Sadržaj

Pravila o zaštiti privatnosti

Revizor

Revizor odgovoran za obradu podataka na ovoj mrežnoj stranici je:

Studio GAUS GmbH
Erich-Steinfurth-Str. 6
10243 Berlin
Njemačka

Pojedinosti o kontaktima koje objavljujemo u okviru naših obaveza pružanja zakonite obavijesti o našoj mrežnoj stranici ne smiju koristiti treće stranke u svrhu slanja informacija i oglasa, osim u slučaju kad smo izričito zatražili da se takve informacije i oglasi šalju. Zadržavamo pravo poduzimanja zakonskih koraka ukoliko dobijemo neželjenu promotivnu informaciju (na pr. spam e-pisma).

Kako prema članku 37 Općeg propisa o zaštiti podataka (GDPR) nismo obavezni imenovati službenika za zaštitu podataka, nemamo za to neku određenu osobu pa ni ovdje objavljene podatke za kontakt s njom. No premda za zaštitu podataka nemamo određenog službenika tvrtke, ipak u okviru obrade podataka ispunjavamo i te obaveze sa zahtijevanom profesionalnom pažnjom.

Prikupljanje i spremanje osobnih podataka

Opće informacije o obradi podataka

Željeli bismo Vas ovdje niže upoznati s načinom na koji prikupljamo osobne podatke ako koristite našu mrežnu stranicu. "Osobni podatci" uključuju sve podatke koji se odnose na Vas kao osobu, na pr. Vaše ime, adresu stanovanja, adrese e-pošte, ponašanje korisnika i dr.

Kao dodatak mogućnosti korištenja naših Online servise za dobivanje informacija, nudimo također i niz drugih usluga koje su Vam na raspolaganju ako ste zainteresirani. U tom slučaju ćete općenito morati dati daljnje osobne podatke potrebne za pružanje određene usluge;

Ponekad ćemo za obradu Vaših podataka povjeriti posao vanjskom davatelju usluga. Mi odabiremo i povjeravamo poslove našim davateljima usluga s dužnom pažnjom; oni su podložni našem pravilu i pod redovnim su nadzorom. Ovdje niže naći ćete podrobnu informaciju o postupcima nužnim u slučajevima kad povjeravamo davateljima usluga određene radnje za naše Online servise, ili gdje želimo koristiti Vaše podatke u reklamne svrhe. S tim u vezi obavijestit ćemo Vas o kriterijima koje ćemo primjenjivati u razdoblju tijekom kojeg će Vaši podatci biti pohranjeni.

Možemo osim toga objelodaniti Vaše osobne podatke trećim stranama u slučajevima kad se združimo s partnerima u namjeri da damo našim korisnicima priliku korištenja određenih usluga, poput sudjelovanja u posebnim aktivnostima, bavljenja nagradnim natječajima ili zaključivanja nekog ugovora. Podrobnija informacija o ovoj temi dana je niže u sklopu opisa svake određene usluge.

Podatci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za svrhu za koju su prikupljeni.

Svrha obrade

Spremanje i obrada takvih podataka nužna je za pravilno djelovanje Online servisa, na pr, zato da bi se korisnicima pružili Online servisi ili im se omogućio kontakt s nama. Koristimo podatke za poboljšanje rada naših Online servisa, a i zato da naši informatički sistemi budi sigurni i pouzdani.

Stupanje u vezu s nama

Ako stupate s nama u vezu putem e-pošte ili kontaktnog obrasca, vaši podatci (ime te druge pojedinosti kontaktiranja, ako ih ima) i vaša poruka bit će obrađeni isključivo sa svrhom obrađivanja Vašeg upita, a u skladu s član 6(1)(b) ĜDPR i član 6(1)(f) ĜDPR. Čim se Vaš upit potpuno obradi, Vaši će podatci biti izbrisani. Vaši podatci će se izbrisati ako okolnosti pokažu da je predmet upita potpuno riješen te nas nikakva zakonska obveza ne priječi u brisanju podataka.

Obrada podataka ako posjetite našu mrežnu stranicu.

Unijet ćemo samo osobne podatke koje Vaš preglednik prenosi našem poslužitelju ako koristite našu mrežnu stranicu samo za pribavljanja informacija, odnosno ako nam ne unosite ili ne prenosite informacije na neki drugi način. Ako pregledavate našu mrežnu stranicu, prikupit ćemo niže opisanu vrstu podataka. Ove podatke zahtijevamo zbog tehnlčkih razloga da bismo Vam mogli pokazati našu mrežnu stranicu te garantirati njenu stabilnosti i sigurnost. Legalni temelj za obradu podataka određen je s član 6(1)(f) GDPR.

