Περιεχόμενο

τίτλος

τίτλος

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Studio GAUS GmbH
Erich-Steinfurth-Str. 6
10243 Berlin
Γερμανία

Τα στοιχεία επικοινωνίας που δημοσιεύουμε στο πλαίσιο της υποχρέωσής μας να παρέχουμε νομική ειδοποίηση για τον ιστότοπό μας ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται από τρίτους για να μας στέλνουν πληροφορίες και διαφημίσεις, εκτός εάν έχουμε ζητήσει ρητά την αποστολή αυτών των πληροφοριών και διαφημίσεων. Διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε νομικά μέτρα σε περίπτωση που λάβουμε ανεπιθύμητα διαφημιστικά στοιχεία (π.χ. ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το [gdpr = 37] άρθρο 37 [/ gdpr] του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ορίσουμε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων εταιρείας, δεν έχουμε συγκεκριμένο άτομο υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων του οποίου η επαφή λεπτομέρειες που θα μπορούσαμε να δημοσιεύσουμε εδώ. Όμως, παρόλο που δεν έχουμε καθορισμένο υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας, εξακολουθούμε να εκπληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων με την απαιτούμενη επαγγελματική φροντίδα.

τίτλος

υπότιτλος

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε παρακάτω σχετικά με τον τρόπο συλλογής προσωπικών δεδομένων εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Τα «προσωπικά δεδομένα» περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς ως άτομο, π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη συμπεριφορά των χρηστών κ.λπ.

Εκτός από την επιλογή της χρήσης των Υπηρεσιών μας απλώς για την απόκτηση πληροφοριών, προσφέρουμε επίσης μια σειρά από άλλες υπηρεσίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει. Σε αυτήν την περίπτωση, γενικά θα πρέπει να παρέχετε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. η πολιτική επεξεργασίας δεδομένων που έχουμε ορίσει παραπάνω θα ισχύει και για αυτόν τον τύπο προσωπικών δεδομένων.

Μερικές φορές θα αναθέσουμε σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας. Επιλέγουμε και αναθέτουμε στους παρόχους υπηρεσιών μας τη δέουσα προσοχή. υπόκεινται στην κατεύθυνσή μας και παρακολουθούνται τακτικά. Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες σε περιπτώσεις όπου αναθέτουμε στους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν συγκεκριμένες λειτουργίες για τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας ή όπου επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς. Σε αυτό το πλαίσιο, θα σας ενημερώσουμε επίσης για τα κριτήρια που θα εφαρμόσουμε για την περίοδο για την οποία τα προσωπικά δεδομένα θα αποθυκεύονται

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους σε περιπτώσεις όπου συνεργαζόμαστε με συνεργάτες για να δώσουμε στους χρήστες μας την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως συμμετοχή σε ειδικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε διαγωνισμούς για να κερδίσουν βραβεία ή σύναψη συμβολαίου. Πιο αναλυτικές πληροφορίες για αυτό το ζήτημα παρέχονται παρακάτω στο πλαίσιο μιας περιγραφής κάθε συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

σκοπός της επεξεργασίας

Η αποθήκευση και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία των Διαδικτυακών Υπηρεσιών, π.χ. προκειμένου να παρέχουμε τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες στους χρήστες ή να επιτρέψουμε στους χρήστες να επικοινωνήσουν μαζί μας. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για να βελτιώσουμε τη λειτουργία των Online Υπηρεσιών μας και για να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών μας είναι ασφαλή.

επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, τα δεδομένα σας (όνομα καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, εάν παρέχονται) και το μήνυμά σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας και του χειρισμού του ερωτήματός σας. Σύμφωνα με το [gdpr = 6] Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) GDPR [/ gdpr] ή [gdpr = 6] Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR [/ gdpr], ανάλογα με την περίπτωση, θα επεξεργαστούμε αυτόν τον τύπο δεδομένων για τον χειρισμό του ερωτήματός σας. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία του ερωτήματός σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εάν οι περιστάσεις δείχνουν ότι το εν λόγω ζήτημα έχει διευθετηθεί οριστικά και δεν εμποδίζονται οι υποχρεωτικές υποχρεώσεις διατήρησης δεδομένων για να διαγράψουμε τα δεδομένα.

