İçerik Görüntüleme

Veri Koruma Beyanı

Sorumlu Kuruluş

Bu web sitesinde gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinden sorumlu kuruluş:

Studio GAUS GmbH
Erich-Steinfurth-Str. 6
10243 Berlin
Almanya

Künye bilgilerini sağlama sorumluluğu bağlamında yayınlanan iletişim verileri, açıkça talep edilmediği sürece, üçüncü şahıslar tarafından bilgi ve reklam malzemelerinin gönderilmesi amaçlı kullanılamaz. Reklam içerikli bilgilerin talep edilmeden gönderilmesi durumunda (örneğin spam e-postaları) kanuni yollara başvurma hakkımız saklıdır.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü, Madde 37 gereğince, kurumumuzda bir veri koruma görevlisinin atanması yükümlülüğü bulunmadığından kuruluşumuzda bu bağlamda iletişim bilgileri verilebilecek belirli bir şahıs bulunmamaktadır. Buna rağmen veri işlemeyle ilgili tüm yükümlülüklerimizi en üst düzeydeki profesyonel bir özenle yerine getirdiğimizi belirtiriz.

Kişisel verilerin toplanması ve saklanması

Veri işleme hakkında genel bilgiler

Aşağıda hizmetimizin kullanılması durumunda kişisel verilerin toplanmasıyla ilgili bilgiler yer almaktadır. Kullanıcıyla ilişkilendirilebilen örneğin isim, adres, e-posta adresi ve kullanım davranışlarına ilişkin her türlü veri, kişisel veri olarak nitelendirilmektedir.

Web sitemizin salt bilgilendirme amaçlı kullanımının yanı sıra, ilgi duymanız halinde kullanabileceğiniz çeşitli hizmetler sunuyoruz. Bunlardan yararlanmak için ilgili hizmeti sağlamada kullanacağımız ilave kişisel verileri bizimle paylaşmanız gerekir. Bunların işlenmesinde yukarıda belirtilen veri işleme prensipleri geçerlidir.

Bazı durumlarda verilerinizi işlemek için harici servis sağlayıcıları kullanırız. Bunlar bizim tarafımızdan özenle seçilmiş ve görevlendirilmişlerdir, talimatlarımıza tabidirler ve düzenli olarak kontrol edilirler. Sunduğumuz hizmete ilişkin münferit işlevler için sözleşmeli hizmet sağlayıcıları kullanırsak veya verilerinizi reklam amaçlı kullanmak istersek, sizi ilgili süreçler hakkında aşağıda ayrıntılı olarak bilgilendireceğiz. Bu doğrultuda ayrıca saklama süresiyle ilgili kriterleri de bildiriyoruz.

Ayrıca ortaklarla birlikte kampanyalar, yarışmalar, sözleşmeler yapıldığında veya benzer hizmetler sunduğumuz takdirde kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara aktarabiliriz. Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi kişisel verilerinizi beyan ederken veya sunulan hizmete ilişkin aşağıdaki açıklamada bulabilirsiniz.

Kişisel veriler, toplanmalarına ilişkin amacın ortadan kalktığı anda silinir.

Veri işleme faaliyetinin amacı

Bu verilerin saklanması ve işlenmesi, sunduğumuz hizmetler çerçevesinde çevrimiçi hizmetin sağlanması ve iletişim kurma olanağını sağlama gibi amaçlar bakımından gereklidir. Bu veriler hizmeti optimize etmemize ve kullandığımız bilgi teknolojisi sistemlerinin güvenliğini sağlamamıza yardımcı olurlar.

İletişim

Bizimle e-posta üzerinden veya sosyal medyadaki bir iletişim formu üzerinden iletişime geçtiğiniz takdirde bize bildirmiş olduğunuz verileriniz (e-posta adresiniz, gerekli durumlarda isminiz ve telefon numaranız) sorularınıza cevap verebilmemiz amacıyla kaydedilir. Bu doğrultudaki yasal dayanak Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) , Madde 6 birinci fıkra, birinci cümle (f) uyarınca talebinize uygun şekilde cevap verme konusundaki meşru menfaatimizdir. Bize yaptığınız başvuru bir sözleşme oluşturma amacına dayanıyorsa bu doğrultudaki işlemenin yasal dayanağı Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) , Madde 6 birinci fıkra, birinci cümle (b) bendidir. Bu bağlamda ortaya çıkan verileri bu verilerin depolanmasına gerek kalmadığında özellikle talep işlendikten sonra sileriz veya yasal saklama gereksinimleri varsa işlemeyi kısıtlarız.

Web sitemizi ziyaretinizde verilerin işlenmesi

Web sitesini yalnızca bilgi amaçlı kullanırsanız, yani kaydolmazsanız veya bize başka bir şekilde bilgi vermezseniz yalnızca tarayıcınızın sunucumuza ilettiği kişisel verileri kaydederiz. Web sitemizi görüntülemek istiyorsanız, web sitemizi size gösterebilmemiz için ve bunu istikrarlı ve güvenli bir şekilde yapabilmek için teknik açıdan gerekli olan aşağıdaki verileri toplarız. Veri işlemenin yasal dayanağı: Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) , Madde 6 birinci fıkra, birinci cümle (f) bendi.

