Tartalom

Határozószavak

A határozószavak ismereteket szolgáltatnak egy cselekmény helyéről, idejéről, okáról és módjáról. Az igére vonatkoznak és segítségükkel azt írjuk le, hogy mikor, hogyan, hol és miért történt valami. A határozószavak nem változnak és soha nem ragozzuk őket. Különböző típusú határozószavak léteznek: helyhatározószavak, időhatározószavak, okhatározószavak és módhatározószavak.

A határozószavakat képezhetjük más szófajokból (főnévből vagy melléknévből) is. A rendes mellékneveket is használhatjuk határozószóként. A határozószó abban különbözik a melléknévtől, hogy nem a főnévre vonatkozik, hanem az igét határozza meg (= melléknevek határozószói használata)

Melléknév Határozószó
Der nette (=Adjektiv) Mann (=Nomen)
A kedves (=melléknév) férfi (=főnév)
Der Mann lächelt (=Verb) nett (=Adverb).
A férfi kedvesen (=határozószó) mosolyog (=ige).
→ Wie ist der Mann?
Milyen a férfi?
→ Wie lächelt der Mann?
Hogyan mosolyog a férfi?
“Nett” beschreibt das Nomen, in diesem Fall den Mann.
A „kedves” a főnévre vonatkozik, ebben az esetben a férfira.
“Nett” beschreibt das Verb näher, in diesem Fall das Verb lächeln.
A „kedves” az igére vonatkozik, ebben az esetben a „mosolyog” igére.

A határozószavak képzése

A határozószavakat részben más szófajokból képezzük toldalékok segítségével.

 • Főnévből képzett határozószavak toldalék segítségével:

  -weise:
  Als Ersatz für das Mehl können wir Mandeln verwenden. (Substantiv)
  A liszt helyett pótanyagnak használhatunk mandulát is. (főnév)
  Ersatzweise können wir auch Mandeln verwenden. (Adverb)
  Pótlásként használhatunk mandulát is. (határozószó)
  -s:
  Am Morgen putze ich mir die Zähne. (Substantiv)
  Reggel megmosom a fogam. (főnév)
  Morgens putze ich mir die Zähne. (Adverb)
  Reggelente megmosom a fogam. (határozószó)
 • Melléknévből képzett határozószavak toldalék segítségével:

  -erweise:
  Nur zufällig entdeckte ich dich in der Menge. (Adjektiv)
  Csak véletlenül fedeztelek fel téged a tömegben.
  Ich entdeckte dich nur zufälligerweise in der Menge. (Adverb)
  Csak véletlenül fedeztelek fel téged a tömegben.

Helyhatározószavak

Hol?
hinten (= hátul) , vorne (= elöl) , da (= ott) , dort (= ott) , oben (= fenn, felül) , unten (= alul, lenn) , hier (= itt) , außen (= kívül) , innen (= belül) ...
Honnan?
von links (= balról) , von oben (= fentről) , von draußen (= kintről) , dorther (= onnan) , daher (= onnan) , von dort (= onnan) ...
Hová?
nach hinten (= hátra) , nach rechts (= jobbra) , dahin (= oda) , abwärts (= lefelé) , aufwärts (= felfelé) , dorthin (= oda) , hoch (= fel, magasra) , runter (= le) ...
Beim Konzert stand ich ganz vorne an der Bühne.
= A koncerten egész elöl álltam a színpadnál.
Ich kam von links aber du hast mich nicht gesehen.
= Balról jöttem, de te nem láttál meg.
Lass uns nach rechts gehen, dann sind wir schneller.
= Menjünk jobbra, akkor gyorsabban haladunk.

Időhatározószavak

Mikor?
gestern (= tegnap) , eben (= éppen most) , nachher (= azután) , abends (= esténként) , vorhin (= az előbb) , jetzt (= most) , später (= később) , damals (= akkor) , heute (= ma) ...
Mennyi ideig? Mikor?
kurz (= röviden) , immer (= mindig) , selten (= ritkán) , nie (= soha) , manchmal (= néha) , oft (= gyakran) , zwischendurch (= közbe-közbe, ezalatt) , seitdem (= azóta) ...
Mettől meddig?
ab morgen (= tegnap óta) , ab sofort (= azonnal) , ab jetzt (= mostantól) , bis morgen (= holnapig) ...
Mióta? Mennyi ideje?
seit gestern (= tegnaptól) , seit morgens (= reggel óta) , schon lange (= régóta) , schon immer (= mindig) , seit kurzem (= nemrég) , noch nie (= még soha) ...
Wir müssen bald mal wieder schwimmen gehen.
= Hamarosan újra el kell mennünk úszni.
Momentan gehe ich nur selten schwimmen.
= Pillanatnyilag csak ritkán járok úszni.
Ab morgen fange ich an regelmäßig schwimmen zu gehen.
= Holnaptól elkezdek rendszeresen úszni.
Seit kurzem gehe ich jeden Tag vor der Arbeit schwimmen.
= Nemrég óta minden nap munka előtt elmegyek úszni.

Jegyezze meg: Az “seit” (= óta) igét gyakran összetévesztik a seid (= vagytok, legyetek) ige többes szám 2. személyű alakjával és hibásan írják. Egy segítség, hogy elkerülje ezt a hibát: seit (= óta) = Zeit (= idő) vagy a következő példamondat “Bei seit geht es um die Zeit.” (= A seit esetében időről van szó.) .