τίτλος

Θα καταγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που μεταδίδει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή μας μόνο εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποκλειστικά για να λάβετε πληροφορίες, δηλαδή εάν δεν κάνετε εγγραφή ή μετάδοση πληροφοριών σε εμάς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Εάν δείτε τον ιστότοπό μας, θα συλλέξουμε τον τύπο των δεδομένων που περιγράφονται παρακάτω. Χρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για τεχνικούς λόγους, προκειμένου να είμαστε σε θέση να εμφανίσουμε τον ιστότοπό μας σε εσάς και επίσης να εγγυηθούμε τη σταθερότητα και την ασφάλειά του. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων παρέχεται από το [gdpr = 6] Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR [/ gdpr].

Τα ακόλουθα δεδομένα θα συλλεχθούν σε αυτό το πλαίσιο: η διεύθυνση IP σας (ανώνυμη), η ημερομηνία και η ώρα του αιτήματος, η διαφορά ζώνης ώρας με τη μέση ώρα του Γκρίνουιτς (GMT), το αντικείμενο του αιτήματος (πρόσβαση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα) , την κατάσταση πρόσβασης ή / και τον κωδικό κατάστασης HTTP, τον όγκο των δεδομένων που μεταδίδονται σε κάθε περίπτωση, τον ιστότοπο από τον οποίο μεταδόθηκε το αίτημα, το πρόγραμμα περιήγησής σας, το λειτουργικό σας σύστημα και την επιφάνεια εργασίας του, καθώς και τη γλώσσα και την έκδοση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησής σας.

Σε περίπτωση που τα δεδομένα αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής, τα δεδομένα θα διαγραφούν το αργότερο επτά ημέρες μετά την αποθήκευσή τους. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η διεύθυνση IP κάθε χρήστη θα διαγραφεί ή θα παραμορφωθεί. Επομένως, δεν θα είναι πλέον δυνατό να συσχετιστεί ο πελάτης που έχει πρόσβαση με τα δεδομένα.

Cookies

Τα cookie είναι μικρά αρχεία στον ιστότοπο στον οποίο έχει πρόσβαση ο υπολογιστής ενός χρήστη με τη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης ιστού. Ο στόχος ενός cookie, σε μεταγενέστερο στάδιο, είναι να παρέχει στον διακομιστή τις πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη που έχει αποθηκεύσει το cookie. Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί τους δύο τύπους cookies που περιγράφονται παρακάτω. Το εύρος και ο τρόπος λειτουργίας τους εξηγούνται επίσης παρακάτω:

  • Τα προσωρινά cookie θα διαγραφούν αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτός ο τύπος cookie περιλαμβάνει ιδιαίτερα τα λεγόμενα cookie συνεδρίας. Τα cookie περιόδου λειτουργίας αποθηκεύουν το λεγόμενο "αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας" που επιτρέπει σε ένα cookie να εκχωρήσει τα διάφορα αιτήματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας στην κοινή συνεδρία που μοιράζονται όλα αυτά τα αιτήματα. Αυτό θα επιτρέψει στον διακομιστή μας να αναγνωρίσει τον υπολογιστή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Τα cookie περιόδου λειτουργίας θα διαγραφούν μόλις αποσυνδεθείτε ή κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.
  • Τα μόνιμα cookie διαγράφονται αυτόματα μετά την παρέλευση μιας προκαθορισμένης περιόδου. Αυτή η περίοδος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies στις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να αντικατοπτρίζουν τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να αρνηθείτε, για παράδειγμα, να αποδεχτείτε cookie τρίτων ή καθόλου cookie. Λάβετε υπόψη ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του παρόντος ιστότοπου.