Aşağıdaki veriler toplanmaktadır: IP adresi (anonimleştirilmiş), başvurunun tarihi ve saati, Greenwich Ortalama Saati'ne (GMT) göre saat dilimi farkı, isteğin içeriği (belirli sayfa), erişim durumu / HTTP durum kodu, aktarılan veri miktarı, isteğin hangi web sitesi üzerinden geldiği, tarayıcı, işletim sistemi ve arayüzü, tarayıcı yazılımının dili ve sürümü.

Verilerin günlük dosyalarında saklanması durumunda, toplanmış olan veriler en geç yedi gün sonra silinir. Bu süreyi aşan bir saklama mümkündür. Bu durumda, kullanıcıların IP adresleri silinir veya yabancılaştırılır, böylece arayan istemciyi atamak artık mümkün olmaz.

Çerezler

Çerezler, ziyaret edilen web sitesi tarafından kullanıcının bilgisayarına tarayıcı aracılığıyla yerleştirilen küçük dosyalardır. Bu dosyalar daha sonraki bir tarihte sunucuya kullanıcı hakkında bilgi verebilmek için kullanılır. Bu web sitesinde iki tür çerez kullanılmaktadır ve bunların kapsamı ve işleyişi aşağıda açıklanmaktadır.

  • Geçici çerezler tarayıcıyı kapatmanızın ardından otomatik olarak silinir. Bunlar büyük oranda oturum çerezlerinden oluşur. Bu çerezler tarayıcınızdaki çeşitli istekleri ortak oturuma atayan bir oturum kimliğini kaydeder. Böylelikle internet sayfamıza geri döndüğünüzde bilgisayarınızın tekrar tanınması sağlanır. Oturum çerezleri oturumu sonlandırdığınızda veya tarayıcıyı kapattığınızda silinir.
  • Kalıcı çerezler, çerez türüne göre değişebilen belirli bir sürenin ardından otomatik olarak silinir. Çerezleri istediğiniz zaman tarayıcınızın güvenlik ayarlarından silebilirsiniz.

Tarayıcı ayarlarınızı kendi isteklerinize göre yapılandırabilirsiniz ve örneğin üçüncü taraf çerezlerini veya tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Müşteri hesabı – Hesap oluşturma ve kullanım

Hizmetlerimizden bazıları web sitesine kayıt olmadan da sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Ancak web sitesinin tüm işlevlerini kullanabilmek için bireysel bir hesap oluşturabilirsiniz. Kayıt sırasında isim, e-posta adresi ve şifre gibi gerekli kişisel veriler toplanır. Kötü niyetli kullanım ve diğer yetkisiz kullanımlara karşı korunmak için, kayıtlı kişinin son IP adresi, seçilen dil, kayıt tarihi ve son oturum açma tarihi kaydedilir.

Kayıt olurken seçtiğiniz bir kullanıcı adı altında mı yoksa gerçek adınız altında mı görünmek istediğinize kendiniz karar verirsiniz. Diğer kullanıcılara her zaman ve sınırsız olarak yalnızca kullanıcı adı görünür.

Gerekli durumlarda kayıt sırasında verdiğiniz bilgileri aşağıdaki https://deutsch.info/user/settings üzerinden her zaman değiştirebilir ya da silebilirsiniz.

Ayrıca kayıtlı kullanıcıların dilsel eğitimlerindeki ilerlemeyle ilgili verileri, örneğin işledikleri üniteleri, sözcükleri, doldurdukları alıştırmaları vb. depolarız. Bu tür verilerin toplanmasındaki amaç, kayıtlı kişilere öğrenme süreçlerinde yardımcı olabilmek ve web sitemizde sunulan hizmetleri tüm kullanıcılar için sürekli iyileştirmek ve optimize etmektir. Bu verilerden bazıları, örneğin elde edilen puanlar şeklinde diğer kayıtlı kullanıcılar tarafından da görülebilir. Bu kişisel veriler doğrudan müşteri hesabına bağlıdır ve veri işleme amacı ortadan kalktığında anonimleştirilir.

Verileriniz kullanıcı hesabınıza kaydolurken verdiğiniz izne dayalı olarak Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) , Madde 6 birinci fıkra, birinci cümle (a) bendi uyarınca işlenecektir. Yukarıda belirtilen diğer kişisel verilerin işlenmesi Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) , Madde 6 birinci fıkra, birinci cümle (f) bendi uyarınca gerçekleşir.