U vezi s tim bit će prikupljeni sljedeći podatci: Vaša IP adresa (anonimna), datum i vrijeme zahtijeva, razlika za vremensku zonu u odnosu na Greenwich srednje vrijeme (GMT), predmet zahtjeva (određena mrežna stranica kojoj se pristupa), status pristupa i/ili HTTP statusni kôd, opseg prenesenih podataka u svakome slučaju, mrežna stranica iz koje je zahtjev bio prenesen, Vaš preglednik, Vaš operativni sistem i njegova radna površina te jezik i verzija softvera preglednika.

U slučaju da su podatci spremljeni u upisne datoteke, podatci će biti izbrisani najkasnije za sedam dana nakon spremanja. Podatci se mogu spremiti i na duže razdoblje, Ako bi bili spremljeni na duže razdoblje, svaka korisnička IP adresa bit će izbrisana ili izobličena; stoga klijenta i podatke više neće biti moguće dovesti u vezu.

Kolačići

Kolačići su malene datoteke koje mrežna stranica, kojoj se pristupa, smješta na računalo korisnika uz pomoć mrežnog preglednika; svrha nekog kolačića, u kasnijoj fazi, je da pruži poslužitelju informaciju o korisniku koji je spremio kolačić. Ova mrežna stranica koristi dvije vrste kolačića opisana niže; također, niže su objašnjeni i njihov opseg te način rada:

  • Privremeni kolačići će biti automatski izbrisani odmah čim zatvorite Vaš preglednik. Ova vrsta kolačića pogotovo uključuje takozvane sesijske kolačiće. Sesijski kolačići spremaju takozvani "sesijski ID" koji kolačiću omogućuje navoditi razne zahtjeve s Vašeg preglednika prema zajedničkoj sesiji koju dijele svi ovi zahtjevi. To će omogućiti našem poslužitelju da prepozna Vaše računalo kad se vratite na našu mrežnu stranicu. Sesijski kolačići će biti izbrisani čim se odjavite ili zatvorite svoj preglednik.
  • Stalni kolačići brišu se automatski nakon što je isteklo predodređeno razdoblje; to razdoblje može biti različito, ovisno o vrsti kolačića, Kolačiće možete izbrisati u svakom trenutku u sigurnosnim postavkama Vašeg preglednika.

Također, možete oblikovati postavke Vašeg preglednika tako da odgovaraju Vaši željama; možete, na primjer, odbiti kolačiće treće strane, ili bilo koje kolačiće uopće. Molimo da uzmete k znanju da u tom slučaja nećete moći koristiti neke funkcije ove ovdje mrežne stranice.

Otvaranje i korištenje korisničkog računa

Čak ako se i niste prijavili na našu mrežnu stranicu, ipak ćete bez poteškoća koristiti čitav niz naših usluga. Međutim, želite li upotrebljavati funkcije naše mrežne stranice u punom opsegu, bit će Vam potrebno otvoriti vlastiti osobni korisnički račun. Ako se prijavljujete na našu mrežnu stranicu, bit će uvijek prikupljeni neki osobni podaci, na pr. Vaše ime, adresa e-pošte i zaporka. Da bismo se zaštitili od zloupotrebe ili drugog neovlaštenog korištenja, spremit ćemo i posljednju korištenu IP adresu, jezik koji ste odabrali, datum prijave te datum kad se prijavljena osoba posljednji puta upisala.

Tijekom prijave možete birati želite li biti prepoznati po Vašem pravom imenu ili po korisničkom imena prema Vašem izboru. Svim ostalim prijavljenim osobama bit će uvijek vidljivo samo Vaše korisničko ime.

Na zahtjev, možeti u bilo koje doba izmijeniti ili izbrisati podatke dane prilikom prijave; molimo da koristite u tu svrhu sljedeću poveznicu: https://deutsch.info/user/settings.

I na kraju, skupljamo i spremamo podatke o napredovanju koje je prijavljeni korisnik pokazao u učenju nekog jezika: to može uključivati informacije o zadaćama koje je on ili ona već završio/završila, naučenim riječima, ili testovima koje je on ili ona prošao/prošla. Svrha prikupljanja tih podataka su podrška i pomoć prijavljenim osobama tijekom učenja, a također i stalno poboljšavanje, za dobro svih korisnika, usluga koje pruža naša mrežna stranica. Neki od tih podataka mogu biti vidljivi drugim registriranim osobama, na primjer u obliku "postignuti bodovi". Ova vrsta osobnih podataka izravno je povezana s određenim računom korisnika: podatci postaju anonimni čim prestaje postojati namjena obrade podatak.

Udovoljavajući član 6(1)(a) GDPR, temelj za obradu Vaših podataka je suglasnost koju ste dali kad ste prijavljivali Vaš korisnički račun. Zakonski temelj za obradu gore spomenutih drugih vrsta osobnih podataka je član 6(1)(f) GDPR.

