Tartalom

Használati feltételek

Isten hozott a deutsch.info weboldalon, ahol különböző nyelvek segítségével sajátíthatod el a német nyelvet. A deutsch.info weboldalhoz való hozzáférés, illetve a weboldal használata (a továbbiakban "weboldal", "alkalmazás", "szolgáltató") feltételezi, hogy elolvasta, megértette és elfogadja az alábbi használati feltételeket, függetlenül attól, hogy az oldal regisztrált felhasználója vagy sem. Kérjük olvassa el gondosan az alábbi szöveget.

1. Regisztráció

 1. Egyes alkalmazásaink a weboldalra való bejelentkezés nélkül is használhatóak. Ha a weboldal összes funkcióját használni szeretné, akkor egy személyes felhasználói fiókot kell létrehoznia. A regisztráció ingyenes.
 2. Csak egyszer regisztrálhat és csak egy felhasználói fiókot hozhat létre.
 3. A regisztráció csak 18. életévüket betöltött személyeknek engedélyezett. Kiskorúak csak a szülő vagy a gyám engedélyével használhatják a weboldalt.
 4. Biztosítja, hogy a regisztrációnál megadott adatok igazak és helyesek, illetve, hogy azok mindig napirenden vannak.
 5. Regisztrációnál tilos olyan adatok használata (pl. felhasználói név, név, profilkép stb.), amelyek sértik egy harmadik fél névhasználati és védjegyjogait. Szintén tilos törvénysértő vagy a jelen használati feltételeket megszegő adatok használata.
 6. Regisztrációnál jelszót kell választania és köteles ezt a jelszót titokban tartania.
 7. Egyetért a profil adatok nyilvánosságra tételével (pl. felhasználói név, nyelvi előmenetel, onlline-státusz, választott nyelvi verzió, a regisztráció dátuma, az utolsó bejelentkezés dátuma, valamint más önkéntes adatok, beleértve a profilképet). Az e-mail címe és a jelszava nem lesz nyilvánosságra hozva.
 8. A weboldalon való regisztráció egy link aktiválásával zárul le. Miután regisztrációja megérkezett a weboldal fenntartójához, egy e-mailt fog kapni, amely tartalmazza ezt a linket.
 9. Ha a felhasználói fiók regisztrációja nincs aktiválva, akkor a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a hiányos felhasználói fiókot törölje.
 10. A weboldal szolgáltatója nem vállal felelősséget a felhasználó valódi személyazonosságéért. Ezért minden felhasználónak kötelessége meggyőződni a másik felhasználó személyazonosságáról. Mindazonáltal a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó személyazonosságát igazoló adatokat igényeljen. Ha az igényelt adatok nincsenek benyújtva a weboldal szolgáltatója által megszabott határidőn belül, akkor a szolgáltató törli az adott felhasználói fiókot.

2. Adatvédelem

A weboldal szolgáltatója tisztában van vele, hogy mennyire fontos a személyes adatok védelme. Ezért a weboldal szigorúan betartja az adatvédelemre vonatkozó törvényeket. A felhasználók adatainak feldolgozására vonatkozó részletek az adatvédelmi vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

