về nội dung

Điều kiện sử dụng

Xin chào mừng Bạn đến với deutsch.info, một Trang Web gồm nhiều thứ ngôn ngữ để học tiếng Đức! Sự cập nhập để sử dụng trang Web của deutsch.info ("trang web", "phục vụ", "nhà cung cấp") đã giả định rằng, Bạn ("người sử dụng") đã đọc những điều kiện sử dụng dưới đây, đã hiểu rõ và chấp nhận, mà hòan toàn không phụ thuộc là Bạn đã được công nhận là thành viên của detsch.info hay chưa. Vì vậy nên đọc thật kỹ và chu đáo những bài viết sau:

1. Đăng ký

 1. Có một số dịch vụ của chúng tôi mà Bạn có thể sử dụng không cần phải đăng ký vào trang web. Để việc sử dụng tất các dịch vụ của trang web, Bạn cần phải lập một tài khỏan cho riêng mình. Việc đăng ký này hoàn toàn miễn phí.
 2. Bạn chỉ được đăng ký một lần và chỉ sử dụng một lý lịch thành viên mà thôi.
 3. Những người từ 18 tuối trở lên được phép đăng ký. Việc sử dụng trang web cho trẻ nhỏ phải được sự chấp thuận của người được quyền nuôi dưỡng mới cho phép.
 4. Bạn phải cam kết rằng, tất cả những dữ liệu cá nhân mà khi đăng ký Bạn đưa ra là đúng sự thật và chính xác, cũng như luôn là số liệu mới nhất mà Bạn sử dụng.
 5. Trong việc đăng ký thì khi sử dụng dữ liệu ( ví dụ Tên người sử dụng, Tên, ảnh v.v.), vi phạm quyền của bên thứ ba, đặc biệt là quyền thương hiệu hoặc Tên, không được phép. Sự vi phạm hay chống lại điều kiện sử dụng này là việc khai sai dữ liệu ( cũng) không cho phép.
 6. Khi đăng ký Bạn chọn một mật khẩu và có trach nhiệm, giữ mật khẩu này cho riêng mình.
 7. Bạn đồng ý đưa công khai những dữ liệu hồ sơ của mình (ví dụ Tên sử dụng của Bạn, bước tiến triển về tiếng của Bạn, trạng thải trực tuyến, phiên bản ngôn ngữ, ngày đăng ký và ngày cuối cùng đăng ký cũng như những dữ liệu tự đưa ra khác, tổng hợp là hình ảnh thành viên). Riêng Địa chỉ E-Mail và mật khẩu thì không đưa ra công khai.
 8. Việc đăng ký vào trang web được tiến hành qua liên kết kích hoạt. Do đó Bạn sẽ nhận được sau khi vào đăng ký một bản chứng nhận qua E-Mail của cơ sở cung cấp trang Web, mà họ mới nhận được qua liên kết kích hoạt.
 9. Nếu việc đăng ký chưa qua sự hoạt động của tài khoản, thì nhà cung cấp có ý định chờ đợi, một khi tài khoản sử dụng của người đăng ký không hoàn chỉnh sẽ xóa bỏ.
 10. Nhà cung cấp của trang Web không chịu trách nhiệm về danh tính thực tế của người sử dụng. Mỗi người sử dụng được tự mình tin tưởng vào danh tính của người sử dụng khác. Nhà cung cấp tự có dụng ý yêu cầu, kiểm chứng những dữ liệu và tìm hiểu bằng chứng thích hợp cho danh tính và lứa tuổi của người sử dụng. Khi những bằng chứng thích hợp trong thời gian nhất định mà nhà cung cấp trang Web đặt ra không được đáp ứng, thì cơ sở sẽ hủy bỏ tài khoản sử dụng của người đăng ký đó.

2. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Nhà cung cấp trang Web nhận thức được, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân là rất quan trọng. Chính vì thế mà trang Web giữ rất đúng những nguyên tắc của Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Những điểm cụ thể về việc sử dụng Dữ liệu của người sử dụng đều ghi trong điểm (1) Chính sách bảo mật dữ liệu (2).