Haber bülteni

Kuruluşumuz ve hizmetlerimiz hakkında düzenli bilgi aktarabilmek amacıyla size bir haber bülteni göndermeyi öneriyoruz. Bültene kaydolduğunuz takdirde girdiğiniz verileri (e-posta adresi ve diğer gönüllü olarak verilen bilgiler) işleriz. Bunun için sizden aşağıdaki onayınızı isteriz:

„[ ] Haber bültenini sipariş etmek istiyorum. Onayımı istediğim zaman https://deutsch.info/user/settings linkindeki info@studiogaus.com adresine e-posta yollayarak veya haber bültenindeki abonelikten çıkma linkini kullanarak iptal edebilirim."

Kayıt yoluyla bültenlerin gönderilmesi Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Madde 6 Fıkra 1 Bent 1 Alt bent a doğrultusundaki rızanıza dayanır. Haber bültenine kayıt Double-Opt-In olarak bilinen yöntemle gerçekleştirilir. Kötüye kullanımı önlemek amacıyla kayıt olduktan sonra size kaydınızı onaylamanız için bir e-posta göndereceğiz. Kayıt işlemini yasal gerekliliklere uygun olarak kanıtlayabilmek amacıyla kaydınız kayıtlarımıza geçirilmektedir. Bu doğrultuda kayıt ve onay saati ile IP adresiniz kaydedilir.

E-posta adresinin bülten gönderiminde kullanılması için verilen onay, https://deutsch.info/user/settings üzerinden her an iptal edilebilir. Ayrıca gönderilen bültenlerin hepsinde bülten aboneliğinin iptal edilebileceği bir bağlantı da bulunmaktadır.

Bültenin gönderimi için Salesforce Exact Target hizmetinden yararlanıyoruz. Salesforce.com Inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, United States (“Salesforce”) hizmeti şu verileri işler: e-posta adresi, adı ve soyadı, çevrimiçi tanımlayıcıları ve takma adlandırılmış verileri.

Bu veriler ABD’deki Salesforce sunucularına aktarılır.

Salesforce şu sertifikaya sahiptir: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Veri koruma ile ilgili daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: {link4}

Sosyal medyadaki çevrimiçi mevcudiyetimiz

Sosyal ağ ve platformlardaki aktif kişiler, ilgililer ve kullanıcılarla iletişime geçebilmek, faaliyetlerimiz konusunda bu kişileri bu mecralar üzerinden bilgilendirebilmek amacıyla sosyal ağ ve platformları kurumsal kimliğimizle aktif olarak kullanıyoruz. İlgili ağ ve platformlara erişimde ilgili işleticinin ticari şartları ve veri işleme ilkeleri geçerlidir.

Veri koruma beyanımızda aksi belirtilmediği sürece, bizimle sosyal ağ ve platformlar üzerinden iletişim kuran, örneğin sosyal medya sayfalarımıza yorum yazan ya da bize mesaj gönderen ilgili kişilerin verileri tarafımızca işlenmektedir.

Veri saklama süresi

Veri ekonomisi ve veri azaltma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Kişisel verileri yalnızca işlendikleri amaçlar açısından gerekli görüldüğü sürece topluyor, bu konudaki onayınızı geri çektiğiniz anda ise bunu sonlandırıyoruz. İlgili amacın sona ermesi ve / veya ilgili veri sahibinin haklarından yararlanması durumunda ilgili veriler düzenli olarak bloke edilecek, anonim hale getirilecek ve / veya yasal hükümlere uygun olarak silinecektir.

Tüm kayıtlı kişiler hesaplarını istedikleri zaman https://deutsch.info/user/settings üzerinden silebilirler.

Veri sahiplerinin hakları

Sahip olduğunuz hakların kullanımı

Kişisel verilerinizin saklanmasını artık kabul etmiyorsanız veya bu veriler yanlış hale geldiyse, talimat verildiği takdirde verilerinizin silinmesini veya engellenmesini başlatacağız veya gerekli düzeltmeleri yapacağız (yürürlükteki yasalar uyarınca mümkün olduğu ölçüde). Aynı durum, verileri gelecekte yalnızca sınırlı bir ölçüde işlememiz durumunda da geçerlidir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik sorularınız olması durumunda, bilgi almak istediğinizde, verilerin düzeltilmesi, engellenmesi, verilere itiraz edilmesi veya verilerin silinmesi ya da verilerin başka bir şirkete aktarılması hususlarında sorularınız olduğunda, lütfen bizimle iletişime geçiniz:

Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin, countries

Bir itirazda bulunmanız durumunda sizden kişisel verilerinizin bizim uyguladığımız şekliyle niçin işlenmemesi gerektiğine dair açıklamanızı rica ederiz. Haklı bir itirazınız olması durumunda durumu inceleyeceğiz veya veri işlemeyi durduracağız ya da gerekli ayarlamaları yapacağız veya onları işlemeye devam etmemizi gerektiren zorunlu sebepleri size açıklayacağız.

Verilerinizin işlenmesine izin verdiyseniz bu izni gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu yönde bir iptal, daha önceden bildirdiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesinin geçerliliğini etkileyecektir.

Son güncelleme: 15 Aralık 2019

Başa Dön