Į turinį

Apie mus

Deutsch.info yra interneto svetainė, skirta vokiečių kalbos mokymuisi. Svetainėje naudojamos modernios mokymo priemonės bei pateikiama naudinga informacija apie gyvenimo ir darbo sąlygas Vokietijoje ir Austrijoje.

Kas yra deutsch.info?

Ši nemokama svetainė yra skirta vokiečių kalbai ir jos augančiai svarbai Europoje bei tarptautinėje aplinkoje. Vokietijos ir Austrijos darbo rinkos yra patrauklios kitašaliams verslo partneriams bei atviros naujai kvalifikuotai darbo jėgai. Tai skatina ir susidomėjimo vokiečių kalba augimą.

Svarbiausias svetainės deutsch.info kūrėjų tikslas yra skatinti ir paremti besimokančiuosius vokiečių kalbos, bei sudominti juos vokiškai kalbančių šalių kultūra bei gyvenimu. Svetainė visų pirma yra skirta įvairių specialybių darbininkams bei studentams, kurie norėtų apsistoti Vokietijoje ar Austrijoje, arba jau gyvena ten. Tačiau kartu svetainė bus naudinga ir visiems, kurie vartoja vokiečių kalbą darbe, mokiniams, turistams ir pasienio regionų gyventojams.

Kodėl verta mokytis vokiečių kalbos?

  • Vokietijos, Austrijos bei Šveicarijos geografinė pozicija centrinėje Europoje, šių šalių kultūra bei ekonominė reikšmė lemia vokiečių kalbos mokymosi svarbą.
  • Daugiau nei 100 milijonų žmonių visame pasaulyje kalba vokiškai.
  • Apie 20 milijonų žmonių pasaulyje mokosi vokiečių kalbos.
  • Vokiečių kalba yra plačiausiai vartojama kalba Europos Sąjungoje.
  • Pagal Eurostat duomenis, vokiečių kalba yra antra populiariausia užsienio kalba Europos Sąjungoje.

Projekto partneriai

Esminė svetainės deutsch.info sėkmės paslaptis glūdi glaudžiame projekto partnerių bendradarbiavime, kuris leidžia sujungti skirtingas žinias bei įgūdžius siekiant bendro tikslo. Šio projekto komandą sudaro įvairių sektorių - nevyriausybinio, privataus ir švietimo - atstovai, kurie užtikrina projekto sėkmę ir tikslingą sklaidą.

Studio GAUS GmbH

Berlynas, Vokietija | www.studiogaus.com

Berlyne įsikūrusi IT įmonė Studio GAUS GmbH kuria įvairius internetinius mokomuosius projektus, tarp jų ir kalbų mokymosi svetaines slovake.eu, mluvtecesky.net, lingvo.info bei lernu.net. Agentūra specializuojasi interaktyvių daugiakalbių sistemų, skirtų nemokamam švietimui ir mokymuisi internete, kūrime.

Edukácia@Internet

Partizanskė, Slovakija | www.ikso.net

Tarptautinė organizacija E@I, kurios veiklą užtikrina apie 250 savanorių darbas, vykdo tarpkultūrinius internetinius švietimo projektus. Organizacijos projektai, skirti esperanto (www.lernu.net) bei slovakų (www.slovake.eu) kalbų mokymuisi internetu, davė pagrindus ir deutsch.info svetainei. E@I taip pat organizuoja įvairius mokomuosius seminarus, ypač susijusius su kalbomis ar moderniomis technologijomis.

Österreich Institut GmbH

Viena, Austrija | www.oei.org

Nuo 1997 m. Österreich Institut (Austrijos Institutas) yra oficialus Austrijos vokiečių kalbos kursų rengėjas. Kiekvienais metais apie 10.500 asmenų prisijungia prie kurso "Deutsch mit dem Österreichplus" Belgrade, Bratislavoje, Brno, Budapešte, Krokuvoje, Romoje, Sarajeve, Varšuvoje ir Vroclave. 2011 m. Kasmet beveik 2.500 mokinių laiko tarptautiniu mastu pripažintą Austrijos vokiečių kalbos egzaminą (ÖSD). Austrijos Institutas remia vokiečių kaip užsienio kalbos mokymą įvairiose šalyse bei bendradarbiauja su kitomis Austrijos bei tarptautinėmis organizacijomis. 2002 m. Austrijos Institutas buvo apdovanotas Europos kalbų ženklu už novatoriškus kalbų mokymo ir mokymosi projektus.

WBS TRAINING AG

Berlynas, Vokietija | www.wbstraining.de

WBS TRAINING AG turi ilgesnę nei 30 metų patirtį valstybės remiamo profesinio švietimo ir dirbančiųjų mokymo organizavime. Agentūra siūlo įvairius kursus, kurie apima 20 darbo rinkos sričių - nuo automatikos, elektroninio duomenų apdorojimo ar darbo su programine įranga iki kalbų mokymosi. Agentūros padalinių tinklas, dirbantis tiek su individualiais klientais, tiek su bendrovėmis, apima apie 450 darbuotojų ir 80 būstinių visoje Vokietijoje.

Inter-kulturo d.o.o.

Mariboras, Slovėnija | www.interkulturo.si

Nedidelė Slovėnijos bendrovė Inter-kulturo specializuojasi tarptautinių projektų vykdyme bei švietimo ir kultūros (ypač kalbų) srityse. Bendrovė užsiima ir vertimais: ji leidžia slovėnų literatūros į kitas kalbas bei mažiau žinomų pasaulinių veikalų į slovėnų kalbą vertimus.