Okhatározószavak

Miért? Mi okból? Hogyhogy? Milyen körülmények között?
also (= tehát) , deshalb (= ezért, azért) , daher (= ennélfogva, ezért, azért) , deswegen (= emiatt, amiatt) , darum (= ezért, emiatt) , dadurch (= az által) , folglich damit (= következésképpen, tehát) , hiermit (= ezennel, ezúton) , dazu (= hozzá, tetejébe) , jedenfalls (= mindenesetre ) , demnach (= eszerint) , dennoch (= mégis, viszont, mindazonáltal) , dafür (= ezért, viszont) , schließlich (= végül) , folglich (= következtében) ...
Mein Auto hatte einen Platten. Darum kam ich zu spät.
= Az autómnak gumidefektje volt, ezért késtem.

Módhatározószavak

Hogyan? Mennyire? Mennyi?
Fokot és mértéket jelölve
anders (= másként) , äußerst (= rendkívül) , allzu (= túlságosan, túlzottan) , beinahe (= majdnem, szinte) , besonders (= különösen) , bekanntlich (= ismeretes, tudvalévő) , ebenfalls (= szintén, ugyancsak) , einigermaßen (= némiképp, valamelyest) , fast (= majdnem, csaknem) , folgendermaßen (= következő módon, következőképpen) , ganz (= teljesen) , genauso (= ugyanúgy) , genug (= elegendő, elégséges) , gern (= szívesen) , kaum (= alig) , leider (= sajnos) , möglicherweise (= esetleg, talán) , sehr (= nagyon) , so (= ilyen, így) , vielleicht (= talán) , wirklich (= tényleg, valóban) , ziemlich (= eléggé) ...
Mennyire? Milyen nagyon?
Korlátozást jelölve
allerdings (= mindenesetre, kétségtelenül, azonban) , doch (= bár, pedig, mégis) , hingegen (= ellenben, viszont) , immerhin (= mindamellett, mégiscsak) , jedoch (= ámde, azonban) , nur (= csak) , wenigstens (= legalább) , zumindest (= legalább) ...
Hogyan?
Bővítést jelölve
auch (= is) , außerdem (= ezenkívül) , ferner (= továbbá, azonkívül) , ebenfalls (= úgyszintén) , sonst (= máskülönben) , zudem (= méghozzá, ráadásul) , erstens (= először is) , zweitens (= másodszor) , drittens (= harmadszor) ...
Mit meinem neuen Kollegen komme ich einigermaßen zurecht. Dir würde es da genauso gehen.
= Az új kollégámmal valamennyire jól egyezek. Te is ugyanúgy lennél.
Ich versuche zumindest immer freundlich zu ihm zu sein.
= Legalább megpróbálok mindig barátságos lenni vele.
Er ist ebenfalls stets freundlich und nett.
= Ő szintén mindig barátságos és kedves.

A határozószavak fokozása

Néhány kivételtől eltekintve a határozószavakat nem fokozzuk. Az oft (= gyakran) és wohl (= jól, kellemesen) határozószavaknak kétféle középfoka van.

Alapfok Középfok Felsőfok
oft
öfter
am öftesten
häufiger
am häufigsten
wohl
wohler
am wohlsten
besser
am besten

Az gern (= szívesen) , bald (= nemsokára) és sehr (= nagyon) rendhagyó határozószavakat is fokozzuk.

Alapfok Középfok Felsőfok
gern
lieber
am liebsten
bald
eher
am ehesten
sehr
mehr
am meisten

Határozószóként használt melléknevek

A határozószóként használt mellékneveket szintén fokozzuk. Ilyenkor a középfok és a felsőfok nem ragozott formáját használjuk am + sten-vel:

Alapfok Középfok Felsőfok
viel
sok
mehr
am meisten
wenig
kevés
weniger
am wenigsten
gut
besser
am besten
schnell
gyors
schneller
am schnellsten
Er ist schnell gelaufen.
= Ő gyorsan szaladt.
Sie ist schneller gelaufen.
= Ő gyorsabban szaladt.
Der Profi ist am schnellsten gelaufen.
= A profi szaladt a leggyorsabban.

Egyes határozószóként használt melléknévnek van még egy felsőfokú alakja -stens végződéssel:

bestens (= legjobban) , höchstens (= legfeljebb) , schnellstens (= leggyorsabban) , wärmstens (= legmelegebben)
Mir geht es bestens.
= Nagyon jól vagyok.
Ich grüße dich wärmstens.
= Melegen üdvözöllek.
Lass uns schnellstens hier weg.
= Tűnjünk el a lehető leggyorsabban.
Es kann höchstens noch einen Moment dauern.
= Legfeljebb még egy pillanatot tart.

Néhány határozószó esetében, amelynek nincs középfoka, a fokozást a következő módon képezhetjük: kombináljuk a mehr (= több) vagy weiter (= tovább) (középfok) a am meisten (= legtöbb) vagy am weitesten (= legtovább) -el (felsőfok). Például:

Sie steht weiter vorne.
= Ő előbb áll.
Er steht am weitesten vorne.
= Ő áll a legelőbb.
Vissza az elejére