Към съдържанието

За нас

deutsch.info е оnline-платформа за изучаване на немски език, използваща модерни дидактически инструменти и едновременно с това предлагаща практическа информация за живота и работата в Германия и Австрия.

Какво е deutsch.info?

Безплатната оnline-платформа се посвещава на немския език и нарастващото му значение в европейски и международен контекст. Пазарът на труда в Германия и Австрия е атрактивен за делови партньори от други страни и отворен за нови квалифицирани работници, поради което интересът към изучаване на немски език се покачва.

Основната целева група на deutsch.info са мотивирани изучаващи немски език лица с жив интерес към езика, културата и хората. Online-платформата е насочена и към работещи с най-различна квалификация, към студенти, имащи намерение да се заселят в Германия или Австрия или вече живеещи там, както и към всички хора, нуждаещи се от немски език в професията си, към ученици, туристи или жители на пограничните региони.

Защо да учим немски?

  • Географското положение на Германия, Австрия и Швейцария в центъра на Европа, както и тяхното културно и икономическо значение спомагат за голямата атрактивност на немския език.
  • Над 100 милиона души в целия свят говорят немски.
  • Почти 20 милиона души в целия свят учат немски.
  • Немският е най-говореният език в Европейския съюз.
  • Според Евростат немският е вторият най-често ползван чужд език в ЕС.

Партньори

От решаващо значение за deutsch.info е включването на партньори, подпомагащи с качествата и опита си постигането на общата цел. В проектния екип на deutsch.info работят сътрудници от различни сектори, от неправителствени организации, както и от частни и обществени образователни институции, гарантиращи както успеха на проекта, така и неговото разпространение в целевите групи.

Studio GAUS GmbH

Берлин, Германия | www.studiogaus.com

Агенцията за нови медии "Studio GAUS" GmbH работи по различни проекти за виртуално обучение, при което е разработила порталите за изучаване на език slovake.eu, mluvtecesky.net, lingvo.info и lernu.net. Агенцията се е специализирала най-вече в областта на системната разработка на лингвистични и дидактически уебсъдържания, както и на многоезични, интерактивни системи за безплатни интернет страници за виртуално обучение.

Edukácia@Internet

Партизанске, Словакия | www.ikso.net

С помощта на около 250 доброволци международната организация "E@I" подпомага междукултурното учене в интернет. Нейните проекти, въз основа на които е създадена deutsch.info, са многоезични интернет страници, с помощта на които може да се изучава есперанто (www.lernu.net) и словашки език (www.slovake.eu). Освен разработването на учебни портали "E@I" организира и различни квалификационни мероприятия, най-вече в областта на езиците и новите технологии.

Österreich Institut GmbH

Виена, Австрия | www.oei.org

По възложение на Република Австрия Австрийският институт (Österreich Institut) предлага от 1997 година насам курсове по немски език в чужбина. Годишно около 10 500 курсисти в Белград, Братислава, Бърно, Будапеща, Краков, Рим, Сараево, Варшава и Вроцлав изучават "Немски с Австрия Плюс". Годишно около 2 500 обучаеми полагат международно признатият езиков изпит на Австрийската езикова диплома по немски език (ÖSD). Австрийският институт подпомага обучението по немски език като чужд език в техните страни и работи заедно с австрийски и международни институции. През 2002 година Австрийският институт е отличен с Европейския знак за иновативни езикови проекти.

WBS TRAINING AG

Берлин, Германия | www.wbstraining.de

"WBS TRAINING" AG има 30-годишен опит в професионалното образование, както и в професионалната квалификация и предлага съответстващи на пазара на труда квалификации в 20 области: от техниката на автоматизация през електронната обработка на данни и програмно обезпечение до езикови курсове. Организираната из цяла Германия мрежа от частни и фирмени клиенти се обслужва от около 450 сътрудници от повече от 80 населени места.

Inter-kulturo d.o.o.

Марибор, Словения | www.interkulturo.si

Словенската фирма "Inter-kulturo" се е специализирала в областта на международните проекти и съвместната работа в областта на образованието и културата, най-вече в областта на езиците. Нейна допълнителна сфера на действие са проектите по извършване на преводи: "Inter-kulturo" публикува словенска литература в превод на други езици, както и по-малко известни творби от световната литература на словенски.