3. A felhasználók kötelességei

 1. A weboldal kizárólag csak a törvényesen megengedett célokra használható.
 2. Felhasználóként Ön köteles:
  • kizárólag igaz és nem félrevezető adatokat használni profilban és a többi felhasználóval való kommunikációban
  • a hozzáférési adatokat titokban tartani és nem kiszolgáltatni egy harmadik félnek
  • azonnal értesíteni a weboldal szolgáltatóját, he felmerül a gyanú, hogy egy harmadik fél tudomást szerzett a hozzáférési adatokhoz és a nem törvénytelenül használja a felhasználói fiókját.
 3. Ön felelős az Ön által közzétett tartalmakért, valamint a (nyilvános és nem nyilvános)kommunikációért más felhasználókkal. Köteles a többi felhasználó és más harmadik fél jogait és érdekeit, különösen a személyiségi jogait, megőrizni.
 4. Szigorúan tilos az alábbiakban felsorolt tartalmakat (képek, linkek, fényképek, fórumhozzászólások és más tartalmak, beleértve a privát üzeneteket és profilképeket) a weboldalra feltölteni, itt posztolni, küldeni, hivatkozni, átadni, pályázni, felajánlani vagy más módon elérhetővé tenni:
  • törvényesen védett tartalmakat, amelyek a szerzői-, a szolgáltatói-, a névvédelmi-, a védjegy-, szabadalmi-, a használati-, a tulajdonjogi vagy személyiségjog védelme alá tartozik, amennyiben nem jogosult erre;
  • pornografikus, erőszakos, obszcén, szexista, gyalázkodó, rágalmazó, rasszista, kisebbség vagy vallási hovatartozásában sértő tartalmakat, vagy azokat, amelyek sértik a gyermekvédelmi törvényeket;
  • alkotmányellenes szervezetek propagandaanyagát és ismertetőjeleit;
  • zaklató, sértő, rágalmazó, fenyegető tartalmakat és diszkrimináló megjegyzéseket;
  • más felhasználó személyes adatait (pl. cím, telefonszám, bankkapcsolat), valamint más felhasználókkal való magánkommunikációból származó idézeteket a weboldal fenntartóinak vagy harmadik félnek;
  • linkek törvénysértő tartalommal rendelkező weboldalakra;
  • bármilyen kéretlen vagy jogosulatlan reklám, reklámanyag, „Junk Mail", spam, lánclevél, hógolyó- vagy piramisrendszer vagy bármilyen más előfizetésgyűjtés;
  • bármilyen anyag, ami vírust, hernyót vagy trójait tartalmaz, amely veszélyeztetheti vagy befolyásolhatja a ezen vagy más weboldalak működési képességét vagy állományát;
 5. A felhasználóknak tilos:
  • egy másik felhasználó fiókját vagy a rendszert a szolgáltató engedélye nélkül használni vagy megpróbálni használni;
  • más személynek kiadni magát, valamint hamis információkat szolgáltatni magáról;
  • a weboldal funkcióinak blokkolása, a tartalmak és a programkódok és/vagy weboldal adatainak felülírása, módosítása és másolása, valamint a tartalmak automatikus lehívása, amennyiben ez nem szükséges a weboldal előírt használatához;
 6. A weboldal szolgáltatója fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és bejelentés nélkül törölje a nem engedélyezett tartalmakat (beleértve a magánüzeneteket és képeket), valamint a azoknak a felhasználóknak a fiókját, akik nem tarják be a használati feltételeket.

4. A szolgáltatás változtatása

A továbbiakban a szolgáltatónak jogában áll szolgáltatást saját belátása szerint bejelentés nélkül megszüntetni vagy megváltoztatni.

5. Jogok elismerése

 1. A weboldal szolgáltatója elismeri a felhasználó személyes, világszerte érvényes, nem átruházható és nem kizárólagos jogát a weboldal használatára jelen adathasználati feltételek betartása mellett.
 2. Felhasználóként Ön elismeri a weboldal világszerte érvényes, nem kizárólagos, térítésmentes, átruházható, időben, tartalomban és térben korlátlan jogát az Ön által közzétett tartalmak használatára a szolgáltató által alkalmazott médiákban. A weboldal szolgáltatójának különösen jogában áll ezen tartalmak alkalmazása, nyilvánosságra hozása, sokszorosítása, másolása és terjesztése, valamint azok igazítása, változtatása és feldolgozása.
 3. Felhasználóként garantálja, hogy az Ön által közzétett tartalmak nem vonatkozik egy harmadik fél joga és szabadon használhatóak a 5.2 pont értelmében. Biztosítja, hogy rendelkezik minden joggal, felhatalmazással és engedéllyel, ami ahhoz szükséges, hogy engedélyezze az Ön által közzétett tartalmakra felsorolt jogokat.
 4. A weboldal feljogosítása Ön által fent megnevezett szavatossági- és kártalanítási jogok nem érnek véget a weboldal használatának megszűnésével.

6. Tulajdonjogok

Az oldal tartalma, különösen a szövegek, a képek és a grafikák a szerzői jog által védettek. Amennyiben nincs másképp megjelölve, a szerzői jogok a deutsch.info tulajdonában vannak és a Creative Commons megnevezés - nem kereskedelmi - változtatás nélkül 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) licenc alatt állnak. A licencben foglalt feltételek betartása mellett felhasználhatóak.

