Mergi la conținut

Adverbele

Adverbele ne indică locul, timpul, cauza și modul unei acțiuni. Ei se referă la verbul din propoziție și ajutorul lor descriem când, cum, unde și de ce s-a întâmplat ceva. Adverbele sunt imuabile și nu se declină niciodată. Există diferite tipuri de adverbe. adverbe de loc, adverbe de timp, adverbe de cauză și adverbe de mod.

În afară de aceasta adverbele pot fi formate din alte părți de vorbire. Și adjectivele normale pot fi folosite ca adverbe. Adverbul diferă de adjectiv prin faptul că nu descrie un substantiv, ci se referă la un verb.

Adjectiv Adverb
Der nette (=Adjektiv) Mann (=Nomen)
Bărbatul (=substantiv) drăguț (=adjectiv)
Der Mann lächelt (=Verb) nett (=Adverb).
Bărbatul zâmbește (=verb) drăguț (=adjectiv)
→ Wie ist der Mann?
Cum este bărbatul?
→ Wie lächelt der Mann?
Cum zâmbește bărbatul?
“Nett” beschreibt das Nomen, in diesem Fall den Mann.
„Drăguț” se referă la substantiv, în acest caz la bărbat.
“Nett” beschreibt das Verb näher, in diesem Fall das Verb lächeln.
„Drăguț” descrie verbul, în acest caz verbul „a zâmbi”.

Formarea adverbelor

O parte din adverbe se formează din alte părți de vorbire cu ajutorul sufixelor.

 • Derivarea din substantiv cu ajutorul sufixelor:

  -weise:
  Als Ersatz für das Mehl können wir Mandeln verwenden. (Substantiv)
  Ca înlocuitor pentru făină putem să folosim migdale.
  Ersatzweise können wir auch Mandeln verwenden. (Adverb)
  Alternativ putem să folosim și migdale.
  -s:
  Am Morgen putze ich mir die Zähne. (Substantiv)
  Dimineața îmi spăl dinții.
  Morgens putze ich mir die Zähne. (Adverb)
  Dimineața îmi spăl dinții.
 • Derivarea din adjective cu ajutorul sufixelor:

  -erweise:
  Nur zufällig entdeckte ich dich in der Menge. (Adjektiv)
  Te-am descoperim în mod întâmplător în mulțime.
  Ich entdeckte dich nur zufälligerweise in der Menge. (Adverb)
  Te-am descoperim în mod întâmplător în mulțime.

Adverbe de loc

Unde?
hinten (= în spate) , vorne (= în față) , da (= acolo) , dort (= acolo) , oben (= sus) , unten (= jos) , hier (= aici) , außen (= afară) , innen (= înăuntru ) ...
De unde?
von links (= din stânga) , von oben (= de sus) , von draußen (= din afară) , dorther (= de acolo) , daher (= de acolo) , von dort (= de acolo) ...
Unde?
nach hinten (= în spate) , nach rechts (= în dreapta) , dahin (= într-acolo) , abwärts (= în jos) , aufwärts (= în sus) , dorthin (= acolo) , hoch (= sus) , runter (= dedesubt) ...
Beim Konzert stand ich ganz vorne an der Bühne.
= În timpul concertului am stat în față lângă scenă.
Ich kam von links aber du hast mich nicht gesehen.
= Am venit din partea stângă, dar nu m-ai observat.
Lass uns nach rechts gehen, dann sind wir schneller.
= Să mergem spre dreapta, ajungem mai repede.

Adverbe de timp

Când?
gestern (= ieri) , eben (= chiar cum) , nachher (= după aceea) , abends (= seara) , vorhin (= chiar acum) , jetzt (= acum) , später (= mai târziu) , damals (= atunci) , heute (= azi) ...
Cât timp?
kurz (= scurt) , immer (= întotdeauna) , selten (= rar) , nie (= niciodată) , manchmal (= câteodată) , oft (= des) , zwischendurch (= între timp) , seitdem (= de atunci) ...
De când / până când?
ab morgen (= de ieri) , ab sofort (= imediat) , ab jetzt (= de acum) , bis morgen (= până mâine) ...
De cât timp?
seit gestern (= de ieri) , seit morgens (= de dimineață) , schon lange (= de mult) , schon immer (= din totdeauna) , seit kurzem (= de scurt timp) , noch nie (= niciodată) ...
Wir müssen bald mal wieder schwimmen gehen.
= În curând trebuie să mergem iarăși la înot.
Momentan gehe ich nur selten schwimmen.
= În prezent mă duc rar să înot.
Ab morgen fange ich an regelmäßig schwimmen zu gehen.
= De mâine încep să merg în mod regulat la înot.
Seit kurzem gehe ich jeden Tag vor der Arbeit schwimmen.
= De scurt timp mă duc să înot în fiecare dimineață înainte de muncă.