3. Trách nhiệm của người sử dụng

 1. Trang Web được phép dành riêng cho mục đích sử dụng hợp pháp.
 2. Là người sử dụng Bạn phải có nhiệm vụ:
  • điều cần thiết nhất là khai báo đúng sự thật và không đưa thông tin sai lệch về Hồ sơ cá nhân của mình và những liên lạc của Bạn với những người sử dụng khác;
  • Dữ liệu nhập trang phải được giữ bí mật và không chuyển tiếp cho người thứ ba.
  • Phải thông báo ngay cho nhà cung cấp của trang Web biết, khi có sự nghi vấn, rằng người thứ ba đã biết dữ liệu cá nhân hoặc có thể có hiện tượng lạm dụng tài khoản sử dụng.
 3. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về nội dung những thông tin mà mình đưa ra (kể cả thông tin công khai và không công khai) cũng như sự liên lạc với người khác. Bạn cũng có nhiệm vụ, tôn trọng quyền và lợi ích của những người sử dụng khác hoặc người thứ ba khác, đặc biệt là quyền cá nhân của họ.
 4. Nghiêm cấm, tải lên trang Web những nội dung được liệt kê dưới đây ( như hình ảnh, Kích hoạt, ảnh, bài viết diễn đàn hay những nội dung khác, bao gồm thông tin cá nhân và Hồ sơ tư nhân) hay để đăng, để chuyển đi, để liên kết, để giới thiệu, để quảng cáo, để cung cấp hay mặt khác là để lưu sẵn lại:
  • Nội dung được pháp luật bảo vệ, ví dụ Luật Bản quyền, Quyền Phụ trợ, Quyền đặt tên; quyền Mã hiệu; quyền về Luật sáng tạo; quyền về mẫu Thị hiếu; Luật về mô hình của tiêu dùng; quyền sở hữu cá nhân; hoặc quyền cá nhân, nếu Bạn không được phép;
  • những hình tượng như khiêu dâm, bạo lực, gây ghê sợ, phân biệt giới tính, phỉ báng, vu cáo, phân biệt chủng tộc, những thành viên của Dân tộc thiểu số hay Tôn giáo biểu hiện gây tổn thương họ cũng như Nội dung, vi phạm chống lại Luật bảo vệ thanh thiếu niên;
  • Các hình thức tuyên truyền và những đặc điểm của các tổ chức vi phạm hiến pháp ;
  • những nội dung có tính chất lạm dụng tình dục, xúc phạm, vu oan, đe dọa và những bày tỏ về phân biệt đối xử;
  • dữu liệu cá nhân của những người sử dụng khác (ví dụ: Địa chỉ, số điện thoại, Nhà băng) hoặc trích dẫn đoạn văn liên kết cá nhân của người khác, của nhà cung cấp/ Nhà quản lý của Trang Web hay của người thư ba;
  • Sự liên kết trên trang Mạng Internet với những Nội dung bất hợp pháp;
  • bất kỳ Quảng cáo trái phép không yêu cầu nào, tài liệu quảng cáo, "thư rác", thư vô ích, thư dây chuyền, Sơ đồ quả bóng tuyết hay Kim tự tháp hoặc bất kỳ một dạng quảng cáo khách hàng nào khác ;
  • bất kỳ vật liệu nào, mà có mang Vius, giun sán, hoặc những loại chương trình khác, có thể gây nguy hại hoặc gây ra việc giảm khả năng hoạt động của trang Web hay thông qua đó gây tác hại trang Web khác;
 5. Những hành động sau đây bị cấm đối với người sử dụng:
  • sử dụng hay muốn thử sử dụng tài khoản của người dùng khác hay chương trình mà không được sự cho phép của nhà cung cấp.
  • tự giả mạo làm người khác cũng như đưa những thông tin sai lệch về bản thân mình;
  • ngăn chặn chức năng trang Web, ghi chép đè lên, sửa đổi hoặc sao chép nội dung, mã chương trình và dữ liệu của trang Web cũng như tự động thu hồi nội dung, và sử dụng không đúng các dịch vụ cho phép;
 6. Nhà cung cấp của trang web có quyền, sẽ xóa bỏ đối với những bài viết bất hợp pháp (kể cả những thông tin cá nhân và tranh ảnh) và tài khoản của người dùng, mà không đáp ứng những điều kiện sử dụng đã đề ra, ở bất cứ thời gian nào và không thông báo trước.

4. Thay đổi hiệu suất

Nhà cung cấp cũng có quyền, thay đổi hoặc chấm dứt những dịch vụ và hiệu suất đề ra bất cứ lúc nào tùy theo khả năng mà không cần thông báo.

