K vsebini

Testi

Tukaj lahko preveriš svoje znanje o zgodovini, politiki, družbi in kulturi v Nemčiji in Avstriji. Vprašanja v kvizu so povzeta po uradnih vprašanjih iz testov za pridobitev državljanstva.obeh držav, vendar se po obliki in dolžini ne ujemajo z izvirnimi testi za pridobitev državljanstva in zaradi tega tudi ne zagotavljajo uspešno opravljanje takšnih testov. Zelo pa so primerni za vajo, za preverjanje lastnega znanja ali enostavno, da bi o Nemčiji in Avstrij več izvedeli.

Na začetek