Přejít k obsahu

Zásady ochrany osobních údajů

Zodpovědná osoba

Osoba zodpovědná za zpracování údajů na této webové stránce je:

Studio GAUS GmbH
Erich-Steinfurth-Str. 6
10243 Berlin
Německo

Kontaktní údaje, které zveřejňujeme v souvislosti s naší povinností poskytnout právní upozornění pro naše webové stránky, nesmí třetí strany použít k zasílání informací a reklamních sdělení, pokud o ně nebylo výslovně požádáno. , Pokud dostaneme nevyžádané propagační informace (např. Nevyžádané e-maily), vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky.

Protože podle článku 37 obecného nařízení o ochraně osobních údajů nejsme povinni zaměstnávat pověřence pro ochranu osobních údajů, nemáme u nás žádnou konkrétní osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů, který by rozhodovala, které konkrétní údaje bychom zde mohli zveřejňovat. Přesto však s maximální péčí plníme veškeré závazky v souvislosti se zpracováváním údajů.

Sběr a uchovávání osobních údajů

Všeobecné informace o zpracovávání údajů

Na následujících řádcích bychom vás rádi informovali o způsobu shromažďování osobních údajů během používání naší webové stránky. Osobní údaje zahrnují všechna data, která se týkají vaší osoby, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

Kromě možnosti využít naše služby k vyhledávání a získání informací, nabízíme také řadu dalších služeb, které můžete v případě zájmu využít. V takovém případě budete zpravidla muset poskytnout další osobní údaje, které použijeme k poskytování příslušné služby a na které se vztahují uvedené zásady zpracování osobních údajů.

Pro zpracování vašich údajů využíváme zčásti externí poskytovatele služeb, které s náležitou péčí vybíráme a pověřujeme. Externí poskytovatelé služeb jsou vázáni našimi pokyny a podléhají pravidelné kontrole. Níže naleznete podrobné informace o nezbytných operacích v případech, kdy pověřujeme poskytovatele služeb, aby poskytovali určité funkce pro naše online služby, nebo pokud chceme vaše údaje použít pro reklamní účely. V této souvislosti vás také budeme informovat o kritériích, která použijeme na dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Vaše osobní údaje můžeme dále poskytovat třetím stranám v případech, kdy společně s partnery nabízíme účasti na akcích, hry o ceny, uzavření smluv nebo podobné služby. Bližší informace o uvedeném postupu získáte po zadání vašich osobních údajů nebo níže v popisu nabídky.

Osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.

Účel zpracovávání

Ukládání a zpracování takových údajů je nezbytné pro správné fungování služeb online, např. za účelem poskytování online služeb uživatelům nebo možnosti nás kontaktovat. Údaje používáme ke zlepšení fungování našich online služeb a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

Navázání kontaktu

V případě, že se s námi skontaktujete e-mailem, prostřednictvím kontaktního formuláře, anebo přes sociální média, údaje, které při tom uvedete (vaše e-mailová adresa, příp. vaše jména a telefonní číslo), uchováme, abychom mohli odpovídat na vaše otázky. V souladu s [gdpr = 6] čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR [/ gdpr] nebo [gdpr = 6] podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR [/ gdpr], budeme případně zpracovávat tento typ údajů za účelem zpracování vašeho dotazu. Jakmile bude váš dotaz kompletně zpracován, budou vaše data vymazána. Takto postupujeme, když z okolností vyplývá, že daná záležitost byla uspokojivě vyřešena, a pod podmínkou, že neexistuje zákonná povinnost dalšího přechovávání údajů.

Zpracování údajů během první návštěvy naší webové stránky

Pokud webovou stránku používáte, jen abyste získali informace, tzn. pokud se nezaregistrujete nebo nám informace nepošlete jiným způsobem, zaprotokolujeme pouze osobní údaje, které pošle váš prohlížeč našemu serveru. Pokud si chcete prohlížet naši webovou stránku, budeme shromažďovat níže uvedené údaje. Ty jsou pro nás nezbytné z technického hlediska, abychom vám mohli zobrazit naši webovou stránku a zajistit stabilitu a bezpečnost. Právní základ pro zpracování údajů je Article 6(1)(f) GDPR.