Mediaost Public Relations & Marketing

Berlynas, Vokietija | www.mediaost.de

Berlyne įsikūrusi viešųjų ryšių ir rinkodaros agentūra Mediaost vykdo veiklą, skirtą ryšiams su visuomene bei atstovavimu spaudai Vokietijos-Rusijos bei Vokietijos-Rytų Europos klausimais. Mediaost vykdo viešųjų ryšių akcijas ir atstovauja tarptautiniams Berlyno senato projektams, Rusijos Kultūros ministerijai bei kitoms valstybinėms institucijoms. Organizacija taip pat bendradarbiauja ir remia Rytų Europos filmų leidybą bei įvairių internetinių platformų reklamą.

Fundacja Novinka

Krokuva, Lenkija | www.novinka.pl

Fundacja Novinka (Fondas "Novinka") yra nevyriausybinė organizacija, siekianti inicijuoti išsamią socialinę raidą bei skatinanti ryšius tarp skirtingų šalių. Organizacija daugiausia palaiko projektus, įgyvendinamiems Vidurio ir Rytų Europoje, pagrindinį dėmesį skirdama tarpkultūriniam dialogui, tarptautiniam bendradarbiavimui, skaitmeninių tinklų plėtojimui vietiniu, regioniniu, nacionaliniu, europiniu ir pasauliniu lygiu. Institucija taip pat užsiima internetiniu portalu "novinka.pl", pateikiančiu informaciją apie Čekijos ir Slovakijos kultūras.

Spektrum Educational Center

Mierkuria-Čukas, Rumunija | www.sec.ro

Fundatia Centrul Mierkurea Ciuc (Centrinis Mierkuria-Čuko fondas) tikslas yra skatinti atvirą visuomenę ir ekonomiškai silpnų Rumunijos regionų plėtrą įvairių švietimo programų, kursų ir projektų skirtingoms tikslinėms grupėms pagalba. Pagrindinis organizacijos vaidmuo yra vietos bendruomenių stiprinimas mokymosi visą gyvenimą programa, tarptautine patirtimi ir tarptautiniais mainais.

Sınırlı Sorumlu Bilimsel Araştırmalar ve Uygulama Eğitim Kooperatifi

Stambulas, Turkija | www.bilark.org

Bilark yra kooperatyvinė mokslinių tyrimų organizacija, vykdanti savo mokslinių tyrimų projektus. Renginių metu kuria ir plėtoja mokslinių tyrimų tinklus, pataria bei teikia paramą jauniems mokslininkams. Bilark veiklos sričiai priklauso vertimas, taikomoji kalbotyra, literatūra ir užsienio kalbų mokymas. Organizacijos tikslas yra įvairiapusišku bendradarbiavimu sujungti skirtingus mokslo veikėjus ne tik akademinėje sferoje.

Milos Educational Womens Collaboration for Activities in Tourism

Milas, Graikija | www.mewcat.gr

Mewcat buvo įkurta kaip iniciatyva su tikslu tarpkultūriniam dialogui ir turizmo regionuose (pavyzdžiui, Graikijos salose) išplėsti. Organizacijos tikslas yra panaudoti tokios sąveikos tarptautinį ir įvairiakalbį potencialą bei paremti asmenis, aktyviai dalyvaujančius turizmo sektoriuje, profesijos ir išsilavinimo srityse. Projektuose Mewcat bendradarbiauja su kalbų mokytojais, universitetų dėstytojais, programuotojais ir turizmo pramonės darbuotojais.

Bendradarbiaujančios organizacijos

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity

Brno, Čekija | www.lingua.muni.cz

CJV MU, Masaryk Universiteto užsienio kalbų centras, yra tarpdisciplininis užsienio kalbų mokymo centras, skirtas įvairių sričių (bet ne filologijos) studentams. Centrą sudaro 8 padaliniai, kuriuose dirba apie 60 mokytojų iš Čekijos ir kitų šalių, kurie padeda studentams įgyti profesinės kalbos žinių ir sustiprinti akademinius įgūdžius. Kiekvieną kursą papildo internetinė mokomoji medžiaga, parengta pačių mokytojų. Šiuo metu centre yra rengama ir elektroninė kalbos lygių nustatymo sistema bei virtuali kalbos mokymo klasė.

English Unlimited Sp. z o. o.

Sopotas, Lenkija | www.eu.com.pl

English Unlimited (EU) yra viena didžiausių kalbų mokyklų šiaurinėje Lenkijoje. Ji rengia įvairių Europos kalbų kursus, kuriuos lanko daugiau nei 3000 mokinių bei mokytojų. Vokiečių kalba yra antra pagal populiarumą šioje mokykloje, todėl yra rengiami ir mokymai vokiečių kalbos mokytojams. English Unlimited yra oficialus Goethe-Institut ir Cambridge ESOL PL 080 egzaminų vykdytojas. Organizacija bendradarbiauja kuriant ne tik deutsch.info, bet ir daugybę kitų europinių projektų.

Look in MENA

www.lookinmena.com

Look in MENA yra platforma, suteikianti visą reikalingą informaciją apie studijas visame pasaulyje. Be to šis portalas įvairiapusiškai apžvelgia švietimo, kultūros ir pramogų pasiūlymus MENA regione.

Österreichischer Integrationsfonds

www.integrationsfonds.at

Austrijos Integracijos Fondas (ÖIF) yra Austrijos Respublikos fondas ir Europos federalinės ministerijos, integracijos ir užsienio reikalų partneris, taip pat atsakingas už integraciją ir migraciją Austrijoje.

Partnerių projektai

Ar norėtum bendradarbiauti?

Susisiek su mumis

Atgal į pradžią