5. Thừa nhận quyền hạn

 1. Nhà cung cấp của trang Web chấp nhận quyền cá nhân của Bạn là người sử dụng, có giá trị trên toàn cầu, không chuyển nhượng và quyền không độc quyền sử dụng dịch vụ chiểu theo những điều kiện sử dụng hiện hành.
 2. Là người Sử dụng chấp nhận quyền không giới hạn cho trang Web trên toàn cầu, không độc quyền, miễn phí, có thể chuyển nhượng, về thời gian, nội dung và không gian, những Nội dung mà Bạn đặt ra trên tất cả phương tiện truyền thông được sử dụng, cả những gì mà nhà cung cấp dùng tới. Nhà cung cấp của Trang Web đặc biệt còn có quyền,sử dụng những nội dung trên tất cả phương tiện truyền thông, được đưa công khai, được lặp lại nhiều lần, được sao chép và truyền ra cũng như điều chỉnh, thay đổi và chỉnh sửa.
 3. Là người sử dụng Bạn phải đảm bảo rằng, nội dung mà Bạn đưa ra tự do quyền của người thứ ba trong khuôn khổ phần 5.2 được phép dùng. Bạn phải đảm bảo là, Bạn đã được có các quyền, có sự ủy thác và quyền hạn, cần thiết, để chính thức được quyền khi tiếp tục truyền tải những nội dung trên.
 4. Những thừa nhận quyền hạn mà Bạn trao cho trang Web và những điều hướng dẫn về sự đảm bảo và bồi thường trên sẽ không chấm dứt khi hết thời gian hợp đồng sử dụng.

6. Quyền sở hữu

Tất cả nội dung của trang Web này, đặc biệt là các Văn bản, hình ảnh và đồ họa đều được bảo vệ Bản quyền. Cho đến khi không có dấu hiệu nào khác, thì Bản quyền tại (site) và đứng dưới Creative Commons(1) đặt tên - không thương mại hóa - không chỉnh sửa 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0) (/1) Giấy phép. Họ được phép sử dụng trong khuôn khổ của những điều kiện cấp giấy phép.

7. Thời hạn và Chấm dứt

 1. Thời hạn là thành viên của trang Web bắt đầu từ khi đăng ký và sự thỏa thuận về những điều kiện sử dụng cùng với luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và tồn tại vô thời hạn.
 2. Bạn có thể chấm dứt dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần nguyên nhân bằng cách truy cập vào (link). Sau khi chấm dứt Bạn không còn truy cập vào hồ sơ của mình và tất cả thông tin trong đó sẽ bị nhà cung cấp của trang Web xóa bỏ. Bạn đồng ý, có một số nội dung (ví dụ như ý kiến nhận xét, Thư hay thông tin), những điều không trực tiếp liên quan đến Hồ sơ của Bạn, sau khi xóa hồ sơ có thể vẫn còn tồn tại. Bạn không còn quyền đòi lại hoặc chuyển nhượng những nội dung mà Bạn đã đưa ra trên trang.
 3. Đặc quyền chấm dứt hợp đồng bất thường vì lý do quan trọng không bị ảnh hưởng. Một lý do quan trọng xẩy ra khi , nếu một trong hai bên vi phạm nhiệm vụ trong việc thực hiện điều kiện sử dụng. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng bất thường do nhà cung cấp thì về nguyên tắc Bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng trang Web một thời gian dài. Và do đó không thể thừa nhận một việc đăng ký lại mới.
 4. Nhà cung cấp có quyền, được phép xóa bỏ tài khoản của người sử dụng, nếu người đó không dùng dịch vụ trong thời gian quá 6 tháng.