τίτλος

Ακόμα κι αν δεν συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, θα εξακολουθείτε να μην έχετε καμία δυσκολία στη χρήση ορισμένων υπηρεσιών μας. Ωστόσο, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πλήρες φάσμα των λειτουργιών που προσφέρει ο ιστότοπός μας, θα πρέπει να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη. Εάν εγγραφείτε στον ιστότοπό μας, ορισμένα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται πάντα, π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας. Προκειμένου να προστατευθούμε από την κακή χρήση και άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, θα αποθηκεύσουμε επίσης την τελευταία διεύθυνση IP που χρησιμοποιήθηκε, τη γλώσσα που επιλέξατε, την ημερομηνία εγγραφής και την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε τελευταία είσοδος στο εγγεγραμμένο άτομο.

Κατά την εγγραφή μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να αναγνωριστείτε από το όνομα χρήστη της επιλογής σας ή από το πραγματικό σας όνομα. Μόνο το όνομα χρήστη σας θα είναι πάντα ορατό σε όλα τα άλλα εγγεγραμμένα άτομα.

Εάν απαιτείται, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα που παρείχατε κατά την εγγραφή. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το ακόλουθο λινκ https://deutsch.info/user/settings.

Εάν απαιτείται, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα που παρείχατε κατά την εγγραφή. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε Τέλος, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε δεδομένα σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει ένας εγγεγραμμένος χρήστης στην εκμάθηση μιας γλώσσας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που έχει ήδη ολοκληρώσει, τις λέξεις που έχει μάθει ή τις δοκιμές που έχει κάνει. Ο σκοπός αυτού του τύπου συλλογής δεδομένων είναι να υποστηρίζει και να βοηθά τα εγγεγραμμένα άτομα κατά τη διάρκεια της μάθησης, καθώς και τη συνεχή βελτίωση και βελτιστοποίηση, προς όφελος όλων των χρηστών, των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να είναι ορατά σε άλλα εγγεγραμμένα άτομα, π.χ. με τη μορφή «πόντων που έχουν σημειωθεί». Αυτός ο τύπος προσωπικών δεδομένων συνδέεται άμεσα με έναν συγκεκριμένο λογαριασμό πελάτη. τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται μόλις παύσει να υπάρχει ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων.

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (a) GDPR , η βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεση που δώσατε κατά την εγγραφή του λογαριασμού χρήστη σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των άλλων τύπων προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω είναι Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) GDPR .

Ενημερωτικό δελτίο

Προσφέρουμε να σας στείλουμε ένα ενημερωτικό δελτίο που θα σας παρέχει τακτικές ενημερώσεις για την εταιρεία μας και τις υπηρεσίες μας. Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που εισάγετε (τη διεύθυνση email σας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες παρέχετε οικειοθελώς). Θα ζητήσουμε την ακόλουθη συναίνεση για την επεξεργασία των δεδομένων:

«[] Θέλω να εγγραφώ στο ενημερωτικό δελτίο. Μπορώ να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή γράφοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@studiogaus.com, ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο: https://deutsch.info/user/settings ή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που παρέχεται στο ίδιο το ενημερωτικό δελτίο. "

Αφού εγγραφείτε, η βάση για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το [gdpr = 6] Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR [/ gdpr] είναι η συγκατάθεση που δώσατε. Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο πραγματοποιείται μέσω της λεγόμενης διαδικασίας διπλής επιλογής. Αυτό σημαίνει ότι για να αποφευχθεί η κατάχρηση, θα σας στείλουμε ένα email μετά την εγγραφή σας, ζητώντας σας να επιβεβαιώσετε τη συνδρομή σας. Θα καταγράψουμε επίσης τη συνδρομή σας για να μπορέσουμε να αποδείξουμε, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, ότι η διαδικασία συνδρομής πραγματοποιήθηκε πραγματικά. Τα ακόλουθα δεδομένα θα αποθηκευτούν σε αυτήν τη σύνδεση: η ημερομηνία και η ώρα της συνδρομής σας και η επιβεβαίωσή σας και η διεύθυνση IP σας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση της διεύθυνσης email σας για αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο: https://deutsch.info/user/settings. Κάθε ενημερωτικό δελτίο θα περιέχει επίσης έναν σαφή σύνδεσμο μέσω του οποίου μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο.

