Към съдържанието

Тестове

Тук можете да проверите знанията си за историята, политиката, обществото и културата на Германия и Австрия. Въпросите се базират на официалните въпроси от теста за гражданство в двете страни, като обаче по форма и дължина не отговарят на оригиналните тестове за гражданство, поради което не дават гаранция за успешното им полагане. Те обаче са много подходящи за упражняване, за проверка на знанията Ви или просто за да научите повече за Германия и Австрия!

Назад към началото