więcej

O nas

deutsch.info jest platformą internetową do nauki języka niemieckiego, która wykorzystuje nowoczesne narzędzia dydaktyczne, oraz oferuje praktyczne informacje na temat życia i pracy w Niemczech i Austrii.

Czym jest deutsch.info?

Bezpłatna platforma internetowa poświęcona jest językowi niemieckiemu i jego rosnącemu znaczeniu w wymiarze europejskim i międzynarodowym. Rynki pracy w Niemczech i Austrii są atrakcyjne dla partnerów biznesowych z innych krajów oraz otwarte na wykwalifikowanych pracowników z zagranicy, dzięki czemu wzrasta zainteresowanie nauką języka niemieckiego.

Główną grupą docelową w projekcie deutsch.info są zmotywowani uczniowie przejawiający żywe zainteresowanie językiem, kulturą i ludźmi. Platforma internetowa skierowana jest również do pracowników o różnorakich kwalifikacjach, studentów zamierzających wyjechać do Niemiec lub Austrii lub już tam żyjących oraz wszystkich osób potrzebujących języka niemieckiego do celów zawodowych, uczniów, turystów oraz mieszkańców regionów przygranicznych.

Po co uczyć się niemieckiego?

  • Położenie geograficzne Niemiec, Austrii i Szwajcarii w centrum Europy, jak również kulturalne i gospodarcze znaczenie tych krajów przyczynia się do wysokiej popularności języka niemieckiego.
  • Ponad 100 milionów ludzi na całym świecie mówi po niemiecku.
  • Prawie 20 milionów ludzi na całym świecie uczy się niemieckiego.
  • Niemiecki jest najczęściej używanym językiem w UE.
  • Wg Eurostatu niemiecki jest drugim najpopularniejszym językiem obcym w UE.

Partnerzy

W odniesieniu sukcesu przez deutsch.info decydująca jest praca „ramię w ramię” poszczególnych partnerów wnoszących w projekt swoją jakość i doświadczenie. W zespole projektowym współpracują osoby wywodzące się z różnych sektorów, organizacji pozarządowych oraz prywatnych i publicznych instytucji oświatowych gwarantujących zarówno sukces projektu jak i również jego upowszechnienie wśród grup docelowych.

Studio GAUS GmbH

Berlin, Niemcy | www.studiogaus.com

Agencja New Media Agency Studio GAUS współpracuje z E@I przy różnorakich projektach elearningowych – stworzyła ona także portale do nauki języków: lernu.net i slovake.eu . Agencja wyspecjalizowała się w szczególności w opracowaniach systemowych dla lingwistycznych i dydaktycznych treści internetowych oraz różnojęzycznych systemach interaktywnych na bezpłatnych stronach e-learningowych.

Edukácia@Internet

Partizánske, Słowacja | www.ikso.net

Międzynarodowa organizacja (E@I) wspiera dzięki 250 ochotnikom nauczanie interkulturowe przez Internet. Jej projekty, na podstawie których powstaje deutsch.info, to różnojęzyczne strony internetowe, na których można uczyć się esperanto (www.lernu.net) i słowackiego (www.slovake.eu). Poza projektowaniem portali do nauki E@I organizuje także różne przedsięwzięcia dokształceniowe, w szczególności w zakresie języków obcych i nowych technologii.

Österreich Institut GmbH

Wiedeń, Austria | www.oei.org

Österreich Institut [Instytut Austriacki] jest od 1997 roku oficjalną instytucją austriacką oferującą kursy języka niemieckiego. Rocznie uczy się języka niemieckiego w ramach "Deutsch mit dem Österreichplus" około 10 500 kursantów w Belgradzie, Bratysławie, Brnie, Budapeszcie, Krakowie, Rzymie, Sarajewie, Warszawie i Wrocławiu. 2500 kursantów podchodzi corocznie do międzynarodowego egzaminu językowego: Austriacki Dyplom Językowy (ÖSD). Instytuty Austriackie propagują w swoich krajach [w krajach, w których znajdują się placówki instytutu – przyp. tłum.] naukę języka niemieckiego jako języka obcego i współpracują z innymi instytucjami austriackimi i międzynarodowymi. W roku 2002 Instytut Austriacki został wyróżniony europejskim odznaczeniem dla innowacyjnych projektów językowych.

WBS TRAINING AG

Berlin, Niemcy | www.wbstraining.de

WBS TRAINING AG dysponuje ponad 30-letnim doświadczeniem w kształceniu zawodowym oraz ustawicznym i oferuje ważne dla rynku pracy kursy w 20 zakresach tematycznych: od techniki automatyzacyjnej przez przetwarzanie danych i SAP po naukę języków. Ogólnoniemiecką siecią klientów prywatnych i biznesowych opiekuje się około 450 pracowników działających w ponad 80 placówkach.

Inter-kulturo d.o.o.

Maribor, Słowenia | www.interkulturo.si

Słoweńska firma Inter-kulturo wyspecjalizowała się w realizacji projektów międzynarodowych oraz współpracy w zakresie kształcenia i kultury ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych. Dodatkowym obszarem działania są projekty translatorskie: Inter-kulturo publikuje literaturę słoweńską w innych językach oraz mniej znane dzieła literatury światowej w języku słoweńskim.

