Přejít k obsahu

O nás

deutsch.info je on-line platforma pro studium německého jazyka, která využívá moderní didaktické prostředky a zároveň nabízí praktické informace o životě a práci v Německu a Rakousku.

Co je deutsch.info?

Tento bezplatný portál se věnuje němčině a její rostoucímu významu v evropském a mezinárodním kontextu. Pracovní trhy v Německu a Rakousku jsou pro obchodní partnery z jiných zemí atraktivní a jsou otevřené novým, kvalifikovaným pracovním silám. Spolu s tím stoupá i zájem o učení se německého jazyka.

Hlavní cílovou skupinou deutsch.info jsou motivovaní studenti německého jazyka s živým zájmem o jazyk, kulturu a lidi. Portál se zaměřuje také na pracující nejrůznějších kvalifikací, osoby zamýšlející přestěhovat se do Německa nebo Rakouska, případně tam už žijící, jakož i na všechny ty, kteří němčinu potřebují ve svém povolání, na žáky, turisty nebo obyvatele příhraničních oblastí.

Proč se učit německy?

  • Zeměpisná poloha Německa, Rakouska a Švýcarska ve středu Evropy a také kulturní a hospodářský význam těchto zemí činí německý jazyk velmi atraktivním.
  • Přes 100 milionů lidí na světě hovoří německy.
  • Téměř 20 milionů lidí na světě se věnuje studiu němčiny.
  • Němčina je nejvíce používaným jazykem v EU.
  • Němčina je podle Eurostatu druhým nejčastějším cizím jazykem v EU.

Partneři

Pro úspěch projektu deutsch.info je rozhodující vzájemná spolupráce partnerů, kteří svými schopnostmi a zkušenostmi přispívají k dosažení společného cíle. V projektovém týmu deutsch.info se nacházejí spolupracovníci z různých odvětví, z neziskových organizací stejně jako ze soukromých i veřejných vzdělávacích institucí. Společně zajišťují nejen úspěch projektu, ale také šíření povědomí o něm mezi cílovými skupinami.

Studio GAUS GmbH

Berlín, Německo | www.studiogaus.com

New Media Agency Studio GAUS GmbH se podílí různých e-learningových projektech a stojí za vznikem jazykových portálů slovake.eu, mluvtecesky.net, lingvo.info a lernu.net. Agentura se specializovala především na vývoj systémů pro lingvistické a didaktické webové obsahy a mnohojazyčných interaktivních systémů pro bezplatné e-learningové internetové stránky.

Edukácia@Internet

Partizánske, Slovensko | www.ikso.net

Mezinárodní organizace E@I podporuje prostřednictvím přibližně 250 dobrovolníků interkulturní vzdělávání na internetu. Mezi její projekty, na jejichž základě vzniká i deutsch.info, patří mnohojazyčné internetové stránky umožňující studium esperanta (www.lernu.net) a slovenštiny (www.slovake.eu). Vedle tvorby výukových portálů vyvíjí E@I také další rozmanité vzdělávací aktivity, především v oblasti jazyků a nových technologií.

Österreich Institut GmbH

Vídeň, Rakousko | www.oei.org

Österreich Institut nabízí z pověření Rakouské republiky od roku 1997 kurzy němčiny v zahraničí. Každý rok se na 10.500 účastníků jeho kurzů v Bělehradě, Bratislavě, Brně, Budapešti, Krakově, Římě, Varšavě a Vratislavi učí "němčinu s rakouským plusem". Uznávanou jazykovou zkoušku Rakouský jazykový diplom (ÖSD) složilo v roce 2011 bezmála 2500 studentů. Rakouské instituty podporují v hostitelských zemích výuku němčiny jako cizího jazyka a spolupracují s rakouskými i mezinárodními institucemi. V roce 2002 byl Österreich Institut vyznamenán Evropskou značkou pro inovativní projekty.

WBS TRAINING AG

Berlín, Německo | www.wbstraining.de

WBS TRAINING AG má více než 30 let zkušeností v poskytování státem podporovaného odborného vzdělávání i dalšího vzdělávání při zaměstnání a nabízí kvalifikaci odpovídající požadavkům pracovního trhu ve dvaceti tématických oblastech: od automatizační techniky přes práci na počítači a podnikové aplikace až po jazyky, a to často s garantovaným datem začátku kurzu. Tuto celoněmeckou síť, která pracuje s jednotlivci i firemními zákazníky, tvoří okolo 450 spolupracovníků na více než 80 místech.

Inter-kulturo d.o.o.

Maribor, Slovinsko | www.interkulturo.si

Slovinská společnost Inter-kulturo se zaměřuje na mezinárodní projekty a spolupráci v oblasti vzdělávání a kultury, obzvláště v jazykové oblasti. Další činností jsou překladatelské projekty: Inter-kulturo vydává slovinskou literaturu v překladech do jiných jazyků a méně známá díla světové literatury ve slovinštiněi.