Notați: Adverbul “seit” (= de) este confundat des cu verbul seid (= sunt) (persoana a 3-a, plural sein (= a fi) ) și scris greșit. Un mod de a omite această greșeală este seit (= de) = Zeit (= timp) sau propoziția “Bei seit geht es um die Zeit.” (= Seit se referă la timp.) .

Adverbe de cauză

De ce? Pentru ce? Cum așa? În ce condiții?
also (= deci) , deshalb (= prin urmare) , daher (= așadar) , deswegen (= de aceea) , darum (= prin urmare) , dadurch (= astfel) , folglich damit (= drept urmare) , hiermit (= prin aceasta) , dazu (= în plus) , jedenfalls (= oricum) , demnach (= prin urmare) , dennoch (= totuși) , dafür (= pentru că) , schließlich (= în sfârșit) , folglich (= prin urmare) ...
Mein Auto hatte einen Platten. Darum kam ich zu spät.
= Mașina mea a avut defect. Din această cauză am întârziat.

Adverbe de mod

Cum? Cât de mult? Cât?
Arătând gradul și măsura
anders (= altfel) , äußerst (= extrem) , allzu (= prea) , beinahe (= aproape) , besonders (= în mod special) , bekanntlich (= general cunoscută) , ebenfalls (= de asemenea) , einigermaßen (= într-o oarecare măsură) , fast (= aproape) , folgendermaßen (= după cum urmează) , ganz (= complet) , genauso (= la fel ) , genug (= destul) , gern (= cuplăcere) , kaum (= abia) , leider (= din păcate) , möglicherweise (= probabil) , sehr (= foarte) , so (= așa) , vielleicht (= poate) , wirklich (= într-adevăr) , ziemlich (= destul) ...
Cât? Cât de mult?
Exprimând o limitare
allerdings (= deși) , doch (= dar) , hingegen (= totuși) , immerhin (= la urma urmelor) , jedoch (= totuși) , nur (= doar) , wenigstens (= măcar) , zumindest (= cel puțin) ...
Cum?
Exprimând o extindere
auch (= și) , außerdem (= de asemenea) , ferner (= departe) , ebenfalls (= la fel) , sonst (= altfel) , zudem (= în plus) , erstens (= în primul rând) , zweitens (= în al doilea rând) , drittens (= în al treilea rând) ...
Mit meinem neuen Kollegen komme ich einigermaßen zurecht. Dir würde es da genauso gehen.
= Cu noul coleg mă înțeleg într-o oarecare măsură. La fel ți-ar merge și ție.
Ich versuche zumindest immer freundlich zu ihm zu sein.
= Încerc măcar să fiu întotdeauna prietenoasă cu el.
Er ist ebenfalls stets freundlich und nett.
= El este la fel prietenos și drăguț.

Comparația adverbelor

Adverbele nu se compară. Există doar unele excepții.Adverbele oft (= des) și wohl (= bine) au două forme de comparație.

Pozitiv Comparativ Superlativ
oft
öfter
am öftesten
häufiger
am häufigsten
wohl
wohler
am wohlsten
besser
am besten

Și unele adverbele iregulare gern (= cu plăcare) , bald (= curând) și sehr (= foarte) se compară.

Pozitiv Comparativ Superlativ
gern
lieber
am liebsten
bald
eher
am ehesten
sehr
mehr
am meisten

Compararea adverbelor adjectivale

Adjectivele, care se folosesc și ca adverbe, pot fi comparate. Se folosește forma nedeclinată la comparativ și superlativ cu am + sten:

Pozitiv Comparativ Superlativ
viel
mult
mehr
am meisten
wenig
puțin
weniger
am wenigsten
gut
bine
besser
am besten
schnell
repede
schneller
am schnellsten
Er ist schnell gelaufen.
= El a alergat repede.
Sie ist schneller gelaufen.
= Ea a alergat și mai repede.
Der Profi ist am schnellsten gelaufen.
= Profesionistul a alergat cel mai repede.

Unele adverbe adjectivale au în plus o formă la superlativ cu terminația -stens:

bestens (= foarte bine) , höchstens (= cel mult) , schnellstens (= cel mai repede) , wärmstens (= cel mai cald)
Mir geht es bestens.
= Îmi merge foarte bine.
Ich grüße dich wärmstens.
= Te salut foarte cald.
Lass uns schnellstens hier weg.
= Să mergem foarte repede de aici.
Es kann höchstens noch einen Moment dauern.
= Durează cel mai mult o lună.

La unele adverbe fără formă la comparativ compararea se efectuează prin combinarea cu mehr (= mai mult) sau weiter (= mai departe) (comparativ) și cu am meisten (= cel mai mult) sau am weitesten (= cel mai departe) (superlativ). De exemplu:

Sie steht weiter vorne.
= Ea stă mai în față.
Er steht am weitesten vorne.
= El stă cel mai în față.
Înapoi la start