ustanovljen kot iniciativa, ki si je za cilj zastavila, da na grških otokih razvija tudi v turizmu interkulturni dialog. Njihov cilj je tudi, da se uporabi multinacionalni in večjezični potencial takšnih interakcijskih procesov, in da se akterje, ki so dejavni na področju turizma, podpre tako na poklicni ravni, kot tudi na področju izobraževanja. Zato Mewcat v projektih sodeluje z učitelji jezikov, šolniki, razvijalci IT področja in z akterji, ki sodelujejo v turistični industriji.

Partnerji

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity

Brno, Češka | www.lingua.muni.cz

CJV MU je center tujih jezikov Univerze Masaryk. Deluje na različnih fakultetah, kjer ponuja jezikovne tečaje študentom nefiloloških študijskih smeri. V osmih oddelkih je dejavnih šestdeset domačih in tujih lektorjev, ki študentom predstavljajo posebnosti posameznih jezikov in poglabljajo njihove akademske spretnosti. Vsak tečaj obsega tudi dodatne spletne učne materiale, ki jih sestavijo učitelji sami. Center razvija tudi elektronske teste za ugotavljanje jezikovnega nivoja in virtualno jezikovno učilnico.

English Unlimited Sp. z o. o.

Sopot, Poljska | www.eu.com.pl

English Unlimited (EU) je ena izmed največjih jezikovnih šol na severnem Poljskem in svojim 3000 udeležencem ponuja tečaje različnih evropskih jezikov. Nemščina je drugi najbolj priljubljen jezik v njihovi ponudbi, med katero se najdejo tudi nadaljnja izobraževanja za učitelje nemščine. English Unlimited ima tudi dva avtorizirana izpitna centra, in sicer izpitni center Goethe-Instituta ter izpitni center Cambridge ESOL PL 080. Poleg dela pri projektu deutsch.info sodeluje English Unlimited aktivno tudi v številnih drugih evropskih projektih.

Look in MENA

www.lookinmena.com

Look in MENA je platforma, ki daje na razpolago vse potrebne informacije, ki se nanašajo na študiranje po vsem svetu. Razen tega omogoča portal v MENA regiji tudi raznolik pregled izobraževalne ponudbe, ponudbe na področju kulture in na področju zabave.

Österreichischer Integrationsfonds

www.integrationsfonds.at

Avstrijski integracijski fond (ÖIF) je fond Republike Avstrije in partner Zveznega ministrstva za evropske zadeve, integracijo in zunanje zadeve, kot tudi številnih nosilcev odločitev na področju integracije in migracije v Avstriji.

Projekti partnerjev

Ali želiš sodelovati?

Stopi z nami v stik

Na začetek