Mediaost Public Relations & Marketing

Берлин, Германия | www.mediaost.de

Берлинската ПР и маркетингова агенция "Mediaost" работи в сферата на публичните дела, връзките с обществеността и комуникациите в немско-руски, съотв. немско-източноевропейски контекст. "Mediaost" се занимава с подпомагането на връзките с обществеността по отношение международни проекти на берлинския сенат, на Министерството на културата на Русия, както и на други държавни институции. Освен това агенцията действа в източноевропейските страни като компетентен партньор при продукцията на филми и промотирането на интернет платформи.

Fundacja Novinka

Краков, Полша | www.novinka.pl

"Fundacja Novinka" е неправителствена организация, целяща инициирането и поощряването на широко обществено развитие, както и сближаване между страните. Организацията подпомага преди всичко проекти в Централна и Източна Европа, като поставя фокус върху междукултурния диалог, международното сътрудничество, разработването на дигитални мрежи и иновативното коопериране на местно, регионално, национално, европейско и глобално ниво. Освен това институцията се занимава с интернет портала ‘novinka.pl’, посветен на чешката и словашката култури.

Spektrum Educational Center

"Miercurea Ciuc" Румъния | www.sec.ro

Целта на фондацията "Centrul Miercurea Ciuc" е стимулирането на откритото общество и ускоряването на развитието в слаби в икономическо отношение региони на Румъния чрез различни предложения за повишаване на образованието, чрез курсове и проекти на различни целеви групи. Към ключовата й концепция принадлежат подкрепата и овластяването на местните обществености посредством учене през целия живот, международен опит и транснационален обмен.

Sınırlı Sorumlu Bilimsel Araştırmalar ve Uygulama Eğitim Kooperatifi

Истанбул, Турция | www.bilark.org

"Bilark" е кооперативна изследователска институция, реализираща собствени изследователски проекти, поощряваща и основаваща чрез различни мероприятия изследователски мрежи, както и консултираща и подпомагаща млади научни работници. Към експертизата на "Bilark" се включват преводи, приложна лингвистика, литературознание, както и преподаването на чужди езици. Целта на "Bilark" е създаването на връзки между различни научни работници посредством разнообразно съвместно сътрудничество и извън академичната сфера.

Milos Educational Womens Collaboration for Activities in Tourism

Milos, Гърция | www.mewcat.gr

"Mewcat" е основан като инициатива, целяща създаването на междукултулен диалог в туристическите региони, като например гръцките острови. Целта й е използването на мултинационалния и многоезичен потенциал на процесите на взаимодействие, както и подпомагането на професионално и обучително ниво на лицата, заети в сферата на туризма. В своите проекти "Mewcat" работи съвместно с преподаващи чужди езици учители, IT-разработчици и заети в туристическата индустрия лица.

Партньори

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity

Бърно, Чехия | www.lingua.muni.cz

CJV MU, чуждоезиковият център на университет "Мазарик", предлага на отделните факултети обучение по чужд език за студенти от нефилологическите специалности. В осем отдела около шестдесет местни и чуждестранни лектори разясняват особеностите на отделните езици и задълбочават уменията на студентите. Всеки курс съдържа online базирани помощни материали, изготвяни от самите обучители. Центърът разработва също и електронни тестове за определяне нивото на владеене на езици, както и виртуална среда за изучаване на чужди езици.

English Unlimited Sp. z o. o.

Сопот, Полша | www.eu.com.pl

Като една от най-големите езикови школи в Северна Полша "English Unlimited" (EU) предлага езикови курсове по различни европейски езици за над 3 000 обучаеми и обучители. Немският е вторият по популярност език, по който се организират и квалификационни курсове за учители по немски език. "English Unlimited" разполага с два оторизирани изпитни центъра: изпитният център на Гьоте-институт и изпитният център "English Unlimited" (EU). Освен в deutsch.info "English Unlimited" (EU) работи активно и по многобройни други европейски проекти.

Look in MENA

www.lookinmena.com

"Look in MENA" е платформа, предоставяща всичката необходима за следването по цял свят информация. Освен това порталът предоставя обширен преглед на предложенията от образователни, културни и развлекателни продукти в района на Близкия изток и Северна Африка.

Österreichischer Integrationsfonds

www.integrationsfonds.at

Австрийският интеграционен фонд (ÖIF) е фонд на Република Австрия и е партньор на Федералното министерство за Европа, интеграция и външни работи, както и на многобройни институции, отговарящи за интеграцията и миграцията в Австрия.

Партньорски проекти

Искате ли да работите с нас?

Свържете се с нас

Назад към началото