8. Trách nhiệm

 1. Nhà cung cấp cố gắng gìn giữ, hoạt động của trang Web không có lỗi và an toàn, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng, bất cứ thời điểm nào thì trang Web cũng hoạt động vô hại, không lỗi và an toàn, hoặc nó luôn không bị gían đoạn, chậm trễ hay không có thiếu sót được.
 2. Nhà cung cấp loại trừ sự chịu trách nhiệm cho việc sơ suất vi phạm nghĩa vụ nhẹ, một khi sự vi phạm này không mang lại hậu quả cho cuộc sống, cơ thể hay sức khỏe cũng như không tổn hại đến sự đảm bảo hoặc quyền lợi chiểu theo Luật trách nhiệm sản phẩm. Sự chịu trách nhiệm cho việc vi phạm nghĩa vụ hoàn toàn không thay đổi, trong đó việc hoàn thành cho phép thực hiện nghiêm túc điều kiện sử dụng ngay ban đầu, trên cơ sở tạo niền tin về sự chấp hành của người sử dụng. Cũng tương tự như vậy áp dụng cho sự vi phạm trách nhiệm của đại lý thuộc chúng tôi.
 3. Theo quy định pháp luật thì nhà cung cấp của trang Web là nhà cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm, theo dõi những thông tin truyền đi hoặc lưu giữ hay có cơ hội phải điều tra, để chứng minh những hành vi trái phép. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những nội dung mà người sử dụng trang Web đưa lên, Dữ liệu và thông tin, những trình bầy hàng ngày cũng như cho nội dung liên kết các trang Web bên ngoài.
 4. Mặc dù thận trọng trong việc kiểm tra nội dung nhưng nhà cung cấp trang Web cũng không thể chịu trách nhiệm cho nội dung của sự liên kết bên ngoài. về Nội dung của những trang liên kết đó thì duy nhất chỉ những nhà điều hành đó chịu trách nhiệm.
 5. Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm cho nội dung và tính chính xác của quảng cáo. Về nội dung những quảng cáo thì tác giả là người duy nhất phải chịu trách nhiệm. Cũng áp dụng như vậy đối với nội dung của trang Web được quảng cáo. Trong một bài giới thiệu của quảng cáo trang Web trên trang Web thì nhà cung cấp không đồng thời nhất trí với nội dung bất hợp pháp. Do vậy người khách quảng cáo là người duy nhất phải chịu trách nhiệm.
 6. Là người sử dụng Bạn đặt ra cho nhà cung cấp của trang Web tất cả đòi hỏi, bao gồm cả việc yêu cầu bồi thường hư hỏng, miễn phí, những thứ mà người sử dụng khác hay người thứ ba bất kỳ nào chống lại nhà cung cấp do việc vi phạm quyền hạn của họ qua Bạn hoặc vì một lý do nào đó từ nội dung do Bạn đặt ra. Người sử dụng, người mà đã công bố trên trang Web nội dung liên quan, phải chịu thanh toán mọi phí tổn, mà nhà cung cấp đưa ra do việc vi phạm quyền hạn của người thứ ba gây nên, bao gồm cả phí tổn gây ra cho phòng bảo vệ luật pháp. Tất cả những quyền hạn tiếp theo về việc yêu cầu bồi thường hư hại của nhà cung cấp vẫn được giữ nguyên mà không thay đổi.

9. Quy định cuối cùng

 1. Những Quy định sử dụng này và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến quy định sử dụng đều phải chịu theo Quyền hạn của nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức. Nơi thực hiện và duy nhất quyền phán quyết, chiểu theo luật pháp cho phép là Berlin.
 2. Phiên bản ràng buộc về pháp lý là phiên bản bằng tiếng Đức của các quy định sử dụng.
 3. Nhà cung cấp trang Web có quyền, sử đổi những quy định sử dụng bất cử lúc nào và không cần nêu lý do. Phiên bản hiện tại luôn được trình bầy tại (link). Không có một thông báo cụ thể về sự thay đổi của quy định sử dụng, mà nó nằm trong phạm vi trách nhiệm của người sử dụng, luôn phải truy cập và tìm hiểu thông tin mới nhất về những điều kiện sử dụng. Khi tiếp tục sử dụng trang Web sau sự thay đổi về điều kiện sử dụng thì người sử dụng phải giải thích về sự nhất trí của mình cho sự thay đổi đó.
 4. Nhà cung cấp được phép, sau khi thông báo qua E-Mail trong thời gian 4 tuần lễ quyền hạn và trách nhiệm của họ từ quan hệ sử dụng này toàn bộ hay một phần truyền lại cho người thứ ba.
 5. Những thông tin liện lạc với nhà cung cấp hay Ban quản lý của Trang Web có thể truy cập vào (1) Trang liên lạc(2).

Cập nhập lần cuối: (thời gian)

Quay trở lại chỗ ban đầu