V této souvislosti budou shromažďovány následující údaje: vaše IP adresa (anonymizovaná), datum a čas požadavku, rozdíl v časovém pásmu oproti greenwichskému času (GMT), předmět požadavku (konkrétní webová stránka), stav přístupu nebo stavový kód HTTP, objem přenášených dat, webová stránka, z níž byl požadavek odeslán, váš prohlížeč, operační systém a jeho uživatelské rozhraní, dále také jazyk a verze softwaru prohlížeče.

V případě, že jsou údaje uloženy v logovacích souborech, budou data vymazána nejpozději do sedmi dnů po jejich uložení. Údaje mohou být také uchovávány po delší dobu. V takovém případě bude IP adresa uživatele vymazána nebo utajena, aby nebylo možné spojit přístupového klienta s konkrétními údaji.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které prohlížečem navštívené stránky ukládají v počítači uživatele, aby mohly být informace o uživateli poskytnuty serveru i při příští návštěvě. Tento portál používá dva druhy cookies popsané níže; jejich rozsah a způsob fungování jsou rovněž vysvětleny níže:

  • Dočasné soubory cookies budou automaticky vymazány, jakmile zavřete prohlížeč. Tento typ cookies zahrnuje zejména tzv. relační cookies. Relační cookies ukládají tzv. session ID, které umožňují souboru cookie přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče ke společné relaci sdílené všemi těmito požadavky. To umožní našemu serveru rozpoznat váš počítač, když se vrátíte na náš portál. Relační cookies budou vymazány, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
  • Trvalé soubory cookies jsou automaticky vymazány po uplynutí předem stanovené doby; tato doba se může lišit v závislosti na typu souboru cookie. Soubory cookies můžete kdykoli vymazat v nastavení zabezpečení prohlížeče.

Můžete také nakonfigurovat nastavení prohlížeče tak, aby odráželo vaše přání; můžete například odmítnout přijímat soubory cookie třetích stran nebo jakékoli soubory cookie vůbec. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě možná nebudete moci používat některé funkce této webové stránky.

Vytvoření a správa zákaznického účtu

Některé z našich služeb je možné bez problémů využívat i bez přihlášení se na internetové stránce. Abyste však mohli využít všechny funkce internetové stránky, musíte si založit individuální účet. Při registraci se shromažďují požadované osobní údaje, jako jsou jméno, e-mailová adresa a heslo. Na ochranu před zneužitím a jiným neoprávněným použitím uložíme poslední IP adresu, zvolený jazyk, datum registrace a datum posledního přihlášení registrované osoby.

Během registrace si můžete vybrat, zda chcete být identifikováni uživatelským jménem podle vašeho výběru nebo skutečným jménem. Všem ostatním registrovaným osobám bude vždy viditelné pouze vaše uživatelské jméno.

Údaje, které jste uvedli při registraci můžete v případě potřeby kdykoli upravit nebo vymazat na stránce: https://deutsch.info/user/settings.

Nakonec také shromažďujeme a ukládáme údaje o pokroku, kterého registrovaný uživatel při výuce jazyka dosáhl, např. informace o lekcích, které již absolvoval, slovní zásobě nebo realizovaných testech. Účelem tohoto typu sběru údajů je podpora a pomoc registrovaným uživatelům v procesu výuky a také neustálé zlepšování a optimalizace služeb poskytovaných na našich webových stránkách ve prospěch všech uživatelů. Některé z těchto údajů mohou být viditelné i pro další registrované osoby, např. ve formě získaných bodů. Tento typ osobních údajů je přímo spojen s konkrétním zákaznickým účtem a jsou anonymizována, jakmile zanikne účel zpracování údajů.

V souladu s Article 6(1)(a) GDPR základem pro zpracování vašich údajů je souhlas, který jste poskytli při registraci vašeho uživatelského účtu. Právní základ pro zpracování ostatních výše uvedených osobních údajů je Article 6(1)(f) GDPR.

Newsletter

Nabízíme vám zasílání newsletteru, v němž vám poskytneme pravidelné informace o naší společnosti a našich službách. Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, zpracujeme zadané údaje (e-mailová adresa a jakékoli další informace, které poskytnete dobrovolně). Ke zpracování údajů budeme současně požadovat následující souhlas:

„[ ] Chci se přihlásit k odběru newsletteru. Souhlas mohu kdykoli zrušit e-mailem na adresu info@studiogaus.com, na stránce: https://deutsch.info/user/settings nebo pomocí odkazu na odhlášení, který je uveden v samotném newsletteru."