E-novosti

Nudimo Vam slanje naših e-novosti koje će Vas opskrbiti s redovnim informacijama o našoj tvrtki i njenim uslugama. Ako se predbilježite za naše e-novosti, mi ćemo obraditi podatke koje unesete (Vašu e-adresu i sve druge informacije koje nam dobrovoljno pružite). Pritom ćemo tražiti sljedeće odobrenje:

"[ ] Želim naručiti e-novosti. Svoje odobrenje mogu povući u bilo koje doba slanjem e-pisma na info@studiogaus.com, slijedeći ovu poveznicu https://deutsch.info/user/settings, ili koristeći poveznicu otkaza narudžbe navedenu u e-novostima.

Nakon Vaše narudžbe, na osnovu odobrenja koje ste nam dali šaljemo Vam e-novosti u skladu s član 6(1)(a) GDPR. Naručivanje e-novosti ostvaruje se postupkom takozvanog dvostrukog odobravanja. To znači da ćemo Vam nakon što ste naručili, a u cilju sprečavanja zloupotrebe, poslati jedno e-pismo tražeći u njemu da potvrdite Vašu narudžbu. Također ćemo i zabilježiti Vašu narudžbu, da bismo mogli dokazati, u skladu sa zakonskim zahtjevima, da je narudžba zaista bila. S tim u vezi bit će spremljeni slijedeći podatci: datum i vrijeme Vaše narudžbe i Vaše odobrenje, te Vaša IP adresa.

Odobrenje za korištenje Vaše e-adrese za slanje naših e-novosti možete povući u bilo koje doba slijedeći ovu poveznicu https://deutsch.info/user/settings. Također, svaka e-novost sadržavat će jasnu poveznicu putem koje možete otkazati primanje e-novosti.

Za slanje e-novosti koristimo sljedeću uslugu Salesforce Exact Target: ovu uslugu pruža Salesforce.com Inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, United States (nadalje zvana“Salesforce”). Salesforce obrađuje sljedeće podatke: adresu e-pošte, ime i prezime, online identitete te pseudonimizirane podatke.

Podatci će biti poslani poslužiteljima Salesforce u SAD za obradu.

Salesforce je certificiran pod: https://www.salesforce.com/company/privacy/.

Više informacija o zaštiti podataka naći ćete na: {link4}.

Online prisutnost u društvenim medijima

Mi održavamo online prisutnost u okviru društvenih mreža i platformi da bismo bili u komunikaciji s ondje aktivnim osobama, zainteresiranima i korisnicima te da ih ondje obavještavamo o našem djelovanju. Pri pristupanju bilo kojoj od tih mreža ili platformi vrijede poslovni uvjeti i smjernice za obradu podataka dotičnog dobavljača.

Ako u okvirima našeg objašnjenja zaštite podataka nije drukčije navedeno, obrađujemo podatke onih osoba koje komuniciraju s nama unutar društvenih mreža i platformi, na primjer pišu priloge na našim mrežnim prezentacija ili nam šalju obavijesti.

Razdoblje u kojem će biti spremljeni podatci

Držimo se načela smanjivanja obujma i izbjegavanja podataka. Spremamo osobne podatke ne duže negoli je to nužno u svrhe za koje su osobni podatci obrađivani; također, prestajemo s čuvanjem Vaših osobnih podataka čim povučete Vaše ranije nam dano odobrenje. Čim konkretna svrha prestaje i/ili kad god primjenjujete neko od pripadajućih Vam prava kao subjektu podataka, podatci o kojima se ovdje radi postat će nedohvatljivi, anonimizirani i/ili izbrisani u skladu sa zakonskim propisima.

Svaka registrirana osoba može izbrisati svoj račun u svako doba na https://deutsch.info/user/settings.

Prava osoba kojih se tiču

Izvršenje Vaših prava

Ako se više ne slažete da se Vaši osobni podatci spremaju ili ako su isti postali netočni, te nas o tome obavijestite, Vaše podatke ćemo izbrisati ili ih učiniti nedostupnima ili obaviti potrebne ispravke (onoliko koliko je to prema važećem pravu moguće). Isto tako postupamo i ako zahtijevate od nas da ubuduće koristimo neke podatke samo u ograničenom opsegu.

Za sva pitanja o obradi Vaših osobnih podataka, obavijestima, ispravljanju, spremanju, prigovoru ili brisanju podataka ili želji da podatke prenesete drugoj tvrtki molimo da se obratite na nas:

Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin, countries

Pri iznošenju prigovora molimo da obrazložite razloge zbog kojih ne smijemo više obrađivati Vaše podatke na način kako to činimo. U slučaju Vašeg utemeljenog prigovora, provjerit ćemo činjenično stanje te ili prestati s obradom Vaših podataka ili je prilagoditi ili Vas upoznati s uvjerljivim zakonskim razlozima na temelju kojih nastavljamo obradu.

Ako ste odobrili obrađivanje Vaših podataka, možete to odobrenje i opozvati, s početkom djelovanja od trenutka opoziva. Čim ste takav jedan opoziv izrazili, taj čin utječe na dopustivost obrade Vaših osobnih podataka.

Posljednje ažuriranje: 15. prosinca 2019.

Natrag na početak