ورود به محتوا

آزمون

در اینجا می توانید دانش خود را از تاریخ، سیاست، جامعه و فرهنگ در آلمان و اتریش آزمایش کنید. سوالات مسابقه بر اساس سوالات رسمی از آزمون های تابعیت هر دو کشور است، اما از نظر شکل و طول با آزمون های اصلی تابعیت مطابقت ندارد و بنابراین هیچ تضمینی برای تکمیل موفقیت آمیز چنین آزمونی ارائه نمی دهد. با این حال، آنها برای تمرین، آزمایش دانش شما یا فقط برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آلمان و اتریش بسیار مناسب هستند!

بازگشت به بالا