Χρησιμοποιούμε την ακόλουθη υπηρεσία Salesforce Exact Target για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. αυτή η υπηρεσία παρέχεται από το Salesforce.com Inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, United States (εφεξής καλείται "Salesforce"). Η Salesforce επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα: διεύθυνση email, όνομα και επώνυμο, διαδικτυακά αναγνωριστικά και ψευδώνυμα δεδομένα.

Τα δεδομένα θα μεταδοθούν στους διακομιστές του Salesforce στις Ηνωμένες Πολιτείες για επεξεργασία.

Το Salesforce είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα εξής: https://www.salesforce.com/company/privacy/.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στη διεύθυνση: {link4}

διαδικτυακή παρουσία στα κοινωνικά μέσα

Διατηρούμε μια διαδικτυακή παρουσία σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε με οποιοδήποτε άτομο, χρήστη και ενδιαφερόμενο μέρος που δραστηριοποιείται σε αυτά τα δίκτυα και πλατφόρμες και προκειμένου να τους παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις δικές μας δραστηριότητες. Εάν έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από αυτά τα δίκτυα ή πλατφόρμες, θα ισχύουν οι επιχειρηματικοί όροι και οι πολιτικές επεξεργασίας δεδομένων του σχετικού παρόχου.

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην Πολιτική Απορρήτου μας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων (ενδιαφερόμενα άτομα) που επικοινωνούν μαζί μας μέσω κοινωνικών δικτύων ή πλατφορμών, π.χ. σε περίπτωση που τα υποκείμενα των δεδομένων δημοσιεύουν στην ηλεκτρονική μας παρουσία ή μας στείλουν ένα μήνυμα.

Περίοδος για την αποθήκευση των δεδομένων

Τηρούμε τις αρχές της μείωσης δεδομένων και της οικονομίας δεδομένων. Θα αποθηκεύσουμε προσωπικά δεδομένα για περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα. θα σταματήσουμε επίσης να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόλις αποσύρετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Μόλις παύσει να ισχύει ο συγκεκριμένος σκοπός και / ή όποτε ασκείτε οποιοδήποτε από τα σχετικά δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο δεδομένων, τα εν λόγω δεδομένα θα καταστούν μη διαθέσιμα, ανώνυμα και / ή θα διαγραφούν σύμφωνα με τους κανόνες και τις νομοθετικές διατάξεις.

Κάθε άτομο που έχει εγγραφεί θα μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό του εδώ ανά πάσα στιγμή: https://deutsch.info/user/settings.

Δικαιώματα ενός υποκειμένου δεδομένων (ενδιαφερόμενο άτομο)

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Εάν δεν συμφωνείτε πλέον με την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν γίνει εσφαλμένα, αφού σας δοθούν οδηγίες, θα κανονίσουμε τη διαγραφή ή τη μη διαθεσιμότητα των δεδομένων σας ή θα πραγματοποιήσουμε τα απαραίτητα διορθώσεις, ανάλογα με την περίπτωση (και εφόσον αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία). Το ίδιο ισχύει εάν απαιτείτε από εμάς να κάνουμε περιορισμένη χρήση συγκεκριμένων δεδομένων στο μέλλον.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με τα ακόλουθα μέσα εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να σας παρέχονται πληροφορίες ή θέλετε να διορθώσετε τα δεδομένα, να καταστήσετε μη διαθέσιμα, να διαγράψετε ή να διαβιβάσετε σε άλλη εταιρεία ή να αντιταχθείτε στη χρήση δεδομένων :

Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin, countries

Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας σε αντίρρηση, δηλώστε τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τον τρόπο με τον οποίο τα έχουμε επεξεργαστεί προηγουμένως. Εάν υποβάλετε μια δικαιολογημένη ένσταση, θα ελέγξουμε πρώτα τις πραγματικές περιστάσεις. Στη συνέχεια είτε θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας είτε θα προσαρμόσουμε την επεξεργασία ή, εναλλακτικά, θα σας ενημερώσουμε για τους επιτακτικούς λόγους που απαιτούν ιδιαίτερη προστασία, σύμφωνα με τους οποίους θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Μόλις μας ενημερώσετε για τέτοια ανάληψη, η ανάκληση θα επηρεάσει το παραδεκτό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

ενημέρωση

Πίσω στην αρχή