Newsletter se po přihlášení zasílá podle vašeho souhlasu v souladu s [gdpr = 6] čl. 6 odst. 1 písm. A) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů [/ gdpr]. Přihlášení k odběru newsletteru se provádí pomocí tzv. postupu Double-Opt-In. Abychom předešli zneužití, pošleme vám po přihlášení e-mail, v němž vás požádáme o potvrzení odběru newsletteru. Abychom mohli v souladu se zákonnými požadavky prokázat, že se proces odběru newsletteru skutečně uskutečnil, vaše přihlášení se zaprotokoluje. V tomto záznamu budou uložena následující data: datum a čas přihlášení a vaše IP adresa.

Souhlas s použitím vaší e-mailové adresy pro zasílání newsletteru můžete kdykoli zrušit na stránce: https://deutsch.info/user/settings. Kromě toho se v každém newsletteru nachází jednoznačný odkaz, jehož prostřednictvím můžete odběr newsletteru zrušit také.

K odeslání newsletteru používáme následující službu Salesforce Exact Target; tuto službu poskytuje společnost Salesforce.com Inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, United States (dále jen „Salesforce“). Salesforce zpracovává následující údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení, online identifikátory a pseudonymizovaná data.

Údaje budou předány ke zpracování serverům Salesforce v USA .

Salesforce je certifikován na adrese: https://www.salesforce.com/company/privacy/.

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: {link4}

Online přítomnost na sociálních sítích

Udržujeme online přítomnost na sociálních sítích a platformách, abychom byli schopni komunikovat s jakoukoli osobou a uživateli, kteří jsou na těchto sítích a platformách aktivní a abychom jim mohli poskytovat informace o našich vlastních aktivitách. Pokud přistupujete k některé z těchto sítí nebo platforem, platí obchodní podmínky a zásady zpracování osobních údajů příslušného poskytovatele.

Pokud není v našich Zásadách ochrany osobních údajů stanoveno jinak, budeme zpracovávat údaje subjektů, které s námi komunikují prostřednictvím sociálních sítí nebo platforem, např. píší-li nám příspěvky na sociální sítě nebo nám zašlou zprávu.

Období, po které budou data uložena

Dodržujeme zásady minimalizace a hospodárnosti dat. Osobní údaje budeme uchovávat jen po nezbytně dlouhou dobu a pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Vaše osobní údaje přestaneme uchovávat, jakmile zrušíte dříve daný souhlas. Zánikem konkrétního účelu a/nebo po ukončení uplatňování příslušných práv dotčené osoby budou údaje zablokovány, anonymizovány a/nebo vymazány v souladu s pravidly a zákonnými ustanoveními.

Kterákoli registrovaná osoba, bude moci svůj účet kdykoli smazat na stránce https://deutsch.info/user/settings.

Práva osoby, které se údaje týkají

Uplatňování vašich práv

Pokud již nebudete souhlasit s uložením vašich osobních údajů nebo pokud vaše údaje už nejsou aktuální, na základě vašich pokynů, zajistíme, aby vaše data byla vymazána nebo nedostupná, nebo provedeme požadované opravy (pokud to bude podle platných právních předpisů možné). Totéž platí, pokud budete požadovat, abychom v budoucnu určité údaje využívali pouze v omezeném rozsahu.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, informací, oprav, zablokování údajů, námitek anebo si přejete údaje vymazat či převést do jiné společnosti, kontaktujte nás následujícím způsobem:

Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin, countries

Pokud uplatníte své právo na vznesení námitek, uveďte prosím důvody, proč by neměly být dále vaše osobní údaje zpracovávány způsobem, jakým jsme je dosud zpracovávali. Pokud podáte oprávněnou námitku, nejprve zkontrolujeme faktické okolnosti. Poté přestaneme zpracovávat vaše data nebo upravíme zpracování, nebo vás budeme informovat o závažných právních důvodech, podle kterých budeme ve zpracovávání vašich údajů pokračovat.

Pokud jste souhlasili se zpracováním vašich údajů, můžete tento souhlas kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Jakmile nás o stažení údajů informujete, bude to mít vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů.

Naposledy aktualizováno: 15. prosince 2019

Zpět na začátek