7. Határidő és feltételek

 1. A weboldalon való tagság a regisztrációval, illetve a használati feltételek és a adatvédelmi előírások elfogadásával kezdődik és meg nem határozott ideig fennáll.
 2. A szolgáltatást bármikor felmondhatja indok megadása nélkül https://deutsch.info/user/settings. A felmondás után nem lesz hozzáférése a profiljához és a szolgáltató töröl minden ezzel kapcsolatos adatot a weboldalról. Egyért azzal, hogy egyes tartalmak (pl. kommentárok, posztok és üzenetek), amelyen nem kapcsolódnak közvetlenül a profiljához a felhasználói fiók megszűnése után is elérhetők lesznek. Önnek nincsen joga az ön által közzétett tartalmak kiadására vagy másfajta átengedésére.
 3. Ez azonban nem érinti az alapos okból történő kivételes felmondást. Egy alapos ok akkor áll fenn, a szerződésben érintett valamelyik fél megszegi a használati feltételekben lefektetett kötelességeit. A szolgáltató által történő alapos okból való felmondás esetén Ön el van zárva a weboldal további használatától. Nem megengedett egy újabb regisztráció sem.
 4. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy törölje a felhasználó fiókját, ha az több mint hat hónapig nem vette igénybe a szolgáltatást.

8. Felelősség

 1. A szolgáltató igyekszik a weboldalt hibátlanul és biztonságosan működtetni, de nem nem garantálja, hogy a weboldal állandóan veszélytelen, biztonságos és hibátlan vagy, hogy megszakítások, késlekedés és hibák nélkül működik.
 2. A szolgáltató kizárja a felelősségvállalást az egyszerű, gondatlan kötelességszegés alól, amennyiben megszegés nem jár az élet, a test vagy az egészség sérülésével és nem esnek a termékfelelősségi törtvény hatáskörébe. Szintén nem érinti azon felelősségek megszegése, amelyek megfelelő kivitelezése lehetővé teszi a használati viszony kivitelezését és, amelynek betartására a felhasználó mindig számíthat. Ugyanez érvényes az ügynökeink kötelességszegésére is.
 3. A törvényes előírások szerint a weboldal szolgáltatója nem köteles a közvetített vagy elmentett információkat felügyelni vagy kivizsgálni azokat a körülményeket, amelyek törvénysértő tevékenységre utalnak. Ezért nem vállal felelősséget a felhasználók által közzétett tartalmakért, adatokért és/vagy információkért, kijelentésekért vagy hivatkozásokban megadott weboldalak tartalmáért.
 4. A weboldal szolgáltatója az alapos tartalmi ellenőrzés ellenére sem vállal felelősséget a külső linkek tartalmáért. A hivatkozott oldalak tartalmáért csak azok működtetője felel.
 5. A szolgáltató nem felelős a reklám tartalmáért és pontosságáért. A reklámok szövegéért egyedül az illető szerző felelős. Ugyanez vonatkozik a reklámozott weboldal tartalmára is. A reklám weboldalon való megjelenítésével egyidejűleg a szolgáltató nem ért egyet a reklám törvénysértő tartalmával. Ezért a felelősség csak az ügyfelet érinti.
 6. Felhasználóként felmenti a weboldalt minden olyan követelés alól, beleértve a kártérítést is , amelyet más felhasználók vagy harmadik fél támaszt Önnel szemben jogaik megsértése miatt az Ön által közzétett tartalmak által. A felhasználó, aki közzétette az illető tartalmat állja a költségeket, amelyek egy harmadik fél jogainak megsértése által keletkeznek, beleértve a jogi költségeket is. A szolgáltató egyéb jogai és kártérítési követelményei érintetlenek maradnak.

9. Végső rendelkezések

 1. A felhasználói feltételek, illetve bármilyen vitás ügy, amely ezekkel a felhasználási feltételekkel kapcsolatos a Német Szövetségi Köztársaság hatáskörébe tartozik. A teljesítés és az igazságszolgáltatás helye Berlin amennyiben törtvényesen megengedett, .
 2. Jogilag a használati feltételek német változata kötelező.
 3. A weboldal szolgáltatója fenntartja a jogot, hogy a használati feltételeket bármikor és az okok megnevezése nélkül megváltoztassa. Az aktuális változat a https://deutsch.info/terms linken érhető el. Nem lesz utalás a használati feltételekkel kapcsolatos változásokra, hanem a felhasználó felelősségére tartozik, hogy az használati feltételek aktuális változatát lehívja és elolvassa. Azáltal, hogy a felhasználó tovább használja az oldalt a használati feltételek megváltozása után, egyetért a változásokkal.
 4. A szolgáltató köteles az e-mailben való értesítéstől négy héten belül a használati viszonyból származó jogait és kötelességeit a egy harmadik félre átruházni.
 5. A weboldal szolgáltatóival való kapcsolatfelvétellel kapcsolatos információk a Kapcsolatoknál találhatók.

Utolsó aktualizálás: 2017. március 15.

Vissza az elejére