Mediaost Public Relations & Marketing

Berlín, Německo | www.mediaost.de

Berlínská agentura PR a marketingu Mediaost je činná v oblasti veřejných záležitostí (Public Affairs), vztahů s veřejností a komunikace v německo-ruském, resp. německo-východoevropském kontextu. Mediaost se zabývá pořádáním a PR-podporou mezinárodních projektů Senátu města Berlína, Ministerstva kultury Ruské federace a dalších státních institucí. Především v zemích východní Evropy pak také působí jako spolehlivý partner v oblasti filmové produkce a propagace internetových projektů.

Fundacja Novinka

Krakov, Polsko | www.novinka.pl

Fundacja Novinka je nevládní organizace, jejímž cílem je iniciovat a podporovat rozsáhlý společenský vývoj a sbližování národních států. Organizace podporuje především projekty ve střední a východní Evropě, se zaměřením na mezikulturní dialog, mezinárodní spolupráci, vývoj digitálních sítí a inovativní spolupráci na místní, regionální, národní, evropské a celosvětové úrovni. Instituce provozuje internetový portál novinka.pl, který se věnuje české a slovenské kultuře.

Spektrum Educational Center

Miercurea Ciuc, Rumunsko | www.sec.ro

Cílem Fundatia Centrul Miercurea Ciuc je podporovat otevřenou společnost a vývoj i v ekonomicky slabších oblastech Rumunska pomocí různých vzdělávacích kurzů a projektů pro širokou cílovou skupinu. Klíčovou strategií je posilování místních komunit prostřednictvím celoživotního vzdělávání, mezinárodních zkušeností a mezinárodních výměn.

Sınırlı Sorumlu Bilimsel Araştırmalar ve Uygulama Eğitim Kooperatifi

Istanbul, Turecko | www.bilark.org

Bilark je kooperativní výzkumná instituce, která realizuje vlastní výzkumné projekty, organizuje setkání na podporu výzkumných sítí a poskytuje poradenství a podporu mladým vědcům. Věnuje se překladům, aplikované lingvistice, literární vědě, jakož i vyučování cizích jazyků. Jejím cílem je spojovat různé vědce prostřednictvím rozmanité spolupráce i mimo akademickou sféru.

Milos Educational Womens Collaboration for Activities in Tourism

Milos, Řecko | www.mewcat.gr

Mewcat je organizace založená s cílem vybudovat mezikulturní dialog i v turistických regionech, jako jsou například řecké ostrovy. Cílem je využít mnohonárodní a vícejazyčný potenciál a podporovat v profesionální a vzdělávací oblasti lidi, kteří pracují v turismu. Mewcat přitom spolupracuje s učiteli, IT vývojáři a lidmi z turistického průmyslu.

Spolupracující partneři

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity

Brno, Česká republika | www.lingua.muni.cz

CJV MU, Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity, je celouniverzitním pracovištěm, které zajišťuje výuku cizích jazyků studentů nefilologických oborů prostřednictvím svých oddělení na fakultách. V osmi odděleních Centra se na šedesát učitelů a zahraničních lektorů zaměřuje na specifika odborného jazyka a výuku akademických dovedností studentů. Součástí každého kurzu jsou internetové podpůrné materiály, vytvořené přímo vyučujícími. Centrum vyvíjí také elektronické testy k určení jazykové úrovně a virtuální jazykovou studovnu.

English Unlimited Sp. z o. o.

Sopoty, Polsko | www.eu.com.pl

Jako jedna z největších jazykových škol na severu Polska nabízí English Unlimited (EU) jazykové kurzy množství evropských jazyků více než třem tisícům studentů a vyučujících. Němčina je druhým nejoblíbenějším jazykem z nabídky, ve které se nacházejí také kurzy dalšího vzdělávání pro učitele němčiny. English Unlimited provozuje dvě autorizovaná zkušební střediska: zkušební středisko Goethe-Institutu a zkušební středisko Cambridge ESOL PL 080. Vedle deutsch.info je English Unlimited zapojena do množství dalších evropských projektů.

Look in MENA

www.lookinmena.com

Look in MENA je webový portál, který zhrnuje všechny potřebné informace o studiu na celém světě. Navíc poskytuje přehled o vzdělávacích kurzech, kulturních a zábavných setkáních v regionu MENA.

Österreichischer Integrationsfonds

www.integrationsfonds.at

Rakouský integrační fond (ÖIF) je fond Rakouské republiky a partner Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraniční záležitosti. Zodpovídá za oblast integrace a migrace v Rakousku.

Partnerské projekty

Chcete se zapojit?

Kontaktujte nás

Zpět na začátek