Mediaost Public Relations & Marketing

Berlin, Niemcy | www.mediaost.de

Agencja PR i Marketingu Mediaost z Berlina prowadzi działalność w zakresie Public Affairs, PR i komunikacji w niemiecko-rosyjskim wzgl. niemiecko-wschodnioeuropejskim kontekście. Mediaost zajmuje się organizacją i wsparciem od strony PR dla międzynarodowych projektów Senatu Berlina, Ministerstwa Kultury Rosji i innych instytucji państwowych. Agencja uchodzi przede wszystkim w krajach wschodnioeuropejskich za kompetentnego partnera przy realizacji produkcji filmowych i promocji platform internetowych.

Fundacja Novinka

Kraków, Polska | www.novinka.pl

Fundacja Novinka jest organizacją pozarządową, której celem jest inicjowanie i promowanie rozległych przemian społecznych oraz zbliżenia między państwami. Nasza organizacja wspiera przede wszystkim projekty w Europie Środkowej i Wschodniej, koncentrując się na dialogu międzykulturowym, współpracy międzynarodowej, rozwoju sieci cyfrowej i innowacyjnych formach współpracy na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i światowej. Instytucja prowadzi także portal internetowy "novinka.pl ", poświęcony kulturze czeskiej i słowackiej.

Spektrum Educational Center

Miercurea-Ciuc, Rumunia | www.sec.ro

Celem Fundacji Centrul Miercurea Ciuc jest promocja społeczeństwa otwartego oraz przyspieszenie rozwoju również w gospodarczo słabo rozwiniętych regionach Rumunii za pomocą różnych ofert szkoleniowych, kursów i projektów dla szerokiej grupy odbiorców. Do kluczowych założeń fundacji należy wzmocnienie i upodmiotowienie społeczności lokalnych poprzez kształcenie ustawiczne, doświadczenia międzynarodowe i wymianę międzynarodową.

Sınırlı Sorumlu Bilimsel Araştırmalar ve Uygulama Eğitim Kooperatifi

Istambuł, Turcja | www.bilark.org

Bilark to kooperacyjny ośrodek badawczy, który realizuje własne projekty badawcze, promuje i zakłada sieci badaczy oraz wspiera i konsultuje młodych naukowców. Do kompetencji Bilark nalezą: tłumaczenia, lingwistyka stosowana, literaturoznawstwo oraz nauczanie języków obcych. Celem Bilark jest integracja różnych podmiotów naukowych również poza sferą akademicką, poprzez urozmaicone formy współpracy.

Milos Educational Womens Collaboration for Activities in Tourism

Milos, Grecja | www.mewcat.gr

Mewcat została założona jako inicjatywa, mająca na celu rozwój dialogu międzykulturowego, także w regionach turystycznych, takich jak wyspy greckie. Celem jej jest wykorzystanie wielonarodowego i wielojęzycznego potencjału takich interakcji oraz wspieranie podmiotów działających w branży turystycznej, na płaszczyźnie zawodowej i edukacyjnej. W swoich projektach Mewcat współpracuje z nauczycielami, lektorami języków obcych, programistami i podmiotami z branży turystycznej.

Partnerzy współpracujący

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity

Brno, Czechy | www.lingua.muni.cz

U, Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Masaryka, jest instytucją międzywydziałową i oferuje na poszczególnych wydziałach naukę języków obcych dla studentów wszystkich kierunków, poza filologicznymi. Na ośmiu wydziałach pogłębiając akademickie umiejętności studentów zawiłości poszczególnych języków specjalistycznych wykłada około sześćdziesięciu krajowych i zagranicznych lektorów. Każdy kurs zawiera zintegrowane za pomocą Internetu materiały dydaktyczne, które są autorskimi opracowaniami lektorów. Ten projekt został sfinansowany dzięki wsparciu Komisji Europejskiej. Odpowiedzialność za treść tej publikacji ponosi jedynie autor; Komisja nie odpowiada za dalsze wykorzystywanie zawartych tam zadań. Centrum opracowuje także elektroniczne testy służące do klasyfikowania poziomu językowego oraz wirtualną przestrzeń do studiowania języków obcych.

English Unlimited Sp. z o. o.

Sopot, Polska | www.eu.com.pl

Jako jedna z największych szkół językowych działających w Polsce Północnej English Unlimited (EU) oferuje kursy wielu języków europejskich dla ponad 3000 słuchaczy. Język niemiecki jest drugim pod względem popularności językiem znajdującym się w ofercie edukacyjnej szkoły, która zawiera także propozycje szkoleń dokształceniowych dla nauczycieli języka niemieckiego. English Unlimited prowadzi dwa autoryzowane ośrodki egzaminacyjne: Instytutu Goethego i Cambridge ESOL PL 080. Oprócz deutsch.info szkoła realizuje wiele innych projektów unijnych.

Look in MENA

www.lookinmena.com

Look in MENA to platforma udostępniająca wszystkie niezbędne informacje na temat studiów na całym świecie. Portal zapewnia także szeroki przegląd ofert kulturalnych i rozrywkowych, edukacyjnych w regionie MENA .

Österreichischer Integrationsfonds

www.integrationsfonds.at

Austriacki Fundusz Integracji (OIF) jest funduszem Republiki Austrii i partnerem Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także licznych zainteresowanych stron w dziedzinie integracji i migracji w Austrii.

Projekty partnerskie

Czy chcesz z nami współpracować?

Skontaktuj się z nami!

wróć do początku